2. C

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Krotká

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

2. C - informace - leden

17. 1.

Čj -  měkké souhlásky - uč. str. 57/cv. 1, 2 + přečíst růžový rámeček. Čítanka - str. 50, 51. Okopírovaný list - procvičování tvrdých souhlásek - str. 8/cv. 1 - jako přepis do ČJ2.

M - 2. díl - prac. seš. str. 4/celá.  První díl učebnice zůstává zatím ve škole, budeme v něj ještě dodělávat na zadních stranách geometrii.

DÚ - hlasité čtení podle vlastního výběru. Na Út připomínám časopisy vhodné k rozstříhání a 55,- Kč na divadlo. Dále dostaly děti domů v košilce k prohlédnutí a podpisu všechny prověrky, které jsme v poslední době napsali. Prosím o zaslání zpět.                                                                                                                   Na lavicích nemocných dětí se hromadí prac. listy a úkoly, které jsou potřeba dodělat. Vy, co máte možnost poslat sourozence (kamarády) pro úkoly, udělejte tak, prosím. Ať toho pak děti nemají na dohánění moc najednou....Opravdu není v mých lidských silách doručovat všechno osobně a nahánět příbuzné ve třídách po škole.:-( Děkuji za pochopení a spolupráci.


16. 1.

Čj - diktát. Vyvození měkkých slabik - uč. str. 56. Mimočítanková četba.

 M - prac. seš. str. 77/cv. 4, 5. G - opakování - sešit G - druhy čar, zápis do sešitu - bod.

Čjs - opakování test. Prac. seš. str. 28 jako Dalton.

DÚ - G - prac. seš. str. 85/cv. 1, 2, 3. Čítanka - str. 50 - nácvik hlasitého čtení.


15. 1.

 

Čj - opakování učiva. Písanka - str. 31/5 řádků. Četli jsme si vtipy z katalogu knih Albatros.

M - prac. seš. str. 76/cv. 9. Geometrie - bod - str. 84/celá. Str. 85/cv.9.

DÚ - opakovat učivo prvouky na zítřejší test.                                                                                                                      Na úterní hodinu VV si mají děti přinést staré časopisy, letáky. Budeme z nich vystřihovat obrázky a z koláží vyrábět do třídy kalendář na rok 2020.                                                                                                                     


14. 1.

 

ČJ - prac. list str. 7/cv. 1, 2, 3 (jako přepis do ČJ2). Uč. str. 53/cv. 1 + otázky k textu, cv. 2 (doplnit na fólii)

M - pololetní opakování - slovní úlohy. Prac. seš. str. 76/cv. 3, 8 (příklady na pamětné počítání). G - prac. seš. str. 84/cv. 1

DÚ - opakovat na prověrku z ČJ - uč. str. 55. - projít si otázky a odpovědi.


13. 1.

 

Čj - tvrdé slabiky - uč. str. 52/cv. 1 + otázky k textu, cv. 2 na fólii, odůvodňování, povídání o zahradě. Okopírovaný list - tvrdé slabiky - procvičování dy, ty, ny - str. 6.

M - část pololetního opakování - příklady typu 40 + 50 a 54 + 5. Prac. seš. str. 75/cv. 4, 5. Str. 76/cv. 1, 2, 4.

Čjs - opakovali jsme učivo za celé pololetí. Testík na 20min si napíšeme ve čtvrtek.

DÚ - M - prac. seš. str. 76/cv. 5, 6, 7. Opakovat na pololetní opakování slovní úlohy.

Na divadelní představení Malý princ (30. 1. v 10:15h) vybíráme 55,- Kč.


10. 1.

 

ČJ - tvrdé souhlásky - uč. str. 51/cv. 3 (na fólii), cvičný diktát - slova s tvrdými slabikami), okopírovaný list - str. 18 - druhy vět - opakování učiva. Mimočítanková četba - Tatínku, nezlob.

M - pololetní opakování - + - do 20 s přechodem desítky. Prac. seš. str. 75/cv. 1, 2, 3. Počítání se závorkami - příklady z tabule.

HV - koleda - My tři králové - z cyklu zpívánek ,  zpívánky - odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=8zIkcZ52-bo                                                                                                                                                               Ondřej Ruml - Králové (poněkud novodobá podoba koledy, dětem se moc líbila, chtěly poslat odkaz:-)) https://www.youtube.com/watch?v=eauSPRwTfSU

DÚ - opakovat učivo Čj na pololetní opakování, M - počítání do 100 (příklady typu: 50 + 30, 89 - 7)


                                                                                                          9. 1.

 

Čj - tvrdé souhlásky - uč. str. 51/cv. 1 + otázky, cv. 2/dopolnit přes fólii, písanka str. 30. Mimočítanková četba - kniha Tatínku, nezlob.

M - prac. seš. str. 74/cv. 2 až 5 (ze cvič. 5 pouze 2 řádky). G - bod - str. 83/cv. 1 až 3

Čjs - uč. str. 28 - téma: Zimní sporty, prac. seš. str. 28/cv. 1. Pojmy: mistrovství Evropy, světa, olympiáda, olympijský oheň, hymna, vlajka, fair play.

DÚ - Čj - uč. str. 51/cv. 2 - přepsat do sešitu Čj 1.     M - zopakovat + - do 20 s přechodem 10.


 8. 1.

 

Čj - tvrdé slabiky, uč. str. 50/cv. 1 + otázky, ze cv. 2 vypsat 10 libovolných slov a pak s jedním utvořit tázací větu- do sešitu Čj2, opakování učiva o hláskách - růžový rámeček, cv. 3 bylo napsáno jako diktát po přípravě (nechte děti několikrát přečíst, upozorněte na velká písmena, rozhraní vět,...)

M - prac. seš. str. 73/cv. 1, 2. Na list papíru jsme rýsovali rovné, křivé a lomené čáry.

DÚ - Čj - okopírovaný prac. list str. 46/cv. 1, 2 - procvičování učiva o tvrdých slabikách. M - zopakovat poznávání geometrických tvarů a těles. Rozlišování rovných, křivých a lomených čar.


 

Sběrový týden

 

 

papir kopieV termínu od 28. 1. do 30. 1. 2020 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Žáci přinesou papír svázaný, zvážený, označený jménem a třídou a odevzdají ho ráno od 7:30 do 7:50 na místě k tomu určeném (boční vchod). Donést je možno pouze noviny, časopisy a letáky. KARTON OMEZENĚ!

Větší množství papíru lze přivézt autem k bočnímu vchodu školy (vjezd ze Švabinského ulice) v těchto termínech:

28. 1. (úterý)  14:00 - 17:00
29. 1. (středa) 7:00 - 7:30 a 14:00 - 17:00
30. 1. (čtvrtek) 7:00 - 7:30

 


7. 1.

 

Čj - tvrdé slabiky, uč. str. 49/cv. 1 + otázky ke cvičení, povídání o nemocech, prevenci,...., cv. 4/ přepis do Čj 1, barevně vyznačit tvrdé slabiky. Čítanka - str. 46, 47.

M - prac. seš. str. 72/celá. Zápis do sešitu geometrie - rovná čára, křivá čára, lomená čára.

DÚ - M - prac.s eš. str. 72/dokončit cvičení 4. Čítanka - nácvik hlasitého čtení - str. 46.


6. 1.

 

Povídání o Vánocích, vánočních prázdninách. Čj - opakování tvrdých souhlásek (hy, chy, ky)

M - prac. seš. str. 77/cv. 1, 2, 3. Str. 71/celá.

Prvouka - Tři králové - povídání, čtení, koleda.

DÚ - číst z libovolné knihy. Přinést vyprané oblečení na TV.


 

2. C - informace - prosinec

11. 12.

Čj - opakování učiva na známky - str. 45, zbytek hodiny čtení na pokračování.

M - prac. seš. str. 67/cv. 1a, cv. 3, 4, 5.

Druhé dvě hodiny vyučování dnes byly zasuplovány a od zítřka nastupuji, bohužel, do pracovní neschopnosti. Probrané učivo a domácí úkoly tudíž teď na webu nenajdete. Děti si budou zapisovat do deníčků. Děkuji za pochopení.


10. 12.

 

Čj - uč. str. 46/báseň Hy,chy,..., diktát na ú/ů. Čítanka - str. 38, 39. Čtení na pokračování.

M - prac. seš. str. 65/cv. 5,   str. 66/celá

DÚ - příprava na opakování z Čj - uč. str. 45/doplnit na fólii, umět zodpovědět otázky.


9. 12.

 

ČJ - tvrdé souhlásky - uč. str.46/cv. 1, 2, 3, 4 (sešit Čj2) přepsat básničku a vyznačit tvrdé slabiky. Čítanka - str.34, 35, 36, 37/2 cvičení

M -odčítání bez přechodu desítky do 100 - prac. seš. str. 65/cv. 1 - 4

Čjs - téma Rodina - uč. str. 19 - přečíst

DÚ - naučit zpaměti říkanku na tvrdé slabiky - učebnice ČJ - str. 46


6. 12.

 

Čj - uč. str. 45/celá - shrnutí učiva o samohláskách, opakování probraného učivo (ústně), přepis - uč. str. 43/cv. 4 do Čj1, sloh - uč. str. 44/celá - ústně - oslovení, pozdrav, praktický nácvik rozhovorů v různých situacích. Čtení na pokračování. Povídání o sv. Mikuláši, včerejší nadílce. Koleda - Dej Bůh štěstí. (HV)

M - prac. seš. str. 62/cv. 3, str. 63/cv. 2, 5. Geometrie - rýsování rovných čar - prac. seš. str. 82/cv. 1 až 4.


5. 12.

 

Čj - Shrnutí o samohláskách - uč. str. 43/cv. 1 + otázky k textu. Přepis básničky Mlsouni - 5 řádků do ČJ2. Písanka - str. 25/dopsat stranu. Mimočítanková četba - Kocourek se vrací.

M - prac. seš. str 63/cv. 6, 3, 4,   str. 64/celá. G - tělesa - opakování na známky.

Čjs - uč. str. 26/čtení, povídání o prosincových zvycích a tradicích. Čtení na pokračování z knihy Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my.

Dnes není žádná DÚ. :-)


4. 12.

 

Čj - uč. str. 42/cv. 1 +ot., růžový rámeček, cv. 2 /doplňit na fólii, společná kontrola. Čítanka - str. 34, str. 35/křížovka nahoře. Povídání o sv. Barboře. Jak to bylo na Mikuláše - z večerníčku Chaloupka na vršku.

M - prac. seš. str. 62/cv. 2, 4. Počítání se závorkami - počítání na tabuli.

DÚ - M - prac. seš. str. 63/cv. 1 - slovní úloha. Čtení - učebnice Čjs - str. 26.


3. 12.

 

Čj - společná kontrola DÚ - odůvodňování pravopisu. Přepis na známky - uč. str. 40/cv. 2 - 2 řádky. Čítanka - str. 34, písanka - str. 25/ 5 řádků.

M - pětiminutovka - pamětné počítání + - desítek do 100. Prac. seš. str. 61/cv. 5, 6.  Str. 62/cv. 1 .   Geometrie - opakování názvů těles.

DÚ - geometrie - sešit - vybarvit tělesa podle zadání. Čítanka - str. 34 - nácvik hlasitého čtení.


2. 12.

 

Čj - procvičování pravopisu psaní u/ú/ů. Uč. str. 41/cv. 1 + otázky.  Povídání o lidských vlastnostech - charakteristika vnější (vzhled), vnitřní (povahové rysy).

M - prac. seš. str. 61/cv. 1, 2, 3, 4. G - str. 81/celá

Čjs - uč. str. 25. Prac. seš. str. 24, 25/cv. 5a). Psali jsme opakování na rozdělení zeleniny. (Děti dostanou k podpisu opravené zítra.

DÚ - sešit Čj1 - lísteček doplňování slov u/ú/ů.   Čtení - uč. prvouky - str. 25.


 

2. C - informace - listopad

29. 11.

Čj - cvičný diktát s pravopisem u/ú/ů. Skupinová práce - procvičování slov nadřazených a podřazených.Čítanka - str. 28/čtení textu pavouček. Povídání o adventu - první adventní neděle  -železná, pranostiky.

M - prac. seš. str. 60/cv. 4.   Geometrie - str. 80/celá - tělesa.

Hv - koleda Slyšte, slyšte, pastuškové

DÚ - naučit druhy zeleniny - viz učebnice a prac. seš. z Čjs - budeme psát opakování (podobného rozsahu jako na ovoce)


28. 11.

Čj - přepis u/ú/ů - uč. str. 36/cv. 4 (diktátový sešit), uč. str. 38/cv. 3 - doplňování na fólie, společná kontrola, odůvodňování. Básničky k Mikuláši. (sešit Čt/Sloh)

M - rozcvička - počítání s tajemnou tabulkou. Prac. seš. str. 60/cv. 3.   Str. 59/cv. 8, 9.

Čjs- ovoce - opakování na známky, opraveno bude zítra. Téma - zima jako roční období, uč. str. 24.

DÚ - M - prac. seš. str. 60/2 (porovnávání čísel), čtení - uč. prvouky - str. 24.


27. 11.

 

Čj - pravopis u/ú/ů - uč. str. 39/cv. 1 + otázky k textu (ústně), cv. 2 přepsat do sešitu ČJ1 - doplnit písmena u - až po slovo ukazováček. Čítanka - str. 30 čtení textu, orientace v něm, vyhledávání slov, vět tázacích, atd..., str. 31/cv. s tužkou.

M - orietnace na ose do 100, prac. seš. str. 58/cv. 4,5. Str. 59/cv. 1 až 7. Hra - sazka,sportka.

DÚ - Čj - sešit Čj2 - doplnit do slov u/ú/ů. Vybrat si jedno slovo a utvořit s ním větu a napsat pod DÚ. Čítanka - str. 28/část s pavoukem - číst a doplnit.


26. 11.

 

Čj - pravopis samohlásek u,ú,ů - uč. str. 38/cv. 1, 2, 3. Čítanka str. 28. Písanka - dopsat str. 24.

M - prac. seš. str. 57/cv. 5, 6, 7. Str. 58/cv. 1, 2, 3.

DÚ - čítanka - str. 29 - křížovka


25. 11.

 

Čj - samohláska ó, uč. str. 37/cv. 1 + otázky k textu, cv. 2, 3, 4, 5 - ústně. Písanka - str. 24/5 řádků. Mimočítanková četba z knížky Kocourek se vrací.

M - počítání na stovkové tabulce - sešit M1, prac. seš. str. 56/cv. 5, str. 57/cv. 1

Čjs - téma Podzim u vody - uč. str. 15, prac. seš. str. 17 - umět vyjmenovat pár ryb, obojživelníků, ptáků a rostlin, které žijí ve vodě nebo v její blízkosti. Ve čtvrtek si napíšeme malou prověrku na rozdělování ovoce (malvice, peckovice, bobule, jižní ovoce)

DÚ - G - sešit - nalepený úkol - procvičování geometrických tvarů. Čítanka - str.30 - nácvik hlasitého čtení.


 

Zítra navštívíme 4. - 5. vyuč. hodinu keramickou dílnu. Cena 30,-Kč, zaplatím z třídního fondu.


 

Zítra na třídní schůzce na viděnou. Na výchovně vzdělávací program o životě včel budu vybírat 50,- Kč.


22. 11.

 

Čj - procvičování délky samohlásek, uč. str. 36/ústně, cv. 4 - záznam slova Morseovou abecedou na mazací tabulku. Čítanka - str. 27 +ilustrace obrázku. Mimočítanková četba - Kocourek se vrací. Čtení z knížky "Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my.

M - oprava DÚ - společná kontrola a vysvětlení. Čtvrtletní opakování - slovní úlohy. Prac. seš. str. 56/cv. 4 - přepsat a vypočítat do M1

DÚ - číst z vlastní knížky, ukázat a nechat podepsat všechny prověrky.


21. 11.

 

Čj - uč. str. 36/čtení textu, vypsat slova s tučně vytištěnými "í" do ČJ2, obtáhnout barevně. Nácvik čtení s porozuměním - okopírovaný list (obrázek Brouka Pytlíka).

M - prověrka na příklady. Prac. seš. str. 55/cv. 6, str. 56/cv. 1, 2.

ČJS - téma druhy ovoce a zeleniny - uč. str. 15, 16, 17.

DÚ - opakovat na prověrku ze slovních úlohy - okopírovaný list - vyřeš slovní úlohy.


 

 20. 11.

Čj - čtvrtletní opakování, učivo o samohláskách - uč. str. 36/cv. 1+otázky k textu. Písanka - str. 23/dokončit. Kontrola a oprava písemné práce.

M - rozcvička - hra Bingo - prac. seš. str. 44/3.část. Prac. seš. str. 55/cv. 1, 2, 3, 4.

DÚ - opakovat na prověrku z Mat - zítra numerické počítání. Také DÚ z pondělí do Čjs. Nácvik čtení - čítanka str. 27.

Prověrku z ČJ prosím podepsat a odeslat zpět do školy. V ŽK , v zadní části, naleznete pozvánku na úterní rodičovskou schůzku. Některé děti už ji nechávájí týden podepsat. :-)


19. 11.

 

ČJ - samohlásky krátké x dlouhé - e, é - uč. str. 35/ 1 + otázky, cv. 2, 3 (ústně), cv. 4 - přepis do sešitu, vyznačit barevně samohlásky, rozdělit slova na slabiky. Čítanka - str. 26, 27.

M - stovková tabulka, zápis čísel, pojmy desítky, jednotky,...prac. seš. str. 54/celá

DÚ - písanka - str. 23/5 řádků, čítanka - str. 26/2.polovina textu. Zítra čtvrtletní opakování z ČJ.


 

 18. 11.

Čj - samohlásky krátké x dlouhé - uč. str. 34/cv. 4, 5, 6 (přepsat do Čj1, vyznačit všechny samohlásky). Písanka - str. 22/dokončit, čítanka - str. 25 (básničku Proměny jsme hledali na internetu)

M - orientace ve stovkové tabulce. Zápis čísla do sta. Zápis čísla podle počtu desítek a jednotek. Prac. seš. str. 54/c v. 1.

ČJS - druhy ovoce - malvice, peckovice, bobule, skořápkové ovoce, jižní (exotické) ovoce. Uč. str. 15, prac. seš. str. 15/cv. 1, 2 a)

DÚ - M - sešit M2 - slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď). Čítanka - str. 26/1. polovina stránky - číst nahlas. Čjs - prac. seš. str. 15/cv. 2 c, b - vymalovat, dokončit cvičení - na čtvrtek.  Zítra si napíšeme čtvrtletní diktát. Krátké věty s probranými pravopisnými jevy (Velké písmena ve jménech, na začátku slov, znaménka za větami, dělení slov na konci řádku,...)


15. 11.

 

Čj - samohlásky krátké x dlouhé. Uč. str. 34/cv. 1 + otázky k textu. Přepis první sloky básničky do Čj2 na známky + obtáhnout v textu všechny samohlásky pastelkou. Písanka -s tr. 22/4 řádky, čítanka str. 22, 23 - čtení textu a vypracování odpovědí dole.

M - počítání se závorkami - počítání z tabule. Prac. seš. str. 53/cv. 2, 4a. Sloupeček příkladů na známky - sčítání, odčítání do 100 po 10. - sešit M1.

DÚ - čtení z vlastní knížky. Opakování učiva na čtvrtletní práce z ČJ, M. Napíšeme si jednoduché opakování z obou předmětů o rozsahu cca poloviny vyuč. hodiny. Zvlášť numerické počítání, zvlášť slovní úlohy. Jednu hodinu diktát, další hodinu mluvnice (poznej druhy vět, rozděl slovo na konci řádku, vyznač ve slově slabiky, spočítej počet slov ve větě,....atd.


 

14. 11.

Čj - diktát z uč. str. 28/cv. 4, slohová výchova - Pozdrav, oslovení - uč. str. 31. Čítanka str. 21. Písanka - str. 21-dopsat.

M - počítání se závorkami, prac. seš. str. 53/cv. 5 - pětiminutovka na známky, cv. 2 napsat do M2- zápis, výpočet, odpověď.

ČJs - uč. str. 14 - Houby, prac. seš. str. 14

DÚ - čítanka str. 21, M - sešit M1 - vypočítat sloupeček příkladů.


 

 

13. 11.

ČJ - téma Samohlásky - a, á. Výslovnost , jazykolamy. Délka slabik, záznam pomocí Morseovy abecedy, vyhledávání písmen v textu, atd.  Cvičný diktát slov (sešit Čj2), vyznačení slabik. Čítanka - str. 20 - čtení na známky, práce s textem.

M - počítání se závorkami - prac. seš. str. 52/celá

DÚ - písanka - str. 21/5 řádků. Čítanka - str. 20 (ještě jednou přečíst). Některé děti brzy dopíší sešity v Čj. Prosím o koupení sešitu nového (č. 512) a vložení do starého, aby byl k dispozici. Děkuji.


12. 11.

 

Čj - téma: samohlásky krátké, dlouhé - zápis délky slabik pomocí Morseovy abecedy - práce na tabuli. Cvičný diktát slov - k nim napsat slovo nadřazené, rozdělit slova na slabiky, vytleskat - sešit Čj 2. Čítanka - str. 19/dokončení strany s úkoly. Povídání o sv. Martinovi jako osobě, zvyky a tradice na sv. Martina.

M - prac. seš. str.51 - odčítání desítek, orientace na číselné ose, zápis čísla, řády - desítky, jednotky. Geometrie - geometrické tvary, poznávání, třídění, orientace, řazení podle velikosti, tvoření analogické řady z geom. tvarů,...

DÚ - Čj - sešit ČJ1 - vlepený lísteček - doplnit samohlásky. Čítanka - str. 20 - nácvik hlasitého čtení s porozuměním.


11. 11.

 

Čj - samohlásky krátké a dlouhé - uč. str. 32/cv. 1 + otázky, cv. 2, 3 (ústně), cv. 5 do seš. Čj1 - přepsat a obtáhnout všechny samohlásky zelenou pastelkou. Písanka - str. 20/celá. Čtení - text O

Čjs - stromy - písemné opakování - je opravené, děti ho dostaly domů na podpis a aby se mohly podívat, kde chybovaly. Zítra prosím vrátit. Uč. str. 12/lesní plody

M - odčítání desítek - pojmy menšenec, menšitel, rozdíl. Prac. seš. str. 50 celá. Geometrie - prac. seš. str. 79/cv. 3,4.

DÚ - M - prac. seš. str. 51/cv. 1 a,b,c. Čtení z vlastní knížky nebo časopisu.

Ve středu 13. 11. odpadá výuka NÁBOŽENSTVÍ.


8. 11.

 

Čj - cvičný diktát slov - rozdělování na slabiky. Sloh - vyprávění podle obrázků, rozdělování slov podle obrázkové osnovy - uč. str. 25/Listopad. Písanka - str. 19 celá. Čtení  textu o Myších. Otázky na porozumění textu, převyprávění.

M - prac. seš. str. 48/cv. 5,   str. 49/cv. 1 až 4

DÚ - čtení - okopírovaný list - čtení O ježkovi a hyeně.  Příprava na opravný test z prvouky. Dětem jsem ve velkoskladu zakoupila z třídního fondu každému popisovací fólii pro práci s učebnicí do ČJ. Cena 9,60/kus.


7. 11.

 

Čj - uč. str. 30/cv. 1+ot., cv. 2 (ústně), růžový rámeček. Dále procvičování délky samohlásek a rozdělování slov z tabule. Písanka - str. 18.

M - počítání do 100 - sčítání desítek. Orientace na číselné ose do 100, zápis čísel v řádek - desítky, jednotky, hned před, hned za,...   Zápis slovní úlohy - nácvik - sešit M 2.

ČJS - psali jsme krátké opakování na stromy - bohužel nedopadlo dobře. Prosím podepsat prověrku a poslat zpět do školy. Vše máme probráno, děti text četly za DÚ, ve škole visí krásná nástěnka i s větvičkami a plody, ze které bylo možno se to celý týden učit...  Děti budou mít možnost si známku opravit v pondělí.

V testu byly otázky: 1) Napiš 3 jehličnaté stromy. 2) Napiš 3 listnaté stromy. (jakékoliv) 3) Napiš název stromu, který má dlouhé jehlice, kulaté malé šišky, pokřivený šupinatý kmen a růst dokáže i na skalách. 4) Napiš název jehličnatého stromu, který na podzim opadává. 5) Jak se jmenuje listnatý strom s pevným dřevem, laločnatými listy, jehož plodem je žalud? 6) Jak se nazývají plody buku? 7) Jak se nazývá strom, jehož plodem jsou kaštany? 8) Je to listnatý strom s listy vykrojenými do špic, vyrábí se z něj sladký sirup a má ho ve znaku Kanada.

DÚ - M - sešit M2 - nalepená slovní úloha - napsat zápis, výpočet, odpověď. Tak jak se to už přes měsíc učíme (viz sešit M1 i M2). Čtení - okopírovaný list - str. 9 - Myši - nacvičit co nejplynulejší hlasité čtení.


6. 11.

 

Čj - diktát s kontrolou - uč. str. 24 - po nadiktování měly děti možnost si napsané překontrolovat podle učebnice. Dělení slov na slabiky - procvičování z tabule. Ústní opakování učiva o druzích vět. Písanka - str. 18/4 řádky. Čítanka - str. 18 - čtení s porozuměním (pouze první polovina strany), povídání o vaření, receptech, nákupech jídla, atd..

M - počítání do 100 po desítkách. Početní hra Bingo - prac. seš. str. 44/cv. 1 - druhý čtverec. Str. 47/cv. 5. Zápis slovní úlohy - společná práce z tabule do sešitu M1.

DÚ - M - prac. seš. str. 47/cv. 6. Čtení dle vlastního výběru.


5. 11.

 

Čj - dělení slov na slabiky - uč. str. 28/cv. 1, 2, 3. Cvičný diktát - sešit Čj1- dělení slov na slabiky. Písanka - str. 17, čítanka - str. 17

M - počítání do 100 po desítkách - zápis čísel, kolik desítek a jednotek má číslo, seřazení čísel podle velikosti, pojmy před, za, hned před, hned za. Prac. seš. str. 46/cv. 5, 6.  Str. 47/cv. 1, 2, 3. Geometrie - str. 78/cv. 3 a,b,c. - vyvození pojmů strana, vrchol.

DÚ - Čj - sešit Čj 2/lísteček se slovy - slova rozdělit svislou čarou na slabiky a číslem napsat počet slabik. Čítanka - str. 18 - naučit nahlas číst (cvičení nedělat).


4. 11.

 

Čj - téma slabiky, dělení slov na konci řádku - uč. str. 29/cv. 1 + otázky, cv. 2, 3 (cv. 3 jako přepis do sešitu Čj1, slova rozdělit svislou čarou po slabikách. Písanka -str. 17/5 řádků. Čtení - uč. Čjs - jehličnaté stromy - str. 11

M - počítání do 100 po desítkách - pojem desítky, jednotky. Prac. seš. str. 45/cv. 4, 5,   str. 46/cv. 1, 2, 3. Pětiminutovka na známky (počítání v oboru do 20 s přechodem 10, sešit M1-mám zatím na opravu u sebe)

Čjs - téma Jehličnaté stromy- uč. str. 11, prac. seš. str. 11/cv. 3

DÚ - přečíst text v uč. ČJS - str. 11 a pak vypracovat v prac. seš. na str. 12/cv. 1, 2 (na pátek)

Po vzájemné dohodě zaměstnanců a vedení školy bylo rozhodnuto, že se naše škola do středeční stávky nezapojí. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu. Více informací viz deníček.


 

 

1. 11.

 

Čj - nová učebnice Alter - str. 26/cv. 1 + otázky k textu, cv. 2 (ústně), cv. 3 (přepis do sešitu Čj1. Písanka - str.16 (dokončit). Čítanka - str. 16, 17 - čtení, hledání neznámých slov, převyprávění příběhu, vyvození slova "bajka".

M - téma - počítání do 100 po desítkách - prac. seš. str. 45/cv. 1, 2, 3. Vyvození pojmu desítky, jednotky, mince/koruny. Prac. seš. str. 44/hra Bingo/1. čtverec.

DÚ - čtení - čítanka str. 16, 17 - nácvik hlasitého čtení. Vygumovat, podepsat a obalit nově rozdanou učebnici do ČJ (obalit stačí do papíru).


 

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Sběrový týden

V termínu od 28. 1. do 30. 1. 2020 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru