2. A - Informace (leden)

 • Vytisknout

28. 1.

 • Dnes jsem dětem předala výpisy z vysvědčení za 1. pololetí.
 • Dále jsem jim rozdala: - pracovní sešit Matematika - 2. díl
                                                - Hravý početník - 2. díl
                                                - Písanka 2. díl
 • Měli jsme "námořnický den" - abychom se ohřáli, zakotvili jsme tentokrát u břehů Afriky. Děti svými nákupy za naše třídní Denáry "přispěli" na záchranu ohrožených zvířat afrického safari. :)
  Poslouchali jsme písničku J. Nohavica - Afričančata

ČJ
- Druhy vět, Abeceda - procvičování
- Říkanky: Michal Černík - Tečka na konci věty
                     Jiří Žáček - Abeceda
- PS-ČsP str. 11
                  str. 26
- Mimočítanková četba: Z. Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla
  (Dnes jsme knížku dočetli.)

M
- Úsečka
- PS str. 87

ČJS (Prvouka)
- Lidské tělo: U lékaře
- Uč. str. 33
- PS str. 33 - opakování a kontrola DÚ
         str. 34

DÚ: není.
         Veďte děti, prosím, k pravidelnému čtení.
         Procvičujte +/- do 20 s přechodem a +/- do 100, obzvlášť příklady,
         ve kterých je třeba doplnit jeden chybějící člen.
         (Viz početník str. 14, 3. sloupeček - některým dětem to dělá potíže.)

Přeji všem krásné pololeletní a jarní prázdniny!


27. 1.

 • Zítra 28. 1. budeme mít 3. vyučovací hodinu mimořádně prvouku.
  4. vyučovací hodinu předám dětem výpis z vysvědčení za 1. pololetí.

ČJ
- Dělení hlásek, tvrdé slabiky - procvičování
- Uč. str. 55, cv. 4 - do sešitu Č-1 nebo 2
- PS-HČ str. 47, cv. 10
- Písanka str. 36, 1. - 7. řádek
- PS-ČsP str. 10 (vysvětlení)

M
- +/- do 100 - procvičování
- Početník str. 14, 3. sloupeček
- Druhy čar, Bod - procvičování
- Úsečka
- PS str. 86

DÚ: ČJ - Písanka str. 36 - dokončení  - opis  (+ zjištění významů slov - dobrovolně)
         ČJS - úkol z úterý
         PS - Čtení s porozuměním, str. 10 (úkol na jarní prázdniny)


 

26. 1.

 • Ve čtvrtek 28. 1. budeme mít 3. vyučovací hodinu mimořádně prvouku.
  4. vyučovací hodinu předám dětem výpis z vysvědčení za 1. pololetí.

ČJ
- Tvrdé souhlásky - procvičování
- Uč. str. 55, cv. 1 - na tabuli
                         cv. 3 - ústně
                         cv. 5 - po přípravě diktát do sešitu Č-D
- PS-HČ str. 47, cv. 9
- Písanka str. 35 - dokončení
- Mimočítanková četba: Z. Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla

M
- +/- do 100 - procvičování
- Rýsování
- Přímá čára, bod
- Početník str. 14, 2. sloupeček
- PS str. 85

ČJS (Prvouka)
- Lidské tělo: Smysly - opakování
                            Nemoc a úraz
- Uč. str. 32
- PS str. 33, cv. 1, 2

DÚ: ČJ - Uč. str. 55, cv. 2 (do sešitu Č-2)
          Na čtvrtek 28. 1.: ČJS - PS str. 33, cv. 3
                                                                             cv. 4 (ústně)

 


 

22. 1. a  25. 1.

ČJ
- Tvrdé souhlásky
- Uč. str. 54 - úvodní článek - ústně
                        - cv. 1 - ústně
                        - cv. 2 - po společné přípravě samostatně do sešitu Č-2
                        cv. 3 - ústně
- Písanka str. 34 - celá
                   str. 35, 1. - 8. řádek
- PS-HČ str. 46 - vše
                 str. 47, cv. 7, 8

M
- Rýsování
- Bod
- +/- do 100 - procvičování
- PS str. 77 - dokončení
         str. 83, cv. 1, 2, 3
         str. 84, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6
                        cv. 7 - vysvětlení na modelech těles

ČJS (Prvouka)
- Lidské tělo: Smysly
- Uč. str.31
- PS str. 32

DÚ: M- Početník str. 14, 1. sloupeček
               PS str. 84, cv. 1 - dokončit


21. 1.

 • Zítra se bude ve třídě suplovat, učivo za oba dny napíšu v pondělí.

ČJ
- Tvrdé souhlásky a tvrdé slabiky
- Uč. str. 53, cv. 2, 4 (ústně a u tabule)
- Písanka str. 33 - celá
- PS-ČsP str. 8 - hlasité čtení
                  str. 9 - 1. cvičení
                            - 2. cvičení, 1. věta

M
- Geometrie - rýsování
- Kontrola DÚ
- PS str. 82, cv. 1, 2, 3, 4, 5
                        cv. 6 - na volný list papíru

TV
- vycházka do okolí školy

DÚ: M - Početník str. 13, 3. sloupeček
         ČJ - PS-ČsP str. 9, dokončit 2. cvičení


 20. 1.

ČJ
- Tvrdé souhlásky
- Uč. str. 52, cv. 3 - společně ústně
                                   - potom samostatně do sešitu Č-1 (zůstal ve škole ke kontrole)
           str. 53 - úvodní článek (slabiky DY, DÝ)
                        - cv. 1, 2 (ústně)
- PS-HČ str. 45, cv. 3 (kontrola DÚ)
                               cv. 4 a, b
- Písnička D. Patrasové Měkké "i" a tvrdé "y" - poslech
                                                                                           - vyhledávání a kroužkování tvrdých slabik
                                                                                              modrou pastelkou   
- Písanka str. 32 - dokončení (zůstala ve škole ke kontrole)

M
- Společné zhodnocení a rozbor písemné práce
- Procvičování +/- do 100
- PS str. 77, cv. 6
- Geometrie - křivá čára, přímá čára, lomená čára
- Rýsování přímých čar na výkres A4

TV
- Vycházka do okolí školy

DÚ: M - Z druhé strany výkresu narýsovat tužkou libovolný obrázek pomocí pravítka.


 19. 1.

ČJ
- Tvrdé souhlásky
- Tvrdé slabiky
- Diktát (Uč. str. 51, cv. 4 - do sešitu Č-D) - zůstal ve škole ke kontrole
- Uč. str. 52 - úvodní článek
                         - cv. 1, 2 (ústně)
                         - výjimky - bublina kouzelníka dole na stránce
- PS-HČ str. 45, cv. 2
- PS-ČsP str. 7, poslední úkol
                  str. 8, tiché čtení článku + otázky na porozumění

M
- Pololetní písemná práce

ČJS (Prvouka)
- Části lidského těla
- PS str. 31

DÚ: ČJ - PS-HČ str. 45, cv. 3 a, b


 15. 1., 18. 1.

ČJ
- Tvrdé souhlásky
- Uč. str. 50 - úvod
                       - práce s obrázkem podle cv. 1, 2
          str. 51 - úvodní článek
                       - cv. 1, 2 - ústně
- Písanka str. 32, 1. -  8. řádek
- PS-PP (Procvič. pravopisu) str. 2, cv. 3 - u/ú/ů
- PS-HČ (Hravá čeština) str. 45, cv. 1
- Písnička: D. Patrasová - Měkké "i" a tvrdé "y" - práce s textem

M
- +/- do 100 - procvičování
- Geometrická tělesa
- Početník str. 13, 2. sloupeček
- PS str. 76
         str. 77, cv. 1 - 5
         str. 81

ČJS (Prvouka)
- Lidské tělo
- Části těla
- Uč. str. 30

HV
- D. Patrasová: Měkké "i" a tvrdé "y"
  (Poslech, text)
   Aby si děti mohly zazpívat alespoň doma, posílám odkaz:
   https://www.youtube.com/watch?v=WXxWTh4s84c&list=RDWXxWTh4s84c&start_radio=1

VV, ČSP
- Venku sněží  (malba temperovými barvami)

DÚ: ČJ - uč. str. 51, cv. 3 (Do sešitu Č-2)


 14. 1.

 • Zítra se bude ve třídě suplovat. V pondělí napíšu probrané učivo za oba dny.
 • Příští týden se budeme učit rýsovat. Zkontrolujte, prosím, dětem pomůcky. Zda mají v pořádku pravítko (nejlépe pravoúhlý trojúhelník) a ostře ořezanou tužku č.3. Jen tak se jim může rýsování dařit.

ČJ
- Pololetní písemná práce
- Písanka str. 31, dokončení
- PS-ČsP str. 5, 6, 7 - 1., 2. cv.
- PS-HČ str. 43, cv. 1 a (Podtrhni modře tvrdé souhlásky v 1. a 2. sloce.)
                               cv. 1 b, c

M
- +/- do 100 bez přechodu přes desítku
- PS str. 74, cv. 5 - kontrola DÚ
- PS str. 75, cv. 1 (Matematický diktát - děti zaškrtávaly správný výsledek + společná kontrola)
                       cv. 2
                       cv. 3 a (do sešitu M-1)
                       cv. 3 b, 4, 5

DÚ: ČJ - Umět perfektně vyjmenovat skupiny hlásek: Samohlásky - a, e, i, o, u, (y)
                                                                                                            Dvojhlásky - ou, au, eu
                                                                                                            Tvrdé souhlásky - h, ch, k, r, d, t, n
                                                                                                            Měkké souhlásky: ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň
                                                                                                            Obojetné souhlásky: b, f, l, m, p, s, v, z
                   PS-HČ: str. 43, cv. 1 a (Podtrhni tvrdé souhlásky ve zbývajících slokách.)


13. 1.

 • Prosím, aby děti měly stabilně ve škole suché převlečení a vhodné oblečení na ven. Za příznivého počasí budou chodit ven nejen v hodinách TV, ale také s paní vychovatelkou.
 • Dnes jsem dětem rozdala nové pracovní sešity Čtení s porozuměním.
  Prosím - obalit (pokud to bude možné) a podepsat na 1. stránce .

ČJ
- Pracovní list - příprava na pololetní písemnou práci
- Písanka str. 31, 1. - 6. řádek
- Jazykolamy
- PS-ČsP (Čtení s porozuměním), str. 3, 4

M
- +/- do 100 bez přechodu přes desítku
- Početník str. 13, 1. sloupeček
- Práce s počítadlem
- Odčítání na číselných řadách
- Znázornění odčítání od celé desítky
- Slovní úlohy
- PS str. 73, cv. 3 - kontrola DÚ
                 74, cv. 1, 2, 3, 4 a 5 - 1. sloupeček

TV
- Vycházka

DÚ: M - PS str. 74, cv. 5  (2. - 5. sloupeček)
        
(Zítra budeme psát pololetní práci z ČJ, kromě úkolů z dnešního prac. listu na děti
          čeká také určování druhů vět, doplňování  krátkých nebo dlouhých samohlásek
          a dvojhlásek do připravených slov a očíslování pořadí slov podle abecedy.)


 12. 1.

 • Prosím, aby děti měly stabilně ve škole suché převlečení a vhodné oblečení na ven. Za příznivého počasí budou chodit ven nejen v hodinách TV, ale také s paní vychovatelkou.

ČJ
- Hlásková skladba (procvičování na mazací tabulce)
- Pravopis i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
- Tvrdé souhlásky
- PS - HČ str. 41, cv. 2
                   str. 43, cv. 1 (četba básničky)

M
- +/- do 100 bez přechodu přes desítku
- slovní úlohy
- Početník str. 12, 3. sloupeček
- PS str. 72, cv. 4 - kontrola DÚ
- PS str. 73, cv. 1 - 1. část: - hry ve třídě na rozdělování počtu
                                    2. část: - samostatně
                        cv. 2 - samostatně, společná kontrola

ČJS (Prvouka)
- Lidské tělo - Každý jsme jiný
- Uč. str. 29
- PS str. 30, cv. 2, 3

DÚ: M - PS str. 73, cv. 3
         ČJS - PS str. 30, cv. 1 + dokončit cv. 2, kdo nestihl ve škole (na pátek 15. 1.)


11. 1.

 • Prosím, aby děti měly stabilně ve škole suché převlečení a vhodné oblečení na ven. Za příznivého počasí budou chodit ven nejen v hodinách TV, ale také s paní vychovatelkou.

ČJ
- Hlásková skladba (procvičování u tabule)
- Pravopis u/ú/ů/ - cvičení na IAT
- Tvrdá souhláska H a tvrdé slabiky HY, HÝ - cvičení na IAT
- Uč. str. 49, cv. 4 (samostatně do sešitu Č-1, zůstal ve škole ke kontrole)
- PS-PP str. 2, cv. 2 (u/ú/ů)
- Písanka str. 30
- Mimočítanková četba: Z. Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla

M
- Jednotky délky
- +/- do 100 (dopočítávání do celé desítky)
- Práce s počítadlem
- Práce na číselné ose
- PS str. 72, cv. 2, 3
                    cv. 4, 1. a 2. sloupeček

VV, ČSP
- Chytám na jazyk sněhovou vločku (kresba voskovkou)

DÚ: M - PS str. 72, cv. 4 (dokončení)


 8. 1.

ČJ
- Dělení slov na konci řádků (na mazací tabulku)
- Pravopis u/ú/ů
- Tvrdé a měkké souhlásky
- PS str. 39, cv. 5
         str. 40, cv. 3, 4, 5, 6

M
- Jednotky délky
- +/- do 100 bez přechodu přes desítku
- Početník str. 12, 2. sloupeček (zůstal ve škole ke kontrole)
- PS str. 71, cv. 2, 3, 4
         str. 72, cv. 1

ČJS
- Zima - opakování
- PS str. 29, cv. 1, 2, 3, 5
                     cv. 4 - práce na volný čas

DÚ: není. Užijte si pěkný  zasněžený víkend.


 7. 1.

 • Zítra půjdeme opět ven, tentokrát na 2 vyuč. hodiny. M, ČJ i ČJS zvládneme.
  S sebou: - boby, případně lopaty apod.
                     - vhodné oblečení i obuv (RUKAVICE, ČEPICI !)
                     - doporučuji i náhradní suché oblečení
                       (ponožky, tenké tepláčky či legíny, tričko)

ČJ
- Diktát (uč. str. 49, cv. 5) do sešitu Č-D
- Hlásková stavba slova (mazací tabulka)
- Uč. str. 49, cv. 3 (na mazací tabulku samostatně, kontrola na tabuli)
- Mimočítanková četba: Z. Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla

M
- Samostatné řešení slovní úlohy (na mazací tabulku)
- Procvičování +/- do 100 bez přes desítku
- Početník str. 12, 1. sloupeček
- Jednotky délky (mm, cm, m) - práce s pravítkem
- PS str. 71, cv. 1

DÚ: Užít si sníh, dokud ho máme.


 6. 1.

 • Ve čtvrtek a v pátek bych chtěla jít s dětmi ven. Prosím o vhodné oblečení a obuv.

ČJ
- Hlásková stavba (na mazací tabulce)
- Slabikotvorné R, L
- Pravopis u/ú/ů
- Jazykolamy
- Uč. str. 49, úvod
                         cv. 1
- PS-HČ str. 39, cv. 4
- Čítanka str. 52, 53

M
- Matematický diktát (do sešitu M-P)
- PS str. 70, cv. 3 (společně)
                        cv. 4 (skupinová práce)
                        cv. 5 (samostatně, společná kontrola)

DÚ: Jít ven a užít si sníh.
         Dobrovolně: Načit se jazykolam (nebo víc) zpaměti 
                                    a odříkat ho 3x za sebou rychle ale zřetelně (viz uč. ČJ str. 49).


 5. 1.

ČJ
- Procvičování na mazací tabulce: - Opakování: Dělení hlásek
                                                                      - Hlásková stavba slova
- Řazení slov podle abecedy           
- Pravopis u/ú/ů
- Uč. str. 48 - dokončení
- PS-PP (Procvičování pravopisu) str. 2, cv. 1 (1. a 2. řádek)
- Písanka str. 28 (ústně), písemně - nepovinné
                    str. 29 (zůstala ve škole ke kontrole)
- PS-HČ (Hravá čeština) str. 41, cv. 1

M
- Samostatné řešení slovní úlohy (na mazací tabulku)
- Matematický diktát +/- do 100 bez př. 10 - PS str. 69, cv. 10
- PS str. 70, cv. 1, 2

ČJS (Prvouka)
- Zima
- Zimní sporty
- Uč. str. 28
- PS str. 28, cv. 1, 2, 4, 5

DÚ: ČJ - nový PS-PP str. 2, cv. 1 (dokončení)
       ČJS - PS str. 28, cv. 3 (na pátek)


4. 1.

 • Děti dnes dostaly nový pracovní sešit velikosti A5 - Procvičování pravopisu.
  Prosím - obalit, vyplnit tabulku na 1. stránce.
 • Protože do školy nyní chodí pouze 1. a 2. třídy, můžeme se učit normálně podle rozvrhu hodin a na oběd děti chodí až po vyučování s paní vychovatelkou.

ČJ
- Vánoce (Co jsme našli pod stromečkem, Co jsme zažili, ...)
- Opakování : Abeceda
                            Druhy vět
                            Slovní význam
                            Dělení hlásek
- Souhlásky
- Uč. str. 48, úvod
                         cv. 1 (ústně)

M
- Matematický diktát - +/- do 20 (na mazací tabulku)
- +/- do 100 bez přechodu přes desítku
- Počítání se závorkami
- Řešení slovních úloh
- PS str. 69, cv. 1 (do sešitu M-1)
                        cv. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11

VV, ČSP
- Novoroční ohňostroj
  (Voskovka, tuš)

DÚ: ČJ - Uč. str. 48, opis 2. říkanky - zakroužkovat modrou pastelkou všechny souhlásky
         (Do sešitu Č-2)