Prevence sociálně patologických jevů

Metodikem prevence sociálně patologických jevů ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 je Mgr. Lucie Sokolová.

Kontakt:
Telefon: 568 839 358
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
Pondělí 14:00 - 15:00

Naše škola má dlouholeté zkušenosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Každý rok je vypracován program prevence rizikového chování - minimální preventivní program, který je zkvalitňován grantovými projekty („Zdravé město") podávanými na městský úřad v Třebíči. Několik desítek tisíc Kč je tak využíváno k nadstandardním akcím pro žáky i k posilování pozitivní atmosféry ve škole i ve vztahu rodičů a širší veřejnosti ke škole.

Pro děti jsou pořádané různé besedy a přednášky, které se týkají zdravého životního stylu (prevence kouření, alkoholismu, netolismu, užívání drog atd.) i besedy týkající se vztahu mezi spolužáky (prevence šikany, kyberšikany, sebepoznávání, sebehodnocení, budování přiměřeného sebevědomí, právo a morálka atd.). Nezapomínáme poukazovat na nebezpečí neofašismu, rasismu, xenofobie atd. ve společnosti (zájezdy do Terezína, Osvětimi, Lidic apod.).

V průběhu školního roku dochází k diagnostice tříd i k řadě zajímavých setkání s pracovníky neziskových organizací, Policie ČR i městské policie, při nichž jsou používány pro žáky netradiční interaktivní a zážitkové metody práce.

Velká pozornost je věnována tzv. nízkoprahovým aktivitám. Pod vedením lektorů mají naši žáci možnost poznat, jak tvořit pomocí různých technik originální výrobky (modrotisk, drátkování, enkaustika, obrázky z kůže, gelové svíčky, potisk textilu, malba na sklo, výroba košíků a ozdob z pedigu, korálkových drobností apod.). Často jejich výrobky působí radost jako dárek rodičům. Škola chce mimo jiné dát dětem návod, jak trávit volný čas. S výrobky se děti několikrát do roka chlubí na tradičních výstavách ve škole.

Znalost netradičního výtvarného vyjádření nám umožňuje úspěšně se zapojovat do různých soutěží, regionálních i celorepublikových. Dlouhodobě reprezentujeme Třebíč v soutěži MVČR Svět očima dětí (zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů). Již devátým rokem přijímají naši žáci ocenění z rukou ministra vnitra. Před třemi lety byla jedna z našich tříd oceněna jako nejlepší třída této celorepublikové soutěže.

Nepřehlédněte!

Václavská školička 2024

Bude probíhat vždy v úterý v těchto termínech: 27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3. od 16:00 hod. do cca 16:50 hod. Lekce jsou zaměřeny na rozvoj dovedností…

Inzerát na učitele 1. stupně

Do našeho týmu přijmeme od března 2024 učitele nebo učitelku prvního stupně. Kvalifikační předpoklady: Vysoká škola s kvalifikačními předpoklady pro učitele…

Inzerát na učitele 2. stupně

Do našeho týmu přijmeme od srpna 2024 učitele nebo učitelku druhého stupně. Kvalifikační předpoklady: Vysoká škola s kvalifikačními předpoklady pro učitele…

Zvýšení ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče, od 1. září 2023 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci srpna se…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru