Učíme se v přírodě I

  • Vytisknout

logo kraj

 

Název projektu: Učíme se v přírodě I
Číslo projektu: FV01815.0014
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení realizace projektu: 29. 4. 2018
Délka realizace: 16 měsíců
Celkové náklady na projekt: 66 000,- Kč
Výše podpory: 46 000,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Krajem Vysočina.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v grantovém programu Životní prostředí 2016.
Cíle projektu:
- doplnit realizovanou přírodní zahradu o nové požadované prvky (sluneční hodiny, smyslový
chodník, ovocná zahrada)
- certifikace přírodní zahrady
- zavedení systému komunitního kompostování ve škole
- spojení teoretické a praktické výuky EVVO
- zodpovědné třídění odpadu

Konkrétní aktivity:
- certifikace přírodní zahrady
- třídění odpadu ve třídách, kompostování bioodpadu na školní zahradě
- návštěva Čistírny odpadních vod v Třebíči a společnosti ESKO-T
- aktivní podpora akce Ukliďme svět, ukliďme Česko
- návštěva unikátního technického díla těžebních lokalit a rekultivované krajiny na Mostecku
- land art s MŠ
- soutěž Druhá šance
- návštěva Alternátoru – ekotechnického centra Třebíč

Projekt Učíme se v přírodě I navazuje svým obsahem na školní projekty s environmentální tematikou. Tímto nabízíme žákům v jednotlivých ročnících různé aktivity, které přirozeným způsobem rozvíjejí kladný vztah k přírodě a učí k úctě ke všem složkám životního prostředí a její ochraně.