2. A - Informace (prosinec)

 • Vytisknout

18. 12.

 • Adventní výzva pro děti a rodiče
  18. 12. Vyrob papírový řetěz na stromeček
  19. 12. Udělej si s rodiči vycházku do parku
  20. 12. Zapal s rodiči další svíčku na adventním věnci
  21. 12. Vyrob si papírového andělíčka
  22. 12. Pusť si svůj nejoblíbenější vánoční film
  23. 12. Zazpívej si všechny koledy, které znáš
  24. 12. Udělej si srodinkou pěknou fotku, Vánoce jsou tady!

ČJ, M
- vánoční pracovní listy

ČJS
- PS str. 27

Vánoční besídka
- Koledy - poslech, hry, tvoření

DÚ - není.
          Jen rada - bylo by dobré občas procvičit hbité pamětné počítání do 20

          Všem rodinám přeji klidné vánoční svátky prožité ve zdraví.


17. 12.

 • Adventní výzva pro děti a rodiče
  17. 12. Dej ptáčkům do krmítka semínka

ČJ
- Vánoční zvyky a obyčeje
- Verš, rým
- Uč. str. 47 (ústně)
                        cv. 4 - do sešitu Č-1

M
- +/- do 100 bez přechodu desítky
- Početník str. 11, 3. sloupeček
- PS str. 68, cv. 1, 2. 3

VV, ČSP
- Ozdoba na vánoční stromeček - andílek

DÚ - Opravy v sešitech
       - Zítra si děti do školy přinesou: prvouku, penál a žákovskou knížku,
                                                                          svačinu, pití,
                                                                          hračky a stolní hry (
na vlastní zodpovědnost, dle uvážení rodičů),
                                                                          vánoční cukroví


 16. 12.

 • Adventní výzva pro děti a rodiče:
  16. 12. Přečti si svoji nejoblíbenější pohádku

ČJ
- Diktát
- Vánoční přípravy, Advent
- Uč. str. 46 (ústně)
- PS str. 39, cv. 3
- Písanka str. 27

M
- Matematický diktát (hbité pamětné počítání) - do sešitu M-P
- Slovní úloha (samostatně) - do sešitu M-P, zůstal ve škole ke kontrole
- Sčítání do 100 bez přechodu desítky
- Krychle
- PS str. 67, cv. 2, 3, 4, 5, 6
- Početník str. 11, 2. sloupeček

DÚ: M - PS str. 60, cv. 4


 15. 12.

 • Adventní výzva pro děti a rodiče:
  15. 12. Napiš si na papír, co by ses chtěl/a v novém roce naučit

ČJ
- Slovní význam - procvičování
- Dělení hlásek
- Dělení slov na konci řádků
- Pravopis dlouhého ú/ů
- Uč. str. 45 - dokončení (ústně)

M
- Rozbor včerejší samostatné práce v sešitu M-P
- Geometrická tělesa
- PS str. 80

ČJS (Prvouka)
- Příroda v zimě - opakování
- PS str. 26, cv. 10, 11 (samostatně)
- Zvyky a tradice
- Uč. str. 26, 27

DÚ: - Opravy v sešitech
         - Domácí příprava na zítřejší matematický diktát a slovní úlohu


14. 12.

 • Adventní výzva pro děti a rodiče:
  14. 12. Zapal venku prskavky

ČJ
- Advent, vánoční zvyky
- Pravopis dlouhého ú/ů
- Uč. str. 44, cv. 2 (ústně)
                         cv. 3 (společně ústně, potom samostatně do sešitu Č-1)
                         Výjimky v pravopisu ú/ů (viz kouzelník dole)
           str. 45, úvodní článek + cv. 1 (ústně)
- PS str. 38, cv. 1, 2
- Písanka str. 26
- Recitace básně Bílá vločka

M
- Pamětné počítání +/- do 20
- Řešení slovních úloh
- Sčítání do 100 bez přechdu přes desítku
- Matematický diktát do sešitu M-P
- Slovní úloha (samostatně - do sešitu M-P) - zůstal ve škole ke kontrole
- PS str. 67, cv. 1 a), b), c) - vše přímo do PS

DÚ: ČJ - Uč. str. 44, cv. 4 (do sešitu Č-2)


 11. 12.

 • Adventní výzva pro děti a rodiče:
  11. 12. Překroj s rodiči jablíčko, jestli najdeš hvězdičku
  12. 12. Upeč s rodiči perníčky
  13. 12. Zapal s rodiči další svíčku na adventním věnci

ČJ
- Diktát - uč. str. 43, cv. 4 ( do sešitu Č-D - po domácí přípravě)
- Dělení hlásek
- Samohlásky - dlouhé ú/ů
- Uč. str. 44, úvod (ústně)
                        cv. 1 (na tabuli)
- Písanka - kontrola DÚ (zůstala ve škole)
- Přednes básně Bílá vločka

M
- Hbité pamětné počítání do 20 
  (matematický diktát - do sešitu M-P)
- Samostatné řešení slovní úlohy (do sešitu M-P) - zůstal ve škole ke kontrole
- PS str. 66, cv. 5, 6
- Početník str. 11, 1. sloupeček

ČJS (Prvouka)
- Zima v přírodě
- Práce s učebnicí na str. 24, 25
  a PS na str. 25 , cv. 5 a), b), c)
                                  cv. 6, 7
- Ps str. 26, cv. 8, 9

HV
- Advent
- PL - Sv. Lucie + vánoční pranostiky
- Vánoční koledy - poslech

DÚ: ČJ - oprava v sešitě Č-D


10. 12.

 • Adventní výzva pro děti a rodiče:
  10. 12. Pošli vánoční pohlednici prarodičům

ČJ
-
Druhy vět - procvičování
- Dělení hlásek
- Samohlásky, dvojhlásky
- PL - druhy vět (opakování)
- Uč. str. 43, úvod
                         cv. 1, 2
- PS str. 36, cv. 3

M
- Hbité pamětné počítání do 20 - procvičování
- Odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku
- Řešení slovních úloh
- PS str. 63, cv. 5
         str. 65 - vše
         str. 66, cv. 1, 2, 3, 4

DÚ: ČJ - Uč. str. 43, cv. 4 (Domácí příprava, zítzra budeme psát tento diktát ve škole.)
               - Písanka str. 25 (Dokončení + zjistit, co vyluštěná slova znamenají.)
               - Ukázat rodičům pracovní list - Druhy vět, zítra odevzdat ve škole.
         M - PS str. 64 - obrázek podle programu - NEPOVINNĚ


 9. 12.

 • Adventní výzva pro děti a rodiče:
  9. 12. Napiš si na papír věci, které se Ti letos podařily

ČJ
- Dělení hlásek
- Samohlásky
- Uč. str. 42 - úvod
                       - říkanky A, E, I, Y, O, U
                       - cv. 1 (do sešitu Č-2)
- PS str. 36, cv. 1, 2
- Písanka str. 25, 1. - 7. řádek
- Mimočítanková četba: Z. Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla

M
- Pamětné počítání (+/- do 20)

   Matematický diktát na mazací tabulku
- Sčítání desítek a jednotek bez přechodu desítky v oboru do 100
- Řešení slovních úloh
- PS str. 63, cv. 1, 2, 3, 4, 6

DÚ:  Opravy v sešitech
          ČJ -  Uč. str. 42, cv. 2: V sešitu Č-1 nadepsat 3 sloupečky A, E, I/Y
                                                      a slova roztřídit podle počáteční samohlásky.
                                          cv. 3: Napsat své jméno a příjmení, zakroužkovat všechny samohlásky
                                                      a zapsat jejich počet.
                 - trénovat básničku zpaměti
           M - trénovat hbité pamětné počítání (+/-  do 20)


8. 12.

 • Adventní výzva pro děti a rodiče:
  8. 12. Vyrob vánoční přáníčka pro členy rodiny

ČJ
- Dělení hlásek
- Druhy vět - procvičování
- Diktát (do sešitu Č-1)

M
- Sčítání desítek a jednotek bez přechodu přes desítku
- Osová souměrnost
- PS str. 62
- Výroba osově souměrných obrázků
- Matematický diktát - +/- do 20 s přechodem přes desítku hbitě (na mazací tabulku)

ČJS (Prvouka)
- Zima: Příroda v zimě
- Uč. str. 25
- PS str. 24

DÚ: ČJ - Naučit se dělení hlásek podle uč. str. 41
               - Učit se básničku Bílá vločka
         M - Trénovat pamětné +/- do 20 (odbourat používání prstů)


 4. a 7. 12.

 • Adventní výzva pro děti a rodiče:
  7. 12. Vyrob svícen ze skořápky ořechu

ČJ
- Dělení hlásek
- Procvičování abecedy
- Uč. str. 40, cv. 1 (hra se slabikami na tabuli))
                         cv. 3 (do sešitu Č-1)
          str. 41 - ústně nebo na tabuli
- PS - kontrola DÚ (str. 33, cv. 21 a str. 35, cv. 2)
- Písanka str. 23, dokončení
                    str. 24 - vše
                    (zůstala ve škole ke kontrole)
- Čítanka str. 46
- PL Advent, Barborky

M
- Geometrické útvary - procvičování
- Sčítání desítek a jednotek bez přechodu přes desítku
- PS str. 79
         str. 61 - vše
                      - cv. 7 do sešitu M-1
- Početník str. 9, 3. sloupeček
- Matematický diktát na mazací tabulku

ČJS (Prvouka)
- Rodina - opakování a procvičování učiva
- PS str. 23
- Zima - Příroda v zimě
- Uč. str. 24

DÚ: ČJ - Uč. str. 41, cv. 5 (do sešitu Č-1)
               - Naučit se do pátku 11. 12. zpaměti báseň Bílá vločka
                 (Děti ji dostaly v pátek vytištěnou.)
         PL Barborky, cv. 5 - nepovinně
         (Tip: Děti si mohou nakreslit holou větvičku a místo rozkvetlých kvítků lepit popcorn)


 3. 12.

 • Zítra se bude ve třídě suplovat, učivo za oba dny napíšu v pondělí.
 • Adventní výzva pro děti a rodiče:
  3. 12. Vyzdob si okno v pokojíčku
  4. 12. Natrhej a dej do vázy barborku
  5. 12. Připrav si básničku pro Mikuláše
  6. 12. Zapal s rodiči další svíčku na adventním věnci

ČJ
- Třídění hlásek
- Dělení slov na konci řádků
- Uč. str. 40 - úvod (Montíkův dopis + bublina Kouzelníka)
- Písanka str. 23, 1. - 5. řádek

M
- Porovnávání čísel 0-100
- PS str. 60, cv. 1, 2, 3
- Slovní úloha (sešit M-1)

VV, ČSP
- Bramborový čert

DÚ: ČJ - PS str. 35, cv. 2
        (S pomocí
učebnice na str. 41 doplňte  řady souhlásek = dokreslete chybějící obrázek
          v řadě a ke všem obrázkům napište jejich počáteční písmeno.)


 1. a 2. 12.

 • Zítra budeme mít VV a ČSP - děti si přinesou 2 brambory
 • Adventní výzva pro děti a rodiče:
  1. 12. Nakresli obrázek se sněhulákem
  2. 12. Vytvoř z papíru sněhové vločky

ČJ
- Pořadí slov ve větě
- Uč. str. 37
- Slovo, slabika , hláska
- Uč. str. 39 - říkadlo
                         cv. 1, 2, 4 - ústně
                         cv. 3 - společně na tabuli
- PS str. 33, cv. 20
         str. 35, cv. 1
- Písanka str. 22 - dokončení (zůstala ve škole ke kontrole)
- Čítanka str. 45 (správné frázování)

M
- Číselná řada 0 - 100
- Orientace na číselné ose
- Porovnávání čísel
- PS str. 58
         str. 59
- Matematický diktát (do sešitu M-P)

ČJS (Prvouka)
- Rodina - Pomáháme si
- Uč. str. 22, 23
- PS str. 22

DÚ: ČJ - PS str. 33, cv. 21
                  Uč. str. 39, cv. 5

         ČJS - PS str. 22, cv. 2