2. A - Informace (listopad)

  • Vytisknout

30. 11.

  • Zítra se bude ve třídě suplovat. Probrané učivo pošlu za oba dny ve středu.
  • Vzhledem k tomu, že chodíme na obědy během vyučování, budu tomu přizpůsobovat rozvrh hodin. Dnes jsme byli 5. vyuč. h. na procházce. Výtvarné činnosti jsem přesunula na čtvrtek.
    Děti si přinesou 2 brambory

ČJ
- Advent
- Vyprávění podle obrázkové osnovy
- Slovní význam - procvičování (slova  s citovým zabarvením)
- Učebnice str. 36, cv. 1 - 5 (ústně)
- PS str. 32, cv. 17
         str. 33, cv. 18, 19
- Písanka str. 22, 1. - 7. řádek
- Čítanka str. 44

M
- Orientace na číselné ose
- Porovnávání čísel do 100
- PS str. 56, cv. 5
         str. 57

DÚ: M - Početník str. 8, 3. sloupeček.
         + opravy v sešitech


 

27. 11

ČJ
- Písanka str. 21 (dokončení, zůstala ve škole ke kontrole)
- PS str. 31, cv. 14
         str. 32, cv. 15, 1

M
- Odčítání desítek
- Číselná řada 0-100 (čtení a zápis dvojciferných čísel)
- Početník str. 10, 1. sloupeček (zůstal ve škole ke kontrole)
- PS str. 56, cv. 1, 2 (Každý žák si tipnul jedno číslo 0-100 , které i všichni ostatní zaškrtli v tiketu.
                                        Potom jsme znovu čísla 0-100 losovali, opět každý žák jedno číslo,
                                        a vylosovaná čísla jsme zapsali do druhého tiketu.
                                        Potom jsme oba tikety porovnali, aby si děti uvědomily,
                                        že vyhrát je opravdu velká náhoda a štěstí.)
                        cv. 3 (diktovala jsem tato čísla:
                                   11, 36, 80, 27, 65, 72, 51, 49, 30, 2, 18, 97, 29, 15, 50, 33, 100, 54, 66, 98, 0)
                        cv. 4 do sešitu M-1 (zůstal ve škole ke kontrole)

ČJS (Prvouka)
- Podzim - test  (společná kontrola)
- Zájmy a povinnosti (Jak doma pomáháme?)
- PS str. 20, 21 - kontrola DÚ
         str. 21 (dokončení)

Námořnický den
- "Zakotvili jsme v Grónsku"
- Povídali jsme si o Grónsku, o životě eskymáků.....
- Plnili jsme úkoly na námořnickém pracovním listě
- Písnička: J. Nohavica - Grónská písnička (poslech a práce s textem)
   https://www.youtube.com/watch?v=Se2fAu5TiOM
- IAT: animovaná pohádka Hup a Hop - Jak je kormidelník zachránil
   https://www.youtube.com/watch?v=RCBcWRIYp3c
- Trh (Děti si opět nakupovaly za vysloužené naše námořnické Denáry.)
- Výplata za odvedenou práci v uplynulém dvouměsíčním období

DÚ: Oprava v sešitu ČJ-D.
         Ukázat rodičům test z Prvouky a v pondělí přinést zpět do školy.
         Nepovinné úkoly na námořnickém pracovním listě.


 26. 11.

ČJ
- Diktát (do sešitu ČJ-D)
- Slovní význam (procvičování)
- Uč. str. 35, cv. 1, 2, 3, 4, 6 (ústně či na tabuli)
- PS str. 31, cv. 13
- Písanka str. 21, malé psací b (1. - 5. řádek)

M
- Řády (jednotky, desítky, stovky)
- Práce s počítadlem
- Zápis a čtení čísel jednociferných, dvojciferných, trojciferných (tabale, mazací tabulka)
- PS str. 55, cv. 1, 2, 3, 4, 6

ČJS (Prvouka)
- Zájmy a povinnosti
- Uč. str. 21
- PS str. 21, cv. 1

DÚ: ČJ - Uč. str. 35, cv. 5 (Opiš a doplň slovo protikladné - do sešitu Č-1)
         ČJS (Prvouka) - PS str. 21, cv. 4


 25. 11.

ČJ
- Druhy vět - procvičování
- Slovní význam - procvičování
- Slova s citovým zabarvením - zdrobněliny
                                                             - sl. lichotná
                                                             - sl. hanlivá
- Uč. str. 34 - dole (ústně)
- PS str. 30, cv. 10
         str. 31, cv. 11 (seznámení se slabikotvorným r, l)
                       cv. 12
- Hra - pexeso (druhy vět)
- Mimočítanková četba - Z. Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla

M
- číselná řada 0-100 (po jednotkách)
- rozklad čísel na desítky a jednotky
- Porovnávání čísel 0-100
- PS str. 54, cv. 6, 7
- Početník str. 8, 2. sloupeček
                 str. 9, 3. sloupeček
- Mazací tabulka - řešení slovní úlohy (samostatně)
  (stručný zápis, znázornění, výpočet, odpověď)
  Do obchodu přivezli 40 kg mandarinek a 50 kg banánů. Kolik kilogramů ovoce přivezli
  do obchodu celkem?

ČJS (Prvouka)
- Podzim - test
- Rodinné oslavy
- PS str. 20, cv. 1, 3, 5

DÚ: ČJS - PS str. 20, cv. 2, 4


 24. 11.

ČJ
- Slovní význam - procvičování: - sl. nadřazená, podřazená, souznačná
                                                                 - sl. protikladná
                                                                 - sl. mnohoznačná
                                                                 - sl. souznačná (slova podobného významu)
- Slova spisovná a nespisovná
- Uč. str. 33, cv. 3 (ústně)
          str. 34, úvod
                         cv. 1, 2, 3 (ústně)
- PS str. 30, cv. 8, 9
- Písanka str. 20 - dokončení
   (Na 8. - 10. řádek jsme napsali slova: Wales, Washington, whisky, windsurfing, wolfram,
     worcester, wi-fi,
     na 11. a 12. řádek jména: Hana, Tomáš, Petr, Běla, Amálka, + každý své.)
- Čítanka str. 43

M
- Procvičování +/- do 20
- Číselná řada 0 - 100 (po jednotkách)
- PS str. 53 - kontrola DÚ
                      - kontrola cv. 5
                      - cv. 4a, b) - porovnání příkladů, připomněli jsme si důležitost závorky
        str. 44, cv. 1 - hra Bingo (1. tiket)
        str. 54, cv. 1, 2, 3, 4, 5

ČJS
- Rodina, rodokmen
- Rodinné slavy
- Uč. str. 20

DÚ: ČJ - Uč. str. 33, cv. 4 do sešitu Č-1 (Každý řádek opsat a připsat alespoň 1 slovo
                                                                                souznačné.)
         Nezapomenout zítra doma prvouku.


23. 11.

ČJ
- Slovní význam - Procvičování (na mazací tabulce): - sl. nadřazená, podřazená, souznačná
                                                                                                          - sl. protikladná
- Druhy vět  -  Procvičování (na mazací tabulce)
                                                        (na interaktivní tabuli
                                                         https://wordwall.net/cs/resource/6450274/druhy-v%c4%9bt
                                                         - na přání dětí sem dávám odkaz na hru - moc je to bavilo)
- Slova mnohoznačná a slova souznačná
- Uč. str. 33, úvod
                         cv. 1 - ústně
                         cv. 2 - do sešitu
- PS str. 29, cv. 7
- Písanka str. 20, 1. - 7. řádek

M
- Počítání se závorkami
- +/- do 20 (procvičování)
- PS str. 53, cv. 4a), b)
                        cv. 5

VV, ČSP
- První sněhové vločky
(práce s šablonou, stříhání, skládání papíru, rozmývaná fixa)
viz. odkaz: https://www.kitchentableclassroom.com/the-easiest-way-to-draw-a-snowflake/

DÚ: M - PS str. 53, cv. 2 - do sešitu M-1 (stručný zápis, znázornění, výpočet, odpověď)
         ČJ - oprava v sešitu Č-1
         ČJS (Prvouka) - Kdo neměl rodokmen na dvojlistu
                                           uprostřed pracovního sešitu.
   


 20. 11.

ČJ
- Slovní význam - slova nadřazená, podřazená, souřadná (procvičování)
                                 - slova protikladná
- Uč. str. 32, cv. 1 (na tabuli)
                         cv. 2, 4 (ústně)
                         cv. 3 (do sešitu ČJ-1, zůstal ve škole ke kontrole)
- PS str. 28, cv. 4 (kontrola DÚ)
         str. 29, cv. 5, 6
- Písanka str. 19 (dokončení, zůstala ve škole ke kontrole)
- Čítanka str. 41, K. V. Rais: Cestička k domovu

M
- Počítání se závorkami
- Řešení slovních úloh
- PS str. 53, cv. 1, 3

ČJS
- Podzim - opakování
- PS, dvojlist uprostřed - Můj rodokmen (strom naší rodiny)

HV
- státní svátek - 17. listopad - Mezinárodní den studenstva
                                                         - Den boje za svobodu a demokracii
- sledování pořadu Dějiny udatného českého národa - Sametová revoluce na YouTube:
https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4%8Desk%C3%A9ho+n%C3%A1roda+17.+listopad
- Česká státní hymna - poslech

DÚ: není, kdo nemá rodokmen v PS z prvouky - doplnit do úterý 24. 11.


 19. 11.

ČJ
- Druhy vět (procvičování)
- Počet slov ve větě
- Slovní význam - slova nadřazená, podřazená, souřadná
- Uč. str. 31 - úvodní článek
                        - cv. 1, 2, 5 (ústně)
                        - cv. 3 (na tabuli)
                        - cv. 4 (na mazací tabulku)
- PS str. 28, cv. 1, 2, 3, 4 (pouze 1. část - dny)
- Písanka str. 19 (1. - 5. řádek)
- Mimočítanková četba: Z. Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla

M
- Geometrické útvary
- Slovní úlohy
- Počítání se závorkami
- PS str. 78 (vše)
- PS str. 52, cv. 2 (do sešitu M-1)


 18. 11.

ČJ
- Druhy vět  (opakování a procvičování)
- Slovo a slovní význam (úvod do učiva)
- Uč. str. 30, cv. 1, 3, 5, 6  (ústně)
                         cv. 2, 4  (na tabuli)
- Písanka str. 18 - procvičení písmene w (na tabuli)
                                 - 6. řádek + vysvětlení významu slov

M
- číselná řada 0 - 100 po desítkách
- sčítání 0 - 20 s přechodem přes desítku pomocí rozkladu (opakování, na tabuli))
- Odčítání desítek
- PS str. 51, cv. 2
- Počítání se závorkami (úvod do učiva)
- PS str. 52, cv. 1, 3, 4, 5

TV
- procházka do okolí školy

DÚ: ČJ - Písanka str. 18, dokončení