Rekonstrukce přírodní zahrady

  • Vytisknout

logo statni_fondNázev projektu:      Rekonstrukce přírodní zahrady
Číslo projektu:                                  SFZP 007725/2018
Zahájení projektu:                          září 2018
Ukončení realizace projektu:     červen 2020
Délka realizace:                                22 měsíců
Celkové náklady na projekt:       333 000,- Kč
                                                                        Výše podpory:                                   283050,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy č. 16/2017 o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životního prostředí.

Projekt Rekonstrukce přírodní zahrady řeší tyto úpravy části školní přírodní zahrady:
- vybudování bezbariérového přístupu a pohodlných schodů,
- efektivnější a snadnější využívání dešťové vody pro závlahu,
- přeměnu bylinkové skalky a vznik výukového vřesoviště,
- obohacení o další nové prvky a stanoviště – jedlý les, vysoké záhony, vonný smyslový
chodník.

Upravená část školní přírodní zahrady:
- zefektivní výuku přírodovědných předmětů, nabídne další možnosti pro ostatní předměty,
- podpoří provádět praktické aktivity EVVO (kompostování, pěstování zeleniny, práci
s přírodními materiály, péči o ovocné dřeviny atd.),
- bezbariérovým přístupem mimo jiné pomůže propagovat EVVO i na veřejnosti a ještě
víc s ní spolupracovat,
- vyřeší problém nedostatku vody k závlaze (především v letním období), představí dětem
velmi úsporné a ekologické hospodaření se sladkou vodou,
- zapojením všech do projektu posílí pocit odpovědnosti za stav životního prostředí kolem
sebe,
- pozitivním způsobem ovlivní u zúčastněných aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví
a zdravému životnímu stylu,
- umožní školní kuchyni používat čerstvou zeleninu a bylinky od jara do podzimu.