2. B

Třídní učitelka: Mgr. Alena Vitoušová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

2.B - informace ( listopad )

19. 11.
ČJ -mluvnice: samohláska i, í   cv. 1 -3   str. 36     PS  cv. 4, 5  str. 19
M - procvičování učiva   cv. 1 - 3   str. 1
ČJ - čtení:  Tatínku, nezlob!  str. 41 - 50  
       číst -  str. 46 - 56
ČJS - test - stromy
      Podzim v sadu    str. 15    PS  cv. 3, 4  str. 14,   cv. 1  str. 15
DÚ: ČJS - PS  cv. 2  str. 15

Číst více...

2.B - informace (říjen)

31. 10.
ČJ - mluvnice: opakování - věta - slovo, slabika   str. 26, 27         PS  cv. 3  str. 15
M - procvičování učiva - tabulka     cv. 5, 6   str. 26,  cv. 7  str. 26 - ústně
DÚ: do sešitu ČJ 2  cv. 3  str. 27 ( 5 posledních vět )

Číst více...

2.B- informace (záři)

30. 9.
ČJ - mluvnice: procvičování - počet slov ve větě, počet slabik ve slově
        věta  str. 14
M - procvičování  + - desítek, slovní úlohy  cv. 4  str. 16
       práce s papírovými penězi
ČJ - čtení: čtení na známky  str. 8, 9
     číst  str. 14
DÚ: do sešitu  ČJ 2 z ČJ  cv. 3  str. 14

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru