Jméno Pozice Telefon Mobil
Mgr. Pavel Blažek ředitel školy 568 839 355
Mgr. Jaroslava Zemánková zástupkyně ředitele pro II. stupeň 568 839 356
PaedDr. Zdeněk Čurda zástupce ředitele pro I. stupeň 568 839 357
Jméno Pozice Telefon Mobil
Radka Adámková ŠD V 568 839 353
Ilona Brychtová ŠD VI 568 839 342
Monika Čermáková ŠD I 568 839 345
Iveta Kalinová ŠD VII 568 839 354
Irena Nahodilová ŠD IV 568 839 343
Zuzana Suchánková vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK, ŠD III 568 839 344
Lenka Vorlíčková ŠD II 568 839 349
Petra Nedvědická ŠK 568 839 350
Jméno Pozice Telefon Mobil
Jarmila Kapinusová asistentka pedagoga
Michaela Králová asistentka pedagoga
Zuzana Matějíčková asistentka pedagoga
Mgr. Inka Maxová asistentka pedagoga
Jitka Papírníková asistentka pedagoga
Monika Solařová asistentka pedagoga
Jana Vostalová asistentka pedagoga
Jméno Pozice Telefon Mobil
Mgr. Renata Špačková zastupující TU pro 9. ročník, VP 568 839 346
Jméno Pozice Telefon Mobil
Věra Bělková, DiS. ekonomka školy 568 839 351
Šárka Gothardová asistentka ředitele školy 568 839 351
Leoš Dokulil školník 776 556 947
Lenka Křivánková uklízečka
Jana Kubová uklízečka
Alena Nejedlá uklízečka
Marcela Němcová uklízečka
Jitka Palíková uklízečka
Jana Szebistová správce sportovního areálu 604 115 219, po 14:00 hod.
Jméno Pozice Telefon Mobil
Denisa Knapová pracovnice ŠJ
Jana Krotká vedoucí kuchařka
Jana Fruvirtová pracovnice ŠJ
Lenka Kudláčková vedoucí ŠJ 568 839 359
Lenka Matoušková pracovnice ŠJ
Irena Měrková pracovnice ŠJ
Jaroslava Pavlusiková pracovnice ŠJ
Nahoru