2. A - Informace (listopad)

30. 11.

  • Zítra se bude ve třídě suplovat. Probrané učivo pošlu za oba dny ve středu.
  • Vzhledem k tomu, že chodíme na obědy během vyučování, budu tomu přizpůsobovat rozvrh hodin. Dnes jsme byli 5. vyuč. h. na procházce. Výtvarné činnosti jsem přesunula na čtvrtek.
    Děti si přinesou 2 brambory

ČJ
- Advent
- Vyprávění podle obrázkové osnovy
- Slovní význam - procvičování (slova  s citovým zabarvením)
- Učebnice str. 36, cv. 1 - 5 (ústně)
- PS str. 32, cv. 17
         str. 33, cv. 18, 19
- Písanka str. 22, 1. - 7. řádek
- Čítanka str. 44

M
- Orientace na číselné ose
- Porovnávání čísel do 100
- PS str. 56, cv. 5
         str. 57

DÚ: M - Početník str. 8, 3. sloupeček.
         + opravy v sešitech


 

27. 11

ČJ
- Písanka str. 21 (dokončení, zůstala ve škole ke kontrole)
- PS str. 31, cv. 14
         str. 32, cv. 15, 1

M
- Odčítání desítek
- Číselná řada 0-100 (čtení a zápis dvojciferných čísel)
- Početník str. 10, 1. sloupeček (zůstal ve škole ke kontrole)
- PS str. 56, cv. 1, 2 (Každý žák si tipnul jedno číslo 0-100 , které i všichni ostatní zaškrtli v tiketu.
                                        Potom jsme znovu čísla 0-100 losovali, opět každý žák jedno číslo,
                                        a vylosovaná čísla jsme zapsali do druhého tiketu.
                                        Potom jsme oba tikety porovnali, aby si děti uvědomily,
                                        že vyhrát je opravdu velká náhoda a štěstí.)
                        cv. 3 (diktovala jsem tato čísla:
                                   11, 36, 80, 27, 65, 72, 51, 49, 30, 2, 18, 97, 29, 15, 50, 33, 100, 54, 66, 98, 0)
                        cv. 4 do sešitu M-1 (zůstal ve škole ke kontrole)

ČJS (Prvouka)
- Podzim - test  (společná kontrola)
- Zájmy a povinnosti (Jak doma pomáháme?)
- PS str. 20, 21 - kontrola DÚ
         str. 21 (dokončení)

Námořnický den
- "Zakotvili jsme v Grónsku"
- Povídali jsme si o Grónsku, o životě eskymáků.....
- Plnili jsme úkoly na námořnickém pracovním listě
- Písnička: J. Nohavica - Grónská písnička (poslech a práce s textem)
   https://www.youtube.com/watch?v=Se2fAu5TiOM
- IAT: animovaná pohádka Hup a Hop - Jak je kormidelník zachránil
   https://www.youtube.com/watch?v=RCBcWRIYp3c
- Trh (Děti si opět nakupovaly za vysloužené naše námořnické Denáry.)
- Výplata za odvedenou práci v uplynulém dvouměsíčním období

DÚ: Oprava v sešitu ČJ-D.
         Ukázat rodičům test z Prvouky a v pondělí přinést zpět do školy.
         Nepovinné úkoly na námořnickém pracovním listě.


 26. 11.

ČJ
- Diktát (do sešitu ČJ-D)
- Slovní význam (procvičování)
- Uč. str. 35, cv. 1, 2, 3, 4, 6 (ústně či na tabuli)
- PS str. 31, cv. 13
- Písanka str. 21, malé psací b (1. - 5. řádek)

M
- Řády (jednotky, desítky, stovky)
- Práce s počítadlem
- Zápis a čtení čísel jednociferných, dvojciferných, trojciferných (tabale, mazací tabulka)
- PS str. 55, cv. 1, 2, 3, 4, 6

ČJS (Prvouka)
- Zájmy a povinnosti
- Uč. str. 21
- PS str. 21, cv. 1

DÚ: ČJ - Uč. str. 35, cv. 5 (Opiš a doplň slovo protikladné - do sešitu Č-1)
         ČJS (Prvouka) - PS str. 21, cv. 4


 25. 11.

ČJ
- Druhy vět - procvičování
- Slovní význam - procvičování
- Slova s citovým zabarvením - zdrobněliny
                                                             - sl. lichotná
                                                             - sl. hanlivá
- Uč. str. 34 - dole (ústně)
- PS str. 30, cv. 10
         str. 31, cv. 11 (seznámení se slabikotvorným r, l)
                       cv. 12
- Hra - pexeso (druhy vět)
- Mimočítanková četba - Z. Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla

M
- číselná řada 0-100 (po jednotkách)
- rozklad čísel na desítky a jednotky
- Porovnávání čísel 0-100
- PS str. 54, cv. 6, 7
- Početník str. 8, 2. sloupeček
                 str. 9, 3. sloupeček
- Mazací tabulka - řešení slovní úlohy (samostatně)
  (stručný zápis, znázornění, výpočet, odpověď)
  Do obchodu přivezli 40 kg mandarinek a 50 kg banánů. Kolik kilogramů ovoce přivezli
  do obchodu celkem?

ČJS (Prvouka)
- Podzim - test
- Rodinné oslavy
- PS str. 20, cv. 1, 3, 5

DÚ: ČJS - PS str. 20, cv. 2, 4


 24. 11.

ČJ
- Slovní význam - procvičování: - sl. nadřazená, podřazená, souznačná
                                                                 - sl. protikladná
                                                                 - sl. mnohoznačná
                                                                 - sl. souznačná (slova podobného významu)
- Slova spisovná a nespisovná
- Uč. str. 33, cv. 3 (ústně)
          str. 34, úvod
                         cv. 1, 2, 3 (ústně)
- PS str. 30, cv. 8, 9
- Písanka str. 20 - dokončení
   (Na 8. - 10. řádek jsme napsali slova: Wales, Washington, whisky, windsurfing, wolfram,
     worcester, wi-fi,
     na 11. a 12. řádek jména: Hana, Tomáš, Petr, Běla, Amálka, + každý své.)
- Čítanka str. 43

M
- Procvičování +/- do 20
- Číselná řada 0 - 100 (po jednotkách)
- PS str. 53 - kontrola DÚ
                      - kontrola cv. 5
                      - cv. 4a, b) - porovnání příkladů, připomněli jsme si důležitost závorky
        str. 44, cv. 1 - hra Bingo (1. tiket)
        str. 54, cv. 1, 2, 3, 4, 5

ČJS
- Rodina, rodokmen
- Rodinné slavy
- Uč. str. 20

DÚ: ČJ - Uč. str. 33, cv. 4 do sešitu Č-1 (Každý řádek opsat a připsat alespoň 1 slovo
                                                                                souznačné.)
         Nezapomenout zítra doma prvouku.


23. 11.

ČJ
- Slovní význam - Procvičování (na mazací tabulce): - sl. nadřazená, podřazená, souznačná
                                                                                                          - sl. protikladná
- Druhy vět  -  Procvičování (na mazací tabulce)
                                                        (na interaktivní tabuli
                                                         https://wordwall.net/cs/resource/6450274/druhy-v%c4%9bt
                                                         - na přání dětí sem dávám odkaz na hru - moc je to bavilo)
- Slova mnohoznačná a slova souznačná
- Uč. str. 33, úvod
                         cv. 1 - ústně
                         cv. 2 - do sešitu
- PS str. 29, cv. 7
- Písanka str. 20, 1. - 7. řádek

M
- Počítání se závorkami
- +/- do 20 (procvičování)
- PS str. 53, cv. 4a), b)
                        cv. 5

VV, ČSP
- První sněhové vločky
(práce s šablonou, stříhání, skládání papíru, rozmývaná fixa)
viz. odkaz: https://www.kitchentableclassroom.com/the-easiest-way-to-draw-a-snowflake/

DÚ: M - PS str. 53, cv. 2 - do sešitu M-1 (stručný zápis, znázornění, výpočet, odpověď)
         ČJ - oprava v sešitu Č-1
         ČJS (Prvouka) - Kdo neměl rodokmen na dvojlistu
                                           uprostřed pracovního sešitu.
   


 20. 11.

ČJ
- Slovní význam - slova nadřazená, podřazená, souřadná (procvičování)
                                 - slova protikladná
- Uč. str. 32, cv. 1 (na tabuli)
                         cv. 2, 4 (ústně)
                         cv. 3 (do sešitu ČJ-1, zůstal ve škole ke kontrole)
- PS str. 28, cv. 4 (kontrola DÚ)
         str. 29, cv. 5, 6
- Písanka str. 19 (dokončení, zůstala ve škole ke kontrole)
- Čítanka str. 41, K. V. Rais: Cestička k domovu

M
- Počítání se závorkami
- Řešení slovních úloh
- PS str. 53, cv. 1, 3

ČJS
- Podzim - opakování
- PS, dvojlist uprostřed - Můj rodokmen (strom naší rodiny)

HV
- státní svátek - 17. listopad - Mezinárodní den studenstva
                                                         - Den boje za svobodu a demokracii
- sledování pořadu Dějiny udatného českého národa - Sametová revoluce na YouTube:
https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4%8Desk%C3%A9ho+n%C3%A1roda+17.+listopad
- Česká státní hymna - poslech

DÚ: není, kdo nemá rodokmen v PS z prvouky - doplnit do úterý 24. 11.


 19. 11.

ČJ
- Druhy vět (procvičování)
- Počet slov ve větě
- Slovní význam - slova nadřazená, podřazená, souřadná
- Uč. str. 31 - úvodní článek
                        - cv. 1, 2, 5 (ústně)
                        - cv. 3 (na tabuli)
                        - cv. 4 (na mazací tabulku)
- PS str. 28, cv. 1, 2, 3, 4 (pouze 1. část - dny)
- Písanka str. 19 (1. - 5. řádek)
- Mimočítanková četba: Z. Svěrák - Tatínku, ta se ti povedla

M
- Geometrické útvary
- Slovní úlohy
- Počítání se závorkami
- PS str. 78 (vše)
- PS str. 52, cv. 2 (do sešitu M-1)


 18. 11.

ČJ
- Druhy vět  (opakování a procvičování)
- Slovo a slovní význam (úvod do učiva)
- Uč. str. 30, cv. 1, 3, 5, 6  (ústně)
                         cv. 2, 4  (na tabuli)
- Písanka str. 18 - procvičení písmene w (na tabuli)
                                 - 6. řádek + vysvětlení významu slov

M
- číselná řada 0 - 100 po desítkách
- sčítání 0 - 20 s přechodem přes desítku pomocí rozkladu (opakování, na tabuli))
- Odčítání desítek
- PS str. 51, cv. 2
- Počítání se závorkami (úvod do učiva)
- PS str. 52, cv. 1, 3, 4, 5

TV
- procházka do okolí školy

DÚ: ČJ - Písanka str. 18, dokončení


 

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu na školní rok 2021/22

V následujícím souboru najdete výsledky letošního zápisu dětí do budoucích 1. tříd. Výsledky_zápisu_do_1._ročníku_pro školní rok 2021/2022.pdf148.96 KB

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru