3. C

Třídní učitelka: Mgr. Petra Charvátová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

3. C - Informace (únor)

18. 2. 2019

Vybírám 70 Kč na anglické divadlo LAZY GOAT, které uskuteční v pondělí 25. února 2019 ( nejpozději do čtvrtka 21. 2. 2019)

ČJ:

Dú: připravit si referát: "Moje oblíbená knížka"( zpaměti a  stručně převyprávět obsah knížky): 19. 2. - Doležal M., 20. 2. - Dohnal, 21. 2. - Čermák, 22. 2. - Beroun.

 • PS str. 20/ cv. 1    str. 21/ cv. 1, 2
 • pracovní list: doplňování i/y (část společně, část samostatně na známky)
 • bílá čítanka str. 37, 38, 39 (hlasité čtení)
 • pracovní list: čtení s porozuměním (vybarvování podle návodu)
 • čtenářský list ( do konce školního roku přinést čtyři čtenářské listy, 1. list: 28. února, 2. list: 29. března, 3. list: 29. dubna, 4. list: 31. května 2019)

M:

 • jednotky objemu (litr, hektolitr)
 • zápis do sešitu: Jednotky objemu a její převody
 • uč. str. 28/ cv. 1 - ústně
 • PS 2. díl: str. 40/ cv. 2 a 3 (pouze 3. a 4. sloupeček)
 • PS 2. díl: str. 15/ cv. 5, 6      Dú: str. 18/ cv. 6   a str. 19/ cv. 1 (písemné sčítání a odčítání)
 • uč. str. 29/ cv. 4, 5 - do sešitu M-cvičný

ČJS:

 • zápis do sešitu: Země - živá planeta, kontinenty
 • v pátek 22. 2. projekt ( 4. - 5. hod.): Země a kontinenty (každý žák si vylosoval kontinent a o "něčem" - co je typické pro ten kontinent napíše několik vět a přidá obrázek či něco nakreslí (např. Austrálie - klokan, Amerika - indiáni, Asie - rýžové pole apod.)

Číst více...

2. C - Informace (červen)

28. 6. 2018

Dnes: 1. - 4. hod.: třídnické práce, úklid třídy. Dětem jsem koupila za zbylých 20 Kč dvě zmrzliny, jednu si snědly dnes, druhou si sní zítra.  Dnes si děti odnesly přezůvky.

Zítra 29. 6. - vysvědčení (konec v 8: 30 hod., s sebou obal na vysvědčení a batůžek na  dárky a odměny).

Vážení rodiče, děkuji Vám za vstřícnou spolupráci a přeji Vám slunnou dovolenou a dětem krásné a pohodové prázdniny. Užijte si všichni co nejlepší prázdniny a v září nashledanou.

Veškeré informace k začátku nového školního roku budou na webových stránkách školy.


 

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

V ÚTERÝ 19. 2. 2019 BUDE OMEZEN PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY Z DŮVODU ÚČASTI EKONOMKY ŠKOLY NA SEMINÁŘI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru