2. B

Třídní učitel: Mgr. Miloš Dvořák

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

2. B - Informace (duben)

 24.4.

Čj - skupina pě uč. Alter str. 91 cv 1 vše + diktát ( uč. str. 111 cv. 11 - 6 vět(1.-6.)

M - vyvození písemného sčítání bez přechodu přes základ 10 ( 26 + 12 apod.).

DÚ: Čj Alter str. 91, cv. 2 - POUZE DOPLNĚNÉ napsat do domácího sešitu. Věty netvořit.

Prosím o vrácení přihlášek do družiny na přístí školní rok. Většina již odevzdala.Děkuji. MD

23.4.

Čj - komunitní kruh - líčení zážitků z Velikonoc a opakování učiva 2. roč. soutěživou formou.

M - NOVÝ PS Alter - str. 1 cv. 2,3, 4 a 7

Žáci dnes obdrželi další pracovní sešit do matematiky M Alter 7 (informace podány na třídní schůzce).

Žádám o zaslání částky 64 Kč na jeho úhradu -  většina žáků již má zaplaceno.

Dnes neměli někteří žáci cvičební úbor.

DÚ : M - NOVÝ PS Alter str. 1 cv. 5 - jen násobení.

17.4.

Čj- Alter str. 91 cv. 1 - všechny úkoly

       str. 91 cv. 2 do školního sešitu

M - PS str. 67 vše a 68 vše, někteří stihli i str. 69

Žáci obdrží v úterý 23.4.2019 další pracovní sešit do matematiky M Alter 7 (informace podána na třídní schůzce). Žádám o zaslání částky 64 Kč na jeho úhradu.

Milí rodiče,

přeji Vám i Vašim dětem  hezké Velikonoce.

                                                                                                Miloš Dvořák

Výsledek obrázku pro velikonoce picture

 

 

Výsledek obrázku pro m alter 7

16.4.

Čj - Úvod do slovních druhů - PS str. 19 cv. 1-5

M - PS str. 66 cv. 5-7 a str. 67 - samostatné procvičování násobilky 2,3,4 a 5

       dokončení individuálně dle tempa jednotlivců

dnes odpoledne - schůzka tř. důvěrníků v 16,30 hod. (sborovna),

třídní schůzka  třída 2.B od 17, 00 hod.

15.4.

Čj - komunitní kruh , opakování podst. jmen, sloves, předložek, spojek a číslovek

        uč. Alter - str. 90  cv. 1 vše + PS str. 17 cv. 1-3 a str. 18 cv. 1-4

M - PS str. 66 cv. 1-4 - školní sešit( zápis zadání, výpočet, zkouška, odpověď)

Čjs -  stromy a zahrada na jaře - uč str. 53 a 54

Zítra - třídní schůzky

 

12.4.

Čj - skupiny bě, pě, vě, mě - PS str. 16 cv. 1,3,4

M - PS str. 65 cv. 4 - 8

Čjs - Jarní květiny a jaro na zahradě

Hv - Naše máma

Přeji příjemný předvelikonoční víkend.

11.4.

M - PS str. 64 vše - někteří dokončí doma

 Čj - skupina bě - procvičování str. 90 cv. 1 vše

DÚ: Čj - Alter - str. 90 cv. 2 do domácího sešitu

 

10.4.

Čj - skupiny bě,pě,vě - vyvození, pravopisné cvičení

M - PS str. 63 vše

 

 

9.4.

Čj - opakování skupin dě, tě, ně, pravopisné cvičení

M - násobení pěti - vyvození násobilky 5 PS str. 62

DÚ:  M - dokončit PS str. 62 vše

          Čj - PS str. 15 cv. 4

 

Dnes děti přinášejí svůj výrobek z keramické dílny. Pokud jej měly zabalený v tričku, zašlete tričko, prosím, zpět, aby měly ve čtvrtek v čem cvičit.Děkuji.

8.4.

ČJ - komunitní kruh - zážitky z víkendu, pravidla slušného chování, povinnosti služeb

    uč Alter str. 87 cv. 2 - ústně s důrazem na hláskování- např. pěkně PJEKŇE + PS a str. 12 cv. 1 a 3

M - nás. a děl.  čtyřmi , PS str.  61 cv. 1 a 2 + cv. 3,4 a 5 do škol. sešitu

Čjs - Jaro uč. str. 50 - 52 a PS vložený v uč.

 

 

Podepište, prosím,  sdělení nalepené v ŽK a zašlete lístek, zda budete chtít objednat PS do angličtiny ( 3. roč.).

 

5.4.

Čj - PS str. 14, cv. 1-5 a str. 15 cv. 1

M - opakování násobení a dělení dvěma, třemi a čtyřmi

Beseda v knihovně - Velikonoce

Přeji příjemný jarní víkend.

 

4.4.

Čj Alter str. 87 cv.1 a 2 - slabika ně

M - PS str. 59 cv. 1,2 a 3-7 - někteří dokončí doma

Zítra se odevzdává k oznámkování vyplněný PS Ferda v autoškole.

Zítra jdeme na besedu do knihovny. S sebou v batůžku(igelitce) knihy na vrácení a průkazku.

V úterý 16.4. se konají třídní schůzky. Začátek v 17. 00 hod. Podepište, prosím,  pozvání v ŽK.

3.4.

M PS str. 58 cv. 1-2 a 6-8

Čj - Alter str. 86 cv. 1 všechny úkoly- slabika tě

       procvičování slovních druhů - podst. jm, číslovky, slovesa, předložky a spojky

DÚ: Čj PS Český jazyk NOVĚ 2 str. 24 cv. 3

V pátek 5.4.2019 jdeme na besedu do knihovny. S sebou v batůžku(igelitce) knihy na vrácení a průkazku.

V úterý 16.4. se konají třídní schůzky. Začátek v 17. 00 hod. Podepište, prosím,  pozvání v ŽK.

2.4.

Čj - Alter str. 85 cv. 1 - všechny úkoly a cv. 2 společně na tabuli a do školního sešitu

M - PS str. 57 cv. 4 a 5 a str. 58 cv. 3 a 4

DÚ: Čj - PS Český jazyk NOVĚ 2 - str. 24 cv. 1 a 2 

Dnes jsme opět řešili nekázeň některých žáků, kteří vůbec nerespektují pokyny učitele a

i přes několikeré napomínání neuposlechli a snažili se dělat , co sami chtěli.

Totéž se  stává i ve  školní družině.

Proberte , prosím,  s dětmi, jak se mají ve škole chovat .

       

1.4.

Čj - komunitní kruh - zážitky z víkendu, pravidla slušného chování a povinnosti služeb

       - slabiky dě,tě,ně - uč.  Alter str. 84 cv. 1 vše

M - násobení čtyřmi - PS str. 56 a 57 - vše kromě cv. 4 a 5

Čjs - Ferda v autoškole - dokončení a vyhodnocení

DÚ: Čj uč. Alter str. 112 cv 16 - opiš a doplň nadpis + 1.-6. větu

          M - PS str. 57 cv. 6 - někteří stihli ve škole

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru