Výchovné a kariérové poradenství

Výchovným poradcem ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 je Mgr. Renata Špačková. Informace k volbě povolání jsou poskytovány pravidelně v rámci schůzek s rodiči a stanovených nebo individuálně smluvených konzultačních hodin. Termíny jsou sdělovány rodičům prostřednictvím žáků a zveřejňovány na stránkách základní školy.

Kontakt:
tel.: 568 839 346
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny
Pondělí 14:00 - 15:00

Cílem poradenství je vytvoření optimálního klimatu ve výchovném a vzdělávacím procesu ve škole, a to recipročně pro všechny účastníky (pro učitele a žáky, pro žáky navzájem, pro školu a rodinu i kolegiální vztahy a atmosféru důvěry ve škole, aby bylo možno zvyšovat kvalitu rozvoje dětí a zvládat potřebné poznatky a dovednosti v rámci harmonického rozvoje svěřených osobností) a respektování člověka i dodržování lidských práv a zejména práv dítěte.

Úkoly

 • věnovat dostatečnou péči vycházejícím žákům
 • evidovat žáky s poruchami učení
 • spolupracovat s učiteli na tvorbě individuálních programů pro žáky doporučené k integraci
 • spolupracovat s učiteli při práci s ostatními žáky s poruchami učení
 • spolu s učiteli věnovat pozornost známkám odchylného vývoje dětí, plnit úkoly první diagnostiky poruch učení nebo chování, poruch osobnostního vývoje dětí nebo vývojového opoždění
 • pečovat o nápravu výchovných problémů
 • spolupracovat se školním metodikem prevence paní Mgr. Marečková při plnění minimálního preventivního programu
 • v souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství a tělovýchovy věnovat patřičnou pozornost prevenci sociálně patologických jevů, zejména šikanování a projevům rasismu, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o jejich projevech, napomáhat při jejich včasném odhalování a následné nápravě
 • nadále rozvíjet spolupráci s PPP
 • spolupracovat s kurátory sociální prevence a informačním a poradenským oddělením pro mládež
 • seznamovat učitele i rodiče s možnostmi odborné pomoci a nápravy všech uvedených problémů
 • ve spolupráci s učiteli sledovat děti z dysfunkčního rodinného prostředí a v případě potřeby zajistit dětem potřebnou pomoc
 • ve spolupráci s učiteli odhalovat případné zanedbávání povinné péče, týrání a zneužívání dětí a zajistit jim odbornou péči právní i psychologickou
 • v oblasti péče o žáky nadané a talentované spolu s učiteli žáky motivovat k účasti na mimoškolních aktivitách, soutěžích a olympiádách, případně individualizovat výuku
 • v pravidelných konzultačních hodinách vždy v pondělí od 14:00 do 15:00 hodin být k dispozici dětem, rodičům a učitelům
 • pravidelně konzultovat s ředitelem školy problematiku související s výchovným poradenstvím
 • účastnit se seminářů s tematikou výchovného poradenství, seznamovat učitele se získanými poznatky
Nepřehlédněte!

Zvýšení ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče, od 1. září 2023 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci srpna se…

Školička pro budoucí prvňáky

Dne 7. 6. 2023 po dobu ŠKOLIČKY bude přítomna ekonomka školy v kanceláři školní jídelny a v této době je možné přihlásit dítě ke stravování.

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny v níže uvedeném souboru. Všem děkujeme za spolupráci a důvěru v naši školu. …

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru