Rekonstrukce přírodní zahrady

logo statni_fondNázev projektu:      Rekonstrukce přírodní zahrady
Číslo projektu:                                  SFZP 007725/2018
Zahájení projektu:                          září 2018
Ukončení realizace projektu:     červen 2020
Délka realizace:                                22 měsíců
Celkové náklady na projekt:       333 000,- Kč
                                                                        Výše podpory:                                   283050,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy č. 16/2017 o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životního prostředí.

Projekt Rekonstrukce přírodní zahrady řeší tyto úpravy části školní přírodní zahrady:
- vybudování bezbariérového přístupu a pohodlných schodů,
- efektivnější a snadnější využívání dešťové vody pro závlahu,
- přeměnu bylinkové skalky a vznik výukového vřesoviště,
- obohacení o další nové prvky a stanoviště – jedlý les, vysoké záhony, vonný smyslový
chodník.

Upravená část školní přírodní zahrady:
- zefektivní výuku přírodovědných předmětů, nabídne další možnosti pro ostatní předměty,
- podpoří provádět praktické aktivity EVVO (kompostování, pěstování zeleniny, práci
s přírodními materiály, péči o ovocné dřeviny atd.),
- bezbariérovým přístupem mimo jiné pomůže propagovat EVVO i na veřejnosti a ještě
víc s ní spolupracovat,
- vyřeší problém nedostatku vody k závlaze (především v letním období), představí dětem
velmi úsporné a ekologické hospodaření se sladkou vodou,
- zapojením všech do projektu posílí pocit odpovědnosti za stav životního prostředí kolem
sebe,
- pozitivním způsobem ovlivní u zúčastněných aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví
a zdravému životnímu stylu,
- umožní školní kuchyni používat čerstvou zeleninu a bylinky od jara do podzimu.

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru