1. C - informace (únor)

  • Vytisknout

28. 2.

Čj - Sl - str. 56, písanka str. 5/na každém řádku jedno slovo, str. 6/3 řádky, vystřihnout písmenko B, b

M - prac. str. 10

DÚ - přepis ze Slabikáře - str. 43/zelený a růžový sloupeček slov (do sešitu Čj 1), čtení - Sl - str. 56


27. 2.

Čj - Sl - str. 55, písanka str. , dokončit str. 4

Zbytek dne proběhl intervenční program "Já, prvňák".

DÚ - čtení Sl str. 55, M - sloupeček příkladů na lístečku


26. 2.

 

Čj - Sl - str. 54, str. 55/cv. 1, 2. Tyto stránky jsou zároveň jako DÚ ze čtení. Písanka - str. 3

M - str. 9

DÚ - písanka str. 4 /5 řádků

Zítra proběhne v naší třídě ( 2. - 4. hod.) pokračování intervenčního programu "Já, prvňák." Do aktovky na první hodinu Čj.


25. 2.

 

Čj - Sl - str. 53, písanka str. 3/ 4 řádky, přepis v diktátovém sešitě.

M - str. 8/cv. 3, str. 9/cv. 1, 3, 5

Prvouka - uč. str. 30, prac. seš. str. 60

DÚ - čtení - Sl - str. 53, str. 54/křížovka vyplnit, tajenku namalovat do obdélníčku. Prosím o dokoupení papírových hodin (sedm dětí dnes nemělo s čím pracovat:-()

 


22. 2.

 

Čj - Sl - str. 52, vystřihnout písmeno H,h. Písanka str. 2/3. a 4. řádek

M - prac. seš. str. 8/cv. 1, 2

DÚ - čtení - Sl - str. 52


21. 2.

 

Čj - Sl - str. 51, písanka - 3. díl - str. 1 (na každém řádku stačí napsat jedno slovo), str. 2/3 řádky písmene r.

M - prac. seš. str. 7, soutěže družstev v počítání na rychlost

DÚ - čtení - Sl - str. 50, 51.  Sešit ČJ 1 - nalepený lísteček se slovy. Spočítat slabiky, vyznačit krátké (.) a dlouhé ( _ ) slabiky.

Zítra se naše třída zúčastní jako obecenstvo školního kola recitační soutěže (3. vyuč. hod.) Z tohoto důvodu nám odpadne prvouka. Děti ji nemusí mít na zítra v aktovkách. Recitátoři vybraní z naší třídy budou soutěžit 1.- 2. hod. v místnosti Václavského divadélka.


20. 2.

 

Čj - Sl - str. 50, str. 51/cv. 1. Známkovala jsem ve slabikáři čtení s porozuměním. Písanka str. 39 - první čtyři řádky byly jako přepis na známky.

M - diktát čísel (sešit M1), prac. seš. str. 6/cv. 2-6, str. 7/cv. 6

DÚ - Sl - procvičovat čtení - str. 50, 51.    M - prac. seš. str. 6/cv. 7


19. 2.

 

Čj - Sl - str. 49, písanka str. 38, prosím vystřihnout písmeno C, c.

M - str. 5/dokončit, str. 6/cv. 1

DÚ - Čj - sešit Čj 1 - nalepený lísteček s přepisem písmen. Zopakovat všechny tvary dosud probraných psacích písmen. Slabikář - str.50 - nacvičit čtení -  Výlet do mlýna


 

18. 2.

Čj - Sl - opakovali jsme čtení na str. 47, udělali cvičení na str. 48. Písanka str. 36. Obrázkový autodiktát.

M - prac. seš. str. 4/celá, str. 5/cv. 1

Prvouka - uč. str. 29, prac. seš. str. 59 - poznávání hodiny - celá, půl. Nácvik čtení hodin i umět dokreslit správně ručičky do ciferníku.

DÚ - Sl - čtení str. 47, 48 (žebříčky na boku), Čj - prac. list - vystříhat a nalepit věty k obrázkům - čtení s porozuměním. Trénovat poznávání hodin (celá, půl). Přinést si na pátek 18. 2. do školy papírové hodiny.


15. 2.

 

Čj - Slabikář - práce s textem str. 47, písanka str. 35

M - str. 2/cv. 6,     str. 3/cv. 1, 2,    str. 4/cv. 1

Prvouka - pracovní list - téma roční období, měsíce, hodiny (celá, půl)

DÚ - čtení - Sl - str. 47

 


14. 2.

 

Čj - opis vět z tabule do diktátového sešitu (prosím o podpis a případnou opravu), dvojhlásky au, ou, práce s textem Sl - str. 46, písanka str. 33, 34/3 řádky, příprava soutěžících na recitační soutěž

M - orientace na číselné ose, rozklad čísel 2. desítky na desítky a jednotky 16 = 10 + ?,  procvičování pojmů o x více, prac. seš. str. 2/cv. 1 - 4,  str. 3/cv. 4, 5

DÚ - Čj - Sl - čtení str. 46 - dbát na plynulost čtení dvojhlásek, písanka str. 34/dokončit stránku


13. 3.

 

Čj - písanka str. 33/4 řádky (velké psací S). Slabikář - práce s textem, čtení s porozuměním str. 45.

M - pamětné počítání (příklady +  -  do 10, mám 4 a kolik musím přidat, abych dostala 9?, o kolik musím číslo 7 zmenšit, aby mi zůstalo 2? Zápis situace ze slovní úlohy příkladem.                                                                                                                     Zápis čísel ze druhé desítky, modelování čísel pomocí pěnových kostek, porovnávání, orientace na číselné ose (hned před, za,...), práce s číslicemi

DÚ - M - 3. díl. - str. 2/cv. 5. Čtení - Sl - str. 45


12. 2.

 

Čj - diktát slov ( Nemocní mohou zkusit cvičně nadiktovat: pán, Iva, zima, loví, pytel, Pavel, noty, zápas) - prosím o kontrolu, opravu a podpis. Slabikář - práce s textem str. 44, písanka - str. 32 - velké psací S - nácvik.

M - sloupeček příkladů č. 26 - do sešitu M2 - na známky. 3. díl prac. seš. (k vyzvednutí ve třídě)- str. 1 - práce s obrázkem, vyvození číselné řady 10 - 20. Názvy číslovek, zápis čísel, číselné osa,...

DÚ - písanka str. 32/dopsat stránku. Číst - Sl - znovu str. 44 (možno trénovat i předešlé)

Prosím o včasný ranní příchod dětí do školy. Zpoždění je problém zejména v úterý, kdy se mají děti stihnout převlíct na Tv. Každý týden přichází někdo do třídy teprve se zvoněním a my čekáme, až se převleče. Dotyčný opozdilec tak okrádá celou třídu o čas, který je možno věnovat pohybu. Dále pokud má dítě zdravotní problém a nechcete, aby cvičilo, potřebuji mít tuto skutečnost od Vás na lístečku písemně. Na ústní omluvenky typu: "Mamka říkala, že kašlu, tak já dnes nebudu cvičit.", už nebudu brát více ohled. Děvčata s dlouhými vlasy budou mít na Tv culík, či jiný pevný účes. S čelenkou, která vlasy neudrží a navíc má zevnitř hřebínek, je nemohu nechat cvičit. Děkuji za pochopení.


11. 2.

 

Čj - Sl - str. 43 (práce s textem), písanka - str. 31

M - dokončit str. 32, matematický zápis pojmů typu o 3 více, pamětné počítání

Prvouka - uč. str. 27/hodiny (celá, půl), prac. seš. str. 55 (jako Dalton na body)

DÚ - Sl - str. 44/cv. 1, 2. Zbytek strany nacvičit čtení.


8. 2.

 

Čj - Sl - str. 42/celá (písmeno R,R,prosím vystřihnout do zásobníku), písanka str. 30

M - prac. seš. str. 32/cv. 1, okopírovaný list str. 56/cv. 4 (2. část), str. 55/cv. 2, 3

Prvouka - prac. seš. str. 54 (opakovali jsme na známky, známkovala jsem pouze do trojek, pak už mračoun)

DÚ - čtení - Sl - str. 42, 43 (barevné žebříky). Doplnit do zásobníku s číslicemi kartičky 11- 20.


7. 2.

 

Čj - Sl - str. 41, písanka str. 29, přepis -  do diktátového sešitu.

M - prac. seš. str. 32/cv. 4. Okopírovaný list str. 56/cv. 1, 2, 4 (první část).

DÚ - M - okopírovaný list str.55/cv. 1 (obrázek psa s příklady). Opakování čtení str. 40, 41 . Prac. list i lísteček s přepisem jsou k vyzvednutí ve třídě.


6. 2.

 

Čj - Sl - str. 40/cv. 1, str. 41/cv. 1, písanka str. 28

M - str.31/dopočítat zbytek stránky, str. 32/cv. 2

DÚ - Sl - str. 40/cv. 2(křížovka), cv. 3, číst celou stranu 41, pár dětí nestihlo dopsat -  písanka str. 28

Známkovala jsem dnes čtení s porozuměním - Sl - str. 40/cv. 1 - v žákovské knížce je to zapsané na řádku čtení pod zkratkou ČtP (čtení s porozuměním). Mračoun je v ŽK zatím jako zástupný symbol místo "nehezké" známky, aby nebyly slzy...


5. 2.

 

Čj - Sl- str. 39/cv. 3 - 7, písanka str. 27

M - str. 30/cv. 6, str. 31/cv. 1, cv. 2 (1. sloupec), cv. 3

DÚ - M - str. 31/cv. 4, 7 (slovní úlohy)

Zítra v 10h beseda v knihovně.


4. 2.

 

Čj - Sl - str. 38,  str. 39- čtení za DÚ. Písanka str. 26, 27/2řádky (jako DÚ)

M - str. 30/cv. 1, 3, 5

Prvouka - prac.seš. str. 58 - dny v týdnu