3. B

Třídní učitelka: Mgr. Alena Vitoušová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

3.B - informace (listopad)

30. 11.
ČJ - organizační záležitosti
M - opakování - Početník - vždy 1.  sloupeček ze str. 8, 13, 16
       na tabulku písemné sčítání více sčítanců
ČJS - opakování - živá příroda
           nově - měření objemu - učebnice str. 26,    PS  cv. 1 - 5   str. 23
Čtení - opakování z Čítanky   Dášeňka ...     a Lovy knížete ...
           zítra na známky!
DÚ: kdo nemá, dodělat Početník

Číst více...

3.B - informace (říjen )

13. 10.
ČJ - mluvnice:procvičování párových souhlásek uvnitř slov  b-p,  d-t                                   cv. 3  str. 22,   cv. 3  str. 23 ( nahlas odůvodnit )
        čtení:  Na noční hlídce
ČJS - test - Domov  str. 11
M - cv. 64, 65  str. 24,  cv. 1  str. 26
      geometrie  cv. 1 - 4  str. 25

Číst více...

3.B - informace (září)

30. 9.
ČJ - mluvnice: opakování - párové souhlásky na konci slov, di, ti, ni, dy, ty, ny
        cv. 1 - 4  str. 18 (odůvodňovat: napíšeme......, protože......)
M - geometrie - úsečka - opakování   cv. 1, 2   str. 18
      do sešitu   cv. 3, 4   str. 18
      opakování  násobení šesti   cv. 17  str. 20
Dú: Početníček   str. 4 - 1. a 2. sloupek

Číst více...

Nepřehlédněte!

ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o změně systému výuky se vracíme k distanční výuce. V rámci zkvalitnění této formy výuky se nám…

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, níže najdete čestné prohlášení, které je třeba poslat do školy se žákem vracejícím se po absenci. Žák bez prohlášení nebude moci ve škole…

Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2021/2022: spádový…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru