2. A - Informace (říjen)

13. 10.

 • Od zítřka se všichni žáci naší školy budou vzdělávat distančním způsobem.
 • Učivo budu ukládat stejně jako loni do sdílené složky naší třídy pod odkazem
  >>> On-line výuka <<<
 • Více informací naleznete v e-mailu.

ČJ
- Procvičování abecedy
- Přepis
- Uč. str. 14, cv. 4 (přepis vět - do sešitu Č - 1)
          str. 15, cv. 1, 2, 3

M
- Okopírovaný prac. list str. 25 - kontrola DÚ
                                                 str. 26, cv. 1, 2 - samostatně
                                                                cv. 3, 4 - společně

ČJS - prvouka
- Podzim
- PS str. 9, 10

DÚ: M - PL str. 26, cv. 1, 2 - oprava
         ČJ - oprava v sešitě Č - 1
         ČJS - PS str. 9, cv. 1


12. 10.

ČJ
- Abeceda - procvičování
- Uč. str. 14 - úvodní říkanka
                        - cv. 1 - na mazací tabulku
                        - 2, 3 - společně na tabuli
- Písanka str. 10 - malé psací "t" (zůstala ve škole ke kontrole)
- Mimočítanková četba - Z. Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla

M
- odčítání s přechodem přes desítku - procvičování
- nerovnost a porovnávání čísel do 20
- Početník str. 5, 1. a 2. sloupeček (zůstal ve škole ke kontrole)
- Okopírovaný pracovní list (SPN str. 25), cv. 1, 2a, 2b, 4, 5

VV, ČSP
- Déšť - postava s deštníkem (kombinovaná technika - vodové barvy, voskovky)

DÚ: M - prac. list str. 25, cv. 3, 6


 8., 9. 10.

 • Včera se ve třídě suplovalo, proto dnes píšu probrané učivo za oba dny.

ČJ
- Uč. str. 13, cv. 1, 2 - ústně
                         cv. 3, 5 - na tabuli
                         cv. 4 - společně do sešitu
- Okopírovaný prac. list str. 7, cv. 1, 2 (zůstal ve škole)
- Písanka str. 9 - velké psací "U" (zůstala ve škole ke kontrole)
- Čítanka str. 18
- Mimočítanková četba - Z. Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla

M
- Odčítání s přechodem přes 10 - procvičování
- Okopírovaný prac. list (SPN) str. 24
- Početníček str. 4

ČJS - prvouka
- Domov - test
- Podzim, Příroda na podzim
- Uč. str. 8 - 9

DÚ: M - Početník str. 3, 3. sloupeček  


 7. 10.

 • Dnes zůstala žákovská knížka ve škole - zapisování známek

ČJ
- Abeceda
- Uč. str. 12 - dokončení
- Přepis - uč. str. 12, cv. 3 - do sešitu Č - 2 (zůstal ve škole ke kontrole)

M
- +/- do 20 s přechodem desítky
- Slovní úlohy typu  o něco více
- Početník str. 3, 2. sloupeček
- Okopírovaný prac. list (M - SPN) str. 23, cv. 1, 2, 3, 4, 6

TV
- Míčové hry
- Postoj čápa (disciplína pro SOV - rovnovážná poloha se zavřenýma očima na čas)

DÚ: M - PL str. 23, cv. 5, 7
        Opravy v sešitech.


6. 10.

ČJ
- Abeceda
- Uč. str. 12 - úvodní básnička J. Žáčka Eskymácká abeceda (sloka, verš, rým)
                       - cv. 1, 2 - ústně
                       - cv. 3 - opis z tabule do sešitu Č - 1 (zůstal ve škole ke kontrole)

M
- +/- do 20 s přechodem přes desítku
- Okopírovaný list str. 8 - kontrola DÚ
                                                - cv. 5 do sešitu M - 1 (zůstal ve škole ke kontrole)
                                     str. 8 z druhé strany prac. listu

ČJS - prvouka
- opakování kapitoly Domov
- PS str. 6 - kontrola DÚ
         str. 7, cv. 3, 4, 5
         str. 8, cv. 1, 2, 3, 5

DÚ: ČJS - PS str. 8, cv. 4 - na pátek. (V pátek si zkusíme napsat opakovací test.)


 5. 10.

 • Změna ve stravování - od tohoto týdne budeme chodit každé pondělí na oběd až po 5. vyučovací hodině.

ČJ
- Abeceda
- řazení slov podle abecedy (na mazací tabulku)
- Uč. str. 9, cv. 1, 2, 3, 5 (ústně)
- PS str. 25, cv. 4
- Písanka str. 8 (dokončení, ve škole ke kontrole)
- Čítanka str. 16, 17 (čtení s porozuměním)

M
- sčítání s přechodem přes desítku (procvičování)
- řešení slovních úloh
- slovní úloha typu: o něco více
- Okopírovaný pracovní list (z PS Alter 4/A - str. 8), cv. 1, 2, 3, 6

ČSP
- Námořnické tričko (stříhání, lepení)

DÚ: M - PL str. 8, cv. 6 (poslední sloupeček: o 5 menší)
         ČJ - PS str. 25, cv. 5, 6
Děti by měly každý den alespoň 15 minut číst nahlas.


 2. 10.

ČJ
- Abeceda
- Čtení s porozuměním
- PS str. 24
- Písanka str. 8, 1. - 6. řádek

M
- +/- do 20 s přechodem přes desítku
- řešní slovních úloh
- sešit M - 1 - slovní úloha (zápis, znázornění, výpočet, odpověď)
                       - 2 sloupečky příkladů na +/- do 20 bez přechodu přes desítku
                       - 2 sloupečky příkladů na +/- do 20 s přechodem přes desítku

ČJS - prvouka
- Můj domov
- Uč. str. 6
- PS str. 6, cv. 1, 2

DÚ: Opravy v sešitech
         Čj - opakovat abecedu
         ČJS - PS str. 6, cv. 3, 4  (na úterý)


 1. 10.

 • Dne 2. 10. 2020 (pátek) bude z důvodu konání voleb do krajského zastupitelstva
  provoz družiny a školního klubu pouze  do 14:00 hodin.

ČJ
- Abeceda
- PS str. 23, cv. 1, 2
- Opis z tabule do sešitu Č - 1 (zůstal ve škole ke kontrole)

M
- +/- do 20 s přechodem přes desítku
- Okopírovaný prac. list str. 16, cv. 1, 2, 3
- Početník str. 3, 1. sloupeček (Kdo nestihl, dokončí doma.)

DÚ: M - Okopírovaný prac. list str. 16, cv. 4 + motýlek, vyřešit tajenku
                na okopírovaném listu str. 3

         ČJ - uč. str. 11, cv. 4 (Přepiš jména do sešitu Č - 2)  

 

 

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu na školní rok 2021/22

V následujícím souboru najdete výsledky letošního zápisu dětí do budoucích 1. tříd. Výsledky_zápisu_do_1._ročníku_pro školní rok 2021/2022.pdf148.96 KB

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru