Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Jak se nestát obětí 2018

obet 2018_004Co máme dělat, když se ocitneme v nebezpečné situaci? Čemu se vyhnout, nechceme-li se stát obětí trestného činu? Proč máme křičet „Hoří!" a ne „Pomoc!", když nás někdo ohrožuje? Kudy a jak (ne)chodit večer domů? Žáci osmého ročníku dostali od manažerky prevence kriminality Městské policie v Třebíči, Bc. Lucie Šerkové a Ing. Simony Čížkové, strážnice Městské policie, mnoho cenných rad a doporučení. A nejen to. Dozvěděli se, jaké pravomoci má Městská policie na území města Třebíče a v přidružených obcích, co jsou přestupky a trestné činy, jaké jsou požadavky na uchazeče o místo strážníka a co je náplní jeho práce.

Číst více...

Bezpečně doma i venku

bezpecne d_v_012Ve čtvrtek 15. března proběhla akce MP na téma Bezpečně doma i venku. Žáci čtvrtých tříd si vyslechli důležité informace k dané problematice. Dozvěděli se, jak bezpečně přecházet vozovku, komu otevřít, když jsou doma sami, jak se bránit při napadení člověkem nebo rozzuřeným psem. Byli také upozorněni na chování podezřelých osob na ulici.

Číst více...

Do nového roku – především zdraví

ziv styl2Ve všech třídách druhého stupně proběhly ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2017 besedy v rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže na téma Zdravý životní styl.

Číst více...

Školení pedagogických pracovníků

books-42701 640V listopadu 2017 se pedagogičtí pracovníci naší školy zúčastnili školení prevence sociálně rizikového chování s lektorkami centra STŘED, z. ú. Třebíč v rozsahu čtyř hodin. Tématem diskuze byl „Možný výskyt návykových látek ve škole a práce s problematickým žákem".

Číst více...

Zvyšování právního vědomí žáků základních škol

chroustekI v letošním školním roce se žáci devátého ročníku zúčastnili přednášky Mgr. Antonína Křoustka z jihlavské organizace Nebojte se policie. Dvouhodinový interaktivní program pro naše budoucí absolventy se uskutečnil 26. 9. 2017.

Číst více...

Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování

rizikPodzim na naší škole patří každý rok interaktivním programům dlouhodobé primární prevence sociálně patologických jevů. Od října do listopadu probíhal ve všech třídách na druhém stupni školy program zvaný „Neztrácej čas", zaměřený na prevenci látkových i nelátkových závislostí a kvalitní způsob trávení volného času. Žáci se dozvěděli, co to vlastně psychotropní látky jsou, jakým způsobem mění prožívání a chování člověka nebo jaký je jejich negativní dopad na tělesné i psychické zdraví a uplatnění jedince ve společnosti.

Číst více...

Svět očima dětí

svet ocima_001Svět očima dětí je celorepublikový výtvarná a audiovizuální preventivně vzdělávací soutěž pro žáky mateřských, základních a speciálních škol a středisek volnočasových aktivit.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru