1. A

Třídní učitelka: Mgr. Miluše Kafková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

1. A - Informace (únor)

15. 2.

ČJ: Slabikář str. 53. Samovy hádanky. Čtení. Písanka str. 11.

M: Počítáme do 20. Číselná řada. Rozklad čísla na desítku a jednotky.

DÚ: Čtení. V úterý jdeme na besedu do MěK.

Číst více...

1. A - Informace (únor)

14. 2.

ČJ: Čtení. Psaní slov. Písanka str. 9. Vyvození písmene H, h. Nácvik psaní písmene h. Písanka str. 18. Slabikář str. 52.

M: Rozklady čísel. Sčítání, odčítání v oboru do 10. Číselná řada 0 - 20.

ČJS: Hodiny. Čtvrt, třičtvrtě.

DÚ: Čtení str. 52, nácvik hodin.

Vybíráme 60Kč. Doplatek divadla + poplatek do keramické dílny. V pondělí 18. 2. budeme vyrábět velikonoční dekoraci. V úterý jdeme do MěK. Děti si začínají zapisovat DÚ do Úkolníčku. Co mají splněno, škrtnou.

Číst více...

1. A - Informace (únor)

13. 2.

ČJ: Čtení str. 49, 50. Přepis vět ze Slabikáře do sešitu. Písanka str. 9. Slabikář str. 51.

VV: Večerníčkové postavy. Malba.

DÚ: Číst. Oprava přepisu.

Číst více...

1. A - Informace (únor)

12. 2.

ČJ: Čtení str. 48, 49, 50. Písanka str. 8. Třídní kolo recitační soutěže nebylo uzavřeno pro absenci několika žáků. Postupující recitátory vyhlásím v pátek.

M: Slovní úlohy. Znázornění, výpočet a zápis odpovědi.

ČJS: Části dne. Hodiny. Celá, půl.

DÚ: Čtení. Nácvik hodin. V úterý 19. 2. jdeme na besedu do MěK.

Číst více...

1. A - Informace (únor)

11. 2.

ČJ: Skládání vět. Opis vět z učebnice do sešitu. Čtení str. 49. Nácvik velkého R.

M: Slovní úlohy. Tvoříme odpověď, její zápis na tabuli a opis do sešitu. Opis příkladů z PS do sešitu. Počítání v oboru do 10.

DÚ: Čtení. Oprava opisu. Desky s písmenky již nemusí děti do školy nosit, skládání necháme na domácí procvičování. Zítra proběhne třídní kolo recitační soutěže. Děti by měly mít text básně s sebou. Děkuji.

Číst více...

1. A - Informace (únor)

8. 2.

ČJ: Čtení str. 46 - 48. Psaní slov Písanka str. 4, 5.

M: Početní král. Číselná osa. Slovní úlohy. Přepis příkladů do sešitu. Str. 30

DÚ: Číst. Příprava na recitační soutěž.

Číst více...

1. A - Informace (únor)

7. 2.

ČJ: Skládání vět. Vyvození písmene c, C. Nácvik psaní písmene c, C. Čtení str. 46 - 48.

M: Počítání v oboru do 10. Pětiminutovka. Slovní úlohy. Str. 29

ČJS: Znalost hodin. Půl, celá. Části dne.

DÚ: Čtení. Příprava na recitační soutěž. Přednes v výrazem.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

V ÚTERÝ 19. 2. 2019 BUDE OMEZEN PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY Z DŮVODU ÚČASTI EKONOMKY ŠKOLY NA SEMINÁŘI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru