Prevence sociálně patologických jevů

Metodikem prevence sociálně patologických jevů ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 je Mgr. Lucie Sokolová.

Kontakt:
Telefon: 568 839 358
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
Pondělí 14:00 - 15:00

Naše škola má dlouholeté zkušenosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Každý rok je vypracován program prevence rizikového chování - minimální preventivní program, který je zkvalitňován grantovými projekty („Zdravé město") podávanými na městský úřad v Třebíči. Několik desítek tisíc Kč je tak využíváno k nadstandardním akcím pro žáky i k posilování pozitivní atmosféry ve škole i ve vztahu rodičů a širší veřejnosti ke škole.

Pro děti jsou pořádané různé besedy a přednášky, které se týkají zdravého životního stylu (prevence kouření, alkoholismu, netolismu, užívání drog atd.) i besedy týkající se vztahu mezi spolužáky (prevence šikany, kyberšikany, sebepoznávání, sebehodnocení, budování přiměřeného sebevědomí, právo a morálka atd.). Nezapomínáme poukazovat na nebezpečí neofašismu, rasismu, xenofobie atd. ve společnosti (zájezdy do Terezína, Osvětimi, Lidic apod.).

V průběhu školního roku dochází k diagnostice tříd i k řadě zajímavých setkání s pracovníky neziskových organizací, Policie ČR i městské policie, při nichž jsou používány pro žáky netradiční interaktivní a zážitkové metody práce.

Velká pozornost je věnována tzv. nízkoprahovým aktivitám. Pod vedením lektorů mají naši žáci možnost poznat, jak tvořit pomocí různých technik originální výrobky (modrotisk, drátkování, enkaustika, obrázky z kůže, gelové svíčky, potisk textilu, malba na sklo, výroba košíků a ozdob z pedigu, korálkových drobností apod.). Často jejich výrobky působí radost jako dárek rodičům. Škola chce mimo jiné dát dětem návod, jak trávit volný čas. S výrobky se děti několikrát do roka chlubí na tradičních výstavách ve škole.

Znalost netradičního výtvarného vyjádření nám umožňuje úspěšně se zapojovat do různých soutěží, regionálních i celorepublikových. Dlouhodobě reprezentujeme Třebíč v soutěži MVČR Svět očima dětí (zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů). Již devátým rokem přijímají naši žáci ocenění z rukou ministra vnitra. Před třemi lety byla jedna z našich tříd oceněna jako nejlepší třída této celorepublikové soutěže.

Nepřehlédněte!

Informace pro zákonné zástupce žáků

Ve středu 27. září 2023 bude z důvodu organizace dne otevřených dveří zkrácena výuka. První i druhý stupeň končí vyučování v 11:35 hodin.

Zvýšení ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče, od 1. září 2023 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci srpna se…

Školička pro budoucí prvňáky

Dne 7. 6. 2023 po dobu ŠKOLIČKY bude přítomna ekonomka školy v kanceláři školní jídelny a v této době je možné přihlásit dítě ke stravování.

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny v níže uvedeném souboru. Všem děkujeme za spolupráci a důvěru v naši školu. …

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Sběr papíru

V termínu od 12. – 14. 9. 2023 (ÚT – ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru. Papír bude svázaný nebo v krabicích. KARTON OMEZENĚ!  Zvážený…

Nejbližší akce školy
Nahoru