1. A

Třídní učitelka: Mgr. Miluše Kafková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

1. A - Informace (leden)

22. 1.

ČJ: Skládání vět. Čtení str. 37.  Přepis slov z učebnice do sešitu. Nácvik psaní písmene k.

M: Počítání v oboru do 9. Slovní úlohy.

ČJS: Procvičování znalosti měsíců a ročních období.

Beseda v MěK.

DÚ: Čtení, oprava přepisu, dokončení str. 33 v Písance. Trénovat přiřazování měsíců k ročním dobám.

Číst více...

1. A - Informace (leden)

21. 1.

ČJ: Skládání vět. Čtení. Opis slov. Vyvození písmen K, k.

M: počítání v oboru do 9. Početní král. Dominové karty. Opis příkladů z PS do sešitu.

HV: Z. Svěrák, Naše teta Sylva

DÚ: Čtení. Oprava opisu. Zítra jdeme na besedu do MěK. S sebou kartička a kniha na vrácení v tašce.

Číst více...

1. A - Informace (leden)

18. 1.

ČJ: Čtení str. 33, 34.

M: Slovní úlohy. Přepis příkladů z PS do sešitu. Str. 21.

DÚ: Číst.

Brzy budeme potřebovat do ČJS papírové hodiny. V úterý půjdeme do MěK.

Číst více...

1. A - Informace (leden)

17. 1.

ČJ: Skládání víceslabičných slov. Čtení str. 30 - 33.

M: Odčítání v oboru do 9. Práce s penězi. Str. 21

DÚ: Čtení.

Dobrovolný úkol: Na papír utvořit co nejvíce slov ze slabik na str. 32 u žlutého balónku.

Zítra bruslíme.

Číst více...

1. A - Informace (leden)

16. 1.

ČJ: Skládání vět. Čtení str.29, 30. Řešení úloh ze str. 31. Vyvození písmene D, d. Nácvik a psaní malého d v Písance str 31.

VV: Zimní radovánky. Malba vodovými barvami.

Zírta po ČJ a M jdeme na divadelní představení do Pasáže.

DÚ: Čtení a dokončit str. 31 v Písance.

Brzy si začneme nacvičovat operetku od J. Uhlíře a Z. Svěráka, abychom Vás potěšili na Den matek.

Číst více...

1. A - Informace (leden)

15. 1.

ČJ: Skládání vět. Přepis slov z učebnice do sešitu. Čtení str. 30. Psaní velkého Z.

M: Odčítání v oboru do 9. Početní král. Přepis příkladů z PS do sešitu. Str. 20.

ČJS: Rok. Roční doby, měsíce.

DÚ: Čtení, oprava přepisu.

Ve čtvrtek jdem po ČJ a M do Pasáže na divadelní představení.

V pátek bruslíme.

Číst více...

1. A - Informace (leden)

14. 1.

ČJ: Skládání slov, čtení str. 29, přepis slov z učebnice do sešitu.

Nácvik psaní písmene Z.

M: Číselná osa. Řadové číslice. Slovní úlohy.

HV: Z. Svěrák, Mravenčí ukolébavka

DÚ: Čtení a oprava přepisu.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru