Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Beseda o drogách s Policií ČR

drogy1Netradičně na LVK absolvovali žáci 7. ročníku besedu zaměřenou na drogovou prevenci. Prap. Jakub Tomeček je seznámil s legálními a nelegálními drogami, s riziky a nebezpečím, které jsou s jejich užíváním spojeny. Vysvětlil názorně trestně právní odpovědnost jedinců v souvislosti s užíváním, výrobou a šířením omamných a psychotropních látek. A také prezentoval několik případů z praxe. Zdůraznil přitom nebezpečí užívání alkoholu a drog mladistvými na diskotékách. Hodinová přednáška rychle utekla a podle reakcí si ji žáci skutečně užili.

Číst více...

Bezpečný internet

online1V měsíci únoru proběhly přednášky v rámci prevence sociálně patologických jevů, které byly zaměřeny na možné nástrahy internetu a sociálních sítí. „Bojíš se žít offline?“ byla otázka a hlavní téma besedy pro žáky 6. ročníku. Žáci se také seznámili s nástrahami sociálních sítí, pojmem kyberšikana a jak bezpečně zacházet s osobními údaji na internetu. Beseda pro 7. ročníky s názvem Bezpečně online – OMG byla zaměřena na bezpečnost v online prostoru, jak poznat závislost na sociálních sítích, jak sociální sítě ovlivňují chování jedinců. Žáci také zhlédli ilustrační videa zaměřená na skrytou reklamu a manipulaci v online světě.

Číst více...

Čas proměn

beseda3V rámci prevence sociálně patologických jevů proběhly v pátek 24. 1. 2020 přednášky „Dospívám aneb život plný změn…“ pro dívky a „Na startu mužnosti“ pro chlapce 7. ročníku. V besedách byli žáci seznámeni se základními poznatky o biologických, psychických a sociálních změnách v období puberty. Jak se chová moje tělo? Jak dodržovat správnou hygienu? Tyto a mnoho dalších otázek byly zodpovězeny dívkám i chlapcům poutavým a poučným způsobem.

Číst více...

Jak chránit své zdraví

zdravíPoslední listopadové dny jsme věnovali na naší škole zdravému životnímu stylu. Poutavé přednášky zkušené zdravotnice, paní Mládkové, dokázaly zaujmout všechny žáky II. stupně. Šesťáci se dozvěděli, jak denně udělat něco pro zdraví, proč se mají věnovat smysluplným činnostem a zájmům a vyhýbat se tzv. „závadovým" partám a jak zvládat vztahové problémy v rodině i ve škole.

Číst více...

Beseda Jak se nestát obětí

beseda1V průběhu měsíce května se chlapci a dívky z 8. ročníku zúčastnili besedy se strážníky Městské policie v Třebíči na téma Jak se nestát obětí.

Číst více...

BEZPEČNĚ DOMA I VENKU

bezpeci1To je název besedy pro žáky 4. ročníku, která se uskutečnila v úterý 12. listopadu.

Paní Zuzana Jančářová, strážník Městské policie v Třebíči, přišla v tento den žáky informovat o tom, jaké nebezpečí číhá nejenom venku, ale i v jejich domovech.

Číst více...

Kyberprostor, prostor pro šikanu

kyber1S pojmy „kyberprostor" a „kyberšikana" přišla ve čtvrtek 14. listopadu žáky 5. ročníku seznámit paní Bc. Lucie Šerková, manažerka prevence kriminality Městské policie Třebíč.

Číst více...

Nepřehlédněte!

Ceny obědů od října 2022

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče,

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru