1. C

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Krotká

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

1. C informace (duben)

24. 4.

Čj - Sl - str. 78 - vyvození písmene F,f (prosím vystřihnout), písanka str. 33/7 řádků.

M - sčítání s přechodem desítky (příklady typu 9 + x) - prac. seš. str. 5/cv. 1, 2, 5.

DÚ - Sl - str. 78 číst.     M - sešit M 1 - nalepený lísteček s rozklady čísel.


23. 4.

Čj - Sl - opakování čtení - str. 77. Písanka str. 32/1. - 6. řádek (každé slovo pouze jednou)

M - str. 4/cv. 2 - 5

DÚ - písanka str. 32/dopsat stranu (přepis slov), čtení - okopír. list - článek MOŘE.


17. 4.

 

Čj - Sl - str. 76 - opakování čtení, str. 77/čtení. Písanka str.30/dopsat, str. 31/celá. Prosím o vystřižení písmene F,f na příští týden. Povídání o Velkonocích, tradice, zvyky. Pouštěli jsme si dva díly Chaloupky na vršku.

M - str. 3 celá, str. 4/cv. 1

DÚ - trénovat čtení na str. 77 ve slabikáři.

Poslala jsem domů na vyprání tělocviky a ručníky. Připomínám, že hned v úterý po svátcích je budeme potřebovat.

Děkuji všem rodičům, kteří si udělali včera hodinu čas a přišli si poslechnout informace na třídní schůzky. Všechny ostatní, kteří mě dnes emailem žádají o individuální schůzky v odpoledních hodinách po pracovní době, prosím o trpělivost, než budu moci vyhovět. Po dětech jsem poslala informace ze schůzky a taktéž přihlášku do školní družiny na příští rok. Prosím o vyplnění a zaslání zpět i v tom případě, že o družinu zájem mít nebudete. Děkuji za spolupráci.

Všem rodinám přeji příjemně strávené Velikonoce.:-)


16. 4.

 

Čj - Sl - str. 76, písanka str. 29/dopsat, str. 30/ 1. řádek

M - str. 2/cv. 4 (pětiminutovka), 5.    Zákonitosti číselných řad - najdi klíč, podle nějž se čísla v řadě opakují. Rozklady - příprava na počítání s přechodem desítky.

DÚ - M - str. 3/cv. 2, písanka str. 30/po řádek se slabikou "žo". Čtení - Sl - str. 76

Odvolávám pátrání po žákovské knížce. Je na světě. Děkuji za spolupráci. :-)

 


15. 4.

 

Čj - Sl - str. 75/celá. Cv. modrý balonek - opsat do diktátového sešitu psacím písmem (psali jsme na známky). Písanka - str. 29/3. - 6. řádek.

M - 4. díl - prac. seš. str. 1, 2/cv. 1, 2, 3

Prvouka - jarní práce na zahradě. Setí x sázení. Poznávání zeleniny podle obrázků. Uč. str. 40. Prac. seš. str. 48.

DÚ - čtení - Sl - str. 75.    M - sešit M 1 - nalepený prac. list.

Vyhlašuji pátrání po žákovské knížce Vojty Součka. :-)Zkuste se doma podívat, jestli ji Vaše dítě nemá v aktovce nebo ji nepřineslo omylem domů. Děkuji.


12. 4.

 

Čj - Sl - str. 74

Mat - str. 32 (jako Dalton)

Zbytek dne návštěva knihovny.


11. 4.

 

Čj - Sl - str. 74, písanka str. 28

M - prac. seš. str. 31/cv. 1, 2, 4

DÚ - čtení - Sl - str. 74, M - prac. seš. str. 31/cv. 7

Zítra do aktovky pouze ČJ a Mat, 9:30hod. odchod do knihovny.


10. 4.

 

Čj - Sl - str. 73, přepis ze slabikáře - str. 61/1 do diktátového sešitu.

M - prac. seš. str. 30/cv. 1, 2, 3, 6. Situace ve slovních úlohách - řešení zpaměti, zápis výpočtu na mazací tabulku.

DÚ - čtení - Sl - str.73.   Přepis ze Slabikáře str. 56/růžový balonek (4 věty do sešitu ČJ1)


9. 4.

 

Čj - Sl - str. 71 - vyvození písmene CH,ch. Prosím o vystřižení. Písanka str. 25, 26/3řádky.

M - str. 29/dokončit (známkovala jsem slovní úlohy na stránce a cvičení na pojmy o několik více, méně)

DÚ - Sl - str. 71 číst, písanka  dopsat str. 26.


8. 4.

 

Čj  - sl - str. 71 (i jako Dú ze čtení). Písanka str. 25/5 řádků.

M - str. 28/cv. 2, 5, 6,7, 8. str. 29/cv. 1.

Prvouka - uč. str. 40 /zelenina

DÚ - M - prac. seš. str. 28/cv. 3, 4 (vážení)

Všechny rodiče zvu na třídní schůzku dne 16. 4. v 17 hod. v učebně 1. C. Prosím o podpis v ŽK.


5. 4.

 

Čj - Sl - str. 70, povídání o povoláních. Písanka str. 24.

M - str. 27/cv. 3, 5. Str. 28/cv. 1 - téma jednotky hmotnosti, druhy vah,....

Prvouka - dalton

DÚ - okopírovaný list - číst text Řeka

V Pá  12. 4. proběhne v 10h beseda v knihovně.

 


4. 4.

 

Čj - Sl - str. 70/cv. 1, 2.  Obrázkový autodiktát z tabule. Písanka str. 22/dopsat.

M - prac. seš. str. 26/2, 5. str. 27/1, 4.

DÚ - Sl - str. 70 /číst celou stranu. Písanka str. 23/dopsat zbytek. M - str. 27/cv.2

Pokud bude hezky, začneme chodit od příštího týdne na TV ven. Prosím, aby měly děti v sáčku na převlečení dlouhé tepláky a mikinu, dále pak tenisky na pohyt venku.

 


3. 4.

 

Čj - Sl - str. 69 - opakování čtení, orientace v textu. Přepis z tabule. Písanka str. 21/dopsat, 22/3ř.

M - str. 25/cv. 3, 4, str. 26/cv. 1, 3,

DÚ - čtení - Sl - str. 69, M - prac. seš. str. 4


1. a 2. 4.

 

Čj - Sl - str. 68, písanka str. 20/dopsat, str. 21/2 řádky, str.23/5 řádků

M - prac. seš. str. 24, 25/cv. 1, 2, 6, 7. Sloupeček příkladů č. 54.

Prvouka - uč. str. 39 - jarní květiny - popis stavby těla. Prac. seš. str. 47

DÚ - čtení - Sl - str. 69/žebříky slov a text Večeře pro mámu (nic nevypracovávat písemně, budeme dělat zítra!), písanka str. 21/3. - 6. řádek

!!! Ve třídě se vyskytly vši. Prohlédněte, prosím, všem dětem pečlivě hlavy !!!


 

1. C - informace (březen)

29. 3.

Čj - Sl - str. 66/dokončení, písanka str. 20/5 řádků, povídání o tom, jak se rodiče seznámili

M - prac. seš. str. 23/cv. 2, 4, 5, 7

Prvouka - uč. str. 38, prac. seš. str. 46/jarní oblečení

DÚ - čtení - Sl - str. 66

V Po 1. 4. nebudu na pracovišti, probrané učivo dopíšu v úterý. DÚ budou mít děti označené tradiční červenou tečkou.


28. 3.

Čj - Sl - str. 66/práce s textem, orientace (nadpis, odstavec, řádek,...), str. 67/Žaneta vypravuje (1. část), písanka - str. 19/celá

M - prac. seš. str. 22, str. 23/cv. 1,

DÚ - M - prac. seš. str. 23/cv. 3 (slovní úloha), čtení - Sl - str. 67/Žaneta vypravuje. V návaznosti na obsah textu jsem děti ponoukla zeptat se rodičů, jak a kde se vlastně seznámili. Tak se když tak nedivte zvídavým otázkám. :-)


27. 3.

 

Čj - Sl - procvičování čtení a orientace v textu str. 65, str. 66 (čtení a povídání o ježkovi), písanka str. 18

M - prac. seš. str. 21 - vztahy o několik více, méně, slovní úlohy,  str. 22/cv. 1, 2

DÚ - čtení - Sl - str. 66 (+dopsat poslední cvič. na stránce), M - str. 22/cv. 4


 

26. 3.

Čj - Sl - str. 65 - známkováno jako čtení s porozuměním. Písanka str. 17/4řádky. Přepis ze Sl str.51/Co létá? do diktátového sešitu.

M - prac. seš. str.20/cv. 2, 3, 5, 6

DÚ - Sl - číst str. 65, písanka str. 17/dopsat


25. 3.

 

Čj - Sl - str. 64 - písmeno Ž,ž - prosím vystřihnout. Písanka str. 16, 17 (vyvození velkého psacího Z - trénovali jsme zatím jen na mazací tabulku)

M - prac. str. 19/cv. 2, 3, str. 20/cv. 1

Provuka - uč. str. 42, 43 - naučit se vyjmenovat zvířecí rodiny žijící na statku (kráva-býk-tele, koza- kozel - kůzle,....), prac. seš. str. 50

DÚ - M - prac. seš. str. 19/cv. 5, 6 (slovní úlohy), čtení - Sl - str. 64


22. 3.

 

Čj - Sl - opakování čtení, orientace v textu, povídání o dom. mazlíčcích. Písanka str. 15/polovina strany jako přepis na známky, str. 16/4 řádky

M - prac. seš. str. 18/cv. 1, 4, str. 19/cv. 1, Co měříme na metry?

Prvouka - prac. seš. str. 45, 46 - povídání o hospodářských zvířatech - názvy mláďat (tele, jehně, kuře, kůzle,...), počasí na jaře, jarní měsíce, příroda, svátky....


21. 3.

 

Čj - Sl - čtení str. 62, 63, písanka str. 14,

M - dopočítat str. 17, vyvození jednotky délky 1m

DÚ - Sl - čtení str. 63/ celé + dopsat dole 2 odpovědi za textem. Povídat o svém domácím mazlíčkovi (popř. zvířátku, které máte u babičky nebo by si děti přály mít:-)) Písanka str. 15/4ř


20. 3.

 

Čj - Sl - str. 62, písanka - str. 13 (dokončit), diktát

M - str. 17/cv. 1 až 5

DÚ - M - okopírovaný list - sloupeček příkladů č. 58, čtení - Sl - str. 62


19. 3.

 

Čj - Sl - str. 61, písanka str. 12/dokončit, str. 13/5 řádků

M - prac. seš. str. 16 celá

DÚ - M - prac. seš. str. 17/cv. 2, 3. Čtení - Sl - str. 61


18. 3.

 

Čj - Sl - str. 60 - vyvození písmene Č, č. Prosím o vystřižení. Písanka str. 11, str. 12/1.řádek

M - prac. seš. stčr. 15/cv. 3 až 6, cv. 7 do M1 přepsat a vypočítat. Sloupečky příkladů č. 48, 57

Prvouka - prac. seš. str. 44/jarní květiny

DÚ - Sl - str. 60 - číst, písanka str. 12 / 2. až 6. řádek


15. 3.

 

Čj - prac. list písmeno B - čtení a práce s textem - kontrola porozumění čteného, písanka str. 11/5 řádků

M - prac. seš. str. 15/cv. 2, okopírovaný sloupeček č. 47 (sčítání do 20 bez přechodu desítky)

DÚ - Sl - opakovat čtení str. 57, 58, 59


14. 3.

 

Čj - prac. list - str. 2 - čtení, práce s textem, otázky na porozumění textu.  Písanka str. 10, z toho poslední 3 řádky jako DÚ

M - prac. seš. dokončit str. 14. Tvoření slovních úloh podle obrázků.

DÚ - číst prac. list str. 2, písanka str. 10/poslední 3 řádky


13. 3.

 

Čj - Sl - str. 59, písanka str. 9/dopsat, prac. list (písmeno B,b)

M - str. 14/cv. 1, 3, 4, 5

DÚ - prac. list na písmeno B, cvičení s beruškou - vybarvit v berušce devět názvů stromů a tiskacím písmem vypsat na vedlejší volné linky. Celou první stranu pracovního listu číst.


12. 3.

 

Čj - Sl - str. 59, opis slov z tabule (diktátový sešit)

M - str. 13/cv. 1, 2, 3

DÚ - čtení - Sl - str. 59, písanka str. 8/dopsat stranu, str. 9/3 řádky


11. 3.

 

Čj - Sl - str. 58, písanka str.8 /6 řádků

M - str. 12/cv. 1 - 6, z toho cv. 3 jako DÚ

Prvouka - program "Veselé zoubky".

DÚ - čtení - Sl - str. 58

V Pá 15. 3. v 10hod. proběhne beseda v knihovně.


1. 3.

 

Čj - Sl - str. 57 (nácvik čtení s porozuměním), písanka str. 6 (dopsat zbytek), str. 7 (celá, na každém řádku stačí jedno slovo)

M - prac.seš. str. 11/cv. 1, 2, 3, 5

Provuka - uč. str. 31 - učivo o rodině (názvy rodinných příslušníku, příjmení, bydlení, domov)

DÚ - trénovat čtení na libovolných stranách ze slabikáře, ale hlavně KRÁSNĚ SI UŽÍT PRÁZDNIN!:-)


 

1. C - informace (únor)

28. 2.

Čj - Sl - str. 56, písanka str. 5/na každém řádku jedno slovo, str. 6/3 řádky, vystřihnout písmenko B, b

M - prac. str. 10

DÚ - přepis ze Slabikáře - str. 43/zelený a růžový sloupeček slov (do sešitu Čj 1), čtení - Sl - str. 56


27. 2.

Čj - Sl - str. 55, písanka str. , dokončit str. 4

Zbytek dne proběhl intervenční program "Já, prvňák".

DÚ - čtení Sl str. 55, M - sloupeček příkladů na lístečku


26. 2.

 

Čj - Sl - str. 54, str. 55/cv. 1, 2. Tyto stránky jsou zároveň jako DÚ ze čtení. Písanka - str. 3

M - str. 9

DÚ - písanka str. 4 /5 řádků

Zítra proběhne v naší třídě ( 2. - 4. hod.) pokračování intervenčního programu "Já, prvňák." Do aktovky na první hodinu Čj.


25. 2.

 

Čj - Sl - str. 53, písanka str. 3/ 4 řádky, přepis v diktátovém sešitě.

M - str. 8/cv. 3, str. 9/cv. 1, 3, 5

Prvouka - uč. str. 30, prac. seš. str. 60

DÚ - čtení - Sl - str. 53, str. 54/křížovka vyplnit, tajenku namalovat do obdélníčku. Prosím o dokoupení papírových hodin (sedm dětí dnes nemělo s čím pracovat:-()

 


22. 2.

 

Čj - Sl - str. 52, vystřihnout písmeno H,h. Písanka str. 2/3. a 4. řádek

M - prac. seš. str. 8/cv. 1, 2

DÚ - čtení - Sl - str. 52


21. 2.

 

Čj - Sl - str. 51, písanka - 3. díl - str. 1 (na každém řádku stačí napsat jedno slovo), str. 2/3 řádky písmene r.

M - prac. seš. str. 7, soutěže družstev v počítání na rychlost

DÚ - čtení - Sl - str. 50, 51.  Sešit ČJ 1 - nalepený lísteček se slovy. Spočítat slabiky, vyznačit krátké (.) a dlouhé ( _ ) slabiky.

Zítra se naše třída zúčastní jako obecenstvo školního kola recitační soutěže (3. vyuč. hod.) Z tohoto důvodu nám odpadne prvouka. Děti ji nemusí mít na zítra v aktovkách. Recitátoři vybraní z naší třídy budou soutěžit 1.- 2. hod. v místnosti Václavského divadélka.


20. 2.

 

Čj - Sl - str. 50, str. 51/cv. 1. Známkovala jsem ve slabikáři čtení s porozuměním. Písanka str. 39 - první čtyři řádky byly jako přepis na známky.

M - diktát čísel (sešit M1), prac. seš. str. 6/cv. 2-6, str. 7/cv. 6

DÚ - Sl - procvičovat čtení - str. 50, 51.    M - prac. seš. str. 6/cv. 7


19. 2.

 

Čj - Sl - str. 49, písanka str. 38, prosím vystřihnout písmeno C, c.

M - str. 5/dokončit, str. 6/cv. 1

DÚ - Čj - sešit Čj 1 - nalepený lísteček s přepisem písmen. Zopakovat všechny tvary dosud probraných psacích písmen. Slabikář - str.50 - nacvičit čtení -  Výlet do mlýna


 

18. 2.

Čj - Sl - opakovali jsme čtení na str. 47, udělali cvičení na str. 48. Písanka str. 36. Obrázkový autodiktát.

M - prac. seš. str. 4/celá, str. 5/cv. 1

Prvouka - uč. str. 29, prac. seš. str. 59 - poznávání hodiny - celá, půl. Nácvik čtení hodin i umět dokreslit správně ručičky do ciferníku.

DÚ - Sl - čtení str. 47, 48 (žebříčky na boku), Čj - prac. list - vystříhat a nalepit věty k obrázkům - čtení s porozuměním. Trénovat poznávání hodin (celá, půl). Přinést si na pátek 18. 2. do školy papírové hodiny.


15. 2.

 

Čj - Slabikář - práce s textem str. 47, písanka str. 35

M - str. 2/cv. 6,     str. 3/cv. 1, 2,    str. 4/cv. 1

Prvouka - pracovní list - téma roční období, měsíce, hodiny (celá, půl)

DÚ - čtení - Sl - str. 47

 


14. 2.

 

Čj - opis vět z tabule do diktátového sešitu (prosím o podpis a případnou opravu), dvojhlásky au, ou, práce s textem Sl - str. 46, písanka str. 33, 34/3 řádky, příprava soutěžících na recitační soutěž

M - orientace na číselné ose, rozklad čísel 2. desítky na desítky a jednotky 16 = 10 + ?,  procvičování pojmů o x více, prac. seš. str. 2/cv. 1 - 4,  str. 3/cv. 4, 5

DÚ - Čj - Sl - čtení str. 46 - dbát na plynulost čtení dvojhlásek, písanka str. 34/dokončit stránku


13. 3.

 

Čj - písanka str. 33/4 řádky (velké psací S). Slabikář - práce s textem, čtení s porozuměním str. 45.

M - pamětné počítání (příklady +  -  do 10, mám 4 a kolik musím přidat, abych dostala 9?, o kolik musím číslo 7 zmenšit, aby mi zůstalo 2? Zápis situace ze slovní úlohy příkladem.                                                                                                                     Zápis čísel ze druhé desítky, modelování čísel pomocí pěnových kostek, porovnávání, orientace na číselné ose (hned před, za,...), práce s číslicemi

DÚ - M - 3. díl. - str. 2/cv. 5. Čtení - Sl - str. 45


12. 2.

 

Čj - diktát slov ( Nemocní mohou zkusit cvičně nadiktovat: pán, Iva, zima, loví, pytel, Pavel, noty, zápas) - prosím o kontrolu, opravu a podpis. Slabikář - práce s textem str. 44, písanka - str. 32 - velké psací S - nácvik.

M - sloupeček příkladů č. 26 - do sešitu M2 - na známky. 3. díl prac. seš. (k vyzvednutí ve třídě)- str. 1 - práce s obrázkem, vyvození číselné řady 10 - 20. Názvy číslovek, zápis čísel, číselné osa,...

DÚ - písanka str. 32/dopsat stránku. Číst - Sl - znovu str. 44 (možno trénovat i předešlé)

Prosím o včasný ranní příchod dětí do školy. Zpoždění je problém zejména v úterý, kdy se mají děti stihnout převlíct na Tv. Každý týden přichází někdo do třídy teprve se zvoněním a my čekáme, až se převleče. Dotyčný opozdilec tak okrádá celou třídu o čas, který je možno věnovat pohybu. Dále pokud má dítě zdravotní problém a nechcete, aby cvičilo, potřebuji mít tuto skutečnost od Vás na lístečku písemně. Na ústní omluvenky typu: "Mamka říkala, že kašlu, tak já dnes nebudu cvičit.", už nebudu brát více ohled. Děvčata s dlouhými vlasy budou mít na Tv culík, či jiný pevný účes. S čelenkou, která vlasy neudrží a navíc má zevnitř hřebínek, je nemohu nechat cvičit. Děkuji za pochopení.


11. 2.

 

Čj - Sl - str. 43 (práce s textem), písanka - str. 31

M - dokončit str. 32, matematický zápis pojmů typu o 3 více, pamětné počítání

Prvouka - uč. str. 27/hodiny (celá, půl), prac. seš. str. 55 (jako Dalton na body)

DÚ - Sl - str. 44/cv. 1, 2. Zbytek strany nacvičit čtení.


8. 2.

 

Čj - Sl - str. 42/celá (písmeno R,R,prosím vystřihnout do zásobníku), písanka str. 30

M - prac. seš. str. 32/cv. 1, okopírovaný list str. 56/cv. 4 (2. část), str. 55/cv. 2, 3

Prvouka - prac. seš. str. 54 (opakovali jsme na známky, známkovala jsem pouze do trojek, pak už mračoun)

DÚ - čtení - Sl - str. 42, 43 (barevné žebříky). Doplnit do zásobníku s číslicemi kartičky 11- 20.


7. 2.

 

Čj - Sl - str. 41, písanka str. 29, přepis -  do diktátového sešitu.

M - prac. seš. str. 32/cv. 4. Okopírovaný list str. 56/cv. 1, 2, 4 (první část).

DÚ - M - okopírovaný list str.55/cv. 1 (obrázek psa s příklady). Opakování čtení str. 40, 41 . Prac. list i lísteček s přepisem jsou k vyzvednutí ve třídě.


6. 2.

 

Čj - Sl - str. 40/cv. 1, str. 41/cv. 1, písanka str. 28

M - str.31/dopočítat zbytek stránky, str. 32/cv. 2

DÚ - Sl - str. 40/cv. 2(křížovka), cv. 3, číst celou stranu 41, pár dětí nestihlo dopsat -  písanka str. 28

Známkovala jsem dnes čtení s porozuměním - Sl - str. 40/cv. 1 - v žákovské knížce je to zapsané na řádku čtení pod zkratkou ČtP (čtení s porozuměním). Mračoun je v ŽK zatím jako zástupný symbol místo "nehezké" známky, aby nebyly slzy...


5. 2.

 

Čj - Sl- str. 39/cv. 3 - 7, písanka str. 27

M - str. 30/cv. 6, str. 31/cv. 1, cv. 2 (1. sloupec), cv. 3

DÚ - M - str. 31/cv. 4, 7 (slovní úlohy)

Zítra v 10h beseda v knihovně.


4. 2.

 

Čj - Sl - str. 38,  str. 39- čtení za DÚ. Písanka str. 26, 27/2řádky (jako DÚ)

M - str. 30/cv. 1, 3, 5

Prvouka - prac.seš. str. 58 - dny v týdnu


 

1. C - informace (leden)

31. 1.

Čj - Sl - 37/práce s textem v  2. pol. strany. Str. 38/celá - vyvození písmene Š, š. Písanka dopsat zbytek na str. 24, 25.

M - str. 29/cv. 6, str. 30/cv. 2, 4

Výpisy z vysvědčení prosím odevzdat nejpozději do pátku 15. 2.

Děkuji všem rodinám za spolupráci v prvním pololetí a v pondělí se budu těšit na pololetí druhé:-)


30. 1.

Čj - Sl - čtení str. 37/první část. Práce s textem a čtení/2. část. Písanka str. 24/3 řádky.

Zbytek dne proběhl program "Já, prvňák".  Děti jsou dnes bez DÚ. :-)

Zítra 4. vyuč. hodinu předávání vysvědčení.


29. 1.

 

Čj - Sl - str. 36 opakovali jsme čtení, 37/1. část - práce s textem, čtení.

M - str. 29/cv. 2, 3, 5. Trénovali jsme pamětné počítání.

DÚ - Sl - str. 37/číst celou stranu. Písanka str. 25/5 řádků

Zítra se učíme pouze první hodinu - do aktovky vše na Čj a DÚ z prvouky. Zbytek dne proběhne místo vyučování program "Já, prvňák".


28. 1.

 

Čj - Sl - str. 35 - opakovali jsme čtení. Str. 36/vyvození písmene K,k (prosím vystřihnout). Písanka str. 22, 23

M - str. 28/dokončit, str. 29/cv. 1. Trénovali jsme pamětné počítání (zkoušíme počítat bez prstů:-))

Prvouka - uč. str. 25/rok, vyjmenovat zpaměti měsíce v roce, roční období, který měsíc patří do kterého období, kolik je týdnů v jednom měsíci, dny v týdnu... Písnička skupiny Hradišťan - Měsíce

DÚ - prvouka - okopírovaný list - měsíce v roce - vystřihnout a dolepit obrázky k jednotlivým měsícům. Naučit zpaměti měsíce tak, jak jdou v roce za sebou. Úloha z prvouky je až na středu!!!     Slabikář - číst str. 36


25. 1.

 

Čj - Sl - str. 34, 35. Písanka str. 21 celá, 22/3 řádky. Psali jsme cvičný přepis do Čj 1.

M - str. 26/cv. 7 - žlutá část - přepsat do sešitu M 1 a vypočítat, str. 28/cv. 1

Prvouka - uč. str. 25, str. 26 (vyjmenovat dny v týdnu, roční období, měsíce v řadě jak jdou za sebou)

DÚ - čtení - Sl - str. 35

Upozornění: Ve třídě koluje střevní chřipka. Více dětem nebylo v uplynulých dnech dobře.


24. 1.

 

Čj - Sl - str. 34. Písanka str. 20.

M - str. 26/cv. 5, 6, 7. Str. 27/celá.

DÚ - čtení Sl str. 34,  M - děti dostaly okopírovaný list s řadami čísel do 10, budou určovat čísla hned před, hned za,...


23. 1.

 

Čj - Sl - čtení str. 32, 33 (i za DÚ), písanka str. 19. Psali jsme opis z tabule (viz diktátový sešit, prosím o podpis a případnou opravu)

M - str. 26/cv. 1-4, počítání hadů z tabule (pamětné počítání).

DÚ - Čj - přepis - lísteček nalepený v malém sešitě Čj 2

Za týden ve St 30. 1. proběhne v naší třídě 2. - 4. vyuč. hod. první část programu primární prevence s názvem "Já, prvňák". S dětmi budou pracovat zaměstnankyně Oblastní charity Třebíč. Program má za úkol pracovat formou her, různých soutěží a úkolů na zlepšování vztahů ve třídě a předcházet výskytu společnsky rizikového chování dětí. Je hrazen z grantu.


22. 1.

 

Čj - Sl - str. 31/čtení, písanka str. 19/4 řádky, hláskování a skládání slov pomocí písmen ze zásobníku

M - str. 25/celá (cvičení 2. bylo na známky)

DÚ - sloupeček příkladů č. 25 - nalepený v malém sešitě M 2, číst ve slabikáři cvičení psaná psacím písmem

V den vydávání vysvědčení (Čt) 31. 1. končíme vyučování podle rozvrhu. Dejte dětem na vysvědčení nějakou pevnější fólii, prosím. V Pá 1. 2. jsou pololetní prázdniny.


21. 1.

 

Čj - Sl - str. 31, písanka str. 17/3 řádky, str. 18 celá, recitace básně Ježibaba

M - str.24

Prvouka - prac. seš. str. 37

DÚ - písanka str. 17/dokončit, číst libovolné stránky ze slabikáře


18. 1.

 

Čj - Sl - str. 30, písanka str.15/dopsat, str. 16/2 řádky

M - dokončit str. 23

Prvouka - opakování o zimě

DÚ - písanka - dopsat str. 16, číst - Sl - str. 31/prví dvě cvičení


17. 1.

 

Čj - Sl - čtení str. 30. Zůstává znovu za DÚ.  Písanka str. 15/5 řádků.

M - str. 22/cv. 5 jako DÚ. Dále jsme dnes počítali cv. 7, str. 23/cv. 2

Návštěva divadla.


16. 1.

 

Čj - Sl - str. 29, písanka str. 13, 4/3 řádky

M - str. 22/cv. 1, 2, 3 a 6 (počítání slovních úloh zpaměti - zápis pomocí příkladu), nácvik psaní číslice 10

DÚ - písanka str. 14/dopsat stránku, Sl - čtení str. 30

Divadelní představení platím z fondu. Odchod ze školy nejdéle v 9:30h.


15. 1.

 

Čj - přepis - viz diktátový sešit (prosím o podpis), čtení str. 28, písanka str. 11/dokončit, 12/5. a 6. řádek

M - str. 21/cv. 1 - 7

DÚ - M - str. 21/cv. 8 (vypočítat přímo do prac. sešitu), Čj - Sl - čtení str.29

Další besedu v knihovně máme objednanou až v únoru, takže jsem dětem nechala všechny výpůjčky na dětském oddělení prodloužit.


14. 1.

 

Čj - Sl - str. 27, písanka str. 11/4 řádky (P)

M - str. 20/dokončit celou

Prvouka - prac. seš. str. 36

DÚ - čtení - Sl - str. 28. Naučit se básničku Ježibaba na pátek 18. 1. (nalepená v sešitě čtení/sloh) Básničku jsme se začali učit už ve škole. Je třeba ji docvičit a přednést s pěkným výrazem. Budeme vybírat tři děti na recitační soutěž.

Ve Čt 17. 1. jdeme na 10h na divadelní představení.  Je možné, že se z divadla vrátíme o chvíli později než je konec vyučování (11:35).


 

11. 1.

Čj - Sl - str. 26/písmeno Z. Psali jsme diktát slabik, slov. Písanka str. 10/poslední dva řádky

M - str. 19/cv. 6, 7, str. 20//horní polovina strany Odčítání v oboru čísel do 9

Prvouka - prac. seš. str. 35/Zimní radovánky

DÚ - Sl - čtení str. 27, písanka str. 12/1.- 4. ,7. - 8. řádek


10. 1.

 ČJ - Sl - čtení str. 25, přepis z tabule do sešitu ČJ 1, písanka str. 9/dopsat stranu, str. 10/5 řádků

M - str. 19/cv. 1/3sloupečky, 2, 3, 4, 5.

DÚ - sešit Čj 2 - přepis - nalepený lísteček se slabikami. Čtení - opakovat ve slabikáři libovolné stránky, které jsou už probrané. (Děti si mohou vybrat samy.:-))Zaměřte se, prosím, také na čtení psacího písma.


 9. 1.

Čj - Sl - čtení str. 24, str. 25.  Písanka str. 9/4 řádky.  Psali jsme přepis z tiskacího do psacího písma v sešitě Čj 1. Prosím o podpis, popřípadě o dopsání opravy.

M - str. 18/celá. Dále jsme trénovali pamětné počítání - děti počítají zpaměti (zadání pouze slyší) a na mazací tabulku zapisují  výsledky.

Hv - J. Nohavica - Grónská písnička

DÚ - čtení - Sl - str. 25, písanka str. 8/dopsat 3 řádky

 


8. 1.

 

ČJ - Sl - str. 23 četli jsme po domácí přípravě na známky, str. 24/cv. 1, 2 čtení s porozuměním. Písanka str.8/4 řádky

M - str. 17/cv. 3, 5 a 7/zelená část přepsat a vypočítat do M 2

DÚ - čtení Sl str. 24, dále dokončit omalovánku "Tři králové" a nalepit do sešitu čtení/sloh. Někteří už stihli ve škole.


7. 1.

 

Čj - Sl - str. 22, 23.  Písanka str. 6/dopsat, str. 7/3řádky.

M - str. 17/cv. 1, 2, 6

Prvouka - povídali jsme si o Třech králích, pohádka Chaloupka na vršku - díl s názvem Jak to bylo na Tři krále, koleda z cyklu Zpívánky (www.youtube.com)

DÚ - písanka str. 7/dopsat stranu, Sl - str. 23/číst


4. 1.

 

Čj - Sl - str. 21, vyvození písmene V, v, str. 22/cv. 1, 2. Prosím vystřihnout do zásobníku. Písanka- str. 6/3 řádky. DÚ - čtení - děti si mohou vybrat jakékoliv čtení ze slabikáře - opakovat. Každý den alespoň 10min.

M - str. 16/nácvik psaní číslice 9 - cv. 1, 2. Dále cvičení 3 a 4. Cv. 5 je za DÚ.

Prvouka - uč. str. 23/ povídání o oslavách Silvestra, o Novém roku, oslavách, tradicích, zvycích, pranostikách, kalendáři.

Další info: 1) Hledá se učebnice prvouky Helenky Bohmové. Podívejte se, prosím, zda ji nemá někdo z dětí omylem u sebe. 2) Připomínám odevzdání vyplněných formulářů GDPR. Stále ještě nemám ode všech rodin!!! 3) V termínu od 15. - 17. 1.  se koná sběr papíru. Více informacích naleznete na stránkách školy zde: www.zsvaclav.cz/o-skole/25-neprehlednete/3990-sberovy-tyden


3. 1.

 

ČJ - Sl - opakovali jsme čtení na str. 20,  str. 21 číst jako DÚ. Písanka - dopsat po str. 5 (včetně)

M - str. 15/dokončit celou.


 

1. C - informace (prosinec)

17. 12.

ČJ - Sl - str. 18/vyvození písmene N, n. Str. 19/čtení prvních dvou cvičení. Písanka str. 1 celá

M - str. 13- odčítání od čísla 8

Prvouka - prac. seš. str. 32/povídání o Vánocích, str. 34

DÚ - čtecí list - část č. 4, písanka str. 2/4 řádky

14. 12.

Čj - Sl - četli jsme a pracovali na str. 17. Na příští týden vystřihnout písmeno N,n a slabiky. Písanka str. 24 celá. DÚ - čtení - čtecí list s psacím písmem - části 1, 2, 3.

M - str. 12/cv. 2, 3, 4, 5/dopočítat druhé dva sloupečky.

Prvouka - povídání o Vánocích, o zvycích, poslech a zpěv koled, vánoční pohádka


13. 12.

 

Čj - Sl - str. 17 - číst jako DÚ, písanka str. 23. Psali jsme do diktátového sešitu opis slabik psacím písmem. Některé děti mají jako DÚ napsat opravu.

M - str. 11/dokončit, str. 12/cv. 5/jen 2 sloupce


12. 12.

 

Čj - Sl - str. 16/celá také číst jako DÚ. Písanka str. 22/4 řádky. DÚ - stranu dokončit.

M - str. 8/cv. 7(pouze výsledky za příklad), str. 11/počítání nahoře + cv. 1

Zbytek dne jsme strávili v knihovně.11. 12.

 

Čj - Sl - opakovali jsme čtení na str. 15, písanka str. 21/4 řádky

M - str.10/cv. 1, 3, 4, 5, 7

DÚ - čtení - Sl - opakovat str. 14, 15, vystřihnout Y, y. M - str. 10/cv. 2

Zítra v 10h beseda v knihovně. Do batohu stačí Čj, M.


 

7. 12.

Čj - upevňování písmene J,j - Sl - str. 13.  Jako DÚ zůstává čtení str. 13 + cvičení dole - psací písmo. Písanka str. 20/4 řádky, zbytek dopsat jako DÚ.

M - str. 8/cv. 2, 3, 4. Nácvik psaní číslice 8 na mazací tabulku. Pamětné počítání příkladů s číslicemi.

Prvouka -  uč. str. 20 - Mikuláš, prac. seš. str. 31. Poslední úkol c) domalovat oblíbenou postavu do velkého čtverce jako DÚ.

V pondělí nebudu z důvodu školení přítomna na pracovišti. Domácí úkoly budou mít děti poznačené v prac. sešitech červenou tečkou jako obvykle.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru