Učíme se v přírodě I

logo kraj

 

Název projektu: Učíme se v přírodě I
Číslo projektu: FV01815.0014
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení realizace projektu: 29. 4. 2018
Délka realizace: 16 měsíců
Celkové náklady na projekt: 66 000,- Kč
Výše podpory: 46 000,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Krajem Vysočina.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v grantovém programu Životní prostředí 2016.
Cíle projektu:
- doplnit realizovanou přírodní zahradu o nové požadované prvky (sluneční hodiny, smyslový
chodník, ovocná zahrada)
- certifikace přírodní zahrady
- zavedení systému komunitního kompostování ve škole
- spojení teoretické a praktické výuky EVVO
- zodpovědné třídění odpadu

Konkrétní aktivity:
- certifikace přírodní zahrady
- třídění odpadu ve třídách, kompostování bioodpadu na školní zahradě
- návštěva Čistírny odpadních vod v Třebíči a společnosti ESKO-T
- aktivní podpora akce Ukliďme svět, ukliďme Česko
- návštěva unikátního technického díla těžebních lokalit a rekultivované krajiny na Mostecku
- land art s MŠ
- soutěž Druhá šance
- návštěva Alternátoru – ekotechnického centra Třebíč

Projekt Učíme se v přírodě I navazuje svým obsahem na školní projekty s environmentální tematikou. Tímto nabízíme žákům v jednotlivých ročnících různé aktivity, které přirozeným způsobem rozvíjejí kladný vztah k přírodě a učí k úctě ke všem složkám životního prostředí a její ochraně.

 
 
Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru