3. A

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Cahová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

3.A Informace (prosinec)

9. 12.

TF: 213Kč (221Kč-8Kč - Mikuláš)

Vybírám 250Kč do třídního fondu.

Každé úterý - plavecká výuka - odjezd od školy v 7:40hod.

Prosím, nepodceňujte domácí trénink násobení, dělení (malá násobilka) a +- do 20!

Doporučuji čtení krátkého textu každý den.

Dnes:

Čj - vyjm. slova po B, F, L uč. str. 48-49, Písanka - str. 20

D.Ú. Čj -PS - str. 26/cv. 6

M - násobení - přednost před sčítáním, algebrogramy

Aj - opakování slovíček, jednoduchá konverzace, zkušební diktát na slovíčka

prosím o domácí procvičování - psaní anglických slovíček


Číst více...

3.A Informace (listopad)

28. 11.

TF: 31

Dne 2. 12. půjdeme na anglické divadelní představení - A bold rabbit. Vybírám 70Kč.

Prosím, nepodceňujte domácí trénink násobení, dělení (malá násobilka) a +- do 20!

Doporučuji čtení krátkého textu každý den.

5. 12. knihovna

Dnes:

Čj - čtvrletní písemná práce - kontrola - prosím o podpis

uč. str. 46, 47, Čj1-školní, čtení - pohádky (viz. Čítanka), písanka - str. 19

D.Ú. Čj -vystřihnout vyjmenovaná slova po L - kartičky

M - opakování učiva na čtvrletní pís. práci viz. M1-školní

D.Ú. M - opakovat na čtvrletní pís. práci viz. M1-školní

Aj - téma: At school, procvičování slovíček, numbers and colours, poslechová cvičení, čtení textu

prosím o domácí procvičování - psaní anglických slovíček


Číst více...

3.A Informace (říjen)

31. 10.

Zítra 1. 11. jdeme do knihovny. S sebou: kartičky, knížky na vrácení, taška na knížky.

TF: 71

Prosím, nepodceňujte domácí trénink násobení, dělení (malá násobilka) a +- do 20!

Doporučuji čtení krátkého textu každý den.

Dnes:

Čj - opakování - tvrdé, měkké skupiny, dě, tě, ně, ... uč. str. 36, 37

D.Ú. Čj - uč. str. 37/cv. 28 - doplnit, seřadit do správného pořadí a napsat do Čj - domácí

M - opakování násobení - práce na IT, kartičky, M1 školní

Aj - Halloween, nová slovíčka, procvičování slovní zásoby, představování se


 

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru