2. B

Třídní učitelka: Mgr. Alena Vitoušová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

2.B- informace (záři)

13. 9.
ČJ - mluvnice: rozdělování slov na slabiky - procvičování
         PS -  cv. 5  str. 4    cv. 2   str. 5
M - číselná řada do 100, rozklad čísel na desítky a jednotky
       cv. 5, 6   str.7 ,  cv. 1 - 3   str. 8
ČJS - Škola - Cesta do školy   str. 4,  PS   str. 4
ČJ - čtení: čtení na známky   str. 118 - 123
         číst   str. 124

Číst více...

1. B - Informace (červen)

27. 6.
1. hodina - psaní:  P4 str. 32
2. hodina - stolní hry
3. hodina - vyhodnocení sběru
4. hodina - vyklízení šatny

Číst více...

1.B - Informace (květen)

31. 5.
ČJ - procvičování čtení  str. 104, 105, 106
       hádanky  str. 107
        čtení s porozuměním   str. 108
       číst  str. 108
M - rýsování geometrických tvarů  str. 15
      procvičování sčítání s přechodem desítky   cv. 5, 6  str. 14
                                                                           cv. 3  str. 12
                                                                           cv. 4  str. 13
ČJ - psaní:  písmeno  Y  P4 str. 12
ČJS - procvičování - " zvířecí rodiny ", lidské tělo  str. 70

Číst více...

1.B - Informace (březen)

29. 3.
ČJ - procvičování čtení předložek, doplňovačky   str. 73, 74, 75
         číst   str. 74, 75
M - + - do 20, metr     cv 1, 3, 4    str. 20
                                         cv. 2   str. 20
                                          cv. 5  str. 20 - soutěž ( na folii )
ČJ - psaní: procvičování, přepis    P3  str. 32
ČJS - hodiny - opakování
            dopravní prostředky     str. 49, 50, 51

Číst více...

1.B - Informace (únor)

28. 2.
ČJ - čtení vět, skládání vět  str. 63
         číst během prázdnin  str. 62,63
M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 20    cv. 4    str. 10
                                                                                      cv. 1 - 3    str. 12
                                                                                      cv. 4, 6  str. 12 - ústně
ČJ - psaní: písmeno   C     P3  str. 14
HV - Travička zelená
DÚ: není

Číst více...

1.B - Informace (leden)

31. 1.
ČJ - dvojhláska Au au OU ou- slova, věty   str. 46
         číst  str. 46
M - odčítání v oboru čísel 0 -10, písemné odčítání, znázorňování příkladů  cv. 3, 5, 6  str. 29
                                                                                                                                                       cv. 1  str. 30
ČJ -  psaní: slova s písmenem  v       P2  str. 22
HV - třídnická hodina - předávání výpisu z vysvědčení
( Výpis je nutno do čtrnácti dnů vrátit. Děkuji. )

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Sběrový týden

V termínu od 1. 10. do 3. 10. 2019 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru