2. B

Třídní učitelka: Mgr. Alena Vitoušová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

2.B - informace (březen)

16. 3.
Dobrý den, moje děti a jejich rodiče. Díky nastalé situaci se pokusíme zvládnout výuku, po tu dobu která bude nutná, na dálku. Chtěla bych vás poprosit o trpělivost, než všechno bude z mé strany fungovat jak má. Zatím zopakujte násobení a dělení 2, 3, 4 a tvrdé a měkké souhlásky, koukejte na ČT 2  
učíTelka a cokoli najdete k opakování. Určitě nezapomeňte na každodenní hlasité čtení.
V nejbližší době se vám pokusím doručit pracovní sešity do M ,ČJS a písanku, abychom s tím mohli pracovat. Pokud budete mít nějaký dotaz nebo nejasnost, kdykoli zavolejte.
           Dávejte na sebe pozor a hodně zdraví.

Číst více...

2. B - informace (únor)

28. 2.
ČJ - mluvnice:  test - hláskosloví
        vlastní jména osob    cv. 1, 5   str. 75
M - písemné odčítání s přechodem přes desítku
ČJS - Lidské tělo - smysly ( učebnice  str. 31 )
ČJ - čtení:  str. 60 - úkol 1  str. 61,   úkol  1  str. 59
       číst  str. 60

Číst více...

2.B - informace (leden)

30. 1.
ČJ - mluvnice: procvičování učiva -  cv. 2   str. 63 do sešitu
M - procvičování násobení a dělení   cv. 4  str. 19,  cv. 1, 2  str. 20,  cv. 8  str. 32 - ústně

Číst více...

2.B - informace (prosinec)

20. 12.
Přeji krásné Vánoce.
Uvidíme se 6. 1. 2020.

Číst více...

2.B - informace ( listopad )

29. 11.
ČJ - mluvnice: dvojhlásky   au, ou   cv. 1 str. 42
M - cv. 3, 4  str. 4,  cv. 5  str. 4 - ústně
ČJS - Podzim u řeky  str. 18  PS  str. 17
ČJ - čtení - psaní:  P1  str. 21
                                     Tatínku , nezlob!   str.72 - 77
     číst - str. 72 - 77

Číst více...

2.B - informace (říjen)

31. 10.
ČJ - mluvnice: opakování - věta - slovo, slabika   str. 26, 27         PS  cv. 3  str. 15
M - procvičování učiva - tabulka     cv. 5, 6   str. 26,  cv. 7  str. 26 - ústně
DÚ: do sešitu ČJ 2  cv. 3  str. 27 ( 5 posledních vět )

Číst více...

2.B- informace (záři)

30. 9.
ČJ - mluvnice: procvičování - počet slov ve větě, počet slabik ve slově
        věta  str. 14
M - procvičování  + - desítek, slovní úlohy  cv. 4  str. 16
       práce s papírovými penězi
ČJ - čtení: čtení na známky  str. 8, 9
     číst  str. 14
DÚ: do sešitu  ČJ 2 z ČJ  cv. 3  str. 14

Číst více...

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru