1. A - Informace (únor)

 • Vytisknout

28. 2.

 • Příští týden půjdeme bruslit ve čtvrtek 5. 3.  ve stejnou dobu, jak jsme zvyklí.

ČJ
- Slabikář str. 54, cv. 3 - na IAT společně
                                             - do sabikáře samostatně
                    str. 55, cv. 1, 2
- Nácvik psaní velkého psacího "Z" na mazací tabulku
- Písanka str. 17 (zůstala ve škole ke kontrole)

M
- sčítání a odčítání více čísel
- porovnávání č. do 10
- pohyb na číselné ose
- PS str. 23, cv. 1, 2

ČSP
- stavění sněhuláka

DÚ: ČJ - slabikář str. 55, cv. 1 (číst 2x, pojmenovávejte další "zvířecí rodiny")


 

 27. 2.

 • Dnes jsme byli bruslit. Děkuji všem rodičům, kteří pomohli.
  Příští týden půjdeme
  bruslit ve čtvrtek 5. 3.  ve stejnou dobu, jak jsme zvyklí.

Včera a dnes jsme probrali:
ČJ
- Slabikář str. 52 - dokončení
                     str. 53  - celá
                     str. 54, cv. 1, 2
- Písanka str. 16, str. 18 (1., 2. a 4 řádek)

M
- Sloupeček č. 22 (do sešitu)
- PS str. 21, 22
         str. 17, 8. a 9. cv.

ČJS
- Rodina (příbuzenské vztahy, fotografie)

DÚ: ČJ - Písanka str. 18, 3., 5. - 8. řádek
         M - PS str. 17, cv. 6, 7 (ze včerejška)


 25. 2.

 • Zítra se bude ve třídě suplovat.
  1. a 2. vyučovací hodinu se uskuteční školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastní 4 děti naší třídy.
 • Ve čtvrtek půjdeme bruslit  ve stejnou dobu, jak jsme zvyklí.
  Sraz ráno v 7:45 v šatně, kde si děti nechají aktovky.
  S sebou do batohu: brusle, rukavice, přilbu,10,- Kč, pití a nějakou drobnou svačinku do kapsy.
  Normální svačinu se děti snědí až ve škole.
  Návrat do školy po 10. hodině.
  Myslete, prosím, na to, aby děti měly do třídy suché oblečení.

ČJ
- recitace
- nácvik čtení slov s předložkou
- Slabikář str. 51, cv. 3 - procvičování
                                   cv. 5 -opis věty z tabule do slabikáře
                     str. 52 - vyvození písmene H, h
                                  cv. 1, 2, 3
- Písanka str. 15 - psaní slov s předložkou, přepis
- Přepis věty z tabule: Strýc Milan koupil starý mlýn. (do sešitu ČJ)

ČJS
- Čas (opakování)
- Rodina - rodinné vztahy
- Uč. str. 31

DÚ: M - přinést vystřižená peříčka z PS str. 21 dole
         ČJ - oprava v sešitu
         ČJS - přinést na čtvrtek fotografie rodiny a příbuzných
                    (Budeme si povídat o příbuzenských vztazích.)


 24. 2.

 • Tento týden půjdeme bruslit ve čtvrtek 27. 2.  ve stejnou dobu, jak jsme zvyklí.

ČJ
- recitace
- Slabikář str. 50 - procvičování čtení
                                 - cv. 3
- Nácvik čtení předložek
- Slova protikladná
- Slabikář str. 51, cv. 1 - 4
- Nácvik psaní velkého psacího "C" - mazací tabulka
- Písanka str. 14

M
- Číselná řada 0 - 10
- Porovnávání čísel do 10
- PS str. 20
- Zápis příkladů
- První pasní str. 12
   (Děti již tento sešit nemusí do školy nosit.)

DÚ: ČJ - Slabikář str. 51, cv. 3 (číst 3x)
                 Písanka str. 14 - poslední tři řádky
         M - PS str. 21 - vystřihnout peříčka (na středu)


21. 2.

 • Příští týden půjdeme bruslit ve čtvrtek 27. 2.  ve stejnou dobu, jak jsme zvyklí.

ČJ
- recitace
- nácvik psaní malého psacího "c" - na mazací tabulku
- písanka str. 12
                    str. 13, 3., 6. a 8. řádek
- slabikář str. 49 - procvičování čtení
                    str. 50, cv. 1, 2

M
- matematický diktát (do sešitu M)
- PS str. 19
         str. 17, cv. 1, 2 - kontrola DÚ
                        cv. 3, 4, 5

DÚ: ČJ - Písanka str. 13 - dokončit
                  Slabikář str. 50, cv. 1 (číst 2x)
         Opravy v sešitech.


 20. 2.

 • Dnes jsme byli bruslit. Děkuji všem rodičům, kteří pomohli.
  Příští týden půjdeme
  bruslit ve čtvrtek 27. 2.  ve stejnou dobu, jak jsme zvyklí.

ČJ
- Slabikář str. 49

M
- +/- sloupeček č. 21 (v sešitu M)
- počet 10, č. 10
- PS str. 18, cv. 4
- První psaní (Číslice) str. 11 - nácvik psaní č. 10

ČJS
- Čas - opakování, procvičování
- Uč. str. 30
- PS str. 30, cv. 1, 2

DÚ: ČJ - Slabikář str. 49, čtení u modrého a červeného balónku (3x)
         M - Trénovat +/- a rozklady do 9 zpaměti.
         ČJS - Prvouka PS str. 30, cv. 3, 4


 19. 2.

 • Zítra půjdeme bruslit  ve stejnou dobu, jak jsme zvyklí.
  Sraz ráno v 7:45 v šatně, kde si děti nechají aktovky.
  S sebou do batohu: brusle, rukavice, přilbu,10,- Kč, pití a nějakou drobnou svačinku do kapsy.
  Normální svačinu se děti snědí až ve škole.
  Návrat do školy po 10. hodině.
  Myslete, prosím, na to, aby děti měly do třídy suché oblečení.

ČJ
- recitace
- Slabikář str. 48 - celá (čtení slabik a slov s písmenem C, c)
                     str. 49, cv. 1
- Skládání slov ze skládací abecedy
- Diktát slov (kos, vrána, orel, Mourek, veze) - do sešitu ČJ

M
- PS str. 16, cv. 1 - matematický diktát
                        cv. 3 - na rychlost
- vyvození č. 10
- PS str. 18, cv. 1, 2, 3

DÚ: M - PS str. 17, cv. 1, 2


 18. 2.

 • Tento týden půjdeme bruslit ve čtvrtek 20. 2. ve stejnou dobu, jak jsme zvyklí.

ČJ
- recitace
- procvičování čtení slov s dvojhláskami
- vyvození písmene C, c
- Slabikář str. 46, 47 - čtení článků
                     str. 47, cv. 4 - vyznačili jsme obloučkem slabiku s dvojhláskou
                     str. 48, cv. 1
- Písanka str. 11 (zůstala ve škole ke kontrole)

ČJS
- Režim dne
- Uč. str. 29
- práce u IAT
- PS str. 29

VV
- Ruka pod lupou plná bacilů
  (voskovka, vodové barvy)

DÚ: Slabikář str. 47, cv. 4 (číst 3x)
         Přepis 1. a 3. věty ze slabikáře str. 47, cv. 1 (do sešitu ČJ)
         Vystřihnout ze skládací abecedy dvojhlásky Au, au, Ou, ou  a písmeno C, c.
        
Budeme pokračovat v přednesu básničky zpaměti - třídní kolo soutěže.


 17. 2.

 • Tento týden půjdeme bruslit ve čtvrtek 20. 2. ve stejnou dobu, jak jsme zvyklí.

ČJ
- opakování básně "Kámen v botě" zpaměti
- Dvojhlásky Au, Ou
- Slabikář str. 46, cv. 2, 3, 4
                     str. 47, cv. 1, 2, 3
- Písanka str. 9, 10 (zůstala ve škole ke kontrole)

M
- První psaní (číslice) str. 10, 1. - 5. řádek - procvičování psaní číslic
- rozklad čísel
- slovní úlohy
- počítání na číselné ose
- PS str. 15, cv. 1, 3
         str. 16, cv. 1, 2, 4, 5, 6, 7

DÚ: M - PS str. 14, cv. 4
                První psaní str. 10, 6. - 8. řádek
                Trénovat +/- a rozklady do 9 zpaměti.
                Od zítřka začneme přednášet básničky pro třídní kolo soutěže.


14. 2.

 • Příští týden půjdeme ve čtvrtek 20. 2. bruslit ve stejnou dobu, jak jsme zvyklí.

ČJ
- opakování básně "Kámen v botě" zpaměti
- Skládání slov z písmen ze skládací abecedy
- Vyvození dvojhlásek Au, Ou
- Slabikář str. 44 - procvičování čtení
                     str. 45, cv. 3, 4, 5
                     str. 46, cv. 1

M
- matematická rozcvička - hra O kapitánskou čepici (na rychlost +/-)
- procvičování +/- do 9
- PS str. 13, cv. 6, 7 (společná kontrola)
         str. 11, cv. 10 (matematický diktát)
         str. 14, cv. 1, 2, 3

ČSP
- Ptáček na větvičce (stříhání lepení)

DÚ: ČJ - procvičovat čtení ve slabikáři
         M - vlepený sloupeček č. 20 na +/- (v sešitu M)
                 + opravy (za chybný výsledek napsat správný)


 13. 2.

 • Dnes jsme během 1. a 2. vyučovací hodiny navštívili knihovnu.
 • Příští týden půjdeme ve čtvrtek 20. 2. bruslit ve stejnou dobu, jak jsme zvyklí.

ČJ
- Slabikář str. 44, cv. 4, 5
                     str. 45, cv. 1, 2
- Písanka str. 7, 1. - 4. řádek

M
- sloupeček příkladů na +/-  (č. 19 - v sešitu M)
- geometrické útvary - procvičování
- řešení slovních úloh typu "O něco více/méně"
  (znázornění, výpočet, odpověď)
- PS str. 13, cv. 1, 3, 4, 5, 6

ČJS
- Části dne, hodiny
- PS str. 28

DÚ: ČJ - slabikář str. 44, cv. 5 (čtení slov)
               - písanka str. 7 - dokončit
               - učit se báseň zpaměti
         M - PS str. 13, cv. 7


 12. 2.

 • Dnes jsme byli bruslit. Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli.
  Příští týden půjdeme bruslit ve čtvrtek 20. 2. ve stejnou dobu.
 • Zítra jdeme hned ráno do knihovny.
  Sraz v šatně v 7:50. Děti si s sebou vezmou batůžek s knížkami na výměnu.
  Svačit tentokrát budeme až ve škole.
  Po návratu Čj, M, Čjs.

ČJ
- Slabikář str. 44 - procvičování čtení

M

- Odčítání od 9
- PS str. 12

DÚ: ČJ - oprava v sešitě ČJ


 11. 2.

 • Zítra, 12. 2. (1. - 2. vyuč. hodina) - bruslení
  Sraz ráno v 7:45 v šatně, kde si děti nechají aktovky.
  S sebou do batohu: brusle, rukavice, přilbu,10,- Kč, pití a nějakou drobnou svačinku do kapsy.
  Normální svačinu se děti snědí až ve škole.
  Návrat do školy po 10. hodině.
  Myslete, prosím, na to, aby děti měly do třídy suché oblečení.
  Po návratu se budeme normálně učit - český jazyk, matematika
 • Ve čtvrtek 13. 2. - návštěva knihovny.
 • Báseň zpaměti nejpozději do 25. 2. - Kdo si vybral jiný text, je potřeba, aby ho přinesl
                                                                             zkopírovaný nebo alespoň přepsaný.

ČJ
- Báseň zpaměti - společné opakování
- Slabikář str. 43 - procvičování čtení
                     str. 44, cv. 1-3
                                    cv. 4 na IAT
- Prac. list
- Přepis věty z tabule do sešitu Čj

ČJS
- Čas - procvičování (Měsíce, dny v týdnu)
- Hodiny
- Části dne
- Učebnice str. 27, 28
- PS str. 27

VV
- Rukavice - dokreslování vzoru (osová souměrnost)

DÚ: ČJ - Prac. list - cv. 1  (procvičovat čtení slov)
         VV - Vybarvit rukavice (použít pouze dvě barvy na 1 rukavici - pozadí/vzor)


10. 2.

 • Tento týden půjdeme bruslit ve středu 12. 2. ve stejnou dobu.
 • Ve čtvrtek 13. 2. - návštěva knihovny.
 • Báseň zpaměti nejpozději do 25. 2.

ČJ
- Báseň zpaměti - společné opakování
- Slabikář str. 42, cv. 4, 5, 6
                    str. 43 - celá
- Nácvik psaní velkého psacího "R" - mazací tabulka
                                                                        - písanka str. 6

M
- matematický diktát do sešitu M
- PS str. 10, cv. 2, 3, 4
         str. 11, cv. 1 - 9

DÚ: M - PS str. 11, cv. 11
         ČJ - Slabikář str. 43, číst 3x cv. 3 a 5 (růžový  a žlutý balónek)


 7. 2.

 • Příští týden půjdeme bruslit ve středu 12. 2. ve stejnou dobu.
 • Ve čtvrtek 13. 2. - návštěva knihovny.
 • Báseň zpaměti nejpozději do 25. 2.

ČJ
- Čtení s porozuměním
- Vyvození písmene R, r
- Slabikář str. 41, cv. 3
                                   cv. 4, 5, 6, 7 - samostatně
- Písanka str. 5 (zůstala ve škole ke kontrole)
- Diktát slov (kaše, pusa, mák, Alena, domek) - do sešitu ČJ

M
- PS str. 8, cv. 6 - kontrola DÚ
         str. 9 - vše
         str. 10, cv. 1

DÚ: ČJ - Sešit ČJ - opravy
                 Vystřihnout písmena Š,š a R, r
                 Procvičovat čtení ve slabikáři


 6. 2.

 • Dnes jsme byli bruslit. Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli.
 • Příští týden půjdeme bruslit ve středu 12. 2. ve stejnou dobu.
 • Ve čtvrtek 13. 2. - návštěva knihovny.
 • Báseň zpaměti nejpozději do 25. 2.

ČJ
- Slabikář str. 40, cv. 2, 3
                     str. 41, cv. 1, 2

M
- sloupeček příkladů vlepený do sešitu (samostatně)
- PS str. 5, 7 - kontrola DÚ
         str. 7, cv. 2
         str. 8 - vše

DÚ: ČJ - písanka str. 4 (celá)
              - procvičovat čtení ve slabikáři
         M - PS str. 8, cv. 6 - dokončit


 5. 2.

 • Zítra, 6. 2. (1. - 2. vyuč. hodina) - bruslení
  Kdo z rodičů by mohl pomoci, dejte mi prosím vědět.
  Sraz ráno v 7:45 v šatně, kde si děti nechají aktovky.
  S sebou do batohu brusle, rukavice, 10,- Kč, doporučená je také přilba,
  pití a nějakou drobnou svačinku do kapsy. Normální svačinu se děti snědí až ve škole.
  Návrat do školy po 10. hodině. Myslete, prosím, na to, aby děti měly do třídy 
  suché oblečení.
  Po návratu se budeme normálně učit - český jazyk, matematika a prvouka.
  (Připomínám papírové hodiny.)
 • Dnes jsem dětem rozdala báseň k recitaci, kterou se mají naučit zpaměti.
  Mají ji vloženou ve slabikáři. Kdo se chce naučit jinou, může.
  Třídní kolo soutěže se uskuteční 25. 2.
  Tři vybraní žáci se potom zúčastní školního kola.

ČJ
- Seznámení s básničkou k recitaci
- Slabikář str. 37, procvičování čtení
                     str. 39, cv. 6, 7
                     str. 40, cv. 1 - u IAT
                                              - samostatně do slabikáře
- Opis ze slabikáře do sešitu ČJ - str. 40, cv. 3
                                                                  (1. věta napsaná psacím písmem: V košíku je myš.)
- Písanka str. 3 (celá) - zůstala ve škole ke kontrole

M
- hra O nejlepšího počtáře
- vyvození č. 9
- PS str. 6
- První psaní s kocourem Samem (Číslice) str. 9 - psaní č. 9

HV
- zpěv písní, které obsahují zadané slovo (např. voda, sluníčko apod.)
- hudební pexeso
- Nácvik písně Bude zima

DÚ: M - PS str. 7, cv. 1


 4. 2.

 • Ve čtvrtek 6. 2. půjdeme bruslit.

ČJ
- Slabikář str. 39, cv. 1 - 5
- Písanka str. 2, 1., 2., 4. a 5. řádek

ČJS
- Výstavka hodin, budíků a hodinek
- Určování času na hodinách (celá, půl)
- Práce s papírovými hodinami

VV
- zimní krajina (vytrhávání, lepení)
- práce nám zabrala 2 vyučovací hodiny,
   v pátek budeme mít tedy místo pracovních činností český jazyk

DÚ: Písanka str. 2, 3., 6., 7. a 8. řádek


3. 2.

 • Dnes děti dostaly 3. díl písanky a 2. díl pracovního sešitu do matematiky.
  Prosím obalit.
  - 2. díl písanky už nosit nemusí.
  - 1. (žlutý) díl matematiky zůstal ve škole, poslední stránku využijeme k počítání
     pro volnou chvíli.
     Po kontrole si ho děti přinesou domů a už ho nebudou muset nosit do školy.
 • Zítra si děti přinesou na hodinu prvouky papírové hodiny.
 • Ve čtvrtek 6. 2. půjdeme bruslit.

ČJ
- Vyvození písmene Š, š
- Slabikář str. 37 - procvičování čtení
                                  - dokončení (cv. 3, 4, 5)
                     str. 38 (celá)
- Písanka (č. 3) - str. 1, 1. - 4. řádek

M
- pohyb ve čtvercové síti
- geometrické útvary
- PS (č. 2) - str. 4 - celá
                       str. 5, cv. 2, 4, 5

DÚ: ČJ - Slabikář str. 37, cv. 2, 5 (číst 3x)
                 Písanka (č. 3) str. 1, 5. - 8. řádek
          M - PS (č. 2) str. 5, cv. 1, 3 (na středu)