2. C

Třídní učitelka: Mgr. Dana Dvořáková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

2. C - Informace (leden)

22. ledna

ČJ - procvičování tvrdých a měkkých souhlásek

Diktát - str. 61

M - příprava na násobení, str. 14

DÚ - ČJ - str. 60, cv. 3

Dětem jsem dala ŽK, kde je vzadu zapsáno pololetní hodnocení (ČJ, MA, Čjs), prosím o podpis. Děkuji.

21. ledna

ČJ - str. 63 - divadlo

M - pololetní prověrka

PRV - LIDSKÉ TĚLO - smysly

DÚ - M  - 9/4

Dneska jsem si vybrala od dětí žákovské knížky.

18. ledna

ČJ - pololetní prověrka

M  - písemné sčítání - procvičování

DÚ - 61/3 - pouze doplnit a přepsat

17. ledna

ČJ - PS - str. 36

M - procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

DÚ - M - dokončení příkladů na str. 7, 8

Kdo má všechny příklady vypočítané, má dobrovolný úkol - příklady s přechodem:

28 + 7 =   , 34 + 8 =    , 46 + 7 =    , 87 + 4 =   

62 - 6 =   , 84 - 5 =     , 58 - 9 =     , 26 - 8 = 

 

16. ledna

ČJ - tvrdé a měkké souhlásky, str. 62, cv. 2

M - odčítání s přechodem přes desítku - str. 8, cv. 3, 4, 5, 6, 8

str. 9, cv. 1

DÚ - ČJ - str. 62, cv. 1

Zítra ráno návštěva divadelního představení - vstupné 40, - Kč, většina dětí má zaplaceno.  Začátek divadla v 8: 45.

Tělesná výchova nebude.

15. ledna

 ČJ - str. 58, cv. 1, 2 ; interaktivní tabule - i, í, y, ý

M - odčítání s přechodem přes desítku - str. 8, cv. 1, 2, 3, 5

DÚ - M - str. 8, cv. 7

Nezapomeňte na písanky č. 2.

14. ledna

ČJ - str. 57, 59 - měkké a tvrdé slabiky

M - str. 7, cv. 5, 6 - sčítání s přechodem přes desítku do 100.

PRV - Lidské tělo - části těla

Pohyb je život - doma si děti zaznamenají čas strávený  pohybem a  čas, který stráví u počítače, mobilu, tabletu, televize.

DÚ - ČJ - str. 56, cv. 4

Už začneme psát do druhé písanky, kdo z žáků ji nemá ve škole, přinese v další hodině. Paní učitelka Dvořáková mě informovala, že ji všichni v září dostali, takže v případě ztráty prosím o zakoupení nové.

Ve čtvrtek jdeme do divadla, prosím o zaplacení vstupného 40,- Kč. Děkuji.

11. ledna

ČJ - procvičování tvrdých a měkkých slabik, str. 56, cv. 2

M - počítání se závorkami - opakování

DÚ - M - str. 6, cv. 8, str. 7, cv. 4 (kdo má dokončené obě cvičení, nemá žádný úkol)

Příští týden od 15. do 17. 1. proběhne na škole sběr starého papíru.  Žáci přinesou papír od 7:30 do 7:50. Bližší informace mají žáci  v deníčku.

 10. ledna

ČJ - str. 39, cv. 3, 4, 5

M - str. 7, cv. 2, 3, 4

PRV - Pohyb je život -  co patří a nepatří k zdravému životnímu stylu

Psaní - str. 2, 3 - tiskací písmo, doplnění

DÚ - ČJ - str. 56, cv. 1

Dobrovolný úkol - přinést knihu s nejznámějšími pohádkami (O Popelce, Sněhurka a sedm trpaslíků, Šípková Růženka aj.)

9. ledna

ČJ -  str. 55, cv. 2 - tvrdé slabiky

Procvičování tvrdých a měkkých slabik na interaktivní tabuli.

M - Odčítání se závorkami - procvičování

Čtení - samostatná četba - knihy z knihovny

Písanka - str. 41

DÚ - M - str. 7, cv. 1

8. ledna

ČJ - str. 54, cv. 1

M -PS - str. 6, cv. 5, 6...

Čtení - četba z čítanky

DÚ - ČJ - str. 54, cv. 2

7. ledna

ČJ - PS - str. 8, 10 - doplnění nedokončených cvičení

M - Sčítání s přechodem přes desítku - str. 6, cv. 1, 2, 3

PRV - Zima - Já to hravě zvládnu - str. 29

DÚ - Prv - str. 29, cv. 3, 5

4. ledna 2019

ČJ - procvičování tvrdých  slabik, diktát - str. 55

M - písemné sčítání a odčítání bez přechodu, geometrie - str. 5

DÚ - M - dokončit str. 5 (kromě cv. 1)

Tři žáci neměli úkol, protože prý nevěděli, co mají dělat. Jednalo se o cv. 1 na str. 51. Při zadávání jsem vysvětlila, že pouze doplní y, ý u slovních spojení a cvičení přepíší do sešitu. Úkol tedy odevzdají dodatečně.

 3. ledna 2019

ČJ - Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné - procvičování

M - Sčítání a odčítání v oboru do 100

PRV - ZIMA - Zimní sporty

DÚ - ČJ - str. 51, cv. 1

Ve třídě se objevily vši. Prosím rodiče, aby prohlédli dětem hlavu. Děkuji.

2. C - Informace (prosinec)


 

21. 12.

ČJ - pracovní list - U, Ú, Ů; tvrdé a měkké slabiky

M - pracovní list - měření úseček, sčítání a odčítání v oboru do 100

Užívejte si dnů volna, buďte ale na sebe opatrní.

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE!

20. 12.

ČJ - párové souhlásky - procvičování

M - PS - str. 4, cv. 2, 3

Prv - str. 27 - ZVYKY A TRADICE, dopis Ježíškovi

DÚ - ČJ - pracovní list str. 38 - dy, di; dý, dy

Děti si s sebou můžou přinést hračky nebo hry.

19. 12.

Dneska návštěva knihovny a pak školní divadelní představení.

M - procvičování písemného sčítání a odčítání

       PS -  str. 3

DÚ - Dokončení příkladů na str. 2 a 3.

Kdo měl všechno, procvičí si vánoční básničku, případně přečte nějaký příběh z čítanky a zítra nám ho povypráví.

18. 12.

ČJ - str. 53, cv. 1, 3, procvičování - tvrdé a měkké souhlásky

M - PS - str. 3

Geometrie - bod, přímka, úsečka

DÚ - ČJ - str. 53, cv. 2

 Matematiky zůstaly ve škole, s sebou si děti vezmou ČESKÝ JAZYK.

Beseda v knihovně. Děti budou oblečeny čekat v šatně, odcházíme se zvoněním.

17. 12.

ČJ - str. 52, cv. 1, 2, 3, PS - str. 35, cv. 4

M - písemné sčítání a odčítání, PS - str. 3

Prv - str. 27 - ZVYKY A TRADICE, Ferda v autoškole

DÚ -  Prv - FERDA - str. 22

 


 

 14. 12.

ČJ - PS - str. 35, cv. 3

Diktát

M -procvičování sčítání a odčítání zpaměti

PS - str. 2, cv. 1 - 5

DÚ - ČJ - PS str. 2, cv. 6

13. 12.

ČJ - PS - str. 34, cv. 1, str. 35, cv. 1

M - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel - str. 1

DÚ - ČJ - učebnice str. 47, cv. 4

Příští středu jdeme na besedu do knihovny. Téma - Vánoce.

12. 12.

ČJ - PS - str. 34, cv. 2, 3, 4, učebnice str. 51, cv. 2

M - PS - str. 30 - dokončení všech cvičení

DÚ - M - další sešit - 6 - str. 1, cv. 1

11. 12.

ČJ - str. 49, Diktát

M - str. 29, str. 30

DÚ - ČJ - PS - 34/3

Děkuji všem rodičům, kteří poslali vyplnění souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kdo nedonesl další díl MATEMATIKY, přinese zítra, ale předchozí sešit bude mít ve škole také. Děkuji.

10. 12.

ČJ -  PS - Souhlásky měkké, str. 33

         Slabikotvorné souhlásky l, r - učebnice str. 49

M - str. 28 - cv. 6, 7, str. 29, dv. 1, 2

Prv - Příroda v zimě - str. 24, 25

DÚ - M - PS - 29/5

Na zítřek si žáci s sebou do školy mají přinést další PS z matematiky. Děkuji.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru