2. C

Třídní učitelka: Mgr. Dana Dvořáková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

2. C - Informace (listopad)

13. 11.

Čj - slova dvojslabičná, trojslabičná, dělení slov

M - sčítání desítek

ČTENÍ  - četba z čítanky - Václav Čtvrtek: Jak šli na pařezy

DÚ - M - str. 12, cv.3

 


 12. 11.

 

Čj - slovo, slabika, hláska

M- sčítání desítek

Čjs - podzim u řeky

DÚ -ČJ - str. 23, cv. 1

PRVOUKA - Kdo nedokončil -  - str. 17, cv. 1 b) - doplnit číslo k živočichům  a rostlinám na obrázku

 9. 11.

Čj - opakování probraného učiva do cvičného sešitu - někteří oprava.

Čtení - zábavné doplňování, křížovky, otázky, odpovědi... ve dvojicích - děti mají tři listy - úkoly jsou označené kroužkem - Dú - dokončí doma ty, které ve  škole neudělaly, spojí je k sobě a přinesou v pondělí do školy a odevzdají na určené místo.

M - geometrie : bod (Ps 10). Matýsek 12.

Někteří ptáte, zda bude ve 2.C třídní schůzka 20. 11. - nebude.

8. 11.

Čj - opakování probraného učiva - téma slovo a jeho význam (uč. 32 - 35)- práce na tabulku, ve skupinách, soutěže , běhací diktát do draka (někteří doma oprava)

M - orientace 0 -100. Ps 8/vše - : dokončit příklady, které nemám

Čtení - čtení knížek ze školní knihovny. Vědomostní kvíz.

Čjs - zahrada na podzim - Ps 12.

Dnes nechaly děti Žk ve třídě, zítra ji dostanou zpátky.

V konzultační hodiny budu ve svém kabinetě.

Informace: knihovna - dětem bude prodloužena výpůjčka o měsíc.

 


7. 11.

 

Čj, M - opakování formou Daltoňáčka - Dú: Čj - sestavit věty a napsat je do cvičného sešitu.

Čtení - čtení knížek ze školní knihovny.

Dnes byla za námi zastupující paní učitelka Božena Tomenendálová. Seznámila jsem ji s dětmi, životem třídy, učivem..Může se stát, že nebudou příspěvky na stránkách třídy - sledujte prosím od příštího týdne deníčky. Paní učitelka by v tomto případě naučila  děti úkoly zapisovat tam, o probraném učivu byste se dověděli od svých dětí (tak jak to dříve bývávalo..) Ruší se návštěva knihovny 14. 11. Práce v keramické dílně 23. 11. v pátek ( 3. a 4. hodinu) se uskuteční. Omluvenky dětí nebo jiná sdělení pro paní Tomenendálovou směřujte na kancelář školy nebo osobním jednáním. Děkuji Vám za pochopení.

 


6. 11.

 

Čj - opakování - práce ve skupinách - Ps 21/3, 20/1. Další úkoly z ineraktivní tabule.

Čtení - čtení knížek ze školní knihovny - zápis do deníku. Rébusy - zápis do deníku.

M - rozklad čísla na desítky, jednotky, čísla před, za..- orientace na číselné ose. : papír se sloupečky - jeden ("machři" třeba dva) sloupečky

Některé děti zapomínají kartičky na oběd - mají to zapsáno v deníčku. Já předpokládám, že kartičky mají, jen je nemohou najít nebo nechtějí hledat. Prosím, označte jim kartičky viditelně a ať si je děti dávají na stejné místo. Ráda bych, abychom za měsíc listopad neměli na seznamu zapomnětlivců žádného zástupce. Děkuji..

 


5. 11.

 

Čj - slova spisovná, nespisovná. Uč. 34. : Ps 21/2 - věty s nahrazenými slovy napsat do cvičného (zoo) sešitu. Diktát vět (sešit je ve škole).

Čtení - ze školní knihovny máme půjčené další oblíbené knížky, tentokrát 4 tituly a děti je čtou ve skupinách: Sísa Kyselá, O školním strašidle, Eliáš a babička z vajíčka, Zlobilky.

M - sčítání a odčítání, slovní úlohy - Ps 3 (sešit je ve škole)

Čjs: ústní opakování. Podzim v sadu - Ps 15 (nové pojmy - malvice, bobule, peckovice)

 


2. 11.

 

Čtení, Čj, M - Daltoňáček. 

M - opakování geometrie - Ps 4, 9. Dú: 9/3

V pondělí dejte prosím dětem menší tašku, ve které si odnesou několik výrobků z Čsp.

 


1. 11.

 

Čj - procvičování - slovo a slovní význam. Cvičný sešit - uč.35/5 - doma oprava. : Ps 19/2.

Čtení: článek o Slunci z interaktivní tabule + zápis. Písanka 29 ( je ve škole).

M - opakování sčítání a odčítání do 20, numerace do 100 - orientace na číselné ose, zápis čísel, rozklad čísel na desítky a jednotky. Ps 7/1 -  oprava, někdo oprava i 6/5. V Žk mají děti vložený list s příklady - doma oprava, zítra přinést do školy.

Čjs - krátký test na keře, stromy. Nová látka - houby: Ps 14.

 


 

 

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru