4. A

1 a uvodTřídní učitelka: Mgr. Hana Chlupáčková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

3. A - Informace (leden)

31. 1.

  •  Dnes  jsme si na závěr vyučování rozdaly výpisy z vysvědčení za 1. pololetí.
  • Zítra budeme pokračovat v besedě o mimočítankové četbě, proto si některé děti ještě přinesou čtenářské deníky.
  • Doporučuji, aby si děti do zítřka vybraly báseň k recitaci. (Takovou, aby byla obsahově vhodná pro žáka 3. třídy v rozsahu alespoň 4 slok.) Ostatním pomůžu báseň vybrat já.
  • V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny.
Čj
- Běhací diktát ve dvojicích
- VS po M
- VS po B, L - procvičování
Uč.: str. 39 - dokončení
PS: str. 26, cv. 1 - kontrola DÚ
                      cv. 2, 3
 
M
- úsečka, přímka, polopřímka, bod - rovinné útvary
- Rovina
Uč.: str. 119
PS: str. 46, 47, cv. 1
 
Čjs
- Neživá příroda - Látky a jejich skupenství
                                  - Voda
Uč.: str. 33
PS: str. 26
 
DÚ: M - PS str. 46, cv. 5 B
 

Číst více...

2. A - Informace (červen)

30. 6.

Domácí úkoly na prázdniny

  • Zavést si prázdninový deník a zapisovat stručně zážitky z prázdnin
  • Psát si dál čtenářský deník o přečtených knížkách
            (Hned po prázdninách budeme mít besedu.)
 
  • Procvičovat násobilku
            (1 – 6 povinně, kdo zvládne dál, bude mít náskok a snadnější začátek třetí třídy.)
 
  • Procvičovat +/- do 100
  • Odpočívat a užívat prázdniny
  • Být na sebe opatrní, abyste prázdniny prožili ve zdraví a bez úrazů

Přeji všem dětem a celým jejich rodinám krásné léto plné nevšedních zážitků.

Po prázdninách se na Vás na všechny  moc těším ve třetí třídě.


                         

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru