2. C

Třídní učitelka: Mgr. Dana Dvořáková

(zastupující třídní učitelka: Mgr. Božena Tomenendalová)

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

2. C - Informace - duben

 24. 4.

Čj-opakování - slovní druhy . Opis a doplňování, zaměřené na ú/ů - v dikt.sešitě (je ve škole).  

M - opakování násobení a dělení. : na papíře. Do Čjs zopakujte vědomosti o třídění odpadu a výrobcích a surovinách (Ps 43, 45)

Čtení - ve dvou skupinách z papíru (informace o želvě, písnička o černoušcích).

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru