Výchovné a kariérové poradenství

Výchovným poradcem ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 je Mgr. Renata Špačková. Informace k volbě povolání jsou poskytovány pravidelně v rámci schůzek s rodiči a stanovených nebo individuálně smluvených konzultačních hodin. Termíny jsou sdělovány rodičům prostřednictvím žáků a zveřejňovány na stránkách základní školy.

Kontakt:
tel.: 568 839 346
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
Pondělí 14:00 - 15:00

Cílem poradenství je vytvoření optimálního klimatu ve výchovném a vzdělávacím procesu ve škole, a to recipročně pro všechny účastníky (pro učitele a žáky, pro žáky navzájem, pro školu a rodinu i kolegiální vztahy a atmosféru důvěry ve škole, aby bylo možno zvyšovat kvalitu rozvoje dětí a zvládat potřebné poznatky a dovednosti v rámci harmonického rozvoje svěřených osobností) a respektování člověka i dodržování lidských práv a zejména práv dítěte.

Úkoly

 • věnovat dostatečnou péči vycházejícím žákům
 • evidovat žáky s poruchami učení
 • spolupracovat s učiteli na tvorbě individuálních programů pro žáky doporučené k integraci
 • spolupracovat s učiteli při práci s ostatními žáky s poruchami učení
 • spolu s učiteli věnovat pozornost známkám odchylného vývoje dětí, plnit úkoly první diagnostiky poruch učení nebo chování, poruch osobnostního vývoje dětí nebo vývojového opoždění
 • pečovat o nápravu výchovných problémů
 • spolupracovat se školním metodikem prevence paní Mgr. Marečková při plnění minimálního preventivního programu
 • v souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství a tělovýchovy věnovat patřičnou pozornost prevenci sociálně patologických jevů, zejména šikanování a projevům rasismu, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o jejich projevech, napomáhat při jejich včasném odhalování a následné nápravě
 • nadále rozvíjet spolupráci s PPP
 • spolupracovat s kurátory sociální prevence a informačním a poradenským oddělením pro mládež
 • seznamovat učitele i rodiče s možnostmi odborné pomoci a nápravy všech uvedených problémů
 • ve spolupráci s učiteli sledovat děti z dysfunkčního rodinného prostředí a v případě potřeby zajistit dětem potřebnou pomoc
 • ve spolupráci s učiteli odhalovat případné zanedbávání povinné péče, týrání a zneužívání dětí a zajistit jim odbornou péči právní i psychologickou
 • v oblasti péče o žáky nadané a talentované spolu s učiteli žáky motivovat k účasti na mimoškolních aktivitách, soutěžích a olympiádách, případně individualizovat výuku
 • v pravidelných konzultačních hodinách vždy v pondělí od 14:00 do 15:00 hodin být k dispozici dětem, rodičům a učitelům
 • pravidelně konzultovat s ředitelem školy problematiku související s výchovným poradenstvím
 • účastnit se seminářů s tematikou výchovného poradenství, seznamovat učitele se získanými poznatky
Nepřehlédněte!

Informace pro zákonné zástupce žáků

Ve středu 27. září 2023 bude z důvodu organizace dne otevřených dveří zkrácena výuka. První i druhý stupeň končí vyučování v 11:35 hodin.

Zvýšení ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče, od 1. září 2023 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci srpna se…

Školička pro budoucí prvňáky

Dne 7. 6. 2023 po dobu ŠKOLIČKY bude přítomna ekonomka školy v kanceláři školní jídelny a v této době je možné přihlásit dítě ke stravování.

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny v níže uvedeném souboru. Všem děkujeme za spolupráci a důvěru v naši školu. …

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Sběr papíru

V termínu od 12. – 14. 9. 2023 (ÚT – ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru. Papír bude svázaný nebo v krabicích. KARTON OMEZENĚ!  Zvážený…

Nejbližší akce školy
Nahoru