2. A - Informace (říjen)

 • Vytisknout

13. 10.

 • Od zítřka se všichni žáci naší školy budou vzdělávat distančním způsobem.
 • Učivo budu ukládat stejně jako loni do sdílené složky naší třídy pod odkazem
  >>> On-line výuka <<<
 • Více informací naleznete v e-mailu.

ČJ
- Procvičování abecedy
- Přepis
- Uč. str. 14, cv. 4 (přepis vět - do sešitu Č - 1)
          str. 15, cv. 1, 2, 3

M
- Okopírovaný prac. list str. 25 - kontrola DÚ
                                                 str. 26, cv. 1, 2 - samostatně
                                                                cv. 3, 4 - společně

ČJS - prvouka
- Podzim
- PS str. 9, 10

DÚ: M - PL str. 26, cv. 1, 2 - oprava
         ČJ - oprava v sešitě Č - 1
         ČJS - PS str. 9, cv. 1


12. 10.

ČJ
- Abeceda - procvičování
- Uč. str. 14 - úvodní říkanka
                        - cv. 1 - na mazací tabulku
                        - 2, 3 - společně na tabuli
- Písanka str. 10 - malé psací "t" (zůstala ve škole ke kontrole)
- Mimočítanková četba - Z. Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla

M
- odčítání s přechodem přes desítku - procvičování
- nerovnost a porovnávání čísel do 20
- Početník str. 5, 1. a 2. sloupeček (zůstal ve škole ke kontrole)
- Okopírovaný pracovní list (SPN str. 25), cv. 1, 2a, 2b, 4, 5

VV, ČSP
- Déšť - postava s deštníkem (kombinovaná technika - vodové barvy, voskovky)

DÚ: M - prac. list str. 25, cv. 3, 6


 8., 9. 10.

 • Včera se ve třídě suplovalo, proto dnes píšu probrané učivo za oba dny.

ČJ
- Uč. str. 13, cv. 1, 2 - ústně
                         cv. 3, 5 - na tabuli
                         cv. 4 - společně do sešitu
- Okopírovaný prac. list str. 7, cv. 1, 2 (zůstal ve škole)
- Písanka str. 9 - velké psací "U" (zůstala ve škole ke kontrole)
- Čítanka str. 18
- Mimočítanková četba - Z. Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla

M
- Odčítání s přechodem přes 10 - procvičování
- Okopírovaný prac. list (SPN) str. 24
- Početníček str. 4

ČJS - prvouka
- Domov - test
- Podzim, Příroda na podzim
- Uč. str. 8 - 9

DÚ: M - Početník str. 3, 3. sloupeček  


 7. 10.

 • Dnes zůstala žákovská knížka ve škole - zapisování známek

ČJ
- Abeceda
- Uč. str. 12 - dokončení
- Přepis - uč. str. 12, cv. 3 - do sešitu Č - 2 (zůstal ve škole ke kontrole)

M
- +/- do 20 s přechodem desítky
- Slovní úlohy typu  o něco více
- Početník str. 3, 2. sloupeček
- Okopírovaný prac. list (M - SPN) str. 23, cv. 1, 2, 3, 4, 6

TV
- Míčové hry
- Postoj čápa (disciplína pro SOV - rovnovážná poloha se zavřenýma očima na čas)

DÚ: M - PL str. 23, cv. 5, 7
        Opravy v sešitech.


6. 10.

ČJ
- Abeceda
- Uč. str. 12 - úvodní básnička J. Žáčka Eskymácká abeceda (sloka, verš, rým)
                       - cv. 1, 2 - ústně
                       - cv. 3 - opis z tabule do sešitu Č - 1 (zůstal ve škole ke kontrole)

M
- +/- do 20 s přechodem přes desítku
- Okopírovaný list str. 8 - kontrola DÚ
                                                - cv. 5 do sešitu M - 1 (zůstal ve škole ke kontrole)
                                     str. 8 z druhé strany prac. listu

ČJS - prvouka
- opakování kapitoly Domov
- PS str. 6 - kontrola DÚ
         str. 7, cv. 3, 4, 5
         str. 8, cv. 1, 2, 3, 5

DÚ: ČJS - PS str. 8, cv. 4 - na pátek. (V pátek si zkusíme napsat opakovací test.)


 5. 10.

 • Změna ve stravování - od tohoto týdne budeme chodit každé pondělí na oběd až po 5. vyučovací hodině.

ČJ
- Abeceda
- řazení slov podle abecedy (na mazací tabulku)
- Uč. str. 9, cv. 1, 2, 3, 5 (ústně)
- PS str. 25, cv. 4
- Písanka str. 8 (dokončení, ve škole ke kontrole)
- Čítanka str. 16, 17 (čtení s porozuměním)

M
- sčítání s přechodem přes desítku (procvičování)
- řešení slovních úloh
- slovní úloha typu: o něco více
- Okopírovaný pracovní list (z PS Alter 4/A - str. 8), cv. 1, 2, 3, 6

ČSP
- Námořnické tričko (stříhání, lepení)

DÚ: M - PL str. 8, cv. 6 (poslední sloupeček: o 5 menší)
         ČJ - PS str. 25, cv. 5, 6
Děti by měly každý den alespoň 15 minut číst nahlas.


 2. 10.

ČJ
- Abeceda
- Čtení s porozuměním
- PS str. 24
- Písanka str. 8, 1. - 6. řádek

M
- +/- do 20 s přechodem přes desítku
- řešní slovních úloh
- sešit M - 1 - slovní úloha (zápis, znázornění, výpočet, odpověď)
                       - 2 sloupečky příkladů na +/- do 20 bez přechodu přes desítku
                       - 2 sloupečky příkladů na +/- do 20 s přechodem přes desítku

ČJS - prvouka
- Můj domov
- Uč. str. 6
- PS str. 6, cv. 1, 2

DÚ: Opravy v sešitech
         Čj - opakovat abecedu
         ČJS - PS str. 6, cv. 3, 4  (na úterý)


 1. 10.

 • Dne 2. 10. 2020 (pátek) bude z důvodu konání voleb do krajského zastupitelstva
  provoz družiny a školního klubu pouze  do 14:00 hodin.

ČJ
- Abeceda
- PS str. 23, cv. 1, 2
- Opis z tabule do sešitu Č - 1 (zůstal ve škole ke kontrole)

M
- +/- do 20 s přechodem přes desítku
- Okopírovaný prac. list str. 16, cv. 1, 2, 3
- Početník str. 3, 1. sloupeček (Kdo nestihl, dokončí doma.)

DÚ: M - Okopírovaný prac. list str. 16, cv. 4 + motýlek, vyřešit tajenku
                na okopírovaném listu str. 3

         ČJ - uč. str. 11, cv. 4 (Přepiš jména do sešitu Č - 2)