1. C - informace (prosinec)

17. 12.

ČJ - Sl - str. 18/vyvození písmene N, n. Str. 19/čtení prvních dvou cvičení. Písanka str. 1 celá

M - str. 13- odčítání od čísla 8

Prvouka - prac. seš. str. 32/povídání o Vánocích, str. 34

DÚ - čtecí list - část č. 4, písanka str. 2/4 řádky

14. 12.

Čj - Sl - četli jsme a pracovali na str. 17. Na příští týden vystřihnout písmeno N,n a slabiky. Písanka str. 24 celá. DÚ - čtení - čtecí list s psacím písmem - části 1, 2, 3.

M - str. 12/cv. 2, 3, 4, 5/dopočítat druhé dva sloupečky.

Prvouka - povídání o Vánocích, o zvycích, poslech a zpěv koled, vánoční pohádka


13. 12.

 

Čj - Sl - str. 17 - číst jako DÚ, písanka str. 23. Psali jsme do diktátového sešitu opis slabik psacím písmem. Některé děti mají jako DÚ napsat opravu.

M - str. 11/dokončit, str. 12/cv. 5/jen 2 sloupce


12. 12.

 

Čj - Sl - str. 16/celá také číst jako DÚ. Písanka str. 22/4 řádky. DÚ - stranu dokončit.

M - str. 8/cv. 7(pouze výsledky za příklad), str. 11/počítání nahoře + cv. 1

Zbytek dne jsme strávili v knihovně.11. 12.

 

Čj - Sl - opakovali jsme čtení na str. 15, písanka str. 21/4 řádky

M - str.10/cv. 1, 3, 4, 5, 7

DÚ - čtení - Sl - opakovat str. 14, 15, vystřihnout Y, y. M - str. 10/cv. 2

Zítra v 10h beseda v knihovně. Do batohu stačí Čj, M.


 

7. 12.

Čj - upevňování písmene J,j - Sl - str. 13.  Jako DÚ zůstává čtení str. 13 + cvičení dole - psací písmo. Písanka str. 20/4 řádky, zbytek dopsat jako DÚ.

M - str. 8/cv. 2, 3, 4. Nácvik psaní číslice 8 na mazací tabulku. Pamětné počítání příkladů s číslicemi.

Prvouka -  uč. str. 20 - Mikuláš, prac. seš. str. 31. Poslední úkol c) domalovat oblíbenou postavu do velkého čtverce jako DÚ.

V pondělí nebudu z důvodu školení přítomna na pracovišti. Domácí úkoly budou mít děti poznačené v prac. sešitech červenou tečkou jako obvykle.


6. 12.

 

Čj - Sl - str. 12 - vyvození písmene J,j . Vystřihnout písmeno a slabiky. Str. 13/fialový a modrý balonek číst jako DÚ. Písanka str. '18/4 řádky, zbytek strany jako DÚ.

M - str. 7/cv. 2, 3, 4, 6, str. 8/cv. 1


 

5. 12.

Čj - opakovali jsme čtení na str. 11, písanka str. 17

DÚ - M - str. 7/cv. 1, čtení - slabikář - opakovat čtení na str. 10, 11


4. 12.

 

ČJ - Sl - čtení str. 10, křížovky na str. 11, jako DÚ str. 10/cv. 5 (napsat tiskací písmena) a dále čtení na str. 11 , písanka str. 15, str. 16 - dopsat 2 řádky jako DÚ

M - str. 6/cv. 8, 6 a 7 (to přepsat a vypočítat do sešitu M 1)

Po dětech posílám k podpisu souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte (1x) a zákonných zástupců (2x). Pokud otec dítěte v rodině nefiguruje, stačí 1x. Prosím o vyplnění, podpis a zaslání obratem zpět po dětech. Děkuji.

Zítra ráno divadelní představení. Děti na mě ráno počkají v šatně. Odchod v 7: 55. Do aktovky na tento den vše na Čj.


3. 12. 

 

Čj - Sl - str. 9, str. 10/číst fialový, zelený a žlutý balónek (jako DÚ ze čtení). Písanka str. 14, str. 15/4 řádky jako DÚ

M - str. 6/cv. 1 až 5

Prvouka - prosincové tradice - povídání o svátku sv. Barbory a sv. Mikuláše (pohádka: Chaloupka na vršku - Jak to bylo na sv. Mikuláše)


 

 

 

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru