2. C

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Krotká

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

2. C - informace - září

13. 9.

Čj - cvičný přepis - vlastní jména - sešit ČJ 2. Slabikář - str. 117/Kouzelný džbán - čtení, převyprávění pohádky - vyprávění podobné pohádky O Zlaté rybce.... Písanka - str. 5 řádků.

M - prac. seš. str. 9 /cv. 3, 4, 5, 6,   str. 10/cv. 1, 2

DÚ - čtení Sl - str. 118. Písanka - dopsat str. 4 /spodní 2 řádky - odpovědi napíšou děti celou větou a najdou je v říkankách na stránce. Příští týden vybíráme 250,- Kč na exkurzi do Zašovic.


12. 9.

Čj - diktát písmen (diktátový sešit), písanka - str. 4/4 řádky. Praktický nácvik seznamování, písnička z pohádky Lotrando a Zubejda - Seznamte se (Uhlíř/Svěrák). Čtení po přípravě - Sl - str.116/na známky

M - pětiminutovka - + - do 10/na známky - sešit se značkou P (pětiminutovky). Slovní úlohy - prac. seš. str. 9/cv. 1 a, b, c. cv.7.

Čjs - téma Bezpečná cesta do školy - uč. str. 4, prac. seš. str. 4.  Dopravní situace, semafor, bezpečné přecházení vozovky, prevence nehod, setkávání  a komunikace s neznámými lidmi.

DÚ - M - prac. seš. str. 9/cv. 2 a, b, c. Nechte děti samostatně přečíst zadání slovních úloh, uvědomit si danou situaci a napsat a vypočítat příklad. Poraďte, až když se nedaří. Zdárné řešení slovních úloh je velmi závislé na čtení s porozuměním. Čtení - Sl - str. 116 - po přečtení zkontrolujte několika otázkami, zda dítě ví, co přečetlo.

Oprava cvičného diktátu (nácvik psaní vlastních jmen) v sešitě Čj 2 - pouze někteří - stačí mi až na pondělí 16. 9.


11. 9.

 

Čj - uč. str. 9/téma seznamování, podávání ruky, vykání, tykání,....Cvičný diktát - psaní vlastních jmen (sešit ČJ2). Čtení - Sl - str. 115 + rébusy.

M - porovnávání čísel, dosazení do neznámé. Slovní úlohy s více řešeními. Prac. seš. str. 8/cv. 1, 2, 4, 5.

DÚ - písanka str. 3/dopsat stránku. Čtení - Sl - str. 116. Zítra si už napíšeme diktát psacích písmen na známky.


10. 9.

 

Čj - téma - velká písmena ve jménech a příjmeních -  uč. str. 8/cv. 9 (přepsat 2 řádky do ČJ 1), čtení - Sl - str. 115 - povídání o fotbalu - pojmy rozhodčí, kapitán, trenér, skóre, penalta, fair play,....Písanka str. 3/5 řádků.

M - prac. seš. str. 7 - tvoření slovních úloh podle obrázků, dopočítávání.

DÚ - uč. str. 8/cv.9 přepsat dva řádky do ČJ 1 - ti, co nestihli dokončit ve škole. Hlasité čtení - Sl - str. 115

Na dnešní rodičovskou schůzku si vezměte, prosím, propisku. Budeme dětem společně nadepisovat předměty v žákovských knížkách. Do třídního fondu vybírám 200,-Kč.


9. 9.

 

Čj - uč. str. 8/cv. 4, 5, 6 (ústně), cv. 7 přepsat do Čj 1. Sl - str. 114 - čtení hádanek

M - počítání příkladů v oboru + - do 10 (sešit M 1) na známky. Prac. seš. str. 6/cv. 4a), pamětné počítání na mazací tabulku

Čjs- téma "Ve třídě" - vše o naší třídě, pravidla chování, počty žáků,....prac. seš. str. 3

DÚ - Čj - uč. str. 8/cv. 9 - přepiš (psacím písmem!) do sešitu ČJ 2 a podtrhni předměty, které se už učíme. Čtení - Sl - str. 114 - číst hlasitě


6. 9.

 

Čj - uč. str. 7 - rozhovor - děti se učily vést rozhovor, zaznamenávat odpovědi,..., Slabikář - str. 113. Písanka str. 2/dopsat.

M  - prac. seš. str. 5/cv. 1, 3, 4, 5.  Str. 6/cv. 1, 2.  Hry s hrací kostkou.

DÚ - číst dle vlastního výběru (slabikář/kniha/časopis...). Opakovat tvary psacích písmen, počítání, podle toho, co komu nejde. :-)


5. 9.

 

Čj - uč. str. 6, 7 - vyprávění, rozhovor - pravidla rozhovoru,.... Písanka - str. 2/3 řádky, cvičný opis do sešitu Čj 1.  Děti ve 2. ročníku píší už do sešitů bez pomocných linek. Pro někoho je to velká změna. Dbejte proto, prosím, při psaní doma, na správnou výšku jednotlivých písmen. Velké písmeno musí končit ve dvou třetinách řádku. Nezaplňuje ho celý.

M - prac. seš. str. 4/cv. 3, 4, 5. Psali jsme do M1 cvičné počítání v oboru 0 - 10. Procvičujte nyní po prázdninách pečlivě. Někteří dost chybovali.

Čjs (Prvouka) - uč. str. 2 - téma Ve škole. Prac. seš. str. 2/cv. 1, 2.

DÚ - Čjs - prac. seš. str. 2/cv. 3 - složit a napsat správně věty - na zítřek. Čtení - není konkrétně zadané, čtěte ze slabikáře nebo libovolné knížky.

Znovu prosím o vypsání všech údajů na první dvojstraně v ŽK, podpis rodičovské schůzky v ŽK (vzadu),podepsání malých sešitů, učebnic (vzadu štítek).  Učebnice dejte dětem všechny do školy. Někteří se ještě dnes neměli z čeho učit:-( Děkuji.

 


4. 9.

 

ČJ - Sl (1.roč.) - str. 112 číst jako DÚ - nahlas a zřetelně!!!  Obtahovali jsme tvary psacích písmen v písance na str. 1

M - prac. seš. str. 3, str. 4/cv. 1, 2 a)b)


 

1. C - informace (červen)

27. 6.

Dnes jsme vrátili knihy v knihovně. Dětem, které tak neučinily, vytiskla paní knihovnice lísteček a budete si muset už prodloužení, popřípadě včasné vrácení knih ohlídat o prázdninách sami. Dávám dětem domů ručník a přezůvky. Zítra si mohou dojít do třídy v botách. Věci, které dnes zbydou v šatně, odnáším na vrátnici. Na vysvědčení dejte zítra dětem fólii. Předávání vysvědčení proběhne 1. vyučovací hodinu. Pak budou děti odcházet domů, popřípadě do družiny. Oběd (balíček) je možné vyzvednout od 9 hod.

S dětmi jsme nedokončili pár stránek v písance, v prac. seš. v matematice. Moc bych uvítala, kdybyste je použili k domácímu procvičování poslední týden prázdnin. Prvňáčkům se stává, že pozapomenou přes prázdniny písmena, počítání a je třeba si to připomenout. O to snazší pak bude začátek 2. třídy.  Zadními stranami ve slabikáři, které jsme nedodělali, budeme začínat v září čtení (rozcvičovat se), takže slabikář pečlivě uschovejte!!!


26. 6.

 

Ve čtvrtek ráno sraz v šatně a 7:55 odchod do knihovny - vracení knih. Po návratu zbytek dne hry ve třídě. Děti dnes domů přinesou učebnice do Čj. Zbytek učebnic a pracovních sešitů obdrží až první školní den v září. Zítra vyklidím vše z šatny, stále tam zůstává spousta oblečení. Děti si odnesou přezůvky a ručníky.


25. 6.

 

Zítra strávíme první dvě vyučovací hodiny ve třídě hraním her a hraním s hračkami, které si děti mohou přinést do školy. Zbytek vyučování budeme na koncertě vítězů školní pěvecké soutěže Václavský talent ve velké tělocvičně.

Dětem zítra rozdám zatím jen učebnice do Čj. Ty ostatní, objednané, zatím nedorazily.


24. 6.

 

Čj - Sl - str. 111 /křížovka, str. 112/čtení o Praze. Písanka - str. 14, 15/na každém řádku slovo pouze 1x.

M - prac. seš. str. 28.

Zbytek času jsme strávili didaktickými hrami, úklidem Tv a VV potřeb. Děti mají za úkol vzít si domů kufříky a sáčky s tělocvikem. Pokud pojedete autem, vezměte věci najednou. A pokud jde/jede dítě samo, může dnes a zítra přestěhovat postupně.Chápu, že to najednou nepobere. V šatně zůstala spousta oblečení. Objevila jsem i zímní lyžařské kalhoty (černé se zelenými zipy, spíše chlapecké), kdo tušíte, že by mohly být vaše, zajděte se do šatny podívat. Co v šatně zůstane, donesu ve čtvrtek na vrátnici do ztrát a nálezů.

V úterý proběhne exkurze u hasičského sboru v Třebíči. Děti mají za úkol počkat na mne ráno v šatně. S sebou sportovní oblečení, obutí, kšiltovku, svačinu a pití do batůžku. Návrat 11:35 - konec vyučování.


21. 6.

 

Čj - Sl - str. 110, 111 - horní polovina strany - stejnou barvou vyznačit obrázek a slovo v básničce. Písanka - str. 14/4 řádky - velké psací G.

M - prac. seš. str. 27/cv. 6, str. 28/cv. 1, matematické hry, soutěže.

Prvouka - téma léto - počasí, názvy letních měsíců, slunovrat, letní oblečení, prázdniny,....léto na zahradě, louce a poli. Prac. seš. str. 72 - 74.

Děti úkol nemají, čtení ale můžete procvičovat i nadále. :-) V pondělí budou 4 vyuč. hodiny. Strávíme je nenáročným učením (ČJ, Mat a Prvouku do aktovky) a hrami ve třídě, popřípadě pobytem na školní zahradě. Domů si děti odnesou kufřík a TV. (Je možné i postupně, pokud jdou sami domů.)

 


20. 6.

 

Dnes jsme si užili sportovní den. Zítra proběhne vyhodnocení výsledků. Kromě toho se budeme ještě i učit, takže ČJ, Mat a Prvouku do aktovky.

Příští týden bude výuka končit od Po - do Čt po 4. vyučovací hodině. 

Pondělí strávíme ještě ve škole. Budu dětem domů posílat kufříky s VV a tělocviky. V Út exkurze k hasičům (1. - 4. vyuč. hod.), ve středu si děti donesou některé učebnice do 2. ročníku a proběhne koncert vítězů pěvecké soutěže Václavský talent(3. a 4. hod.). Ve čtvrtek půjdeme hned ráno vrátit knihy do knihovny a děti si budou moci přinést do školy nějaké hry, hračky, apod. V Pá proběhne 1. hodinu předávání vysvědčení.


19. 6.

 

Čj - Sl - str. 109, 110. Písanka- str. 29/ na řádek 1 slovo. Čtení bajky Lev a myš. Hádanky, slovní vějíře.

M - ofocený sloupeček + - do 20 s přechodem 10 - na známky v sešitě M1. Prac. seš. str. 27/cv. 5. Str. 29/část vlevo dole - vybarvování geometrických tvarů.

DÚ - čtení - Sl - str. 110.

!Prosím rodiče o pečlivé čtení webu! Domácí úkol už je to poslední. (Mimochodem dnes nemělo 8 dětí hotový domácí úkol.) Jde ale především o to, že s koncem školního roku tady budu psát ještě veškeré organizační záležitosti. Tak ať jste informovaní. Děkuji za spolupráci.  Na zítřek připomínám již zmiňovaný Barevný den:-) Konec vyučování normálně podle rozvrhu.

 


18. 6.

 

ČJ - Sl - str. 108. Písanka str.13/dopsat, str. 14. Hra - skládání slov - vějíře. Poslech - hádanky.

M - ofocený list - slovní úlohy. Počítali jsme osm slovních úloh (pouze výpočty a odpovědi) jako Dalton na body. Posílám domů, abyste se podívali a podepsali mi. V mnoha případech je vidět, jak děti bojují s tím, že neví, co čtou. Důkazem toho jsou odpovědi na úplně jiné otázky.  Na splnění úkolu byla libovolně dlouhá doba. Maximum však 45 min. Někdo  měl za 10 min hotov , naopak někteří práci nestihli dokončit.

Dalton dnešním dnem ukončuji a sčítám body.

Bílé tričko na Barevný den může mít i nějaký nápis. Kdyby někdo neměl, jedno nabídli k zapůjčení Pavlíčkovi. Děkujeme.

DÚ - čtení - Sl - 109/přečíst básničku a splnit i úkol pod ní. Pro ty, co nestihli dopsat - písanka str. 28/každé slovo na řádek pouze 1x.


17. 6.

 

Čj - Sl - str. 107, 108 - povídání o divadle (návštěva divadla, diváci, herci, jeviště, hlediště, opona, kulisy,...chování v divadle...atd.) Písanka - str. 12 celá, str. 13/4řádky. Čtení na pokračování - Třídní strašidlo. Hra - skládání slov - vějíře.

M - prac. seš. str. 26/cv. 6, str. 27/cv. 1, 2, 4.

DÚ - čtení - Sl - str. 108.

Ve čtvrtek 20. 6. proběhne 1.-4. vyuč. hod. na školním hřišti Barevný den. Děti stráví dopoledne hrami, soutěžemi a sportovními aktivitami. Tento den přijdou oblečeny do sportovního (1. ročníky bílé tričko), budou mít vhodnou obuv, na hlavu kšiltovku. S sebou batůžek, v něm svačinu a pití. Sraz ráno ve třídě.


14. 6.

 

Čj - Sl - str. 105/opakování čtení, str. 106.  Opis - Sl - str. 105/říkanka rýže (na známky). Čtení na pokračování  z knihy Školní strašidlo.

M - prac. seš. str. 26/cv. 3, 4, 5.  Str. 29/geometrické tvary obr. vlevo nahoře (vybarvi kruhy červeně, trojúhelníky modře, čtverce zeleně, obdélníky žlutě.

Divadelní představení Šípková Růženka.


13. 6.

 

Čj - Sl - str. 104, 105.  Četli jsme a hádali hádanky  (viz sešit Čt/sloh), část jich přepisovali. Samostatná práce, práce ve dvojicích. Vysvětlili jsme si a procvičili pojmy sloka básně, rým. Písanka str. 13/ 4 řádky.

M - prac. seš. str. 26/cv. 1, 2

DÚ - čtení - Sl - str. 105


12. 6.

 

ČJ - Sl - str. 103 - opakování čtení, str. 104 /rýmy, slova, slovní hříčky. Písanka str. 10/4 řádky - velké psací F.

M - prac. seš. str. 24/dokončit. Počítání po 2 do 20 a zpět.

DÚ - Čj - Sl - číst str. 104. Písanka - str. 10/dokončit stránku - velké psací F

V Pá 3. vyuč. hodinu navštívíme představení Václavského divadélka.


11. 6.

 

Čj - Sl - str. 102/čtení s porozuměním, křížovka. Písanka - str. 27/dopsat

M - prac. seš. str. 23/dokončit, taktéž str. 25 (rýsování). Početní hry a soutěže s hrací kostkou.

DÚ - M - prac. seš. str. 24/cv. 1 (slovní úloha). Čtení - Sl - str. 103.


10. 6.

 

Čj - Sl - str. 101/čtení říkanky, přiřazování jednotlivých slok k obrázkům. Písanka str. 9/psací f - napsat 5 řádků.

M - prac. seš. str. 23/cv. 4, 5, 6. str. 25/rýsování - 3. řádek. Slovní úlohy zpaměti - učíme se udělat heslovitý zápis (takové svoje poznámky potřebné k počítání).

Prvouka - prac. seš. str. 42/nemoc x úraz (ošetření, léčba, recept, návštěva lékaře, prevence)

DÚ - Sl - str. 101/do ČJ 1 přepsat první sloku básničky. Čtení - Sl - str. 101/celá.

Posílám odkaz na akci "Špačkos". Čtěte, prosím, zde: https://www.zsvaclav.cz/aktivity-skoly/tridni-akce/5868-spackos


7. 6.

 

Čj - Sl - str. 100/článek Neděle. Písanka - str. 27/4 věty jako přepis. Povídání nad přinesenými knihami.

M - prac. seš. str. 23/cv. 1, cv. 3 (přepis do M1 na známky- teprve teď opravuji, mám u sebe)

Prvouka - prac. seš. str. 40, 41 - téma hygiena, zdravá strava

DÚ - Sl - str. 100 - číst


6. 6.

 

Čj - Sl - str. 99/četli jsme a povídali si o knihovně, knihách, jak se chovat ke knížkám, vysvětlili si rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou, mezi jednotlivými žánry knih pro děti, atd.  Diktát slov  - zaměřený na slabiky dě, tě, ně x di, ti, ni. Písanka - str. 8 (1 slovo na každý řádek + dvě věty dole). Čtení na pokračování z knihy Třídní strašidlo.

M - prac. seš. str. 22/cv. 5, 6. Práce s geoboardy - rozvoj prostorové orientace, fantazie, rozlišování geometrických tvarů různých rozměrů (pracovní prvek z matematiky prof. Hejného). Prac. seš. str. 23/rýsování rovných čar podle pravítka - 2 řádky.

DÚ - M - prac. seš. str. 22/cv. 4 (slovní úloha). Přinést na zítřek svoji oblíbenou knihu a umět ji pár větami představit svým spolužákům (kdo ji napsal, kdo nakreslil, o čem vypráví, proč ji mám rád, atd....)

V Pá 14. 6. budou ukončeny všechny sběrové aktivity. Pokud máte doma ještě nějaké nasbírané "zásoby" petlahví nebo baterek, je nejvyšší čas donést je do školy. :-)


5.6.

 

ČJ - Sl - str. 98 - čtení a povídání o včerejším pasování na čtenáře. Písanka - str. 25, 26/každé slovo pouze 1x. Poslech - pohádka Boháč a chudák (K. J. Erben)

M - prac. seš. str. 21/cv. 6, str. 22/cv. 1.  Vymýšlení slovních úloh na zadané výpočty.

DÚ - čtení - Sl - str. 98.   Přepis - Sl - str. 97/ Z textu "Jirka vypravuje" přepsat 3 řádky do ČJ 1.

Vyhlašuji "pátrání" po žákovské knížce a prac. sešitě Jakuba Vyskočila. Podívejte se, prosím, doma i do aktovek. Děkuji.


4. 6.

 

Čj - Sl - str. 97. Písanka - str. 24/od slova pěnkava (každé slovo pouze jednou)

M - prac. str. 21/cv. 1, 2 (prvních pět sloupečků), cv. 3. Početní hádanky zpaměti (výsledky na mazací tabulku).

DÚ - číst - Sl - str. 97


3. 6.

 

ČJ - Sl - str. 96. Písanka str. 6/dopsat stranu (2 slova na řádek), str. 7 celá (1 slovo na řádek) . Přepis - Sl - str. 96/cvič. s fajfkou uprostřed - přepis do ČJ 1.

M - prac. seš. str. 20/cv. 1, 2, 4, 5, 6

Prvouka - uč. str. 48 - téma lidské tělo, obličej.

DÚ - čtení - Sl - str. 96.  Prvouka - prac. seš. str. 39 - dolepit části lidského těla do obrázků.

Připomínám zítra ve 14 hod. slavnostní pasování prvňáků na čtenáře ve Václavském divadélku ve škole.

Na pracovní sešity do 2. ročníku vybíráme částku 400,-Kč. Peníze mi můžete zaplatit buďto zítra po ukončení programu, nebo poslat do konce tohoto týdne (Pá 7. 6.) v podepsané obálce po dětech. Děkuji za spolupráci.


 

1. C - informace (květen)

31. 5.

ČJ - Sl - str. 95 - nácvik čtení slabik bě, pě, vě, oprava chybně napsaného textu, čtení s porozuměním. Hra: čtenářské domino.

M - prac. seš. str. 19/dokončit zbývající cvičení. Soutěž družstev v počítání do 20 s přechodem desítky.

Provouka - téma povolání - prac. seš. str. 67 - dokončení. Pouštěli jsme si písničku: Ten dělá to a ten zas tohle - proč se učíme? Pro koho? Smysl chození do školy - příprava na povolání.

DÚ - čtení - Sl - str. 95


30. 5.

ČJ - Sl - str. 94, písanka - str. 5, str. 6 - vyvození psacího D - 1. řádek. "Lítací diktát" hra procvičující přepis, paměť a porozumění čtenému textu.

M - prac. seš. str. 19/cv. 2, cv. 3 (pouze první dva sloupce), cv. 4 (pouze 1. řádek), porovnávání čísel, doplň chybějící čísla do řady,...

DÚ - opis ze Sl - str. 69 - žluté pole dole - 4 věty do Čj 2. Čtení - Sl - str. 94.


29. 5.

 

Čj - Sl - slabiky bě, pě, vě - str. 94, opakování čtení DÚ z listu, písanka - str. 23 celá

M - prac. seš. str. 18/cv5. Pamětné počítání numerické, matematické hádanky, slovní úlohy zpaměti na mazací tabulku. Stavby z kostek podle plánků (mat prof. Hejného).

DÚ - znovu čtecí list s procvičováním slabik dě, tě, ně. M - prac. seš. str. 19/cv. 1


28. 5.

 

Čj - Sl - opakování čtení str. 93. Diktát krátkých vět. (prosím o opravu a podpis v diktát.sešitě). Poslech - nácvik čtení s porozuměním.

M - str. 18/cv. 2, 4, 6.  Hra - matematické bingo (procvičování pamětného počítání s přechodem přes desítku)

DÚ - písanka - dopsat str. 22, čtení - na okopírovaném listě (slabiky dě, tě, ně)

 


27. 5.

 

Čj - Sl - str. 92 - opakování čtení, práce se slabikami di,ti, ni x dy, ty, ny. Str. 93.  Písanka - str. 5/4 řádky.

M - str. 18/cv. 1, 3. Pamětné počítání s přechodem desítky.

Prvouka - prac. seš. str. 67/ lidská povolání - povídání o práci rodičů.

DÚ - Sl - str.  93 - dokončit spodní polovinu strany (dopsat), tutéž  stranu nacvičit pěkně číst.


24. 5.

 

Čj - Sl - str. 92. Přepis v Čj 1. Písanka - str. 22/4 řádky.

M - slovní úlohy zpaměti, rýsování rovných čar, prac. seš. str. 17/cv. 4, 5

Prvouka - prac. seš. str. 25, 25 - rodina

DÚ - čtení - Sl - str. 92


 

 

23. 5.

Čj - Sl - opakování čtení str. 91, orientace v textu. Písanka - str. 4. Sešit Čj 1 - oprava chybně přepsaného textu - hledání a označování chyb.

M - prac. seš. str. 17/cv. 1, 3. Hra v kostky.

DÚ - čtení - Sl - opakovat čtení na str. 90, 91. Čj - malý sešit Čj1 - znovu přepsat již opravený text psacím písmem.


22. 5.

 

Čj - Sl - slabiky di, ti, ni - str. 91. Písanka str. 2/dopsat, str. 3/4 řádky. Přepis ze Sl - str. 63 v diktátovém sešitě - prosím udělat opravu, podepsat se.

M - prac. seš. str. 16/cv. 4, 5. - odčítání v oboru do 20 (příklady typu 11 - x). Orientace v čase - hodiny (celá, půl), pojmy dnes, včera, zítra, před nedělí je..., hned po pátku následuje....  Počítání na známky - sešit M 1 - příklady na sčítání do 20 s přechodem 10. Slovní úlohy zpaměti (cvičíme pochopení situace ve slovních úlohách: např: přiletělo, dokoupili, dosázelo se - přidáváme - budeme sčítat, a naopak: snědl, zvadlo, prodali - ubírání - budeme odčítat) Děti zapisují na mazací tabulku pouze příklad s výsledkem.

DÚ - čtení - Sl - str. 91. Písanka - str. 3/dopsat stránku.

Dovolte mi, abych všechny rodiny znovu pozvala na slavnostní pasování prvňáků na čtenáře. To se pro žáky 1. C koná v Út 4. 6. ve 14hod. ve škole v prostorách Václavského divadélka.

 


21. 5.

 

Čj - procvičování čtení slabik DI, TI, NI - práce s textem. Písanka - str. 21/dopsat.

M - odčítání do 20 s přechodem desítky - prac. seš. str. 16/cv. 1, 2, 3

DÚ - čtení - okopírovaný list - slabiky di, ti, ni. M - prac. seš. str. 16/cv. 5 (žlutá část).  TV - děti dostaly lísteček, na kterém je popsaná hra "školka s míčem". Mají za úkol trénovat (házet a chytat) první část.


20. 5.

 

Čj - Sl - slabiky di, ti, ni - str. 90, písanka - str. 21/4 řádky. Přepis - z okopírovaného listu (včerejší DÚ ze čtení) - v dolní časti - utvoř 3 věty a přepiš je do ČJ 1.

M - str. 14/cv. 2, 3, 5. Str. 15/rýsování rovných čar - prostřední část

DÚ - sešit M1 - procvičování rozkladů - nalepený lísteček. Čtení - Sl - str. 90. U některých žáků ještě oprava přepisu v sešitu Čj 1.

Fotografování třídy 1. C proběhne ve Čt  23. 5. v 8:30 hod.


17. 5.

 

Čj - čtení "Bářina knížka" - opakování, práce s textem, orientace, otázky na porozumění čtenému textu (na známky). Písanka - str. 2/psací L - 3 řádky.

M - prac. seš. str. 14/cv. 4

DÚ - čtení - okopírovaný list "Celá stránka slov" + cvičení na porozumění textu dole.


16. 5.

 

Čj - Sl - str. 89 - procvičování čtení delšího souvislého textu. Práce s textem, orientace v něm (pojmy nadpis, uspořádání po odstavcích,vyhledávání zadaných slov, najdi trojslabičné slovo, slovo s velkým písmenem, slovo které začíná na hlásku D,...). Písanka - str. 1/2.sloupeček jmen. Nácvik čtení s porozuměním - okopírovaný list s názvem "Bářina knížka" - vybrat správnou možnost z nabídky.

M - prac. seš. str. 13/cv. 4 - přepsat příklady do sešitu M 1 a vypočítat zpaměti (na známky). Str. 14/cv. 1. Soutěže - nácvik pamětného počítání.

DÚ - čtení - okopírovaný list "Bářina knížka" (pouze číst, úkoly na vedlejší stránce zatím neplnit)

Zítra v 10h návštěva knihovny. Fotografování žáků proběhne ve Čt 23.5. Cena společné fotky je 40,- Kč a zaplatím ji z třídního fondu.


15. 5.

 

Čj - Sl - str. 88, 89. Písanka - str. 19/dokončit. Přepis slov ze slabikáře do diktátového sešitu.

M - hra počtářské bingo (procvičování počítání zpaměti), prac. seš. str. 13/cv. 1, 2, 3

DÚ - písanka str. 20/4 řádky. Čtení - Sl - str. 89 - nacvičujte hlasité čtení.                                     U lepších čtenářů, kteří dokáží číst plynuleji dbejte na oddělování vět. Na tečte klesáme hlasem a ve čtení uděláme malou pauzu. Pomalejší čtenáře, kteří stále slabikují, kontrolujte, aby dělili slova po slabikách správně. Např. slovo "travička" děti slabikují t - ra - vi - čka. Správně je ale  tra - vič - ka. Pokud víte, že to Vašemu dítěti činí obtíže, můžete klidně do slabikáře pod tato obtížnější slova (slova se shlukem souhlásek) namalovat jako pomůcku obloučky. Po přečtení textu dejte dětem pár zjišťujících otázek, abyste poznali, do jaké míry chápou to, co čtou. Někdy budete překvapeni....Děkuji za spolupráci:-)


14. 5.

 

Čj - Sl - str. 88 - slabiky dě, tě, ně. Čtení listu s domácím úkolem - hádanky, prezentace vlastních vymyšlených hádanek. Cvičný diktát - sešit ČJ 1 - slova se souhláskami ď, ť, ň. Písanka str.19/4 řádky.

M - prac. seš. str. 12/cv. 6, 5.

DÚ - sešit M 1 - dokončit sloupeček rozkladů na nalepeném lístečku. Čtení - Sl - str. 88

V deníčku naleznete informace týkající se sběrového týdne (papír). Ještě podrobněji si můžete přečíst na webových stránkách školy.


13. 5.

 

ČJ - Sl - str. 87 /opakování čtení + cvičení dole. Písanka str. 17/dopsat, str. 18/6ř.

M - prac. seš. str. 12/cv. 1, 2, 3. Sešit M1 - nalepený lísteček - procvičování rozkladů typu 7 + ___.

Prvouka - téma rodina - prac. seš. str. 21

DÚ - okopírovaný list s hádankami (hůlkové písmo) "Co to je?"

Tento pátek v 10hod. beseda v knihovně.


10. 5.

 

Čj - Sl - str. 86 - opakování čtení, str. 87. Písanka 4. díl str. 17/6 řádků (přeskočila jsem stránky schválně kvůli učivu)

M - prac. seš. str. 11/cv. 5, 6. Dalton.

Prvouka - prac. seš. str. 22, 23 - vystřihnout a nalepit obrázky. Povídání o tom, jak tráví rodina svůj volný čas pospolu.

DÚ - čtení - Sl - str. 86, 87.   M - prac. list - rýsování čar podle pravítka. Dbejte, prosím na to, aby děti rýsovaly vodorovné čáry zleva doprava a svislé zhora dolů. Také na to, aby bylo dole pravítko a tužka nad ním, ne naopak.


9. 5.

 

Čj - Sl - str. 85, 86 (hlásky ď, ť, ň). Písanka - 4. díl - str. 1/1. sloupeček slov. Opis z tabule do diktát.sešitu.

M - pamětné počítání bez přechodu i s přechodem desítky. Prac. seš. str. 11/cv. 1, 2.

DÚ - Čj - malý sešit Čj 1/nalepený lísteček (nácvik orientace). Čtení - slabikář - str. 86


7. 5.

 

Čj - Sl - str. 84 - čtení a povídání o Africe, zvířatech,...Písanka str. 39/dokončit, str. 40/5 řádků jako přepis po přípravě.

M - prac. seš. str. 10/cv. 2, 3, 4

DÚ - čtení - Sl - str. 84, písanka str. 40/dopsat


6. 5.

 

Čj - Sl - str.83, písanka str. 38/dopsat zbytek, str. 39/4 řádky.

M - prac. seš. str. 8/cv. 6, str. 9 celá (rýsování čar podle pravítka), str. 10/cv. 1

Prvouka - opakování učiva o čase - rok, měsíce, počet a názvy dní v týdnu, roční období, poznávání hodin (celá, půl).   Povídání o čarodějnicích.

DÚ - M - sešit M1 - počítání příkladů s rozkladem. Čtení - Sl - str. 83.


 

1. C informace (duben)

30. 4.

Čj - Sl - str. 82 - vyvození písmene G,g. Diktát slov. Písanka str. 38/písmeno K /4 řádky.

M - prac. seš. str. 7/ cv. 5,   str.8/cv. 1, 2, 3

DÚ - čtení - Sl - str. 82 a předchozí stránky. Na příští týden budeme potřebovat malé pravítko (do pouzdra cca 15cm) na první rýsovací pokusy:-)


29. 4.

Čj - Sl - str. 81. Písanka str. 36/dopsat, str. 37 celá - na každém řádku napsat slovo pouze 1x.

M - str. 6/cv. 6.    Str. 7/cv. 1, 2, 3

Prvouka - prac. seš. str. 51, 52

DÚ - ČJ - Sl - čtení - str. 81.    M - prac. seš. str. 7/cv. 6


26. 4.

 

Čj - Sl - str. 79 (opakování čtení), str. 80. Písanka - str. 35/dopsat, str. 36/4 řádky. Recitace básniček s jarní tématikou (dobrovolníci).

M - procvičování příkladů na sčítání s přechodem přes desítku. Prac. seš. str. 6/cv. 2, 4, 5

Prvouka - povídání o prožitých Velikonocích, Stromy a keře (stavba a rozdíly) uč. str. 41, prac. seš. str. 49

DÚ - čtení - Sl - str. 80


 

 

25. 4.

 

Čj - Sl - str. 79. Písanka - str. 33, 34(dokončit větu). Diktát vět.

M - nácvik sčítání s přechodem desítky, rozklady čísel. Prac. seš. str. 6/cv. 1 a 7.

DÚ - písanka str. 35/4 řádky,čtení Sl - str. 79. Naučit básničku ze sešitu Čtení/sloh na úterý 30. 4.


24. 4.

 

Čj - Sl - str. 78 - vyvození písmene F,f (prosím vystřihnout), písanka str. 33/7 řádků.

M - sčítání s přechodem desítky (příklady typu 9 + x) - prac. seš. str. 5/cv. 1, 2, 5.

DÚ - Sl - str. 78 číst.     M - sešit M 1 - nalepený lísteček s rozklady čísel.


23. 4.

 

Čj - Sl - opakování čtení - str. 77. Písanka str. 32/1. - 6. řádek (každé slovo pouze jednou)

M - str. 4/cv. 2 - 5

DÚ - písanka str. 32/dopsat stranu (přepis slov), čtení - okopír. list - článek MOŘE.


17. 4.

 

Čj - Sl - str. 76 - opakování čtení, str. 77/čtení. Písanka str.30/dopsat, str. 31/celá. Prosím o vystřižení písmene F,f na příští týden. Povídání o Velkonocích, tradice, zvyky. Pouštěli jsme si dva díly Chaloupky na vršku.

M - str. 3 celá, str. 4/cv. 1

DÚ - trénovat čtení na str. 77 ve slabikáři.

Poslala jsem domů na vyprání tělocviky a ručníky. Připomínám, že hned v úterý po svátcích je budeme potřebovat.

Děkuji všem rodičům, kteří si udělali včera hodinu čas a přišli si poslechnout informace na třídní schůzky. Všechny ostatní, kteří mě dnes emailem žádají o individuální schůzky v odpoledních hodinách po pracovní době, prosím o trpělivost, než budu moci vyhovět. Po dětech jsem poslala informace ze schůzky a taktéž přihlášku do školní družiny na příští rok. Prosím o vyplnění a zaslání zpět i v tom případě, že o družinu zájem mít nebudete. Děkuji za spolupráci.

Všem rodinám přeji příjemně strávené Velikonoce.:-)


16. 4.

 

Čj - Sl - str. 76, písanka str. 29/dopsat, str. 30/ 1. řádek

M - str. 2/cv. 4 (pětiminutovka), 5.    Zákonitosti číselných řad - najdi klíč, podle nějž se čísla v řadě opakují. Rozklady - příprava na počítání s přechodem desítky.

DÚ - M - str. 3/cv. 2, písanka str. 30/po řádek se slabikou "žo". Čtení - Sl - str. 76

Odvolávám pátrání po žákovské knížce. Je na světě. Děkuji za spolupráci. :-)

 


15. 4.

 

Čj - Sl - str. 75/celá. Cv. modrý balonek - opsat do diktátového sešitu psacím písmem (psali jsme na známky). Písanka - str. 29/3. - 6. řádek.

M - 4. díl - prac. seš. str. 1, 2/cv. 1, 2, 3

Prvouka - jarní práce na zahradě. Setí x sázení. Poznávání zeleniny podle obrázků. Uč. str. 40. Prac. seš. str. 48.

DÚ - čtení - Sl - str. 75.    M - sešit M 1 - nalepený prac. list.

Vyhlašuji pátrání po žákovské knížce Vojty Součka. :-)Zkuste se doma podívat, jestli ji Vaše dítě nemá v aktovce nebo ji nepřineslo omylem domů. Děkuji.


12. 4.

 

Čj - Sl - str. 74

Mat - str. 32 (jako Dalton)

Zbytek dne návštěva knihovny.


11. 4.

 

Čj - Sl - str. 74, písanka str. 28

M - prac. seš. str. 31/cv. 1, 2, 4

DÚ - čtení - Sl - str. 74, M - prac. seš. str. 31/cv. 7

Zítra do aktovky pouze ČJ a Mat, 9:30hod. odchod do knihovny.


10. 4.

 

Čj - Sl - str. 73, přepis ze slabikáře - str. 61/1 do diktátového sešitu.

M - prac. seš. str. 30/cv. 1, 2, 3, 6. Situace ve slovních úlohách - řešení zpaměti, zápis výpočtu na mazací tabulku.

DÚ - čtení - Sl - str.73.   Přepis ze Slabikáře str. 56/růžový balonek (4 věty do sešitu ČJ1)


9. 4.

 

Čj - Sl - str. 71 - vyvození písmene CH,ch. Prosím o vystřižení. Písanka str. 25, 26/3řádky.

M - str. 29/dokončit (známkovala jsem slovní úlohy na stránce a cvičení na pojmy o několik více, méně)

DÚ - Sl - str. 71 číst, písanka  dopsat str. 26.


8. 4.

 

Čj  - sl - str. 71 (i jako Dú ze čtení). Písanka str. 25/5 řádků.

M - str. 28/cv. 2, 5, 6,7, 8. str. 29/cv. 1.

Prvouka - uč. str. 40 /zelenina

DÚ - M - prac. seš. str. 28/cv. 3, 4 (vážení)

Všechny rodiče zvu na třídní schůzku dne 16. 4. v 17 hod. v učebně 1. C. Prosím o podpis v ŽK.


5. 4.

 

Čj - Sl - str. 70, povídání o povoláních. Písanka str. 24.

M - str. 27/cv. 3, 5. Str. 28/cv. 1 - téma jednotky hmotnosti, druhy vah,....

Prvouka - dalton

DÚ - okopírovaný list - číst text Řeka

V Pá  12. 4. proběhne v 10h beseda v knihovně.

 


4. 4.

 

Čj - Sl - str. 70/cv. 1, 2.  Obrázkový autodiktát z tabule. Písanka str. 22/dopsat.

M - prac. seš. str. 26/2, 5. str. 27/1, 4.

DÚ - Sl - str. 70 /číst celou stranu. Písanka str. 23/dopsat zbytek. M - str. 27/cv.2

Pokud bude hezky, začneme chodit od příštího týdne na TV ven. Prosím, aby měly děti v sáčku na převlečení dlouhé tepláky a mikinu, dále pak tenisky na pohyt venku.

 


3. 4.

 

Čj - Sl - str. 69 - opakování čtení, orientace v textu. Přepis z tabule. Písanka str. 21/dopsat, 22/3ř.

M - str. 25/cv. 3, 4, str. 26/cv. 1, 3,

DÚ - čtení - Sl - str. 69, M - prac. seš. str. 4


1. a 2. 4.

 

Čj - Sl - str. 68, písanka str. 20/dopsat, str. 21/2 řádky, str.23/5 řádků

M - prac. seš. str. 24, 25/cv. 1, 2, 6, 7. Sloupeček příkladů č. 54.

Prvouka - uč. str. 39 - jarní květiny - popis stavby těla. Prac. seš. str. 47

DÚ - čtení - Sl - str. 69/žebříky slov a text Večeře pro mámu (nic nevypracovávat písemně, budeme dělat zítra!), písanka str. 21/3. - 6. řádek

!!! Ve třídě se vyskytly vši. Prohlédněte, prosím, všem dětem pečlivě hlavy !!!


 

1. C - informace (březen)

29. 3.

Čj - Sl - str. 66/dokončení, písanka str. 20/5 řádků, povídání o tom, jak se rodiče seznámili

M - prac. seš. str. 23/cv. 2, 4, 5, 7

Prvouka - uč. str. 38, prac. seš. str. 46/jarní oblečení

DÚ - čtení - Sl - str. 66

V Po 1. 4. nebudu na pracovišti, probrané učivo dopíšu v úterý. DÚ budou mít děti označené tradiční červenou tečkou.


28. 3.

Čj - Sl - str. 66/práce s textem, orientace (nadpis, odstavec, řádek,...), str. 67/Žaneta vypravuje (1. část), písanka - str. 19/celá

M - prac. seš. str. 22, str. 23/cv. 1,

DÚ - M - prac. seš. str. 23/cv. 3 (slovní úloha), čtení - Sl - str. 67/Žaneta vypravuje. V návaznosti na obsah textu jsem děti ponoukla zeptat se rodičů, jak a kde se vlastně seznámili. Tak se když tak nedivte zvídavým otázkám. :-)


27. 3.

 

Čj - Sl - procvičování čtení a orientace v textu str. 65, str. 66 (čtení a povídání o ježkovi), písanka str. 18

M - prac. seš. str. 21 - vztahy o několik více, méně, slovní úlohy,  str. 22/cv. 1, 2

DÚ - čtení - Sl - str. 66 (+dopsat poslední cvič. na stránce), M - str. 22/cv. 4


 

26. 3.

Čj - Sl - str. 65 - známkováno jako čtení s porozuměním. Písanka str. 17/4řádky. Přepis ze Sl str.51/Co létá? do diktátového sešitu.

M - prac. seš. str.20/cv. 2, 3, 5, 6

DÚ - Sl - číst str. 65, písanka str. 17/dopsat


25. 3.

 

Čj - Sl - str. 64 - písmeno Ž,ž - prosím vystřihnout. Písanka str. 16, 17 (vyvození velkého psacího Z - trénovali jsme zatím jen na mazací tabulku)

M - prac. str. 19/cv. 2, 3, str. 20/cv. 1

Provuka - uč. str. 42, 43 - naučit se vyjmenovat zvířecí rodiny žijící na statku (kráva-býk-tele, koza- kozel - kůzle,....), prac. seš. str. 50

DÚ - M - prac. seš. str. 19/cv. 5, 6 (slovní úlohy), čtení - Sl - str. 64


22. 3.

 

Čj - Sl - opakování čtení, orientace v textu, povídání o dom. mazlíčcích. Písanka str. 15/polovina strany jako přepis na známky, str. 16/4 řádky

M - prac. seš. str. 18/cv. 1, 4, str. 19/cv. 1, Co měříme na metry?

Prvouka - prac. seš. str. 45, 46 - povídání o hospodářských zvířatech - názvy mláďat (tele, jehně, kuře, kůzle,...), počasí na jaře, jarní měsíce, příroda, svátky....


21. 3.

 

Čj - Sl - čtení str. 62, 63, písanka str. 14,

M - dopočítat str. 17, vyvození jednotky délky 1m

DÚ - Sl - čtení str. 63/ celé + dopsat dole 2 odpovědi za textem. Povídat o svém domácím mazlíčkovi (popř. zvířátku, které máte u babičky nebo by si děti přály mít:-)) Písanka str. 15/4ř


20. 3.

 

Čj - Sl - str. 62, písanka - str. 13 (dokončit), diktát

M - str. 17/cv. 1 až 5

DÚ - M - okopírovaný list - sloupeček příkladů č. 58, čtení - Sl - str. 62


19. 3.

 

Čj - Sl - str. 61, písanka str. 12/dokončit, str. 13/5 řádků

M - prac. seš. str. 16 celá

DÚ - M - prac. seš. str. 17/cv. 2, 3. Čtení - Sl - str. 61


18. 3.

 

Čj - Sl - str. 60 - vyvození písmene Č, č. Prosím o vystřižení. Písanka str. 11, str. 12/1.řádek

M - prac. seš. stčr. 15/cv. 3 až 6, cv. 7 do M1 přepsat a vypočítat. Sloupečky příkladů č. 48, 57

Prvouka - prac. seš. str. 44/jarní květiny

DÚ - Sl - str. 60 - číst, písanka str. 12 / 2. až 6. řádek


15. 3.

 

Čj - prac. list písmeno B - čtení a práce s textem - kontrola porozumění čteného, písanka str. 11/5 řádků

M - prac. seš. str. 15/cv. 2, okopírovaný sloupeček č. 47 (sčítání do 20 bez přechodu desítky)

DÚ - Sl - opakovat čtení str. 57, 58, 59


14. 3.

 

Čj - prac. list - str. 2 - čtení, práce s textem, otázky na porozumění textu.  Písanka str. 10, z toho poslední 3 řádky jako DÚ

M - prac. seš. dokončit str. 14. Tvoření slovních úloh podle obrázků.

DÚ - číst prac. list str. 2, písanka str. 10/poslední 3 řádky


13. 3.

 

Čj - Sl - str. 59, písanka str. 9/dopsat, prac. list (písmeno B,b)

M - str. 14/cv. 1, 3, 4, 5

DÚ - prac. list na písmeno B, cvičení s beruškou - vybarvit v berušce devět názvů stromů a tiskacím písmem vypsat na vedlejší volné linky. Celou první stranu pracovního listu číst.


12. 3.

 

Čj - Sl - str. 59, opis slov z tabule (diktátový sešit)

M - str. 13/cv. 1, 2, 3

DÚ - čtení - Sl - str. 59, písanka str. 8/dopsat stranu, str. 9/3 řádky


11. 3.

 

Čj - Sl - str. 58, písanka str.8 /6 řádků

M - str. 12/cv. 1 - 6, z toho cv. 3 jako DÚ

Prvouka - program "Veselé zoubky".

DÚ - čtení - Sl - str. 58

V Pá 15. 3. v 10hod. proběhne beseda v knihovně.


1. 3.

 

Čj - Sl - str. 57 (nácvik čtení s porozuměním), písanka str. 6 (dopsat zbytek), str. 7 (celá, na každém řádku stačí jedno slovo)

M - prac.seš. str. 11/cv. 1, 2, 3, 5

Provuka - uč. str. 31 - učivo o rodině (názvy rodinných příslušníku, příjmení, bydlení, domov)

DÚ - trénovat čtení na libovolných stranách ze slabikáře, ale hlavně KRÁSNĚ SI UŽÍT PRÁZDNIN!:-)


 

1. C - informace (únor)

28. 2.

Čj - Sl - str. 56, písanka str. 5/na každém řádku jedno slovo, str. 6/3 řádky, vystřihnout písmenko B, b

M - prac. str. 10

DÚ - přepis ze Slabikáře - str. 43/zelený a růžový sloupeček slov (do sešitu Čj 1), čtení - Sl - str. 56


27. 2.

Čj - Sl - str. 55, písanka str. , dokončit str. 4

Zbytek dne proběhl intervenční program "Já, prvňák".

DÚ - čtení Sl str. 55, M - sloupeček příkladů na lístečku


26. 2.

 

Čj - Sl - str. 54, str. 55/cv. 1, 2. Tyto stránky jsou zároveň jako DÚ ze čtení. Písanka - str. 3

M - str. 9

DÚ - písanka str. 4 /5 řádků

Zítra proběhne v naší třídě ( 2. - 4. hod.) pokračování intervenčního programu "Já, prvňák." Do aktovky na první hodinu Čj.


25. 2.

 

Čj - Sl - str. 53, písanka str. 3/ 4 řádky, přepis v diktátovém sešitě.

M - str. 8/cv. 3, str. 9/cv. 1, 3, 5

Prvouka - uč. str. 30, prac. seš. str. 60

DÚ - čtení - Sl - str. 53, str. 54/křížovka vyplnit, tajenku namalovat do obdélníčku. Prosím o dokoupení papírových hodin (sedm dětí dnes nemělo s čím pracovat:-()

 


22. 2.

 

Čj - Sl - str. 52, vystřihnout písmeno H,h. Písanka str. 2/3. a 4. řádek

M - prac. seš. str. 8/cv. 1, 2

DÚ - čtení - Sl - str. 52


21. 2.

 

Čj - Sl - str. 51, písanka - 3. díl - str. 1 (na každém řádku stačí napsat jedno slovo), str. 2/3 řádky písmene r.

M - prac. seš. str. 7, soutěže družstev v počítání na rychlost

DÚ - čtení - Sl - str. 50, 51.  Sešit ČJ 1 - nalepený lísteček se slovy. Spočítat slabiky, vyznačit krátké (.) a dlouhé ( _ ) slabiky.

Zítra se naše třída zúčastní jako obecenstvo školního kola recitační soutěže (3. vyuč. hod.) Z tohoto důvodu nám odpadne prvouka. Děti ji nemusí mít na zítra v aktovkách. Recitátoři vybraní z naší třídy budou soutěžit 1.- 2. hod. v místnosti Václavského divadélka.


20. 2.

 

Čj - Sl - str. 50, str. 51/cv. 1. Známkovala jsem ve slabikáři čtení s porozuměním. Písanka str. 39 - první čtyři řádky byly jako přepis na známky.

M - diktát čísel (sešit M1), prac. seš. str. 6/cv. 2-6, str. 7/cv. 6

DÚ - Sl - procvičovat čtení - str. 50, 51.    M - prac. seš. str. 6/cv. 7


19. 2.

 

Čj - Sl - str. 49, písanka str. 38, prosím vystřihnout písmeno C, c.

M - str. 5/dokončit, str. 6/cv. 1

DÚ - Čj - sešit Čj 1 - nalepený lísteček s přepisem písmen. Zopakovat všechny tvary dosud probraných psacích písmen. Slabikář - str.50 - nacvičit čtení -  Výlet do mlýna


 

18. 2.

Čj - Sl - opakovali jsme čtení na str. 47, udělali cvičení na str. 48. Písanka str. 36. Obrázkový autodiktát.

M - prac. seš. str. 4/celá, str. 5/cv. 1

Prvouka - uč. str. 29, prac. seš. str. 59 - poznávání hodiny - celá, půl. Nácvik čtení hodin i umět dokreslit správně ručičky do ciferníku.

DÚ - Sl - čtení str. 47, 48 (žebříčky na boku), Čj - prac. list - vystříhat a nalepit věty k obrázkům - čtení s porozuměním. Trénovat poznávání hodin (celá, půl). Přinést si na pátek 18. 2. do školy papírové hodiny.


15. 2.

 

Čj - Slabikář - práce s textem str. 47, písanka str. 35

M - str. 2/cv. 6,     str. 3/cv. 1, 2,    str. 4/cv. 1

Prvouka - pracovní list - téma roční období, měsíce, hodiny (celá, půl)

DÚ - čtení - Sl - str. 47

 


14. 2.

 

Čj - opis vět z tabule do diktátového sešitu (prosím o podpis a případnou opravu), dvojhlásky au, ou, práce s textem Sl - str. 46, písanka str. 33, 34/3 řádky, příprava soutěžících na recitační soutěž

M - orientace na číselné ose, rozklad čísel 2. desítky na desítky a jednotky 16 = 10 + ?,  procvičování pojmů o x více, prac. seš. str. 2/cv. 1 - 4,  str. 3/cv. 4, 5

DÚ - Čj - Sl - čtení str. 46 - dbát na plynulost čtení dvojhlásek, písanka str. 34/dokončit stránku


13. 3.

 

Čj - písanka str. 33/4 řádky (velké psací S). Slabikář - práce s textem, čtení s porozuměním str. 45.

M - pamětné počítání (příklady +  -  do 10, mám 4 a kolik musím přidat, abych dostala 9?, o kolik musím číslo 7 zmenšit, aby mi zůstalo 2? Zápis situace ze slovní úlohy příkladem.                                                                                                                     Zápis čísel ze druhé desítky, modelování čísel pomocí pěnových kostek, porovnávání, orientace na číselné ose (hned před, za,...), práce s číslicemi

DÚ - M - 3. díl. - str. 2/cv. 5. Čtení - Sl - str. 45


12. 2.

 

Čj - diktát slov ( Nemocní mohou zkusit cvičně nadiktovat: pán, Iva, zima, loví, pytel, Pavel, noty, zápas) - prosím o kontrolu, opravu a podpis. Slabikář - práce s textem str. 44, písanka - str. 32 - velké psací S - nácvik.

M - sloupeček příkladů č. 26 - do sešitu M2 - na známky. 3. díl prac. seš. (k vyzvednutí ve třídě)- str. 1 - práce s obrázkem, vyvození číselné řady 10 - 20. Názvy číslovek, zápis čísel, číselné osa,...

DÚ - písanka str. 32/dopsat stránku. Číst - Sl - znovu str. 44 (možno trénovat i předešlé)

Prosím o včasný ranní příchod dětí do školy. Zpoždění je problém zejména v úterý, kdy se mají děti stihnout převlíct na Tv. Každý týden přichází někdo do třídy teprve se zvoněním a my čekáme, až se převleče. Dotyčný opozdilec tak okrádá celou třídu o čas, který je možno věnovat pohybu. Dále pokud má dítě zdravotní problém a nechcete, aby cvičilo, potřebuji mít tuto skutečnost od Vás na lístečku písemně. Na ústní omluvenky typu: "Mamka říkala, že kašlu, tak já dnes nebudu cvičit.", už nebudu brát více ohled. Děvčata s dlouhými vlasy budou mít na Tv culík, či jiný pevný účes. S čelenkou, která vlasy neudrží a navíc má zevnitř hřebínek, je nemohu nechat cvičit. Děkuji za pochopení.


11. 2.

 

Čj - Sl - str. 43 (práce s textem), písanka - str. 31

M - dokončit str. 32, matematický zápis pojmů typu o 3 více, pamětné počítání

Prvouka - uč. str. 27/hodiny (celá, půl), prac. seš. str. 55 (jako Dalton na body)

DÚ - Sl - str. 44/cv. 1, 2. Zbytek strany nacvičit čtení.


8. 2.

 

Čj - Sl - str. 42/celá (písmeno R,R,prosím vystřihnout do zásobníku), písanka str. 30

M - prac. seš. str. 32/cv. 1, okopírovaný list str. 56/cv. 4 (2. část), str. 55/cv. 2, 3

Prvouka - prac. seš. str. 54 (opakovali jsme na známky, známkovala jsem pouze do trojek, pak už mračoun)

DÚ - čtení - Sl - str. 42, 43 (barevné žebříky). Doplnit do zásobníku s číslicemi kartičky 11- 20.


7. 2.

 

Čj - Sl - str. 41, písanka str. 29, přepis -  do diktátového sešitu.

M - prac. seš. str. 32/cv. 4. Okopírovaný list str. 56/cv. 1, 2, 4 (první část).

DÚ - M - okopírovaný list str.55/cv. 1 (obrázek psa s příklady). Opakování čtení str. 40, 41 . Prac. list i lísteček s přepisem jsou k vyzvednutí ve třídě.


6. 2.

 

Čj - Sl - str. 40/cv. 1, str. 41/cv. 1, písanka str. 28

M - str.31/dopočítat zbytek stránky, str. 32/cv. 2

DÚ - Sl - str. 40/cv. 2(křížovka), cv. 3, číst celou stranu 41, pár dětí nestihlo dopsat -  písanka str. 28

Známkovala jsem dnes čtení s porozuměním - Sl - str. 40/cv. 1 - v žákovské knížce je to zapsané na řádku čtení pod zkratkou ČtP (čtení s porozuměním). Mračoun je v ŽK zatím jako zástupný symbol místo "nehezké" známky, aby nebyly slzy...


5. 2.

 

Čj - Sl- str. 39/cv. 3 - 7, písanka str. 27

M - str. 30/cv. 6, str. 31/cv. 1, cv. 2 (1. sloupec), cv. 3

DÚ - M - str. 31/cv. 4, 7 (slovní úlohy)

Zítra v 10h beseda v knihovně.


4. 2.

 

Čj - Sl - str. 38,  str. 39- čtení za DÚ. Písanka str. 26, 27/2řádky (jako DÚ)

M - str. 30/cv. 1, 3, 5

Prvouka - prac.seš. str. 58 - dny v týdnu


 

1. C - informace (leden)

31. 1.

Čj - Sl - 37/práce s textem v  2. pol. strany. Str. 38/celá - vyvození písmene Š, š. Písanka dopsat zbytek na str. 24, 25.

M - str. 29/cv. 6, str. 30/cv. 2, 4

Výpisy z vysvědčení prosím odevzdat nejpozději do pátku 15. 2.

Děkuji všem rodinám za spolupráci v prvním pololetí a v pondělí se budu těšit na pololetí druhé:-)


30. 1.

Čj - Sl - čtení str. 37/první část. Práce s textem a čtení/2. část. Písanka str. 24/3 řádky.

Zbytek dne proběhl program "Já, prvňák".  Děti jsou dnes bez DÚ. :-)

Zítra 4. vyuč. hodinu předávání vysvědčení.


29. 1.

 

Čj - Sl - str. 36 opakovali jsme čtení, 37/1. část - práce s textem, čtení.

M - str. 29/cv. 2, 3, 5. Trénovali jsme pamětné počítání.

DÚ - Sl - str. 37/číst celou stranu. Písanka str. 25/5 řádků

Zítra se učíme pouze první hodinu - do aktovky vše na Čj a DÚ z prvouky. Zbytek dne proběhne místo vyučování program "Já, prvňák".


28. 1.

 

Čj - Sl - str. 35 - opakovali jsme čtení. Str. 36/vyvození písmene K,k (prosím vystřihnout). Písanka str. 22, 23

M - str. 28/dokončit, str. 29/cv. 1. Trénovali jsme pamětné počítání (zkoušíme počítat bez prstů:-))

Prvouka - uč. str. 25/rok, vyjmenovat zpaměti měsíce v roce, roční období, který měsíc patří do kterého období, kolik je týdnů v jednom měsíci, dny v týdnu... Písnička skupiny Hradišťan - Měsíce

DÚ - prvouka - okopírovaný list - měsíce v roce - vystřihnout a dolepit obrázky k jednotlivým měsícům. Naučit zpaměti měsíce tak, jak jdou v roce za sebou. Úloha z prvouky je až na středu!!!     Slabikář - číst str. 36


25. 1.

 

Čj - Sl - str. 34, 35. Písanka str. 21 celá, 22/3 řádky. Psali jsme cvičný přepis do Čj 1.

M - str. 26/cv. 7 - žlutá část - přepsat do sešitu M 1 a vypočítat, str. 28/cv. 1

Prvouka - uč. str. 25, str. 26 (vyjmenovat dny v týdnu, roční období, měsíce v řadě jak jdou za sebou)

DÚ - čtení - Sl - str. 35

Upozornění: Ve třídě koluje střevní chřipka. Více dětem nebylo v uplynulých dnech dobře.


24. 1.

 

Čj - Sl - str. 34. Písanka str. 20.

M - str. 26/cv. 5, 6, 7. Str. 27/celá.

DÚ - čtení Sl str. 34,  M - děti dostaly okopírovaný list s řadami čísel do 10, budou určovat čísla hned před, hned za,...


23. 1.

 

Čj - Sl - čtení str. 32, 33 (i za DÚ), písanka str. 19. Psali jsme opis z tabule (viz diktátový sešit, prosím o podpis a případnou opravu)

M - str. 26/cv. 1-4, počítání hadů z tabule (pamětné počítání).

DÚ - Čj - přepis - lísteček nalepený v malém sešitě Čj 2

Za týden ve St 30. 1. proběhne v naší třídě 2. - 4. vyuč. hod. první část programu primární prevence s názvem "Já, prvňák". S dětmi budou pracovat zaměstnankyně Oblastní charity Třebíč. Program má za úkol pracovat formou her, různých soutěží a úkolů na zlepšování vztahů ve třídě a předcházet výskytu společnsky rizikového chování dětí. Je hrazen z grantu.


22. 1.

 

Čj - Sl - str. 31/čtení, písanka str. 19/4 řádky, hláskování a skládání slov pomocí písmen ze zásobníku

M - str. 25/celá (cvičení 2. bylo na známky)

DÚ - sloupeček příkladů č. 25 - nalepený v malém sešitě M 2, číst ve slabikáři cvičení psaná psacím písmem

V den vydávání vysvědčení (Čt) 31. 1. končíme vyučování podle rozvrhu. Dejte dětem na vysvědčení nějakou pevnější fólii, prosím. V Pá 1. 2. jsou pololetní prázdniny.


21. 1.

 

Čj - Sl - str. 31, písanka str. 17/3 řádky, str. 18 celá, recitace básně Ježibaba

M - str.24

Prvouka - prac. seš. str. 37

DÚ - písanka str. 17/dokončit, číst libovolné stránky ze slabikáře


18. 1.

 

Čj - Sl - str. 30, písanka str.15/dopsat, str. 16/2 řádky

M - dokončit str. 23

Prvouka - opakování o zimě

DÚ - písanka - dopsat str. 16, číst - Sl - str. 31/prví dvě cvičení


17. 1.

 

Čj - Sl - čtení str. 30. Zůstává znovu za DÚ.  Písanka str. 15/5 řádků.

M - str. 22/cv. 5 jako DÚ. Dále jsme dnes počítali cv. 7, str. 23/cv. 2

Návštěva divadla.


16. 1.

 

Čj - Sl - str. 29, písanka str. 13, 4/3 řádky

M - str. 22/cv. 1, 2, 3 a 6 (počítání slovních úloh zpaměti - zápis pomocí příkladu), nácvik psaní číslice 10

DÚ - písanka str. 14/dopsat stránku, Sl - čtení str. 30

Divadelní představení platím z fondu. Odchod ze školy nejdéle v 9:30h.


15. 1.

 

Čj - přepis - viz diktátový sešit (prosím o podpis), čtení str. 28, písanka str. 11/dokončit, 12/5. a 6. řádek

M - str. 21/cv. 1 - 7

DÚ - M - str. 21/cv. 8 (vypočítat přímo do prac. sešitu), Čj - Sl - čtení str.29

Další besedu v knihovně máme objednanou až v únoru, takže jsem dětem nechala všechny výpůjčky na dětském oddělení prodloužit.


14. 1.

 

Čj - Sl - str. 27, písanka str. 11/4 řádky (P)

M - str. 20/dokončit celou

Prvouka - prac. seš. str. 36

DÚ - čtení - Sl - str. 28. Naučit se básničku Ježibaba na pátek 18. 1. (nalepená v sešitě čtení/sloh) Básničku jsme se začali učit už ve škole. Je třeba ji docvičit a přednést s pěkným výrazem. Budeme vybírat tři děti na recitační soutěž.

Ve Čt 17. 1. jdeme na 10h na divadelní představení.  Je možné, že se z divadla vrátíme o chvíli později než je konec vyučování (11:35).


 

11. 1.

Čj - Sl - str. 26/písmeno Z. Psali jsme diktát slabik, slov. Písanka str. 10/poslední dva řádky

M - str. 19/cv. 6, 7, str. 20//horní polovina strany Odčítání v oboru čísel do 9

Prvouka - prac. seš. str. 35/Zimní radovánky

DÚ - Sl - čtení str. 27, písanka str. 12/1.- 4. ,7. - 8. řádek


10. 1.

 ČJ - Sl - čtení str. 25, přepis z tabule do sešitu ČJ 1, písanka str. 9/dopsat stranu, str. 10/5 řádků

M - str. 19/cv. 1/3sloupečky, 2, 3, 4, 5.

DÚ - sešit Čj 2 - přepis - nalepený lísteček se slabikami. Čtení - opakovat ve slabikáři libovolné stránky, které jsou už probrané. (Děti si mohou vybrat samy.:-))Zaměřte se, prosím, také na čtení psacího písma.


 9. 1.

Čj - Sl - čtení str. 24, str. 25.  Písanka str. 9/4 řádky.  Psali jsme přepis z tiskacího do psacího písma v sešitě Čj 1. Prosím o podpis, popřípadě o dopsání opravy.

M - str. 18/celá. Dále jsme trénovali pamětné počítání - děti počítají zpaměti (zadání pouze slyší) a na mazací tabulku zapisují  výsledky.

Hv - J. Nohavica - Grónská písnička

DÚ - čtení - Sl - str. 25, písanka str. 8/dopsat 3 řádky

 


8. 1.

 

ČJ - Sl - str. 23 četli jsme po domácí přípravě na známky, str. 24/cv. 1, 2 čtení s porozuměním. Písanka str.8/4 řádky

M - str. 17/cv. 3, 5 a 7/zelená část přepsat a vypočítat do M 2

DÚ - čtení Sl str. 24, dále dokončit omalovánku "Tři králové" a nalepit do sešitu čtení/sloh. Někteří už stihli ve škole.


7. 1.

 

Čj - Sl - str. 22, 23.  Písanka str. 6/dopsat, str. 7/3řádky.

M - str. 17/cv. 1, 2, 6

Prvouka - povídali jsme si o Třech králích, pohádka Chaloupka na vršku - díl s názvem Jak to bylo na Tři krále, koleda z cyklu Zpívánky (www.youtube.com)

DÚ - písanka str. 7/dopsat stranu, Sl - str. 23/číst


4. 1.

 

Čj - Sl - str. 21, vyvození písmene V, v, str. 22/cv. 1, 2. Prosím vystřihnout do zásobníku. Písanka- str. 6/3 řádky. DÚ - čtení - děti si mohou vybrat jakékoliv čtení ze slabikáře - opakovat. Každý den alespoň 10min.

M - str. 16/nácvik psaní číslice 9 - cv. 1, 2. Dále cvičení 3 a 4. Cv. 5 je za DÚ.

Prvouka - uč. str. 23/ povídání o oslavách Silvestra, o Novém roku, oslavách, tradicích, zvycích, pranostikách, kalendáři.

Další info: 1) Hledá se učebnice prvouky Helenky Bohmové. Podívejte se, prosím, zda ji nemá někdo z dětí omylem u sebe. 2) Připomínám odevzdání vyplněných formulářů GDPR. Stále ještě nemám ode všech rodin!!! 3) V termínu od 15. - 17. 1.  se koná sběr papíru. Více informacích naleznete na stránkách školy zde: www.zsvaclav.cz/o-skole/25-neprehlednete/3990-sberovy-tyden


3. 1.

 

ČJ - Sl - opakovali jsme čtení na str. 20,  str. 21 číst jako DÚ. Písanka - dopsat po str. 5 (včetně)

M - str. 15/dokončit celou.


 

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Sběrový týden

V termínu od 1. 10. do 3. 10. 2019 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru