4. B

Třídní učitel: Mgr. Miloš Dvořák

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

3.B Informace (březen)

6. 3.

Přehled probraného učiva: (pro nemocné)

ČJ - uč. do str. 87, pravopisné pětiminutovky - str. 27

M - do str. 45

ČJS - do str. 45

V případě návštěvy rizikových oblastí (Itálie apod.) o jarních prázdninách, postupujte důsledně dle pokynů ministerstva zdravotnictví (čtrnáctidenní karanténa).


3.B - Informace(únor)

 

 

21.2.

Čj - procvičování slov příbuzných po P

M - opakování - písemné sčítání a odčítání  - dle str. 29, cv. 4 a 5

Čjs - opakování neživé přírody

Čj 20.2.

Čj -  procvičování VS a slov příbuzných po P

M - pamětné sčítání + slovní úlohy

Zítra je bruslení. Věci dětem převeze paní Mejzlíková. Rodiče vítáni.  S sebou 10 Kč.

Číst více...

3.B - Informace(leden)

30.1.

Čj - VS po M uč. str. 69, cv. 1-3 a str. 70 cv. 4

M - uč. str. 22 cv. 77-82

Dnes byly vydány výpisy z vysvědčení. Zítra jsou pololetní prázdniny.

Doporučuji každý den procvičovat pamětné počítání - sčítání a odčítání trojciferných čísel s dvojcifernými.

Řadu VS po M mnozí žáci ještě nezvládli. Prosím doučit.

V pondělí bude geometrie. Sešit zůstane ve škole. Rýsovací potřeby je třeba mít ve škole každý den.

 

29.1.

Čj - VS po M - procvičování  slov - my, mýt, myslit  uč. str. 69 cv. 1-2 

M - slovní úlohy

Zítra: Geometrie - velký sešit, 2 pravítka a ořezané tužky

Zítra bude vydán výpis z vysvědčení.

28.1.

Čj - VS po M - rozdíl mezi my a mi a procvičování pádových otázek

M - sčítání a odčítání do 1 000 - slovní úlohy

 

27.1.

Čj - pádové otázky - procvičování

        vyjmenovaná slova po M - seznámení s VS dle prezentace obrázků

M - sčítání a odčítání do  1 000 s přechodem základu 100 + slovní úlohy

DÚ -  Čj -vyjmenovaná slova po M - učit zpaměti dle učebnice str. 66 ( my - Litomyšl)

           M - uč. str. 21, cv. 68 - jen výsledky do dom. sešitu z M

24.1.

Čj - opakování pravopisu - i,y po B a L

M - pamětné sčítání -  např 480+40 s rozkladem  480 + 20 + 20 = 500 + 20 = 520

Čjs - Vzduch

Doporučuji časté procvičování násobilky a sčítání/ odčítání.

 

23.1.

Čj - diktát ( již na vyjmenovaná slova), procvičování podstatných jmen

M - pamětné sčítání a odčítání stovek a desítek - uč. str. 16, 17

Vážení rodiče,

zítra jdeme bruslit. Odcházíme v 7,55 hod. Platí se opět 10 Kč. Na bruslení jste vítání.

 

 

22.1.

Čj - hledání podstatných jmen v textu a slovních spojeních, určování rodů podstatných jmen

       seznámení s pádem podstatných jmen

M  - procvičování pamětného sčítání a odčítání do 1 000, slovní úlohy

DÚ: Čj - do pondělí naučit zpaměti pádové otázky dle sešitu nebo učebnice( uč. str. 60, cv. 2)

 

21.1.

Čj - procvičování příbuzných slov po B,L, druhů vět podle obsahu a rodů podstatných jmen

M - sčítání a odčítání stovek a desítek zpaměti, slovní úlohy

Čjs - koloběh vody

 

20.1.

Čj - opakování a procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po B,L

        procvičování rodů podstatných jmen a jejich životnost

M - geometrie - opakování - přímka, polopřímka, úsečka, měření úseček a stran trojúhelníka

V pátek jdeme na bruslení, pomoc s přepravou bruslí přislíbila paní Mejzlíková.

Rodiče vítáni.

17.1.

Čj - podstatná jména - rozlišování rodů a životnosti( u rodu mužského)

M - sčítání zpaměti v oboru do 1 000 ( stovky+desítky, stovky + jednotky)

Čjs - Oceánská a pevninská voda

V pondělí bude geometrie - nezapomenout velký sešit, ořezané tužky a 2 pravítka.

16.1.

Čj - podstatná jména - rod mužský, ženský a střední - rozlišování dle ukazovacích zájmen ten, ta, to

M - opakování - násobilka, pamětné sčítání a odčítání, písemné sčítání a odčítání

DÚ:

1)někteří žáci přinášejí domů na dodělání vyšívání. Dokončenou práci přinesou zpět do školy do čtvrtka 23.1.

2) vybrat a naučit báseň na recitační soutěž - bude v únoru

Zítra jdeme na besedu do knihovny. Odcházíme v 9,30 hod.

S sebou: průkazku a vypůjčené knížky.

15.1.

Čj - rod podstatných jmen - určování dle ukazovacích zájmen ten, ta, to

M - odčítání jednotek str. 14, cv. 34 + slovní úlohy

Opakovat násobilku a dělení.

14.1.

Čj - podstatná jména - rozlišování osob, zvířat a věcí

        tvoření podstatných jmen ze sloves - kreslit- kreslení apod.

M - pololetní prověrka

Čjs  - voda - vlastnosti + opakovací test

 DÚ: Čj - uč. str. 54, cv. 7 a) - dom. sešit

Nadále doporučuji každý den procvičovat násobení a dělení. 

13.1.

Čj - Podstatná jména - uč. str. 55, cv. 1,2 + doplňovací cvičení po přípravě ( str. 53, cv.6)

        dále pravopisné pětiminutovky - str. 5 a str. 19 - společné odůvodňování

M - procvičování pís. sčítání a odčítání na pololetní prověrku

       - sčítání a odčítání zpaměti uč. str. 12, cv. 19,20 21 a 22

DÚ: uč. str. 12, cv. 21 a 22 (zápis, výpočet, odpověď ) do dom. sešitu

10.1.

Dnes - bruslení

M - procvičování slovních úloh a písemného sčítání a odčítání

Čjs - Látky a jejich skupenství

V příštím týdnu bude prověrka z matematiky - zopakovat sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání a slovní úlohy.

 

 

9.1.

Čj - procvičování VS po B,L  pravopis pětimunotovky str. 19 a 23 - kdo nestihl, dokončí tyto stránky doma

       psali jsme diktát na VS po B

M - pamětné odčítání stovek

DÚ: Čj - uč. str. 53, cv. 5 -1.-4. ř.

Zítra na bruslení - vhodné oblečení, přilba, rukavice

 8.1.

Čj - opakování párových souhlásek uvnitř slov, opakování VS po B a procvičování VS po L

M - sčítání a odčítání  stovek, sčítání tří sčítanců a práce s číselnou osou

DÚ: Čj - někteří žáci dokončí doplňování i/y na str. 18 a 22 v PS pravopisné pětiminutovky

         Zítra prosím přinést do Čsp  jehlu s větším ouškem s navlečenou vlnou nebo dvojitou bavlnkou (kdo může,

         klubíčko s sebou).

      

7.1.

Čj - opakování řad VS po B,L + přiřazování slov příbuzných

      - doplňování i,y  po B,L + pravopisné cvičení , pravopisné pětiminutovky - str. 4 ( někteří zvládli ve škole, ostatní doplní 

         doma)

M - porovnávání trojciferných čísel -  řazení čísel dle velikosti

Ve čtvrtek 9.1. prosím  do ČSP přinést jehlu s větším ouškem s navlečenou vlnou nebo dvojitou bavlnkou (kdo může, klubíčko s sebou).

 Věci na bruslení odveze dětem tento pátek pan Šimek. Děkuji.

6.1. 2020

Čj - dnes děti obdržely nový pracovní sešit pravopisné pětiminutovky. Mají si jej podepsat. Peníze nebudu vybírat,

         PS jsem zaplatil z třídního fondu (45 Kč na žáka).

         - dnes - líčení zážitků z Vánoc - dále doplňování skupin hlásek bě,pě,vě,mě a i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

 M - opakování číselných řad - po desítkách a stovkách - uč. str. 5 cv. 16,17 a 18, dále zápis čísel na číselných osách

DÚ: PS pravopisné pětiminutovky - dokončit str. 2 - někteří stihli ve škole.

Vážení rodiče,

v pátek 10.1.2020 jdeme ráno v 7,55 hod bruslit. Od žáků vyberu 10 Kč, rodiče vítáni, pokud někdo může dětem odvézt věci od školy na ZS a zpět, vzkažte, prosím,  po dětech.

Děkuji.

 

 

 

 

Nepřehlédněte!

ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o změně systému výuky se vracíme k možnosti využití cloudového úložiště pro distanční výuku.

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru