Prevence rizikového chování dětí a mládeže

BEZPEČNĚ DOMA I VENKU

bezpeci1To je název besedy pro žáky 4. ročníku, která se uskutečnila v úterý 12. listopadu.

Paní Zuzana Jančářová, strážník Městské policie v Třebíči, přišla v tento den žáky informovat o tom, jaké nebezpečí číhá nejenom venku, ale i v jejich domovech.

Číst více...

Kyberprostor, prostor pro šikanu

kyber1S pojmy „kyberprostor" a „kyberšikana" přišla ve čtvrtek 14. listopadu žáky 5. ročníku seznámit paní Bc. Lucie Šerková, manažerka prevence kriminality Městské policie Třebíč.

Číst více...

Zvyšujeme právní vědomí našich absolventů

pravni vedomi001Dne 10. 10. 2019 se žáci devátého ročníku zúčastnili přednášky „Zvyšování právního vědomí žáků základních škol". Mgr. Antonín Křoustek z občanského sdružení „Nebojte se policie" v Jihlavě podal poutavý odborný výklad o trestně právní odpovědnosti, o tom, co dělat při ztrátě či odcizení občanského průkazu, jak se zachovat, staneme-li se svědkem trestného činu.

Číst více...

Nenič mě, sloužím všem

nenicme1Ve středu 13. března k nám do školy zavítali v rámci preventivního programu Nenič mě, sloužím všem zástupci Městské policie Třebíč. Během dopoledne navštívili všechny tři třídy čtvrtého ročníku. S dětmi si tentokrát povídala Ing. Simona Čížková, strážnice Městské policie v Třebíči, na téma vandalismus, které pro dnešní besedu vybrala paní Mgr. Radka Marečková, metodička prevence sociálně patologických jevů na naší škole.

Číst více...

Zdravý životní styl, život bez závislostí

zdravi01Ve dnech 27. 11. a 28. 11. 2018 se jako každým rokem uskutečnily přednášky zdravotní sestry Zdeňky Mládkové na téma „Zdravý životní styl, život bez závislostí" pro žáky od šesté do deváté třídy.

Žáci šestého ročníku si povídali o zdravé výživě, správné hygieně a prevenci úrazů, sedmáci byli poučeni o následcích kouření a nadměrné konzumace alkoholu na lidské zdraví.

Číst více...

Program dlouhodobé primární prevence společensky negativního chování

P1050720Podzimní měsíce jsou na naší škole každoročně vyhrazeny interaktivním programům dlouhodobé primární prevence rizikového chování dětí a mládeže „(Ne)bezpečně na síti" v šestém ročníku, „Bez agrese, prosím" v sedmém ročníku a „Kdo jsem a kam směřuji" v osmém ročníku.

Číst více...

Zvyšování právního vědomí žáků základních škol

pravni vedomi001Dne 16. 10. 2018 se žáci devátého ročníku zúčastnili přednášky „Zvyšování právního vědomí žáků základních škol". Odborný výklad o trestně právní odpovědnosti mládeže podal žákům zkušený policista ve výslužbě, Mgr. Antonín Křoustek, ze zapsaného spolku „Nebojte se policie" v Jihlavě. Mladí dospívající se seznámili se svými základními občanskými právy a povinnostmi a s nejdůležitějšími pravomocemi a povinnostmi policistů.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru