Jméno Pozice Telefon Mobil
PaedDr. Pavel Kessner ředitel školy 568 839 355
Mgr. Jaroslava Zemánková zástupkyně ředitele pro II. stupeň 568 839 356
PaedDr. Zdeněk Čurda zástupce ředitele pro I. stupeň 568 839 357
Jméno Pozice Telefon Mobil
Radka Adámková ŠD V 568 839 353
Ilona Brychtová ŠD VI 568 839 342
Iveta Kalinová ŠD VII 568 839 354
Irena Nahodilová ŠD IV 568 839 343
Anna Pošvařová ŠD I 568 839 345
Zuzana Suchánková vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK, ŠD III 568 839 344
Lenka Vorlíčková ŠD II 568 839 349
Hana Vidláková Školní klub 568 839 340
Jméno Pozice Telefon Mobil
Zdeněk Krpoun školní psycholog 776 159 017
Jméno Pozice Telefon Mobil
Mgr. Renata Špačková zastupující TU pro 9. ročník, VP 568 839 346
Jméno Pozice Telefon Mobil
Ing. Martina Kselíková ekonomka školy 568 839 351
Šárka Gothardová asistentka ředitele školy 568 839 351
Leoš Dokulil školník 776 556 947
Lenka Křivánková uklízečka
Petra Milotová uklízečka
Alena Nejedlá uklízečka
Marcela Němcová uklízečka
Jitka Palíková uklízečka
Jana Szebistová správce sportovního areálu 604 115 219, po 14:00 hod.
Jméno Pozice Telefon Mobil
Milada Gregorová vedoucí ŠJ 568 839 359
Jana Krotká vedoucí kuchařka
Růžena Jonášová pracovnice ŠJ
Lenka Matoušková pracovnice ŠJ
Irena Měrková pracovnice ŠJ
Jaroslava Pavlusiková pracovnice ŠJ
Jana Fruvirtová pracovnice ŠJ
Nahoru