1. C informace (duben)

  • Vytisknout

30. 4.

Čj - Sl - str. 82 - vyvození písmene G,g. Diktát slov. Písanka str. 38/písmeno K /4 řádky.

M - prac. seš. str. 7/ cv. 5,   str.8/cv. 1, 2, 3

DÚ - čtení - Sl - str. 82 a předchozí stránky. Na příští týden budeme potřebovat malé pravítko (do pouzdra cca 15cm) na první rýsovací pokusy:-)


29. 4.

Čj - Sl - str. 81. Písanka str. 36/dopsat, str. 37 celá - na každém řádku napsat slovo pouze 1x.

M - str. 6/cv. 6.    Str. 7/cv. 1, 2, 3

Prvouka - prac. seš. str. 51, 52

DÚ - ČJ - Sl - čtení - str. 81.    M - prac. seš. str. 7/cv. 6


26. 4.

 

Čj - Sl - str. 79 (opakování čtení), str. 80. Písanka - str. 35/dopsat, str. 36/4 řádky. Recitace básniček s jarní tématikou (dobrovolníci).

M - procvičování příkladů na sčítání s přechodem přes desítku. Prac. seš. str. 6/cv. 2, 4, 5

Prvouka - povídání o prožitých Velikonocích, Stromy a keře (stavba a rozdíly) uč. str. 41, prac. seš. str. 49

DÚ - čtení - Sl - str. 80


 

 

25. 4.

 

Čj - Sl - str. 79. Písanka - str. 33, 34(dokončit větu). Diktát vět.

M - nácvik sčítání s přechodem desítky, rozklady čísel. Prac. seš. str. 6/cv. 1 a 7.

DÚ - písanka str. 35/4 řádky,čtení Sl - str. 79. Naučit básničku ze sešitu Čtení/sloh na úterý 30. 4.


24. 4.

 

Čj - Sl - str. 78 - vyvození písmene F,f (prosím vystřihnout), písanka str. 33/7 řádků.

M - sčítání s přechodem desítky (příklady typu 9 + x) - prac. seš. str. 5/cv. 1, 2, 5.

DÚ - Sl - str. 78 číst.     M - sešit M 1 - nalepený lísteček s rozklady čísel.


23. 4.

 

Čj - Sl - opakování čtení - str. 77. Písanka str. 32/1. - 6. řádek (každé slovo pouze jednou)

M - str. 4/cv. 2 - 5

DÚ - písanka str. 32/dopsat stranu (přepis slov), čtení - okopír. list - článek MOŘE.


17. 4.

 

Čj - Sl - str. 76 - opakování čtení, str. 77/čtení. Písanka str.30/dopsat, str. 31/celá. Prosím o vystřižení písmene F,f na příští týden. Povídání o Velkonocích, tradice, zvyky. Pouštěli jsme si dva díly Chaloupky na vršku.

M - str. 3 celá, str. 4/cv. 1

DÚ - trénovat čtení na str. 77 ve slabikáři.

Poslala jsem domů na vyprání tělocviky a ručníky. Připomínám, že hned v úterý po svátcích je budeme potřebovat.

Děkuji všem rodičům, kteří si udělali včera hodinu čas a přišli si poslechnout informace na třídní schůzky. Všechny ostatní, kteří mě dnes emailem žádají o individuální schůzky v odpoledních hodinách po pracovní době, prosím o trpělivost, než budu moci vyhovět. Po dětech jsem poslala informace ze schůzky a taktéž přihlášku do školní družiny na příští rok. Prosím o vyplnění a zaslání zpět i v tom případě, že o družinu zájem mít nebudete. Děkuji za spolupráci.

Všem rodinám přeji příjemně strávené Velikonoce.:-)


16. 4.

 

Čj - Sl - str. 76, písanka str. 29/dopsat, str. 30/ 1. řádek

M - str. 2/cv. 4 (pětiminutovka), 5.    Zákonitosti číselných řad - najdi klíč, podle nějž se čísla v řadě opakují. Rozklady - příprava na počítání s přechodem desítky.

DÚ - M - str. 3/cv. 2, písanka str. 30/po řádek se slabikou "žo". Čtení - Sl - str. 76

Odvolávám pátrání po žákovské knížce. Je na světě. Děkuji za spolupráci. :-)

 


15. 4.

 

Čj - Sl - str. 75/celá. Cv. modrý balonek - opsat do diktátového sešitu psacím písmem (psali jsme na známky). Písanka - str. 29/3. - 6. řádek.

M - 4. díl - prac. seš. str. 1, 2/cv. 1, 2, 3

Prvouka - jarní práce na zahradě. Setí x sázení. Poznávání zeleniny podle obrázků. Uč. str. 40. Prac. seš. str. 48.

DÚ - čtení - Sl - str. 75.    M - sešit M 1 - nalepený prac. list.

Vyhlašuji pátrání po žákovské knížce Vojty Součka. :-)Zkuste se doma podívat, jestli ji Vaše dítě nemá v aktovce nebo ji nepřineslo omylem domů. Děkuji.


12. 4.

 

Čj - Sl - str. 74

Mat - str. 32 (jako Dalton)

Zbytek dne návštěva knihovny.


11. 4.

 

Čj - Sl - str. 74, písanka str. 28

M - prac. seš. str. 31/cv. 1, 2, 4

DÚ - čtení - Sl - str. 74, M - prac. seš. str. 31/cv. 7

Zítra do aktovky pouze ČJ a Mat, 9:30hod. odchod do knihovny.


10. 4.

 

Čj - Sl - str. 73, přepis ze slabikáře - str. 61/1 do diktátového sešitu.

M - prac. seš. str. 30/cv. 1, 2, 3, 6. Situace ve slovních úlohách - řešení zpaměti, zápis výpočtu na mazací tabulku.

DÚ - čtení - Sl - str.73.   Přepis ze Slabikáře str. 56/růžový balonek (4 věty do sešitu ČJ1)


9. 4.

 

Čj - Sl - str. 71 - vyvození písmene CH,ch. Prosím o vystřižení. Písanka str. 25, 26/3řádky.

M - str. 29/dokončit (známkovala jsem slovní úlohy na stránce a cvičení na pojmy o několik více, méně)

DÚ - Sl - str. 71 číst, písanka  dopsat str. 26.


8. 4.

 

Čj  - sl - str. 71 (i jako Dú ze čtení). Písanka str. 25/5 řádků.

M - str. 28/cv. 2, 5, 6,7, 8. str. 29/cv. 1.

Prvouka - uč. str. 40 /zelenina

DÚ - M - prac. seš. str. 28/cv. 3, 4 (vážení)

Všechny rodiče zvu na třídní schůzku dne 16. 4. v 17 hod. v učebně 1. C. Prosím o podpis v ŽK.


5. 4.

 

Čj - Sl - str. 70, povídání o povoláních. Písanka str. 24.

M - str. 27/cv. 3, 5. Str. 28/cv. 1 - téma jednotky hmotnosti, druhy vah,....

Prvouka - dalton

DÚ - okopírovaný list - číst text Řeka

V Pá  12. 4. proběhne v 10h beseda v knihovně.

 


4. 4.

 

Čj - Sl - str. 70/cv. 1, 2.  Obrázkový autodiktát z tabule. Písanka str. 22/dopsat.

M - prac. seš. str. 26/2, 5. str. 27/1, 4.

DÚ - Sl - str. 70 /číst celou stranu. Písanka str. 23/dopsat zbytek. M - str. 27/cv.2

Pokud bude hezky, začneme chodit od příštího týdne na TV ven. Prosím, aby měly děti v sáčku na převlečení dlouhé tepláky a mikinu, dále pak tenisky na pohyt venku.

 


3. 4.

 

Čj - Sl - str. 69 - opakování čtení, orientace v textu. Přepis z tabule. Písanka str. 21/dopsat, 22/3ř.

M - str. 25/cv. 3, 4, str. 26/cv. 1, 3,

DÚ - čtení - Sl - str. 69, M - prac. seš. str. 4


1. a 2. 4.

 

Čj - Sl - str. 68, písanka str. 20/dopsat, str. 21/2 řádky, str.23/5 řádků

M - prac. seš. str. 24, 25/cv. 1, 2, 6, 7. Sloupeček příkladů č. 54.

Prvouka - uč. str. 39 - jarní květiny - popis stavby těla. Prac. seš. str. 47

DÚ - čtení - Sl - str. 69/žebříky slov a text Večeře pro mámu (nic nevypracovávat písemně, budeme dělat zítra!), písanka str. 21/3. - 6. řádek

!!! Ve třídě se vyskytly vši. Prohlédněte, prosím, všem dětem pečlivě hlavy !!!