3. A

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Cahová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

3.A Informace (březen)

6. 3. 2020

V případě návštěvy rizikových oblastí (Itálie apod.) o jarních prázdninách, postupujte důsledně dle pokynů ministerstva zdravotnictví (čtrnáctidenní karanténa).

TF: 113Kč 

Prosím, nepodceňujte domácí trénink násobení, dělení (malá násobilka) a +- do 20!

Doporučuji trénink vyjmenovaných slov (B, F, L, M, P, S, V), pády podstatných jmen a čtení krátkého textu nahlas každý den.

Dnes:

knihovna

M - zaokrouhlování na desítky a stovky - prověrka, uč. do str. 56

přehled probraného učiva (pro nemocné):

M - dokončení PS 1.díl, uč. do str. 57

AJ - uč. str. 31, WB str. 36

ČJ - uč. str. 91, VS - vyjmenovaná slova po V - 2 strany

ČJS - do str. 47 - učebnice


Číst více...

3.A Informace (únor)

26. 2. 2020

TF: 113Kč 

6.3. - knihovna

Prosím, nepodceňujte domácí trénink násobení, dělení (malá násobilka) a +- do 20!

Doporučuji trénink vyjmenovaných slov (B, F, L, M, P, S, V) a čtení krátkého textu každý den.

Prosím o vystřižení vyjm. slov po V, Z, recitace básně do konce tohoto týdne, vyrobit kartičky s rody

(r. M živ., M neživ., r. Ž, r. S).

Dnes:

Čj -  vyjmenovaná slova po V- procvičování, diktát, přepis - ČJ1 školní - uč. str. 87/cv. 11

D.Ú. ČJ - VS - str. 21/cv. 10

M - uč. str. 53, 54 - dvoupodlažní výstaviště,sestřenice - bratranec - orientace v rodokmenu, postupné dokončování 1.dílu PS

AJ - prosím o procvičování psaní anglických slovíček

WB. str. 33 - Do you like? - kontrola D.Ú.


Číst více...

3.A Informace (leden)

29. 1. 2020

TF: 113

Zítra poslední vyučovací hodinu předávání vysvědčení.

V pátek jednodenní pololetní prázdniny.

Prosím, nepodceňujte domácí trénink násobení, dělení (malá násobilka) a +- do 20!

Doporučuji trénink vyjmenovaných slov a čtení krátkého textu každý den.

Dnes:

Čj -  vyjmenovaná slova po P, uč. str. 70-71

D.Ú. ČJ - uč. - str. 71/cv. 15

M - násobilkové obdélníky, násobení, dělení - procvičování, písemné odčítání trojcif. čísel

AJ - prosím o procvičování psaní anglických slovíček

moje oblíbená hračka - WB str. 25, 26 - popis


Číst více...

3.A Informace (prosinec)

20. 12.

Vážení rodiče,

přeji  Vám krásné prožití vánočních svátků a těším se na spolupráci v novém roce 2020.

                                                                                                      Iveta Cahová

Děkuji za dárečky, které mi děti přinesly :)

Vánoční prázdniny - 23.12. - 3.1.2020. Výuka začíná v pondělí 6.1. 2020.


Číst více...

3.A Informace (listopad)

28. 11.

TF: 31

Dne 2. 12. půjdeme na anglické divadelní představení - A bold rabbit. Vybírám 70Kč.

Prosím, nepodceňujte domácí trénink násobení, dělení (malá násobilka) a +- do 20!

Doporučuji čtení krátkého textu každý den.

5. 12. knihovna

Dnes:

Čj - čtvrtletní písemná práce - kontrola - prosím o podpis

uč. str. 46, 47, Čj1-školní, čtení - pohádky (viz. Čítanka), písanka - str. 19

D.Ú. Čj -vystřihnout vyjmenovaná slova po L - kartičky

M - opakování učiva na čtvrtletní pís. práci viz. M1-školní

D.Ú. M - opakovat na čtvrtletní pís. práci viz. M1-školní

Aj - téma: At school, procvičování slovíček, numbers and colours, poslechová cvičení, čtení textu

prosím o domácí procvičování - psaní anglických slovíček

 


 

Číst více...

3.A Informace (říjen)

31. 10.

Zítra 1. 11. jdeme do knihovny. S sebou: kartičky, knížky na vrácení, taška na knížky.

TF: 71

Prosím, nepodceňujte domácí trénink násobení, dělení (malá násobilka) a +- do 20!

Doporučuji čtení krátkého textu každý den.

Dnes:

Čj - opakování - tvrdé, měkké skupiny, dě, tě, ně, ... uč. str. 36, 37

D.Ú. Čj - uč. str. 37/cv. 28 - doplnit, seřadit do správného pořadí a napsat do Čj - domácí

M - opakování násobení - práce na IT, kartičky, M1 školní

Aj - Halloween, nová slovíčka, procvičování slovní zásoby, představování se


 

Číst více...

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru