1. A

Třídní učitelka: Mgr. Miluše Kafková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

1. A - Informace (duben)

24. 4.

ČJ: Čtení str. 88., 89.

Vystoupení pro žáky 1. B a 2. C ve Václavském divadélku.

DÚ: Čtení str. 88, 89.

Zítra prosím pošlete děti do školy v 15.45. Budu čekat u hlavních dveří nebo zvoňte na spojovací družinu. Děti, které chodí do odpoledních kroužků, si vyzvednu. Těšíme se na Vás.

Číst více...

1. A - Informace (duben)

17. 4.

ČJ: Čtení str. 87. Diktát vět. Písanka str. 1.

VV: Velikonoční přání.

DÚ: Čtení. V úterý 23. dubna jdeme do MěK na besedu.

Číst více...

1. A informace (duben)

16. 4.

ČJ: Čtení na známky. Písanka str. 6, 7.Čtení str. 87.

M: Měření délky. Metr. PS str. 18, 19.

ČJS: Velikonoce. Tradice a lidové zvyky.

DÚ: Čtení str. 87.

Po Velikonocích v úterý 23. 4. jdeme na besedu do MěK.

Číst více...

1. A informace (duben)

15. 4.

ČJ: Čtení str. 84. Cvičení na str. 85. Nácvik psaní velkého D str. 6 dva řádky. Vyvození hlásek ď, ť, ň. Čtení str. 86.

M: Vztah o několik méně. PS str. 26. Samostatná práce na str. 32.

DÚ: Čtení str. 86.

Rodičovská schůzka je zítra v 17.00.

Číst více...

1. A informace (duben)

12. 4.

ČJ: Čtení str. 84. opis textu do sešitu. Psaní Pozvánky na operetku Dvanáct měsíčků od Z. Svěráka a J. Uhlíře.

M: Slovní úlohy. Sčítání, odčítání v oboru do dvaceti bez přechodu desítky. Str. 23.

DÚ: Číst.

Číst více...

1. A informace (duben)

11. 4.

ČJ: Čtení str. 82, 83. Nácvik psaní velkého písmene Ch. Písanka str. 5.

M: Vztahy o x více. Slovní úlohy str. 22, 23.

ČJS: Kontrola znalostí názvů hospodářských zvířat. Samec, samice, mládě. Péče o zvířecího mazlíčka.

DÚ: Číst str. 84.

Číst více...

1. A informace (duben)

10. 4.

ČJ: Čtení str. 82. Diktát slov. Nácvik psaní písmen g, G. Písanka 13, 14.

Nácvik operetky Z. Svěráka: Dvanáct měsíčků.

Vystoupení pro rodiče bude ve čtvrtek 25. 4. v 16.00 ve Václavském divadélku. Děti Vám přinesou koncem týdne pozvánku.

DÚ: Čtení str. 82. Oprava diktátu.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru