Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.
1. Oficiální název
Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12

2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel:
Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč
Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství, zejména zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků.

3. Organizační struktura
Seznam organizačních složek:
• ZŠ
• ŠD a ŠK
• Jídelna
Organizační schéma
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12
  Václavské nám. 44/12
  674 01 Třebíč
 •  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12
  Václavské nám. 44/12
  674 01 Třebíč
 •  4.3 Úřední hodiny
  pondělí - pátek: 7:00 - 14:00
  mimo školních prázdnin, kdy je provoz školy omezen
 •  4.4 Telefonní kontakt
  pevná linka: +420 568 839 351
 •  4.6 Adresa podatelny
  Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12
  Václavské nám. 44/12
  674 01 Třebíč

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 •  4.7 Elektronická adresa podatelny
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • 4.8 Datová schránka
  5a96fi2

5. Bankovní spojení:
ČSOB a.s. Třebíč
č. ú. 185691222/0300

6. IČO
60418575

7. DIČ
Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace
Prostřednictvím elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 5a96fi2
Podání písemně na adresu sídla organizace
Poštou: Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12, 674 01 Třebíč
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů
Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupcům ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

 • 11.2 Vydané právní předpisy

Organizační řád školy, Školní řád, Vnitřní řád školní družiny, Směrnice k poskytování informací, Spisový řád, Provozní řád - vše k dispozici v budově školy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou Základní školou Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 poskytnuty žádné výhradní licence pode §14 a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva
Výroční zpráva školy je k dispozici v ředitelně a ve sborovně školy

 

 

 

Nepřehlédněte!

Zvýšení ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Vážení rodiče, od 1. září 2023 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci srpna se…

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024 jsou zveřejněny v níže uvedeném souboru. Všem děkujeme za spolupráci a důvěru v naši školu. …

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru