2. A - Informace (září)

 • Vytisknout

30. 9.

 • Důležité upozornění:
  V pátek 2. 10. končí provoz školní družiny z důvodu konání voleb a zabezpečení hygienických opatření již ve 14:00 hod.

ČJ
- Abeceda
- Uč. str. 10, práce s abecedou (řazení slov podle abecedy)
- Písanka str. 7 - dokončení (zůstala ve škole ke kontrole)

M
- Odčítání s přechodem přes desítku v oboru 0-20
- Řešení slovních úloh
- Okopírovaný prac. list str. 15, cv. 1, 2, 3
- Matematický diktát: +/- do 20 bez přechodu přes 10, do sešitu M - P
  (zůstal  ve škole ke kontrole)
- Početník - kontrola DÚ (zůstal ve škole)

DÚ: M - Prac list str. 15, cv. 4
         ČJ - Abeceda zpaměti


29. 9.

 •  Důležité upozornění:
  V pátek 2. 10. končí provoz školní družiny z důvodu konání voleb a zabezpečení hygienických opatření již ve 14:00 hod.

ČJ
- Vyprávění -  dějová posloupnost, tvoření vět podle obrázků
- Abeceda
- PS str. 7
- Uč. str. 10

M
- Odčítání do 20 s přechodem přes desítku
- Okopírovaný PL str. 14
- Početník str. 2, 1. sloupeček

ČJS
- Den české státnosti, Naše vlast - opakování
- PS str. 7, cv. 1, 2

DÚ: M - Početník str. 2 - 2. a 3. sloupeček
         ČJ - naučit se českou abecedu podle uč. str. 10 (nejpozději do pátku 2. 10.)


 25. 9.

Dnes jsme měli 1. "námořnický" den. Zakotvili jsme na evropském kontinentu, a protože slaví naše země státní svátek, navštívili jsme náš domov, Českou republiku, abychom se o ní a o našem patronovi, svatém Václavovi, něco dozvěděli. Vyrobili jsme si peněženky na naše námořnické Denáry, vyplatili jsme první mzdu a navštívili tržiště.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám přispěli různým "zbožím" do našeho obchodu a rozšířili tak náš rozmanitý sortiment. Dětem se nakupování moc líbilo. Budeme se těšit zase za měsíc do dalšího přístavu.

Dnes jsme ještě stihli:

ČJ
- Písanka str. 7, 1. - 7. řádek

ČSP
- Má vlast
- Prvouka - uč. str. 7

HV
- Česká státní hymna - poslech
- Píseň Dobrý král Václav

DÚ: není. Přeji všem příjemný prodloužený víkend.


 24. 9.

ČJ
- Diktát krátkých vět do sešitu Č-D (zůstal ve škole ke kontrole)
- PS str. 6, cv. 17 - kontrola DÚ
                     cv. 18
- Písanka str. 6, 1. - 5. řádek
                                8. - 10. řádek
- Čítanka str. 11

M
- matematický diktát (+/- do 20 bez přechodu přes desítku) do sešitu M-P
  (zůstal ve škole ke kontrole)
- Okopírovaný prac. list str. 12, cv. 3, 4
                                                str. 13 - vše

DÚ: ČJ - Písanka str. 6 - 6., 7., 11. a 12. řádek


23. 9.

ČJ
- čtení s porozumění a práce s textem
- Uč. str. 9 - úvodní článek
                     - cv. 1, 2  (ústně)
                     - cv. 3 - nejprve společně ústně
                                  - opis z tabule do sešitu Č-1 (Učili jsme se najít a opravit chybu.)

M
- + s přechodem přes desítku, připočítávání k číslu 5
  (práce s 2 krabičkami od vajíček po 10, s počítadlem, s číselnou osou)
- Okopírovaný prac. list str. 11, cv. 3 (kontrola DÚ)
                                                               cv. 4
                                                 str. 12, cv. 1, 2
- Početník str. 6, 1. sl.  (+/- do 20 bez přechodu přes desítku)

DÚ: ČJ - PS str. 6, cv. 17 (Pracujte podle zadání a potom první tři věty přepište
         do sešitu Č-1)
         M - oprava v sešitu M-1


18., 21., 22. 9.

 • V pátek a v pondělí se ve třídě suplovalo. Posílám tedy učivo za uplynulé tři dny.

ČJ
- Uč. str. 8, cv. 2, 3, 4 (ústně)
                       cv. 5, 6 (do sešitu Č-1)
- PS str. 4, 5 (vše)

- Písanka str. 4, 5
- Čítanka str. 9

M
- Okopírovaný prac. list str. 9, 10 - vše
                                                str. 11, cv. 1, 2
- +/- do 20 bez přechodu přes desítku - procvičování
- 2 sloupečky příkladů do sešitu M-1
   3+4=     12+7=
   8-6=      14-3=
   7+3=     18+2=
   5+2=      5+13=
   9-4=      17-7=
   1+0=     20-5=

ČJS - Prvouka
- Uč. str. 4, 5
- PS str. 3 - kontrola DÚ
         str. 4 - vše
         str. 5, cv. 1, 2, 3

DÚ: M - Prac. list str. 11, cv. 2 - dokončit, cv. 3
         ČJS - PS str. 5, cv. 4, 5
(na pátek 25. 9.)


 17. 9.

ČJ
- Dvojhlásky
- Psaní vlastních jmen
- PS str. 3, cv. 8 - kontrola DÚ
                     cv. 7, 9, 10
                    (PS zůstal ve škole ke kontrole)
- Uč. str. 7, cv. 6 (společně na tabuli)
          
str. 8, cv. 1 (ústně)

M
- sčítání s přechodem přes desítku
- Okopírovaný prac. list str. 8, cv. 3, 4

DÚ: M - Okopírovaný PL str. 9, cv. 1


 16. 9.

 • Děti dnes dostaly kartu "Moje první čtení".
  Je to motivační pomůcka, aby doma každý den nahlas četly.
  Doma si ji přeloží na velikost A5, vyplní jméno a příjmení a do prázdného okénka na titulní straně si ji vyzdobí.
  Pokud budou daný den minimálně 15 minut nahlas číst, poprosí Vás o podpis. Když číst nebudou, nic se neděje a karta ten den zůstane nepodepsaná.
  Každý den můžou získat pouze jeden podpis.
  (Pokud čtou déle než 15 minut, je to jenom dobře.)
  Za 8 podpisů získají jako odměnu nálepku do připraveného okýnka na  pravém okraji tabulky.

ČJ
- Uč. str. 7, cv. 1, 2, 3, 4 - ústně
                      cv. 5 na mazací tabulku
                      cv. 7 do sešitu Č-1
- PS  str. 3, cv. 5, 6

M
- opakování + s přechodem přes desítku (9+..., 8+...)
- vyvození příkladů na + s přechodem přes desítku typu 7+...
- Okopírovaný prac. list. str. 8, cv. 1, 2

DÚ: ČJ - PS str. 3 cv. 8


 15. 9.

 • Dnes jsme se zúčastnili výukového programu záchranné stanice Seiferos.
 • Do školy jsme se vrátili během 3. vyučovací hodiny. Děti se nasvačily a v 11:10 jsme šli na oběd. Proto jsme moc práce nestihli. Matematika nebyla.

ČJ
- PS str. 2, cv. 2 (dokončení)
                     cv. 3, 4

ČJS
- PS str. 2 (kontrola DÚ)
         str. 3, cv. 1, 2, 3

DÚ: ČJS (Prvouka) - PS str. 3, cv. 4


 11., 14. 9.

 • Zítra jdeme na výukový program záchranné stanice Seiferos z Lednice.
  Sraz ve třídě. Začátek v 8:30 na Sokolském stadionu. Vhodné oblečení a obuv. Vybíráme 60,- Kč.
 • Vybíráme 300,-Kč do třídního fondu.

ČJ
- Cesta do školy - uč. str. 6, cv. 1, 2, 3  (ústně)
                                                         
cv. 4, 5 (na mazací tabulku)
-
PS Hravá Čeština - str. 2, cv. 1, 2 (z cv. 2 pouze levou polovinu)
-
Písanka str. 2 (dokončení)
                    str. 3 - vše (Písanky zůstaly u mě ke kontrole)
-
Čítanka str. 7

M
- + do s přechodem přes základ deset - pomocí orzkladu
                                                                              - na číselné ose
- řešení slovních úloh
- Okopírovaný prac. list str. 7

ČJS
- ŠKOLA - Jsem školák
                  - Školní rok
- PS str. 2, cv. 1, 2
- Uč. str. 3

HV
- hudební omalovánka
- píseň - Námořníci

DÚ: ČJS - PS str. 2, cv. 3, 4


 10. 9.

 • Vybíráme 60,-Kč na akci Seiferos (letové ukázky dravců)
 • Vybíráme 300,-Kč do třídního fondu
 • Zítra se bude ve třídě suplovat, jedu k lékaři do Brna. Výuku připravím. Hotové úkoly ale pošlu za oba dny až v pondělí.

TV
- Pohybové hry
- Poskoky, cval, krok sun krok
- Míčové hry

ČJ
- Pohlednice, adresa, odesílatel, adresát
- Uč. str. 5
- Práce s pohledy, které děti poslaly třídě z prázdninových výletů
- Písanka str. 2 - opakování tvarů jednotlivých písmen abecedy, opětovné vysvětlení
  (po písmeno "v" včetně)

M
- matematický diktát +/- do 20 bez přechodu přes desítku (na mazací tabulku)
- sčítání do 20 s přechodem přes základ 10
- nový okopírovaný pracovní list str. 6, cv. 1, 2 (z PS pro 1. roč. SPN - 3. díl)

DÚ: Není.


 9. 9.

 • Vážení rodiče,
  vzhledem k avizované povinnosti nosit ve všech vnitřních prostorách roušky Vás vyzývám,
  abyste zítra, tj. 10. 9. 2020 rozhodně vybavili své dítě do školy dvěma kusy ochranných roušek.
  Sledujte, prosím, dnešní zprávy, kde by v průběhu dne mělo být vše upřesněno.
  Děkuji za pochopení.
  PaedDr. Pavel Kessner, ředitel školy
 • Vybíráme 60,-Kč na akci Seiferos (letové ukázky dravců)
 • Vybíráme 300,-Kč do třídního fondu

ČJ
- Uč. str. 3
- Diktát věty na mazací tabulku (Jak se jmenuje tvůj pes?)
- Písanka str. 2 (pouze po písmeno "e" včetně)

M
- + s přechodem přes desítku (řešení pomocí rozkladu)
- + s přechodem přes desítku (řešení na číselné ose)
- Nakopírovaný pracovní list (dokončení, děti ho už do školy nemusí nosit)
- Početník str. 1 - číselné řady do 20

TV
- nízký start
- běh na 60m

DÚ: M - Početník str. 1, dokončit šedý sloupeček