3. C

Třídní učitelka: Mgr. Petra Charvátová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

3. C - Informace (leden)

22. 1. 2019

ČJ:

 • Podstatná, přídavná jména a zájmena- opakování
 • nové učivo - číslovky
 • zápos do sešitu ČJ - školní: čříslovky (domeček)
 • diktát
 • PS str. 5/ cv. 11   str. 8/ cv. 1
 • Domácí čtení: Mirka s Jirkou sami doma (1. kapitola - do 24. 1. 2019)

  Dú: připravit si referát: "Moje oblíbená knížka"( zpaměti a  stručně převyprávět obsah knížky)   23. 1. Přepejchalová K., 24. 1. Peroutková, 25. 1. Navrátilová, 28. 1. Maxová, 29. 1. Krejčí, 30. 1. Dvořáková

          M:

 • www.skolakov.cz - násobení a dělení 1 - 10, sčítání a odčítání jednociferných i dvojciferných čísel do 100, sčítání a odčítání po stovkách, desítkách a jednotkách do 1 000
 • uč. str. 16/ 43,  str. 14/ cv. 35, 37 (do sešitu M - cvičný)
 • PS 2. díl: str. 8/ cv. 1, 2, 3, 4   Dú: str. 4/ cv. 1

ČJS:

 • nové téma: Voda
 • uč. str. 31 - 32
 • zápis do sešitu
 • PS str. 26 - hádanky    27/ cv. 3

Číst více...

2. C - Informace (červen)

28. 6. 2018

Dnes: 1. - 4. hod.: třídnické práce, úklid třídy. Dětem jsem koupila za zbylých 20 Kč dvě zmrzliny, jednu si snědly dnes, druhou si sní zítra.  Dnes si děti odnesly přezůvky.

Zítra 29. 6. - vysvědčení (konec v 8: 30 hod., s sebou obal na vysvědčení a batůžek na  dárky a odměny).

Vážení rodiče, děkuji Vám za vstřícnou spolupráci a přeji Vám slunnou dovolenou a dětem krásné a pohodové prázdniny. Užijte si všichni co nejlepší prázdniny a v září nashledanou.

Veškeré informace k začátku nového školního roku budou na webových stránkách školy.


 

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru