2. C

Třídní učitelka: Mgr. Dana Dvořáková

(zastupující třídní učitelka: Mgr. Božena Tomenendalová)

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

2. C - Informace - červen

27. 6.

Dnešní vycházka a pobyt u řeky proběhl naprosto bez problémů, děti zaslouží pochvalu! 

Prosím, dejte dětem zítra do školy deníčky.

Přes moje opakované upozorňování jsou stále v šatně nějaké svršky, boty, přezůvky, dokonce oteplováky. Zítra se vše, co tam zůstane,  vyhodí.

Číst více...

2. C - Informace - květen

31. 5.

Čj - Párové souhlásky  - interaktivní tabule , slovní druhy - str. 94

M - násobilka 7 - str. 14, př. 3, 4, 6; násobilka na interaktivní tabuli

Dú: M - str. 14, př. 5; procvičování slovních druhů

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru