Jak se krotí živly 2019

zivlyŽivel znamená nezkrotnou, neovladatelnou a často doslova ničivou přírodní sílu. Existují čtyři živly: oheň, voda, země a vzduch. Živly jsou každoročně více či méně spojovány hlavně s katastrofami a ničivými pohromami. Pokud k nim ale přistupujeme s pokorou a úctou, dávají nám život a tolik potřebnou živou sílu.

Úvahy o živlech provázejí člověka odpradávna. A i my se jimi budeme zabývat v naší nové vědomostní soutěži. Od ledna do května proběhne celkem pět soutěžních kol, v nichž budeme postupně poznávat obrovskou sílu jednotlivých živlů, s jejichž pomocí člověk mění neustále tvář Země. Možná pak budeme souhlasit s citátem neznámého autora: „Člověk ovládl živly a dokáže je kdykoliv úspěšně zastoupit ve věcech katastrof."

Na vítěze naší soutěže čekají jako obvykle hodnotné ceny. Pro 40 nejlepších řešitelů máme opět přichystané překvapení v podobě zajímavého zájezdu. Všem žákům přejeme hodně zdaru a trpělivosti. A pamatujte, že „Každý úspěch začíná rozhodnutím to zkusit" (Jillian Michaels).

Zde naleznete na začátku každého měsíce zadání aktuálního soutěžního kola a řešení kola minulého. Přesný termín odevzdání je vždy uveden v textu otázek na daný měsíc.

OTÁZKY  ODPOVĚDI
zadání na leden odpovědi na lednové otázky
zadání na únor odpovědi_na_únorové otázky
zadání na březen odpovědi_na_březnové otázky
zadání na_duben odpovědi na dubnové otrázky
zadání na květen

Pravidla soutěže:

  • Otázky každého kola a následně i řešení kola minulého budou zveřejněny vždy na začátku měsíce na nástěnce vedle učebny fyziky a na webu školy v sekci „Projekty".
  • Žáci II. stupně odevzdávají řešení do kabinetu fyziky na papíře A4 nebo A5 nejpozději do konce každého měsíce.
  • Řešení musí obsahovat jméno, příjmení, třídu a měsíc odevzdání.

Autorky: Mgr. Alena Dokulilová, Mgr. Jindřiška Špačková

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Sběrový týden

V termínu od 21. 5. do 23. 5. 2019 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru