1.C - Informace ( říjen )

31. 10.

Projektový den Halloween - význam anglosaské tradice, kostýmy, hry, zábavné učení....

DÚ - halloweenské počítání (sloupeček příkladů na okopírovaném listě)

Děkuji mockrát maminkám za krásné kostýmy i dobrůtky pro třídní strašidla.


26. 10.

 

Čj - ŽA str. 32 číst, První psaní str. 32 - horní zátrh

M - prac. seš. str. 20/cv. 2, 3

Prvouka - povídali jsme si o vzniku Československa, hymna, vlajka, první prezident   T.G. M., co je státní svátek...

DÚ - číst sloupečky slabik - auto, kytka (pro šikovné i poslední sloupeček slov)

Ve St 31. 10. - projektový den Halloween


25. 10.

Čj - ŽA - str. 32 celá, První psaní - str. 31 - šikmá čára (bič) - psali jsme znovu na okopírovaný list, hláskování slov - sluchový sklad a rozklad

M - prac. seš. str. 20/cv. 1,  předloha, plánek - cvičení prostorové orientace na stránce - manipulace s petvíčky, slovní úlohy - otázka x odpověď

DÚ - ŽA - str. 32 číst celé


 24. 10. 

ŽA - str. 31/cv. 1, 2

M - prac. seš. str. 19/slovní úlohy dole

DÚ - M - str. 19/cv. 4 - Nakresli a vypočítej.

čtení - nový prac. list - sloupeček s domečkem a stromem

Děti dostaly domů přihlášky do knihovny. Prosím o jejich vyplnění a poslání obratem zpět do školy.


23. 10.

Čj - ŽA - str. 30/celá stránka, poslední dvě cvičení jsou za  DÚ

DÚ - čtení - okopírovaný list se sloupečky slabik - přidat čtení posledního sloupečku - čtyřlístek

M- prac. seš. str. 19/cv. 2 (osy), 3 (sloupeček se žlutými kolečky)


 22. 10.

ŽA - str. 28, 29 - číst

První psaní - str. 30

okopírovaný list - sloupečky slabik - hlemýžď + i ty předchozí

M - prac. seš. str. 19/cv. 1

DÚ - okopírovaný list - cv. 1 - příklady + znázornění

Připomínám, že zítra je poslední možnost zaplatit středeční výlet do Lesonic.

Ve středu 31. října budeme mít v 1. C projektový den Halloween. Masky i mlsky pro strašidla vítány.:-)          S sebou dále pouzdro, svačinu, pití, kartu na oběd. Konec vyuč. podle rozvrhu.


 

16. 10.

 

Čj - ŽA - str. 26/cv. 1, 2, 3
cvičení fonematického sluchu - první slabika slova, první hláska slova, počet slabik ve slově
M - prac. seš. str. 16/cv.3, slovní úlohy dole
diktát příkladů na mazací tabulku
DÚ: ŽA - str. 26/ cv. 3    číst
           M - okopírovaný list: cv. 1
 
Prosím dokoupit VV potřeby do kufříku. Dnes neměla spousta dětí lepidla Herkules a suché pastely.

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru