3. C

Třídní učitelka: Mgr. Dana Dvořáková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

3. C - informace - prosinec

6. 12.

Čj - slova být (pobudu) - bít -(biju), odbýt (odbudu) - odbít (odbiju), nabýt (nabudu) - nabít (nabiju), dobýt (dobudu) -dobít (dobiju), bílý (barva) - býlí (plevel), Bílina - bylina. Uč. 28.    27/3 - do P s pomůckou - (slovník).

M - samostatná práce s kontrolou řešení - do Š (každý vyřešený příklad si děti mohly zkontrolovat) - sešit je ve škole

Čtení - Čítanka 41 - přečíst a do deníku opsat a doplnit věty, namalovat obrázek.

: opravy v sešitech, někdo domaluje obrázek Mikuláše do deníku. Přinést 4 kolíčky, vyřazenou šálu ( budou se nám hodit do Tv na hry) - děkuji. Na webu školy je zveřejněna prosba o sbírku pro opuštěná zvířata. V pondělí příspěvek na stránkách nebude.

Číst více...

3. C - informace - listopad

 

29. 11.

Čj - BÝT - příbuzná slova. Uč. 26/2 společně do Š. 26/3 - sami do Š (je ve škole).

M - G -20/B,C - společně. 20/1 - sami.

V pondělí jdeme do ráno do Národního domu na anglické divadlo. Poté bude M a Vv.

: naučit se krátkou říkanku (děti dostaly na papíře).


28. 11.

Čj - BÝT - příbuzná slova. : uč.27/2 - 6 vět (3 z učebnice, 3 další si děti mohou vymyslet na jiné povolání). Do P - opis a doplňování i-y (po společné přípravě - toto cvičení jsme na začátku hodiny psali do Š sešitu a vysvětlovali pravopis).

M - G - opačné polopřímky. Ps 15/1, 2A - vše společně.

Čtení - ze své knížky. Budeme číst společně knížky Hoši od bobří řeky a  Zpívající kuchyň.

Zítra budeme 2. a 3. hodinu vyrábět v keramické dílně. Poté bude Čj(mluvnice ) a M (geometrie - sešit je ve škole)

 


27. 11.

 

Čj - vyjmenovananá slova po B - procvičování. Uč. 26 -  BÝT - úvodní článek. Š - oprava opisu.

M - písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy. Uč. 43/10, 13,14. : každý má v sešitě zapsaný svůj úkol - ty děti, které mají vše v pořádku,  úkol nemají.

Čjs - test.

Rodiče, kteří včera nebyli na schůzce, prosím o vyplnění a navrácení dotazníku.

 


26. 11.

 

Čj - vyjmenovananá slova po B - procvičování. ač.25/2 - do Š samostatně.  Na daná slovní spojení děti vymýšlely vtipné  věty, které se psaly na tabuli (se jménem autora) - známkováno jako opis.

M - G - polopřímky, polopřímky opačné - str.14 - vše. někteří mají opravu na str.10, 11.

Čjs - Lidé kolem nás - zakončení tématu. : ústně procvičit Ps 20 a uč. 23 - bude zítra test.

Čtení s úkoly a samostatné čtení.

 


25. 11.

 

Čj - vyjmenovananá slova po B - procvičování. Do P( je ve škole) - na tabuli byla slova na doplnění i-y. Děti na ně vymýšlely a psaly 4 věty (známka nezahrnuje chyby po vyjm.a příbuzných slovech).

M - G 10 - 11- samostatná práce s pomocí. : opravit nebo dokončit. Přinést si do 9. 12. třpytky nebo i rozbitou vánoční ozdobu.

Čtení - vlastní knížka

 


22. 11.

 

Příští  týden bruslit nepůjdeme.

Čj - vyjmenovananá slova po B - procvičování. Děti měly lístky s příbuznými slovy a vymýšlely věty. Psali je do Š.

M - G - úsečka. Ps 8/1.

Některé děti ještě nemají ve škole svoji knížku (nebo z knihovny).

: opravy v sešitech.

 


21. 11.

 

Čj - vyjmenovananá slova po B - procvičování (odůvodňování) z okopírovaného materiálu -  děti si papír se cvičeními přinesly domů (zítra si vezmou zase do školy). Diktát - chyby ve vyjmenovaných a příbuzných slovech se do známky z diktátu nezapočítavaly - jen chyby po měkkých a tvrdých souhláskách.

M - písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy. : M uč. 44/18

Čtení - pohádky o řemeslech, zápis do deníku.

Zítra jdeme v 10 hodin do knihovny (beseda Řemesla). Bude Aj, Čj , M.

 


20. 11.

 

Čj - vyjmenovananá slova po B - procvičování (odůvodňování) z okopírovaného materiálu.

M - sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti, písemně. Uč.34/3,4,5. 35/8,9,10. 42/2.

Čjs - beseda - uč.str.20.

: čtení s úkoly, podpis Žk 31,32.

 


19. 11.

 

Čj - vyjmenovananá slova po B - procvičování (odůvodňování)z učebnice, z dalších materiálů. Uč.24/2, 24/4.

M - násobilka, slovní úlohy. : uč. 30/38 - 1.,2.,4., 5., sloupec (opiš, vypočítej)

Čtení s úkoly (tentokrát společně) z okopírovaného materiálu.

Čjs - beseda na téma postižení, ohleduplnost k nim (uč.19)

 


18. 11.

 

Čtení - beseda o pátečním skupinovém úkolu.

: opravy Čj , M - Š. Čjs - 19 - přečíst.

 V pátek jdeme po velké přestávce na besedu ŘEMESLA do knihovny.

 


15. 11.

 

Čj - být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek - příbuzná slova. Diktát (po přípravě) - slova z uč. cv. 23/4, které bylo za Dú.                                                       Uč. 24/2 - děti samy odůvodňovaly doplnění i, y (práce ve dvou skupinách) - bez mého zasahování (opravovaly se vzájemně)

Čtení podle vlastního výběru - ve skupinách: o vzniku sněhových vloček, o medvědu hnědém, o největším pecnu chleba v ČR.

M - násobilka, slovní úlohy. Uč. 26/1, 3, 4.

Ve škole zůstaly sešity:  Čj Š, M Š.

: není

V pondělí jdeme bruslit: 9:30 - 10:30 (první hodina - čtení, po návratu Vv)

 


14. 11.

 

Čj - být, bydlit, obyvatel, byt - příbuzná slova, tvoření vět - ústně. : uč.23/4 (+ druhy vět).

M - násobilka, slovní úlohy. Uč.24/65, 61.

Čtení s úkoly, samostatné čtení vlastní nebo školní  knížky.

 


13. 11.

 

Čj - procvičování vyjmenovaných slov po b - cvičení.

M - násobilka, slovní úlohy z okopírovaného materiálu. : (na papíře) - 2 libovolné  slovní úlohy (možné i víc,  kromě 13) - řešení do Š.

Čjs - uč. 18, 19. Ps 16, 17.

 


 11. 11.

 

Po bruslení jsme měli Daltoňáčka - děti ve dvojicích zjistily informace o legendě, která se pojí se svatým Martinem, vyrobily Martinovi koně a opsaly jednu sloku básně.

: M, uč. 23/58 - výpočty, odpovědi.

Zítra příspěvek na stránkách nebude.

 


8. 11.

 

Čj - vyjmenovaná slova po b. Ps 18/2,3 - společná práce i kontrola.

Čtení - Čítanka 32-35 - čtení nahlas. Porozumění textu - otázky, vyprávění obsahu.

M - násobení a dělení 9, slovní úlohy (okopírovaný materiál). Uč.23/47.  (Š a P je ve škole).

: není

 V pondělí jdeme hned ráno bruslit. Dejte dětem s sebou na stadion pití a svačinu. Po návratu (cca v 10 h) budeme pokračovat podle rozvrhu.

 


7. 11.

 

Čj - vyjm.slova po b - cvičení na interaktivní tabuli - do Š.

M - násobení a dělení 9, slovní úlohy - Ps z 2. třídy.

Čtení - společné čtení z interaktivní tabule, zápis do deníku. : čtení s úkoly (papír)

 


6. 11.

 

Čj - vyjmenovaná slova po b. Zavedli jsme slovník, ve kterém budeme mít celý rok k dispozici pomůcku na tuto učební látku. Dnes ho děti berou domů, ale budeme ho nechávat ve škole. : slova se naučit. Kdo nemá, dokončí Ps 18/1.

M - násobilka 9. Vyzkoušeli jsme si několik způsobů, jak si násobky zapamatovat. Pracovali jsme do Ps z 2. třídy (jsou ve škole).

Čjs - test

 


5. 11.

 

Čj - diktát - párové souhlásky. Příbuzná slova, kořen - okopírovaný materiál. Uč. 20/5.

M - násobení, dělení osmi. Uč.22.

Čjs - místo, kde žijeme -  dokončení učiva. : Uč. 13 - 17, Ps 13 -15. Zítra bude test.

 Čtení s úkoly, samostatné čtení, z interaktivní tabule.

 


4. 11.

 

Čj - kořen slova, předpona, přípona, slova příbuzná. Uč. 20/1, Ps 16/1.

M - násobillka 6,7. : opakovat násobky, násobení  a dělení sedmi (ústně).

Čtení - čtení s úkoly, samostatné čtení.

 


1. 11.

 

Čj - měkké, tvrdé, obojetné souhlásky. Uč.19/2,3,4.

M - procvičování násobilky 6,7  -  na papíře ( - někteří dokončí). Uč 21/32, 34 (výpočet, odpověď. Test - 2 slovní úlohy.

Čtení s úkoly, samostatné čtení. Děti si mohou přinést do školy svoji rozečtenou knížku.

 


 

 

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru