3. B

Třídní učitel: Mgr. Miloš Dvořák

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

3.B - Informace(listopad)

19.11.

Čj - vyjmenovaná slova po B - být(bude)  x  bít(bije), dobýt x dobít

M - prověrka - násobilka, sčítání a odčítání, slovní úlohy

       sčítání a násobení -   25 + 3  . 4 =

Čjs - ohleduplnost k postiženým a ke stáří, opatrnost při setkání s cizím člověkem, linka bezpečí

DÚ: Čj - str. 39, cv. 6 - prvních šest vět  - dom. sešit

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru