Prevence sociálně patologických jevů

Metodikem prevence sociálně patologických jevů ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 je Mgr. Lucie Sokolová.

Kontakt:
Telefon: 568 839 358
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
Pondělí 14:00 - 15:00

Naše škola má dlouholeté zkušenosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Každý rok je vypracován program prevence rizikového chování - minimální preventivní program, který je zkvalitňován grantovými projekty („Zdravé město") podávanými na městský úřad v Třebíči. Několik desítek tisíc Kč je tak využíváno k nadstandardním akcím pro žáky i k posilování pozitivní atmosféry ve škole i ve vztahu rodičů a širší veřejnosti ke škole.

Pro děti jsou pořádané různé besedy a přednášky, které se týkají zdravého životního stylu (prevence kouření, alkoholismu, netolismu, užívání drog atd.) i besedy týkající se vztahu mezi spolužáky (prevence šikany, kyberšikany, sebepoznávání, sebehodnocení, budování přiměřeného sebevědomí, právo a morálka atd.). Nezapomínáme poukazovat na nebezpečí neofašismu, rasismu, xenofobie atd. ve společnosti (zájezdy do Terezína, Osvětimi, Lidic apod.).

V průběhu školního roku dochází k diagnostice tříd i k řadě zajímavých setkání s pracovníky neziskových organizací, Policie ČR i městské policie, při nichž jsou používány pro žáky netradiční interaktivní a zážitkové metody práce.

Velká pozornost je věnována tzv. nízkoprahovým aktivitám. Pod vedením lektorů mají naši žáci možnost poznat, jak tvořit pomocí různých technik originální výrobky (modrotisk, drátkování, enkaustika, obrázky z kůže, gelové svíčky, potisk textilu, malba na sklo, výroba košíků a ozdob z pedigu, korálkových drobností apod.). Často jejich výrobky působí radost jako dárek rodičům. Škola chce mimo jiné dát dětem návod, jak trávit volný čas. S výrobky se děti několikrát do roka chlubí na tradičních výstavách ve škole.

Znalost netradičního výtvarného vyjádření nám umožňuje úspěšně se zapojovat do různých soutěží, regionálních i celorepublikových. Dlouhodobě reprezentujeme Třebíč v soutěži MVČR Svět očima dětí (zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů). Již devátým rokem přijímají naši žáci ocenění z rukou ministra vnitra. Před třemi lety byla jedna z našich tříd oceněna jako nejlepší třída této celorepublikové soutěže.

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru