1. B

Třídní učitelka: Mgr. Alena Vitoušová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

1.B - Informace (únor)

18. 2.
ČJ - procvičování čtení, čtení s porozuměním   str. 55
        číst   str. 54, 55
ČJ - psaní: nácvik písmene  r  na tabulku
        opis   P3  str. 1
TV - CH - sálová kopaná
           D - přehazovaná
M - numerace 0 - 20, číselná řada  0 - 20, porovnávání čísel   str. 5, cv. 1-3  str. 6
DÚ: matematika   cv. 4  str. 6

Číst více...

1.B - Informace (leden)

31. 1.
ČJ - dvojhláska Au au OU ou- slova, věty   str. 46
         číst  str. 46
M - odčítání v oboru čísel 0 -10, písemné odčítání, znázorňování příkladů  cv. 3, 5, 6  str. 29
                                                                                                                                                       cv. 1  str. 30
ČJ -  psaní: slova s písmenem  v       P2  str. 22
HV - třídnická hodina - předávání výpisu z vysvědčení
( Výpis je nutno do čtrnácti dnů vrátit. Děkuji. )

Číst více...

1. B - Informace (prosinec)

21. 12.
 
Vánoční besídka
Přeji všem dětem, rodičům i prarodičům pohodový vánoční čas a pevné zdraví.    A. V.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

V ÚTERÝ 19. 2. 2019 BUDE OMEZEN PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY Z DŮVODU ÚČASTI EKONOMKY ŠKOLY NA SEMINÁŘI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru