2. A - Informace (leden)

28. 1.

 • Dnes jsem dětem předala výpisy z vysvědčení za 1. pololetí.
 • Dále jsem jim rozdala: - pracovní sešit Matematika - 2. díl
                                                - Hravý početník - 2. díl
                                                - Písanka 2. díl
 • Měli jsme "námořnický den" - abychom se ohřáli, zakotvili jsme tentokrát u břehů Afriky. Děti svými nákupy za naše třídní Denáry "přispěli" na záchranu ohrožených zvířat afrického safari. :)
  Poslouchali jsme písničku J. Nohavica - Afričančata

ČJ
- Druhy vět, Abeceda - procvičování
- Říkanky: Michal Černík - Tečka na konci věty
                     Jiří Žáček - Abeceda
- PS-ČsP str. 11
                  str. 26
- Mimočítanková četba: Z. Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla
  (Dnes jsme knížku dočetli.)

M
- Úsečka
- PS str. 87

ČJS (Prvouka)
- Lidské tělo: U lékaře
- Uč. str. 33
- PS str. 33 - opakování a kontrola DÚ
         str. 34

DÚ: není.
         Veďte děti, prosím, k pravidelnému čtení.
         Procvičujte +/- do 20 s přechodem a +/- do 100, obzvlášť příklady,
         ve kterých je třeba doplnit jeden chybějící člen.
         (Viz početník str. 14, 3. sloupeček - některým dětem to dělá potíže.)

Přeji všem krásné pololeletní a jarní prázdniny!


27. 1.

 • Zítra 28. 1. budeme mít 3. vyučovací hodinu mimořádně prvouku.
  4. vyučovací hodinu předám dětem výpis z vysvědčení za 1. pololetí.

ČJ
- Dělení hlásek, tvrdé slabiky - procvičování
- Uč. str. 55, cv. 4 - do sešitu Č-1 nebo 2
- PS-HČ str. 47, cv. 10
- Písanka str. 36, 1. - 7. řádek
- PS-ČsP str. 10 (vysvětlení)

M
- +/- do 100 - procvičování
- Početník str. 14, 3. sloupeček
- Druhy čar, Bod - procvičování
- Úsečka
- PS str. 86

DÚ: ČJ - Písanka str. 36 - dokončení  - opis  (+ zjištění významů slov - dobrovolně)
         ČJS - úkol z úterý
         PS - Čtení s porozuměním, str. 10 (úkol na jarní prázdniny)


 

26. 1.

 • Ve čtvrtek 28. 1. budeme mít 3. vyučovací hodinu mimořádně prvouku.
  4. vyučovací hodinu předám dětem výpis z vysvědčení za 1. pololetí.

ČJ
- Tvrdé souhlásky - procvičování
- Uč. str. 55, cv. 1 - na tabuli
                         cv. 3 - ústně
                         cv. 5 - po přípravě diktát do sešitu Č-D
- PS-HČ str. 47, cv. 9
- Písanka str. 35 - dokončení
- Mimočítanková četba: Z. Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla

M
- +/- do 100 - procvičování
- Rýsování
- Přímá čára, bod
- Početník str. 14, 2. sloupeček
- PS str. 85

ČJS (Prvouka)
- Lidské tělo: Smysly - opakování
                            Nemoc a úraz
- Uč. str. 32
- PS str. 33, cv. 1, 2

DÚ: ČJ - Uč. str. 55, cv. 2 (do sešitu Č-2)
          Na čtvrtek 28. 1.: ČJS - PS str. 33, cv. 3
                                                                             cv. 4 (ústně)

 


 

22. 1. a  25. 1.

ČJ
- Tvrdé souhlásky
- Uč. str. 54 - úvodní článek - ústně
                        - cv. 1 - ústně
                        - cv. 2 - po společné přípravě samostatně do sešitu Č-2
                        cv. 3 - ústně
- Písanka str. 34 - celá
                   str. 35, 1. - 8. řádek
- PS-HČ str. 46 - vše
                 str. 47, cv. 7, 8

M
- Rýsování
- Bod
- +/- do 100 - procvičování
- PS str. 77 - dokončení
         str. 83, cv. 1, 2, 3
         str. 84, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6
                        cv. 7 - vysvětlení na modelech těles

ČJS (Prvouka)
- Lidské tělo: Smysly
- Uč. str.31
- PS str. 32

DÚ: M- Početník str. 14, 1. sloupeček
               PS str. 84, cv. 1 - dokončit


21. 1.

 • Zítra se bude ve třídě suplovat, učivo za oba dny napíšu v pondělí.

ČJ
- Tvrdé souhlásky a tvrdé slabiky
- Uč. str. 53, cv. 2, 4 (ústně a u tabule)
- Písanka str. 33 - celá
- PS-ČsP str. 8 - hlasité čtení
                  str. 9 - 1. cvičení
                            - 2. cvičení, 1. věta

M
- Geometrie - rýsování
- Kontrola DÚ
- PS str. 82, cv. 1, 2, 3, 4, 5
                        cv. 6 - na volný list papíru

TV
- vycházka do okolí školy

DÚ: M - Početník str. 13, 3. sloupeček
         ČJ - PS-ČsP str. 9, dokončit 2. cvičení


 20. 1.

ČJ
- Tvrdé souhlásky
- Uč. str. 52, cv. 3 - společně ústně
                                   - potom samostatně do sešitu Č-1 (zůstal ve škole ke kontrole)
           str. 53 - úvodní článek (slabiky DY, DÝ)
                        - cv. 1, 2 (ústně)
- PS-HČ str. 45, cv. 3 (kontrola DÚ)
                               cv. 4 a, b
- Písnička D. Patrasové Měkké "i" a tvrdé "y" - poslech
                                                                                           - vyhledávání a kroužkování tvrdých slabik
                                                                                              modrou pastelkou   
- Písanka str. 32 - dokončení (zůstala ve škole ke kontrole)

M
- Společné zhodnocení a rozbor písemné práce
- Procvičování +/- do 100
- PS str. 77, cv. 6
- Geometrie - křivá čára, přímá čára, lomená čára
- Rýsování přímých čar na výkres A4

TV
- Vycházka do okolí školy

DÚ: M - Z druhé strany výkresu narýsovat tužkou libovolný obrázek pomocí pravítka.


 19. 1.

ČJ
- Tvrdé souhlásky
- Tvrdé slabiky
- Diktát (Uč. str. 51, cv. 4 - do sešitu Č-D) - zůstal ve škole ke kontrole
- Uč. str. 52 - úvodní článek
                         - cv. 1, 2 (ústně)
                         - výjimky - bublina kouzelníka dole na stránce
- PS-HČ str. 45, cv. 2
- PS-ČsP str. 7, poslední úkol
                  str. 8, tiché čtení článku + otázky na porozumění

M
- Pololetní písemná práce

ČJS (Prvouka)
- Části lidského těla
- PS str. 31

DÚ: ČJ - PS-HČ str. 45, cv. 3 a, b


 15. 1., 18. 1.

ČJ
- Tvrdé souhlásky
- Uč. str. 50 - úvod
                       - práce s obrázkem podle cv. 1, 2
          str. 51 - úvodní článek
                       - cv. 1, 2 - ústně
- Písanka str. 32, 1. -  8. řádek
- PS-PP (Procvič. pravopisu) str. 2, cv. 3 - u/ú/ů
- PS-HČ (Hravá čeština) str. 45, cv. 1
- Písnička: D. Patrasová - Měkké "i" a tvrdé "y" - práce s textem

M
- +/- do 100 - procvičování
- Geometrická tělesa
- Početník str. 13, 2. sloupeček
- PS str. 76
         str. 77, cv. 1 - 5
         str. 81

ČJS (Prvouka)
- Lidské tělo
- Části těla
- Uč. str. 30

HV
- D. Patrasová: Měkké "i" a tvrdé "y"
  (Poslech, text)
   Aby si děti mohly zazpívat alespoň doma, posílám odkaz:
   https://www.youtube.com/watch?v=WXxWTh4s84c&list=RDWXxWTh4s84c&start_radio=1

VV, ČSP
- Venku sněží  (malba temperovými barvami)

DÚ: ČJ - uč. str. 51, cv. 3 (Do sešitu Č-2)


 14. 1.

 • Zítra se bude ve třídě suplovat. V pondělí napíšu probrané učivo za oba dny.
 • Příští týden se budeme učit rýsovat. Zkontrolujte, prosím, dětem pomůcky. Zda mají v pořádku pravítko (nejlépe pravoúhlý trojúhelník) a ostře ořezanou tužku č.3. Jen tak se jim může rýsování dařit.

ČJ
- Pololetní písemná práce
- Písanka str. 31, dokončení
- PS-ČsP str. 5, 6, 7 - 1., 2. cv.
- PS-HČ str. 43, cv. 1 a (Podtrhni modře tvrdé souhlásky v 1. a 2. sloce.)
                               cv. 1 b, c

M
- +/- do 100 bez přechodu přes desítku
- PS str. 74, cv. 5 - kontrola DÚ
- PS str. 75, cv. 1 (Matematický diktát - děti zaškrtávaly správný výsledek + společná kontrola)
                       cv. 2
                       cv. 3 a (do sešitu M-1)
                       cv. 3 b, 4, 5

DÚ: ČJ - Umět perfektně vyjmenovat skupiny hlásek: Samohlásky - a, e, i, o, u, (y)
                                                                                                            Dvojhlásky - ou, au, eu
                                                                                                            Tvrdé souhlásky - h, ch, k, r, d, t, n
                                                                                                            Měkké souhlásky: ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň
                                                                                                            Obojetné souhlásky: b, f, l, m, p, s, v, z
                   PS-HČ: str. 43, cv. 1 a (Podtrhni tvrdé souhlásky ve zbývajících slokách.)


13. 1.

 • Prosím, aby děti měly stabilně ve škole suché převlečení a vhodné oblečení na ven. Za příznivého počasí budou chodit ven nejen v hodinách TV, ale také s paní vychovatelkou.
 • Dnes jsem dětem rozdala nové pracovní sešity Čtení s porozuměním.
  Prosím - obalit (pokud to bude možné) a podepsat na 1. stránce .

ČJ
- Pracovní list - příprava na pololetní písemnou práci
- Písanka str. 31, 1. - 6. řádek
- Jazykolamy
- PS-ČsP (Čtení s porozuměním), str. 3, 4

M
- +/- do 100 bez přechodu přes desítku
- Početník str. 13, 1. sloupeček
- Práce s počítadlem
- Odčítání na číselných řadách
- Znázornění odčítání od celé desítky
- Slovní úlohy
- PS str. 73, cv. 3 - kontrola DÚ
                 74, cv. 1, 2, 3, 4 a 5 - 1. sloupeček

TV
- Vycházka

DÚ: M - PS str. 74, cv. 5  (2. - 5. sloupeček)
        
(Zítra budeme psát pololetní práci z ČJ, kromě úkolů z dnešního prac. listu na děti
          čeká také určování druhů vět, doplňování  krátkých nebo dlouhých samohlásek
          a dvojhlásek do připravených slov a očíslování pořadí slov podle abecedy.)


 12. 1.

 • Prosím, aby děti měly stabilně ve škole suché převlečení a vhodné oblečení na ven. Za příznivého počasí budou chodit ven nejen v hodinách TV, ale také s paní vychovatelkou.

ČJ
- Hlásková skladba (procvičování na mazací tabulce)
- Pravopis i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
- Tvrdé souhlásky
- PS - HČ str. 41, cv. 2
                   str. 43, cv. 1 (četba básničky)

M
- +/- do 100 bez přechodu přes desítku
- slovní úlohy
- Početník str. 12, 3. sloupeček
- PS str. 72, cv. 4 - kontrola DÚ
- PS str. 73, cv. 1 - 1. část: - hry ve třídě na rozdělování počtu
                                    2. část: - samostatně
                        cv. 2 - samostatně, společná kontrola

ČJS (Prvouka)
- Lidské tělo - Každý jsme jiný
- Uč. str. 29
- PS str. 30, cv. 2, 3

DÚ: M - PS str. 73, cv. 3
         ČJS - PS str. 30, cv. 1 + dokončit cv. 2, kdo nestihl ve škole (na pátek 15. 1.)


11. 1.

 • Prosím, aby děti měly stabilně ve škole suché převlečení a vhodné oblečení na ven. Za příznivého počasí budou chodit ven nejen v hodinách TV, ale také s paní vychovatelkou.

ČJ
- Hlásková skladba (procvičování u tabule)
- Pravopis u/ú/ů/ - cvičení na IAT
- Tvrdá souhláska H a tvrdé slabiky HY, HÝ - cvičení na IAT
- Uč. str. 49, cv. 4 (samostatně do sešitu Č-1, zůstal ve škole ke kontrole)
- PS-PP str. 2, cv. 2 (u/ú/ů)
- Písanka str. 30
- Mimočítanková četba: Z. Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla

M
- Jednotky délky
- +/- do 100 (dopočítávání do celé desítky)
- Práce s počítadlem
- Práce na číselné ose
- PS str. 72, cv. 2, 3
                    cv. 4, 1. a 2. sloupeček

VV, ČSP
- Chytám na jazyk sněhovou vločku (kresba voskovkou)

DÚ: M - PS str. 72, cv. 4 (dokončení)


 8. 1.

ČJ
- Dělení slov na konci řádků (na mazací tabulku)
- Pravopis u/ú/ů
- Tvrdé a měkké souhlásky
- PS str. 39, cv. 5
         str. 40, cv. 3, 4, 5, 6

M
- Jednotky délky
- +/- do 100 bez přechodu přes desítku
- Početník str. 12, 2. sloupeček (zůstal ve škole ke kontrole)
- PS str. 71, cv. 2, 3, 4
         str. 72, cv. 1

ČJS
- Zima - opakování
- PS str. 29, cv. 1, 2, 3, 5
                     cv. 4 - práce na volný čas

DÚ: není. Užijte si pěkný  zasněžený víkend.


 7. 1.

 • Zítra půjdeme opět ven, tentokrát na 2 vyuč. hodiny. M, ČJ i ČJS zvládneme.
  S sebou: - boby, případně lopaty apod.
                     - vhodné oblečení i obuv (RUKAVICE, ČEPICI !)
                     - doporučuji i náhradní suché oblečení
                       (ponožky, tenké tepláčky či legíny, tričko)

ČJ
- Diktát (uč. str. 49, cv. 5) do sešitu Č-D
- Hlásková stavba slova (mazací tabulka)
- Uč. str. 49, cv. 3 (na mazací tabulku samostatně, kontrola na tabuli)
- Mimočítanková četba: Z. Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla

M
- Samostatné řešení slovní úlohy (na mazací tabulku)
- Procvičování +/- do 100 bez přes desítku
- Početník str. 12, 1. sloupeček
- Jednotky délky (mm, cm, m) - práce s pravítkem
- PS str. 71, cv. 1

DÚ: Užít si sníh, dokud ho máme.


 6. 1.

 • Ve čtvrtek a v pátek bych chtěla jít s dětmi ven. Prosím o vhodné oblečení a obuv.

ČJ
- Hlásková stavba (na mazací tabulce)
- Slabikotvorné R, L
- Pravopis u/ú/ů
- Jazykolamy
- Uč. str. 49, úvod
                         cv. 1
- PS-HČ str. 39, cv. 4
- Čítanka str. 52, 53

M
- Matematický diktát (do sešitu M-P)
- PS str. 70, cv. 3 (společně)
                        cv. 4 (skupinová práce)
                        cv. 5 (samostatně, společná kontrola)

DÚ: Jít ven a užít si sníh.
         Dobrovolně: Načit se jazykolam (nebo víc) zpaměti 
                                    a odříkat ho 3x za sebou rychle ale zřetelně (viz uč. ČJ str. 49).


 5. 1.

ČJ
- Procvičování na mazací tabulce: - Opakování: Dělení hlásek
                                                                      - Hlásková stavba slova
- Řazení slov podle abecedy           
- Pravopis u/ú/ů
- Uč. str. 48 - dokončení
- PS-PP (Procvičování pravopisu) str. 2, cv. 1 (1. a 2. řádek)
- Písanka str. 28 (ústně), písemně - nepovinné
                    str. 29 (zůstala ve škole ke kontrole)
- PS-HČ (Hravá čeština) str. 41, cv. 1

M
- Samostatné řešení slovní úlohy (na mazací tabulku)
- Matematický diktát +/- do 100 bez př. 10 - PS str. 69, cv. 10
- PS str. 70, cv. 1, 2

ČJS (Prvouka)
- Zima
- Zimní sporty
- Uč. str. 28
- PS str. 28, cv. 1, 2, 4, 5

DÚ: ČJ - nový PS-PP str. 2, cv. 1 (dokončení)
       ČJS - PS str. 28, cv. 3 (na pátek)


4. 1.

 • Děti dnes dostaly nový pracovní sešit velikosti A5 - Procvičování pravopisu.
  Prosím - obalit, vyplnit tabulku na 1. stránce.
 • Protože do školy nyní chodí pouze 1. a 2. třídy, můžeme se učit normálně podle rozvrhu hodin a na oběd děti chodí až po vyučování s paní vychovatelkou.

ČJ
- Vánoce (Co jsme našli pod stromečkem, Co jsme zažili, ...)
- Opakování : Abeceda
                            Druhy vět
                            Slovní význam
                            Dělení hlásek
- Souhlásky
- Uč. str. 48, úvod
                         cv. 1 (ústně)

M
- Matematický diktát - +/- do 20 (na mazací tabulku)
- +/- do 100 bez přechodu přes desítku
- Počítání se závorkami
- Řešení slovních úloh
- PS str. 69, cv. 1 (do sešitu M-1)
                        cv. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11

VV, ČSP
- Novoroční ohňostroj
  (Voskovka, tuš)

DÚ: ČJ - Uč. str. 48, opis 2. říkanky - zakroužkovat modrou pastelkou všechny souhlásky
         (Do sešitu Č-2)


 

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu na školní rok 2021/22

V následujícím souboru najdete výsledky letošního zápisu dětí do budoucích 1. tříd. Výsledky_zápisu_do_1._ročníku_pro školní rok 2021/2022.pdf148.96 KB

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru