Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Jak chránit své zdraví

zdravíPoslední listopadové dny jsme věnovali na naší škole zdravému životnímu stylu. Poutavé přednášky zkušené zdravotnice, paní Mládkové, dokázaly zaujmout všechny žáky II. stupně. Šesťáci se dozvěděli, jak denně udělat něco pro zdraví, proč se mají věnovat smysluplným činnostem a zájmům a vyhýbat se tzv. „závadovým" partám a jak zvládat vztahové problémy v rodině i ve škole.

Číst více...

Beseda Jak se nestát obětí

beseda1V průběhu měsíce května se chlapci a dívky z 8. ročníku zúčastnili besedy se strážníky Městské policie v Třebíči na téma Jak se nestát obětí.

Číst více...

BEZPEČNĚ DOMA I VENKU

bezpeci1To je název besedy pro žáky 4. ročníku, která se uskutečnila v úterý 12. listopadu.

Paní Zuzana Jančářová, strážník Městské policie v Třebíči, přišla v tento den žáky informovat o tom, jaké nebezpečí číhá nejenom venku, ale i v jejich domovech.

Číst více...

Kyberprostor, prostor pro šikanu

kyber1S pojmy „kyberprostor" a „kyberšikana" přišla ve čtvrtek 14. listopadu žáky 5. ročníku seznámit paní Bc. Lucie Šerková, manažerka prevence kriminality Městské policie Třebíč.

Číst více...

Zvyšujeme právní vědomí našich absolventů

pravni vedomi001Dne 10. 10. 2019 se žáci devátého ročníku zúčastnili přednášky „Zvyšování právního vědomí žáků základních škol". Mgr. Antonín Křoustek z občanského sdružení „Nebojte se policie" v Jihlavě podal poutavý odborný výklad o trestně právní odpovědnosti, o tom, co dělat při ztrátě či odcizení občanského průkazu, jak se zachovat, staneme-li se svědkem trestného činu.

Číst více...

Nenič mě, sloužím všem

nenicme1Ve středu 13. března k nám do školy zavítali v rámci preventivního programu Nenič mě, sloužím všem zástupci Městské policie Třebíč. Během dopoledne navštívili všechny tři třídy čtvrtého ročníku. S dětmi si tentokrát povídala Ing. Simona Čížková, strážnice Městské policie v Třebíči, na téma vandalismus, které pro dnešní besedu vybrala paní Mgr. Radka Marečková, metodička prevence sociálně patologických jevů na naší škole.

Číst více...

Zdravý životní styl, život bez závislostí

zdravi01Ve dnech 27. 11. a 28. 11. 2018 se jako každým rokem uskutečnily přednášky zdravotní sestry Zdeňky Mládkové na téma „Zdravý životní styl, život bez závislostí" pro žáky od šesté do deváté třídy.

Žáci šestého ročníku si povídali o zdravé výživě, správné hygieně a prevenci úrazů, sedmáci byli poučeni o následcích kouření a nadměrné konzumace alkoholu na lidské zdraví.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Sběrový týden

V termínu od 28. 1. do 30. 1. 2020 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru