2. C

Třídní učitelka: Mgr. Dana Dvořáková

(zastupující třídní učitelka: Mgr. Božena Tomenendalová)

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

2. C - Informace - červen

14. 6.

Čj - PS - samostatná práce- cv. 2, 3

M - násobení osmi - PS - str. 20 (str. 21)

Prv - opakování - JARO - str. 64 - JÁ TO HRAVĚ ZVLÁDNU

Dú: ČJ - PS - str. 57, cv. 1

Loučím se s dětmi i rodiči, příští týden už přijde paní učitelka Dvořáková.

Přeji klidný konec školního roku a krásné prázdniny!

B. Tomenendalová

Číst více...

2. C - Informace - květen

31. 5.

Čj - Párové souhlásky  - interaktivní tabule , slovní druhy - str. 94

M - násobilka 7 - str. 14, př. 3, 4, 6; násobilka na interaktivní tabuli

Dú: M - str. 14, př. 5; procvičování slovních druhů

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru