4. C

trida tomkovaTřídní učitelka: Mgr. Marcela Tomková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

3. C - Informace (leden)

 

31. 1.

 • ČJ - PS 33, diktát

                 - Vyjmenovaná slova 10/3

                 - zítra kulturní deník se zápisem z přečtené knihy

 • M - uč. 120

               - PS 46/1, 2, 3, 4  DÚ: cv. 5

               - procvičování násobilky (příští týden test, je potřeba stále opakovat), hodiny

 • ČJS - uč. 43, 44 - hmotnost + opakování učiva na test

                   - PS 33/21, 22, 23

 • AJ - uč. 37 - čtení, překlad na známky

                - ofocený papír - doplnění slov do dopisu, přepis dopisu do sešitu + obrázek skateboardu

 • Výpis z vysvědčení - děti si mohou ponechat

Testy:

- zítra M - hodiny (ve středu naopak - děti budou zapisovat čas), AJ - překlad vět typu Já mám malý červený kopačák...

- pondělí - ČJS - opak. uč. 37-41 (test ANO, NE)

- středa ČJ - autodiktát (vyjm. slova po P)

- čtvrtek M - geometrie (polopřímka, opačné polopřímky, rovina, rovinné útvary - konec 1. dílu PS)

- pátek M - násobení a dělení

 

 Od zítra vše důležité v deníčku, úkoly chybějícím budou zasílány mailem.

Velmi děkuji za prima spolupráci v 1. pololetí!!! :-)

 


 

30. 1.

 • ČJ - uč. 48/1, 2

                 - prac. sešit Vyjmenovaná slova - 10/1, 2   DÚ: 8/B (napiš věty)

                - sešit Vyjmenovaná slova - psali jsme si slova příbuzná k pýcha, pytel, pysk

 • M - PS 45

               - uč. 119 - rovina

               - hodiny (procvičování, ve čtvrtek test)

 • Bruslení - příští úterý jdeme opět, poslední bruslení bude 13. 2.

Zítra se předává Výpis z vysvědčení 5. hodinu. Děti si kromě ČJ, M, AJ, ČJS mohou přinést hru nebo hračku.

Pololetní prázdniny jsou v pátek 2. 2.

Webové stránky naší třídy končí 31. 1. Vše důležité budou mít děti v deníčku. Úkoly pro chybějící budu zasílat mailem.


 

29. 1.

 • ČJ - uč. 47, 45/5 ve středu jako diktát na známky

                 - sešit Vyjmenovaná slova - vyjm. slova po P + slova přejatá, lepili jsme si obrázky

                - prac. sešit Vyjmenovaná slova 9/C c, d, e, D

                - Čítanka 72 - 74

                - připomínám úkol na zítra z minulého týdne - popis obrázku J. Lady

                - kulturní deník se zápisem z přečtené knihy odevzdat do 1. 2.

 • M - PS 44/4, 5, 6

               - uč. 118 - opačné polopřímky

               - hodiny - stále procvičujeme, ve čtvrtek test (zadám čas, děti zakreslí, příští týden naopak), DÚ: ofocený papír - zakresli čas

 •  ČJS - uč. 42, 43 (Délka), PS 32

                     - test po 5. 2. (uč. str. 37 - 41, děti budou kroužkovat ano, ne)

AJ - uč. 37 (čtení, překlad na známky), PS 46, sešit: procvičování vět na čtvrteční překlad (I have got a ...), písnička Everything at once

Zítra bruslení, sraz před školou 7:40-7:45 hod.

Webové stránky naší třídy končí 31. 1. Vše důležité budou mít děti v deníčku. Úkoly pro chybějící budu zasílat mailem.

Pololetní vysvědčení - předává se 5. hodinu ve středu 31. 1. Pololetní prázdniny jsou v pátek 2. 2.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru