Učíme se v přírodě I

logo kraj

 

Název projektu: Učíme se v přírodě I
Číslo projektu: FV01815.0014
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení realizace projektu: 29. 4. 2018
Délka realizace: 16 měsíců
Celkové náklady na projekt: 66 000,- Kč
Výše podpory: 46 000,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Krajem Vysočina.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v grantovém programu Životní prostředí 2016.
Cíle projektu:
- doplnit realizovanou přírodní zahradu o nové požadované prvky (sluneční hodiny, smyslový
chodník, ovocná zahrada)
- certifikace přírodní zahrady
- zavedení systému komunitního kompostování ve škole
- spojení teoretické a praktické výuky EVVO
- zodpovědné třídění odpadu

Konkrétní aktivity:
- certifikace přírodní zahrady
- třídění odpadu ve třídách, kompostování bioodpadu na školní zahradě
- návštěva Čistírny odpadních vod v Třebíči a společnosti ESKO-T
- aktivní podpora akce Ukliďme svět, ukliďme Česko
- návštěva unikátního technického díla těžebních lokalit a rekultivované krajiny na Mostecku
- land art s MŠ
- soutěž Druhá šance
- návštěva Alternátoru – ekotechnického centra Třebíč

Projekt Učíme se v přírodě I navazuje svým obsahem na školní projekty s environmentální tematikou. Tímto nabízíme žákům v jednotlivých ročnících různé aktivity, které přirozeným způsobem rozvíjejí kladný vztah k přírodě a učí k úctě ke všem složkám životního prostředí a její ochraně.

 
 
Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu

V následujícím souboru najdete výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2022/23. Výsledky budou následně aktualizovány. vysledky zapisu 2022.pdf

Ceny obědů

U P O Z O R N Ě N Í Od května 2022 dojde ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin a energií (na konci dubna se budou zálohy…

Online zápis do základní školy

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do…

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 17/3/RM/2022 ze dne 10. 02. 2022 o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Třebíč Týnská…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru