1. C

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Krotká

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

1. C - informace (leden)

22. 1.

Čj - Sl - str. 31/čtení, písanka str. 19/4 řádky, hláskování a skládání slov pomocí písmen ze zásobníku

M - str. 25/celá (cvičení 2. bylo na známky)

DÚ - sloupeček příkladů č. 25 - nalepený v malém sešitě M 2, číst ve slabikáři cvičení psaná psacím písmem

V den vydávání vysvědčení (Čt) 31. 1. končíme vyučování podle rozvrhu. Dejte dětem na vysvědčení nějakou pevnější fólii, prosím. V Pá 1. 2. jsou pololetní prázdniny.


21. 1.

 

Čj - Sl - str. 31, písanka str. 17/3 řádky, str. 18 celá, recitace básně Ježibaba

M - str.24

Prvouka - prac. seš. str. 37

DÚ - písanka str. 17/dokončit, číst libovolné stránky ze slabikáře


18. 1.

 

Čj - Sl - str. 30, písanka str.15/dopsat, str. 16/2 řádky

M - dokončit str. 23

Prvouka - opakování o zimě

DÚ - písanka - dopsat str. 16, číst - Sl - str. 31/prví dvě cvičení


17. 1.

 

Čj - Sl - čtení str. 30. Zůstává znovu za DÚ.  Písanka str. 15/5 řádků.

M - str. 22/cv. 5 jako DÚ. Dále jsme dnes počítali cv. 7, str. 23/cv. 2

Návštěva divadla.


16. 1.

 

Čj - Sl - str. 29, písanka str. 13, 4/3 řádky

M - str. 22/cv. 1, 2, 3 a 6 (počítání slovních úloh zpaměti - zápis pomocí příkladu), nácvik psaní číslice 10

DÚ - písanka str. 14/dopsat stránku, Sl - čtení str. 30

Divadelní představení platím z fondu. Odchod ze školy nejdéle v 9:30h.


15. 1.

 

Čj - přepis - viz diktátový sešit (prosím o podpis), čtení str. 28, písanka str. 11/dokončit, 12/5. a 6. řádek

M - str. 21/cv. 1 - 7

DÚ - M - str. 21/cv. 8 (vypočítat přímo do prac. sešitu), Čj - Sl - čtení str.29

Další besedu v knihovně máme objednanou až v únoru, takže jsem dětem nechala všechny výpůjčky na dětském oddělení prodloužit.


14. 1.

 

Čj - Sl - str. 27, písanka str. 11/4 řádky (P)

M - str. 20/dokončit celou

Prvouka - prac. seš. str. 36

DÚ - čtení - Sl - str. 28. Naučit se básničku Ježibaba na pátek 18. 1. (nalepená v sešitě čtení/sloh) Básničku jsme se začali učit už ve škole. Je třeba ji docvičit a přednést s pěkným výrazem. Budeme vybírat tři děti na recitační soutěž.

Ve Čt 17. 1. jdeme na 10h na divadelní představení.  Je možné, že se z divadla vrátíme o chvíli později než je konec vyučování (11:35).


 

11. 1.

Čj - Sl - str. 26/písmeno Z. Psali jsme diktát slabik, slov. Písanka str. 10/poslední dva řádky

M - str. 19/cv. 6, 7, str. 20//horní polovina strany Odčítání v oboru čísel do 9

Prvouka - prac. seš. str. 35/Zimní radovánky

DÚ - Sl - čtení str. 27, písanka str. 12/1.- 4. ,7. - 8. řádek


10. 1.

 ČJ - Sl - čtení str. 25, přepis z tabule do sešitu ČJ 1, písanka str. 9/dopsat stranu, str. 10/5 řádků

M - str. 19/cv. 1/3sloupečky, 2, 3, 4, 5.

DÚ - sešit Čj 2 - přepis - nalepený lísteček se slabikami. Čtení - opakovat ve slabikáři libovolné stránky, které jsou už probrané. (Děti si mohou vybrat samy.:-))Zaměřte se, prosím, také na čtení psacího písma.


 9. 1.

Čj - Sl - čtení str. 24, str. 25.  Písanka str. 9/4 řádky.  Psali jsme přepis z tiskacího do psacího písma v sešitě Čj 1. Prosím o podpis, popřípadě o dopsání opravy.

M - str. 18/celá. Dále jsme trénovali pamětné počítání - děti počítají zpaměti (zadání pouze slyší) a na mazací tabulku zapisují  výsledky.

Hv - J. Nohavica - Grónská písnička

DÚ - čtení - Sl - str. 25, písanka str. 8/dopsat 3 řádky

 


8. 1.

 

ČJ - Sl - str. 23 četli jsme po domácí přípravě na známky, str. 24/cv. 1, 2 čtení s porozuměním. Písanka str.8/4 řádky

M - str. 17/cv. 3, 5 a 7/zelená část přepsat a vypočítat do M 2

DÚ - čtení Sl str. 24, dále dokončit omalovánku "Tři králové" a nalepit do sešitu čtení/sloh. Někteří už stihli ve škole.


7. 1.

 

Čj - Sl - str. 22, 23.  Písanka str. 6/dopsat, str. 7/3řádky.

M - str. 17/cv. 1, 2, 6

Prvouka - povídali jsme si o Třech králích, pohádka Chaloupka na vršku - díl s názvem Jak to bylo na Tři krále, koleda z cyklu Zpívánky (www.youtube.com)

DÚ - písanka str. 7/dopsat stranu, Sl - str. 23/číst


4. 1.

 

Čj - Sl - str. 21, vyvození písmene V, v, str. 22/cv. 1, 2. Prosím vystřihnout do zásobníku. Písanka- str. 6/3 řádky. DÚ - čtení - děti si mohou vybrat jakékoliv čtení ze slabikáře - opakovat. Každý den alespoň 10min.

M - str. 16/nácvik psaní číslice 9 - cv. 1, 2. Dále cvičení 3 a 4. Cv. 5 je za DÚ.

Prvouka - uč. str. 23/ povídání o oslavách Silvestra, o Novém roku, oslavách, tradicích, zvycích, pranostikách, kalendáři.

Další info: 1) Hledá se učebnice prvouky Helenky Bohmové. Podívejte se, prosím, zda ji nemá někdo z dětí omylem u sebe. 2) Připomínám odevzdání vyplněných formulářů GDPR. Stále ještě nemám ode všech rodin!!! 3) V termínu od 15. - 17. 1.  se koná sběr papíru. Více informacích naleznete na stránkách školy zde: www.zsvaclav.cz/o-skole/25-neprehlednete/3990-sberovy-tyden


3. 1.

 

ČJ - Sl - opakovali jsme čtení na str. 20,  str. 21 číst jako DÚ. Písanka - dopsat po str. 5 (včetně)

M - str. 15/dokončit celou.


 

1. C - informace (prosinec)

17. 12.

ČJ - Sl - str. 18/vyvození písmene N, n. Str. 19/čtení prvních dvou cvičení. Písanka str. 1 celá

M - str. 13- odčítání od čísla 8

Prvouka - prac. seš. str. 32/povídání o Vánocích, str. 34

DÚ - čtecí list - část č. 4, písanka str. 2/4 řádky

14. 12.

Čj - Sl - četli jsme a pracovali na str. 17. Na příští týden vystřihnout písmeno N,n a slabiky. Písanka str. 24 celá. DÚ - čtení - čtecí list s psacím písmem - části 1, 2, 3.

M - str. 12/cv. 2, 3, 4, 5/dopočítat druhé dva sloupečky.

Prvouka - povídání o Vánocích, o zvycích, poslech a zpěv koled, vánoční pohádka


13. 12.

 

Čj - Sl - str. 17 - číst jako DÚ, písanka str. 23. Psali jsme do diktátového sešitu opis slabik psacím písmem. Některé děti mají jako DÚ napsat opravu.

M - str. 11/dokončit, str. 12/cv. 5/jen 2 sloupce


12. 12.

 

Čj - Sl - str. 16/celá také číst jako DÚ. Písanka str. 22/4 řádky. DÚ - stranu dokončit.

M - str. 8/cv. 7(pouze výsledky za příklad), str. 11/počítání nahoře + cv. 1

Zbytek dne jsme strávili v knihovně.11. 12.

 

Čj - Sl - opakovali jsme čtení na str. 15, písanka str. 21/4 řádky

M - str.10/cv. 1, 3, 4, 5, 7

DÚ - čtení - Sl - opakovat str. 14, 15, vystřihnout Y, y. M - str. 10/cv. 2

Zítra v 10h beseda v knihovně. Do batohu stačí Čj, M.


 

7. 12.

Čj - upevňování písmene J,j - Sl - str. 13.  Jako DÚ zůstává čtení str. 13 + cvičení dole - psací písmo. Písanka str. 20/4 řádky, zbytek dopsat jako DÚ.

M - str. 8/cv. 2, 3, 4. Nácvik psaní číslice 8 na mazací tabulku. Pamětné počítání příkladů s číslicemi.

Prvouka -  uč. str. 20 - Mikuláš, prac. seš. str. 31. Poslední úkol c) domalovat oblíbenou postavu do velkého čtverce jako DÚ.

V pondělí nebudu z důvodu školení přítomna na pracovišti. Domácí úkoly budou mít děti poznačené v prac. sešitech červenou tečkou jako obvykle.

Číst více...

1. C - Informace (září)


 

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru