3. B

Třídní učitel: Mgr. Miloš Dvořák

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

3.B Informace (březen)

6. 3.

Přehled probraného učiva: (pro nemocné)

ČJ - uč. do str. 87, pravopisné pětiminutovky - str. 27

M - do str. 45

ČJS - do str. 45

V případě návštěvy rizikových oblastí (Itálie apod.) o jarních prázdninách, postupujte důsledně dle pokynů ministerstva zdravotnictví (čtrnáctidenní karanténa).


3.B - Informace(únor)

 

 

21.2.

Čj - procvičování slov příbuzných po P

M - opakování - písemné sčítání a odčítání  - dle str. 29, cv. 4 a 5

Čjs - opakování neživé přírody

Čj 20.2.

Čj -  procvičování VS a slov příbuzných po P

M - pamětné sčítání + slovní úlohy

Zítra je bruslení. Věci dětem převeze paní Mejzlíková. Rodiče vítáni.  S sebou 10 Kč.

Číst více...

3.B - Informace(leden)

30.1.

Čj - VS po M uč. str. 69, cv. 1-3 a str. 70 cv. 4

M - uč. str. 22 cv. 77-82

Dnes byly vydány výpisy z vysvědčení. Zítra jsou pololetní prázdniny.

Doporučuji každý den procvičovat pamětné počítání - sčítání a odčítání trojciferných čísel s dvojcifernými.

Řadu VS po M mnozí žáci ještě nezvládli. Prosím doučit.

V pondělí bude geometrie. Sešit zůstane ve škole. Rýsovací potřeby je třeba mít ve škole každý den.

 

29.1.

Čj - VS po M - procvičování  slov - my, mýt, myslit  uč. str. 69 cv. 1-2 

M - slovní úlohy

Zítra: Geometrie - velký sešit, 2 pravítka a ořezané tužky

Zítra bude vydán výpis z vysvědčení.

28.1.

Čj - VS po M - rozdíl mezi my a mi a procvičování pádových otázek

M - sčítání a odčítání do 1 000 - slovní úlohy

 

27.1.

Čj - pádové otázky - procvičování

        vyjmenovaná slova po M - seznámení s VS dle prezentace obrázků

M - sčítání a odčítání do  1 000 s přechodem základu 100 + slovní úlohy

DÚ -  Čj -vyjmenovaná slova po M - učit zpaměti dle učebnice str. 66 ( my - Litomyšl)

           M - uč. str. 21, cv. 68 - jen výsledky do dom. sešitu z M

24.1.

Čj - opakování pravopisu - i,y po B a L

M - pamětné sčítání -  např 480+40 s rozkladem  480 + 20 + 20 = 500 + 20 = 520

Čjs - Vzduch

Doporučuji časté procvičování násobilky a sčítání/ odčítání.

 

23.1.

Čj - diktát ( již na vyjmenovaná slova), procvičování podstatných jmen

M - pamětné sčítání a odčítání stovek a desítek - uč. str. 16, 17

Vážení rodiče,

zítra jdeme bruslit. Odcházíme v 7,55 hod. Platí se opět 10 Kč. Na bruslení jste vítání.

 

 

22.1.

Čj - hledání podstatných jmen v textu a slovních spojeních, určování rodů podstatných jmen

       seznámení s pádem podstatných jmen

M  - procvičování pamětného sčítání a odčítání do 1 000, slovní úlohy

DÚ: Čj - do pondělí naučit zpaměti pádové otázky dle sešitu nebo učebnice( uč. str. 60, cv. 2)

 

21.1.

Čj - procvičování příbuzných slov po B,L, druhů vět podle obsahu a rodů podstatných jmen

M - sčítání a odčítání stovek a desítek zpaměti, slovní úlohy

Čjs - koloběh vody

 

20.1.

Čj - opakování a procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po B,L

        procvičování rodů podstatných jmen a jejich životnost

M - geometrie - opakování - přímka, polopřímka, úsečka, měření úseček a stran trojúhelníka

V pátek jdeme na bruslení, pomoc s přepravou bruslí přislíbila paní Mejzlíková.

Rodiče vítáni.

17.1.

Čj - podstatná jména - rozlišování rodů a životnosti( u rodu mužského)

M - sčítání zpaměti v oboru do 1 000 ( stovky+desítky, stovky + jednotky)

Čjs - Oceánská a pevninská voda

V pondělí bude geometrie - nezapomenout velký sešit, ořezané tužky a 2 pravítka.

16.1.

Čj - podstatná jména - rod mužský, ženský a střední - rozlišování dle ukazovacích zájmen ten, ta, to

M - opakování - násobilka, pamětné sčítání a odčítání, písemné sčítání a odčítání

DÚ:

1)někteří žáci přinášejí domů na dodělání vyšívání. Dokončenou práci přinesou zpět do školy do čtvrtka 23.1.

2) vybrat a naučit báseň na recitační soutěž - bude v únoru

Zítra jdeme na besedu do knihovny. Odcházíme v 9,30 hod.

S sebou: průkazku a vypůjčené knížky.

15.1.

Čj - rod podstatných jmen - určování dle ukazovacích zájmen ten, ta, to

M - odčítání jednotek str. 14, cv. 34 + slovní úlohy

Opakovat násobilku a dělení.

14.1.

Čj - podstatná jména - rozlišování osob, zvířat a věcí

        tvoření podstatných jmen ze sloves - kreslit- kreslení apod.

M - pololetní prověrka

Čjs  - voda - vlastnosti + opakovací test

 DÚ: Čj - uč. str. 54, cv. 7 a) - dom. sešit

Nadále doporučuji každý den procvičovat násobení a dělení. 

13.1.

Čj - Podstatná jména - uč. str. 55, cv. 1,2 + doplňovací cvičení po přípravě ( str. 53, cv.6)

        dále pravopisné pětiminutovky - str. 5 a str. 19 - společné odůvodňování

M - procvičování pís. sčítání a odčítání na pololetní prověrku

       - sčítání a odčítání zpaměti uč. str. 12, cv. 19,20 21 a 22

DÚ: uč. str. 12, cv. 21 a 22 (zápis, výpočet, odpověď ) do dom. sešitu

10.1.

Dnes - bruslení

M - procvičování slovních úloh a písemného sčítání a odčítání

Čjs - Látky a jejich skupenství

V příštím týdnu bude prověrka z matematiky - zopakovat sčítání a odčítání zpaměti, písemné sčítání a odčítání a slovní úlohy.

 

 

9.1.

Čj - procvičování VS po B,L  pravopis pětimunotovky str. 19 a 23 - kdo nestihl, dokončí tyto stránky doma

       psali jsme diktát na VS po B

M - pamětné odčítání stovek

DÚ: Čj - uč. str. 53, cv. 5 -1.-4. ř.

Zítra na bruslení - vhodné oblečení, přilba, rukavice

 8.1.

Čj - opakování párových souhlásek uvnitř slov, opakování VS po B a procvičování VS po L

M - sčítání a odčítání  stovek, sčítání tří sčítanců a práce s číselnou osou

DÚ: Čj - někteří žáci dokončí doplňování i/y na str. 18 a 22 v PS pravopisné pětiminutovky

         Zítra prosím přinést do Čsp  jehlu s větším ouškem s navlečenou vlnou nebo dvojitou bavlnkou (kdo může,

         klubíčko s sebou).

      

7.1.

Čj - opakování řad VS po B,L + přiřazování slov příbuzných

      - doplňování i,y  po B,L + pravopisné cvičení , pravopisné pětiminutovky - str. 4 ( někteří zvládli ve škole, ostatní doplní 

         doma)

M - porovnávání trojciferných čísel -  řazení čísel dle velikosti

Ve čtvrtek 9.1. prosím  do ČSP přinést jehlu s větším ouškem s navlečenou vlnou nebo dvojitou bavlnkou (kdo může, klubíčko s sebou).

 Věci na bruslení odveze dětem tento pátek pan Šimek. Děkuji.

6.1. 2020

Čj - dnes děti obdržely nový pracovní sešit pravopisné pětiminutovky. Mají si jej podepsat. Peníze nebudu vybírat,

         PS jsem zaplatil z třídního fondu (45 Kč na žáka).

         - dnes - líčení zážitků z Vánoc - dále doplňování skupin hlásek bě,pě,vě,mě a i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

 M - opakování číselných řad - po desítkách a stovkách - uč. str. 5 cv. 16,17 a 18, dále zápis čísel na číselných osách

DÚ: PS pravopisné pětiminutovky - dokončit str. 2 - někteří stihli ve škole.

Vážení rodiče,

v pátek 10.1.2020 jdeme ráno v 7,55 hod bruslit. Od žáků vyberu 10 Kč, rodiče vítáni, pokud někdo může dětem odvézt věci od školy na ZS a zpět, vzkažte, prosím,  po dětech.

Děkuji.

 

 

 

 

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru