1. C - informace (březen)

  • Vytisknout

29. 3.

Čj - Sl - str. 66/dokončení, písanka str. 20/5 řádků, povídání o tom, jak se rodiče seznámili

M - prac. seš. str. 23/cv. 2, 4, 5, 7

Prvouka - uč. str. 38, prac. seš. str. 46/jarní oblečení

DÚ - čtení - Sl - str. 66

V Po 1. 4. nebudu na pracovišti, probrané učivo dopíšu v úterý. DÚ budou mít děti označené tradiční červenou tečkou.


28. 3.

Čj - Sl - str. 66/práce s textem, orientace (nadpis, odstavec, řádek,...), str. 67/Žaneta vypravuje (1. část), písanka - str. 19/celá

M - prac. seš. str. 22, str. 23/cv. 1,

DÚ - M - prac. seš. str. 23/cv. 3 (slovní úloha), čtení - Sl - str. 67/Žaneta vypravuje. V návaznosti na obsah textu jsem děti ponoukla zeptat se rodičů, jak a kde se vlastně seznámili. Tak se když tak nedivte zvídavým otázkám. :-)


27. 3.

 

Čj - Sl - procvičování čtení a orientace v textu str. 65, str. 66 (čtení a povídání o ježkovi), písanka str. 18

M - prac. seš. str. 21 - vztahy o několik více, méně, slovní úlohy,  str. 22/cv. 1, 2

DÚ - čtení - Sl - str. 66 (+dopsat poslední cvič. na stránce), M - str. 22/cv. 4


 

26. 3.

Čj - Sl - str. 65 - známkováno jako čtení s porozuměním. Písanka str. 17/4řádky. Přepis ze Sl str.51/Co létá? do diktátového sešitu.

M - prac. seš. str.20/cv. 2, 3, 5, 6

DÚ - Sl - číst str. 65, písanka str. 17/dopsat


25. 3.

 

Čj - Sl - str. 64 - písmeno Ž,ž - prosím vystřihnout. Písanka str. 16, 17 (vyvození velkého psacího Z - trénovali jsme zatím jen na mazací tabulku)

M - prac. str. 19/cv. 2, 3, str. 20/cv. 1

Provuka - uč. str. 42, 43 - naučit se vyjmenovat zvířecí rodiny žijící na statku (kráva-býk-tele, koza- kozel - kůzle,....), prac. seš. str. 50

DÚ - M - prac. seš. str. 19/cv. 5, 6 (slovní úlohy), čtení - Sl - str. 64


22. 3.

 

Čj - Sl - opakování čtení, orientace v textu, povídání o dom. mazlíčcích. Písanka str. 15/polovina strany jako přepis na známky, str. 16/4 řádky

M - prac. seš. str. 18/cv. 1, 4, str. 19/cv. 1, Co měříme na metry?

Prvouka - prac. seš. str. 45, 46 - povídání o hospodářských zvířatech - názvy mláďat (tele, jehně, kuře, kůzle,...), počasí na jaře, jarní měsíce, příroda, svátky....


21. 3.

 

Čj - Sl - čtení str. 62, 63, písanka str. 14,

M - dopočítat str. 17, vyvození jednotky délky 1m

DÚ - Sl - čtení str. 63/ celé + dopsat dole 2 odpovědi za textem. Povídat o svém domácím mazlíčkovi (popř. zvířátku, které máte u babičky nebo by si děti přály mít:-)) Písanka str. 15/4ř


20. 3.

 

Čj - Sl - str. 62, písanka - str. 13 (dokončit), diktát

M - str. 17/cv. 1 až 5

DÚ - M - okopírovaný list - sloupeček příkladů č. 58, čtení - Sl - str. 62


19. 3.

 

Čj - Sl - str. 61, písanka str. 12/dokončit, str. 13/5 řádků

M - prac. seš. str. 16 celá

DÚ - M - prac. seš. str. 17/cv. 2, 3. Čtení - Sl - str. 61


18. 3.

 

Čj - Sl - str. 60 - vyvození písmene Č, č. Prosím o vystřižení. Písanka str. 11, str. 12/1.řádek

M - prac. seš. stčr. 15/cv. 3 až 6, cv. 7 do M1 přepsat a vypočítat. Sloupečky příkladů č. 48, 57

Prvouka - prac. seš. str. 44/jarní květiny

DÚ - Sl - str. 60 - číst, písanka str. 12 / 2. až 6. řádek


15. 3.

 

Čj - prac. list písmeno B - čtení a práce s textem - kontrola porozumění čteného, písanka str. 11/5 řádků

M - prac. seš. str. 15/cv. 2, okopírovaný sloupeček č. 47 (sčítání do 20 bez přechodu desítky)

DÚ - Sl - opakovat čtení str. 57, 58, 59


14. 3.

 

Čj - prac. list - str. 2 - čtení, práce s textem, otázky na porozumění textu.  Písanka str. 10, z toho poslední 3 řádky jako DÚ

M - prac. seš. dokončit str. 14. Tvoření slovních úloh podle obrázků.

DÚ - číst prac. list str. 2, písanka str. 10/poslední 3 řádky


13. 3.

 

Čj - Sl - str. 59, písanka str. 9/dopsat, prac. list (písmeno B,b)

M - str. 14/cv. 1, 3, 4, 5

DÚ - prac. list na písmeno B, cvičení s beruškou - vybarvit v berušce devět názvů stromů a tiskacím písmem vypsat na vedlejší volné linky. Celou první stranu pracovního listu číst.


12. 3.

 

Čj - Sl - str. 59, opis slov z tabule (diktátový sešit)

M - str. 13/cv. 1, 2, 3

DÚ - čtení - Sl - str. 59, písanka str. 8/dopsat stranu, str. 9/3 řádky


11. 3.

 

Čj - Sl - str. 58, písanka str.8 /6 řádků

M - str. 12/cv. 1 - 6, z toho cv. 3 jako DÚ

Prvouka - program "Veselé zoubky".

DÚ - čtení - Sl - str. 58

V Pá 15. 3. v 10hod. proběhne beseda v knihovně.


1. 3.

 

Čj - Sl - str. 57 (nácvik čtení s porozuměním), písanka str. 6 (dopsat zbytek), str. 7 (celá, na každém řádku stačí jedno slovo)

M - prac.seš. str. 11/cv. 1, 2, 3, 5

Provuka - uč. str. 31 - učivo o rodině (názvy rodinných příslušníku, příjmení, bydlení, domov)

DÚ - trénovat čtení na libovolných stranách ze slabikáře, ale hlavně KRÁSNĚ SI UŽÍT PRÁZDNIN!:-)