1. A - Informace (leden)

30. 1.

 • Dnes jsem dětem rozdala výpis z pololetního vysvědčení.
  Prosila bych tento dokument nejpozději do 14 dnů vrátit.
  Na konci školního roku děti dostanou skutečné vysvědčení s hodnocením za obě pololetí. Děkuji za pochopení.
 • Navštívili jsme divadelní představení "Malý princ".
 • Zítra jsou pololetní prázdniny.
 • Příští týden ve čtvrtek, 6. 2., půjdeme bruslit.

DÚ: Včerejší úkoly zkontrolujeme v pondělí.
         V úterý si děti přinesou na ČJS papírové hodiny.

 


 

29. 1.

 • Připomínám, že probíhá sběrový týden

  V termínu od 28. 1. do 30. 1. 2020 (ÚT - ČT) probíhá na naší škole sběr starého papíru.

  Žáci přinesou papír svázaný, zvážený, označený jménem a třídou a odevzdají ho ráno od 7:30 do 7:50 na místě k tomu určeném (boční vchod). Donést je možno pouze noviny, časopisy a letáky. KARTON OMEZENĚ!

  Větší množství papíru lze přivézt autem k bočnímu vchodu školy (vjezd ze Švabinského ulice) v těchto termínech:

  28. 1. (úterý) 14:00 - 17:00
  29. 1. (středa) 7:00 - 7:30 a 14:00 - 17:00
  30. 1. (čtvrtek) 7:00 - 7:30
 • Dnes jsme byli bruslit. Děkuji všem rodičům, kteří přispěli svou pomocí.
  Děti byly spokojené, bruslení je moc baví.
  Příští týden půjdeme bruslit ve čtvrtek 6. 2.
  Všechny ostatní pokyny zůstávají stejné.
 • Zítra 30. 1.:
  S sebou: penál, Notýsek s Krtečkem, pevnou fólii na vysvědčení, svačinu, pití

                     a kartičku na oběd
  (První vyučovací hodinu si rozdáme výpis z vysvědčení, během druhé budeme psát do písanek a nasvačíme se. V 9:40 hod. odchod do divadla Pasáž na představení Malý princ. Cenu 55,- Kč uhradím z třídního fondu. Návrat během 5. vyuč. hodiny.)
 • V pátek jsou pololetní prázdniny.

ČJ
- kontrola DÚ v písance - dopis (Oslovení, podpis, obsah)
  (Písanky zůstaly ve škole.)
- hra: Slovní fotbal
- Slabikář str. 37, cv. 1, 2 (důraz na předložce, obloučky pod slabiky těžších slov)

M
- Slovní úlohy typu "O něco méně"
- PS str. 79, cv. 1-5

DÚ: ČJ - Slabikář str. 37, cv. 1, 5 (číst 3x)
         M - PS str. 79, cv. 6, 7


28. 1.

 • Připomínám, že probíhá sběrový týden

  V termínu od 28. 1. do 30. 1. 2020 (ÚT - ČT) probíhá na naší škole sběr starého papíru.

  Žáci přinesou papír svázaný, zvážený, označený jménem a třídou a odevzdají ho ráno od 7:30 do 7:50 na místě k tomu určeném (boční vchod). Donést je možno pouze noviny, časopisy a letáky. KARTON OMEZENĚ!

  Větší množství papíru lze přivézt autem k bočnímu vchodu školy (vjezd ze Švabinského ulice) v těchto termínech:

  28. 1. (úterý) 14:00 - 17:00
  29. 1. (středa) 7:00 - 7:30 a 14:00 - 17:00
  30. 1. (čtvrtek) 7:00 - 7:30
 • Zítra, 29. 1. (1. - 2. vyuč. hodina) - bruslení
  Kdo z rodičů by mohl pomoci, dejte mi prosím vědět.
  Sraz ráno v 7:45 v šatně, kde si děti nechají aktovky.
  S sebou do batohu brusle, rukavice, 10,- Kč, doporučená je také přilba,
  pití a nějakou drobnou svačinku do kapsy. Normální svačinu se děti snědí až ve škole.
  Návrat do školy po 10. hodině. Myslete, prosím, na to, aby děti měly do třídy 
  suché oblečení.
  Po návratu se budeme normálně učit - český jazyk a matematika.
 • Čtvrtek 30. 1. - předávání výpisu z vysvědčení
                               - po 2. vyuč. hodině navštívíme divadelní představení "Malý princ"
                                  (Cena - 55,- Kč, zaplatím z třídního fondu.)
 • V pátek jsou pololetní prázdniny

ČJ
- vyvození písmene K, k
- nácvik čtení předložky ke, k
- Slabikář  str. 35 - procvičování čtení
                      str. 36 - cv. 1,2, 3, 5, 6
                                    - cv. 4 na IAT
- Písanka str. 39, 1. a 2. ř. - společně
                                   3., 4. a 5 ř. po vysvětlení samostatně

ČJS
- Rok (roční období, měsíce, týden - opakování)
- Měření času, hodiny
- Uč. str. 27 - básnička
                       - cv. 1

DÚ: ČJ - Slabikář str. 36 - barevné sloupečky u zeleného balónku (3x)
               - Písanka str. 39 - dokončit
               - Vystřihnout a do desek vložit písmeno K, k, zkontrolovat všechna
                  ostatní probraná písmena
         ČJS - v úterý přinést papírové hodiny
                    (případně na ukázku různé typy hodin, hodinek - digitální /ručičkové,
                      přesýpací, kapesní, náramkové apod.)


27. 1

 • Ve středu 29. 1. (1. - 2. vyuč. hodina) - bruslení
  Kdo z rodičů by mohl pomoci, dejte mi prosím vědět.
  Sraz ráno v 7:45 v šatně, kde si děti nechají aktovky.
  S sebou do batohu brusle, rukavice, 10,- Kč, doporučená je také přilba,
  pití a nějakou drobnou svačinku do kapsy. Normální svačinu se děti snědí až ve škole.
  Návrat do školy po 10. hodině. Myslete, prosím, na to, aby děti měly do třídy 
  suché oblečení.
  Po návratu se budeme normálně učit - český jazyk a matematika.
 • Čtvrtek 30. 1. - předávání výpisu z vysvědčení
                               - po 2. vyuč. hodině navštívíme divadelní představení "Malý princ"
                                  (Cena - 55,- Kč, zaplatím z třídního fondu.)

ČJ
- Slabikář str. 34 - procvičování
                     str. 35
- Opis věty ze slabikáře do sešitu ČJ
- Písanka str. 38, 1. - 4. řádek

M
- matematická rozcvička (mazací tabulky)
- rozklady čísel - procvičování (tabule + mazací tabulky)
- příklady +/- podle dominové kostky
- +/- 0-8 s využitím číselné osy
- PS str. 78
- PL - pyramidy, tvoření příkladů +/- (samostatná práce)

DÚ: ČJ - Slabikář str. 35, cv. 2 (čtení psacího písma)
                                                    cv. 5 (procvičování čtení slov v barevných sloupečcích)

                  Písanka str. 38 - poslední 2 řádky
                 Oprava v sešitu ČJ
         M - PS str. 78, žlutý sloupeček

 


 

24. 1.

 • Příští týden:
  - Středa 29. 1. (1. - 2. vyuč. hodina) - bruslení
  Kdo z rodičů by mohl pomoci, dejte mi prosím vědět.
  Sraz ráno v 7:45 v šatně, kde si děti nechají aktovky.
  S sebou do batohu brusle, rukavice, 10,- Kč, doporučená je také přilba,
  pití a nějakou drobnou svačinku do kapsy. Normální svačinu se děti snědí až ve škole.
  Návrat do školy po 10. hodině. Myslete, prosím, na to, aby děti měly do třídy 
  suché oblečení.
  Po návratu se budeme normálně učit - český jazyk a matematika.
  - Čtvrtek 30. 1. - předávání výpisu z vysvědčení
                                  - po 2. vyuč. hodině navštívíme divadelní představení "Malý princ"

ČJ
- Slabikář str. 34, cv. 3, 4 - nácvik čtení
   (důraz na předložce, zavřené slabiky, souhláskové shluky)
- Diktát  (do sešitu) - V, ý, z, U, sá, pole
- Písanka str. 37

M
- matematický diktát do sešitu (+/- 0-8)
- řešení slovních úloh
- rozklady č. 8
- PS str. 77
- Hra s papírovými číslicemi - orientace v číselné řadě

DÚ: ČJ - Slabikář str. 34, cv. 3 - číst 3x
         Opravy v sešitech
         M - sešit, vlepený sloupeček příkladů (kdo na dnešek nesplnil)


 23. 1.

 • Dnes jsme navštívili knihovnu (2. - 3. vyuč. hodina)
 • Příští týden:
  - Středa 29. 1. (1. - 2. vyuč. hodina) - bruslení
  - Čtvrtek 30. 1. - předávání výpisu z vysvědčení
                                - po 2. vyuč. hodině navštívíme divadelní představení "Malý princ"

ČJ
- Slabikář - procvičování čtení str. 33
                    - str. 34, cv. 2
- Písanka str. 36

M
- +/- 0-8
- Slovní úlohy typu: o něco více
- PS str. 75 - dokončení
         str. 76, cv. 1, 2, 3, 5, 6

ČJS
- Čas - rok, roční období, měsíce, týden - procvičování
- Uč. str. 26
- PS str. 26

DÚ: ČJ - SL s. 34/1 vybarvit p - modře, d - žlutě a procvičovat čtení !


 22. 1.

 • Dnes se ve třídě suplovalo.

DÚ: ČJ - Slabikář str. 33
                - Písanka str. 34 - 4., 5., 6. a 7. řádek
          M - PS str. 75, cv. 4


 21. 1.

 • Dnes jsme byli poprvé bruslit. Děti byly moc šikovné. Velmi děkujeme všem rodičům,
  kteří nám pomohli.
  Příští týden půjdeme bruslit ve středu ve stejnou dobu.
  Budu ráda, když se mi opět ozvou ochotní rodiče, kteří budou mít čas nám pomoci.

ČJ
- Nácvik psaní velkého psacího "S" a malého psacího "k"
- Mazací tabulka
- Písanka str. 32 - 1., 2. a 3. řádek
                    str. 33 - 1., 2. a 3. řádek

ČJS
- Měsíce v roce - procvičování
- Cvičení na IAT

DÚ: ČJ - procvičovat čtení ve slabikáři
               - Písanka str. 32, 33 - dokončení
         ČJS - naučit se vyjmenovat měsíce v roce zpaměti


20. 1.

 • Zítra půjdeme bruslit na zimní stadion.
  Sraz ráno v 7:45 v šatně, kde si děti nechají aktovky.
  S sebou do batohu brusle, rukavice, 10,- Kč, doporučená je také přilba,
  pití a nějakou drobnou svačinku do kapsy. Normální svačinu se děti snědí až ve škole.
  Návrat do školy po 10. hodině. Myslete, prosím, na to, aby děti měly do třídy 
  suché oblečení.
  Po návratu se budeme normálně učit - český jazyk a prvouka.
 • Ve čtvrtek - návštěva knihovny.

ČJ
- Procvičování čtení slov se souhláskovým shlukem v první slabice
- Vyvození písmene D, d
- Slabikář str. 30 - procvičování
                     str. 31 - doplňovačka
                     str. 32, cv. 1, 2, 3, 4, 5
- Psaní malého psacího "d"
- Písanka str. 31

M
- rozklad čísel (práce na mazací tabulce)
- orientace na číselné ose
- orientace v číselné řadě
- PS str. 74, cv. 1, 3

VV (místo TV)
- zimní skřítek

DÚ: ČJ - písanka str. 30
         M - PS str. 74, cv. 6


 17. 1.

 • Příští týden:
  - V úterý 21. 1. půjdeme bruslit na zimní stadion.
     Sraz ráno v 7:45 v šatně, kde si děti nechají aktovky.
     S sebou do batohu brusle, rukavice, 10,- Kč,
     pití a nějakou drobnou svačinku do kapsy. Normální svačinu se děti snědí až ve škole.
     Návrat do školy po 10. hodině. Myslete, prosím, na to, aby děti měly do třídy
     suché oblečení.
     Kdo z rodičů by mohl pomoci, dejte mi prosím vědět.
  - Ve čtvrtek - návštěva knihovny.

ČJ
- Čtení slov se souhlaskovým shlukem v 1. slabice
- Slabikář str. 30, cv. 4
                     str. 31, cv. 1, 2, 3
- Písanka str. 28
- Skládání slov ze skládací abecedy

M
- Psaní číslice 8
- PP s kocourem Samem - Číslice, str. 8
- PS str. 73 celá

DÚ: Písanka str. 29 - celá
         Slabikář str. 30, čtení slov u žlutého balónku - 5x
         M - PS str. 73 dokončit, kdo něco nestihl.


 16. 1.

 • Příští týden:
  - V úterý 21. 1. půjdeme bruslit na zimní stadion.
     Sraz ráno v 7:45 v šatně, kde si děti nechají aktovky.
     S sebou do batohu brusle, rukavice, 10,- Kč,
     pití a nějakou drobnou svačinku do kapsy. Normální svačinu se děti snědí až ve škole.
     Návrat do školy po 10. hodině. Myslete, prosím, na to, aby děti měly do třídy
     suché oblečení.
     Kdo z rodičů by mohl pomoci, dejte mi prosím vědět.
  - Ve čtvrtek - návštěva knihovny.

ČJ
- Nácvik čtení slov se souhláskovým shlukem ve slabice
- Slabikář str. 30, cv. 1, 2, 3
- Písanka str. 27 (zůstala u mě na kontrolu)

M
- Vyvození č. 8
- PS str. 72
- Počítání s papírovými číslicemi

ČJS
- Roční období
- Měsíce v roce
- Týden
- PS str. 24, cv. 1, 3, 4

DÚ: ČJ - Slabikář str. 30, sloupečky u zeleného balónku číst 5x
                  První větu z článku Zima:
U lesa je veselo. přepsat psacím písmem do sešitu ČJ.


 15. 1.

 • Ve třídě se již nesupluje.

ČJ
- Nácvik čtení trojslabičných slov
- Nácvik čtení slov se zavřenou slabikou
- Slabikář str. 28, 29
- Nácvik psaní velkého psacího "V" a malého psacího "z"
- Písanka str. 24 - celá
                    str. 25 - poslední 2 řádky
                    str. 26 - celá

M
- tvoření příkladů na sčítání a odčítání s použitím zadaných 3 čísel
- řešení slovních úloh
- matematický diktát
- PS str. 69, cv. 3, 4, 5, 6, 7
         str. 70, cv. 1

HV
- Nácvik písně Bude zima, bude mráz

DÚ: ČJ - Slabikář str. 28 (modrý, růžový a červený balónek)
                                    str. 29 (modrý balónek)
                  Písanka str. 25 (1. - 6. řádek)

          M - PS str. 70, cv. 2, 3, 4


 14. 1.

ČJ
- Slabikář str. 26, 27
- Písanka str. 22, 23
- Diktát na mazací tabulku

ČJS
- Měsíce v roce (procvičování)
- PS str. 25

DÚ: Prvouka - PS str. 25 - dokončení


 13. 1.

ČJ
- Vyvození písmene Z, z
- Čtení slabik a slov s písmenem Z, z
- Slabikář str. 26
- Písanka str. 21, 1. - 4. řádek

M
- +/- 0 - 7 (procvičování)
- PS str. 69, cv. 2, 3, 8
         str. 70, cv. 5
         str. 71, cv. 1, 2

DÚ: Vystřihněte a podepište všechna Z, z ze skládací abecedy.
         Slabikář str. 26 - procvičovat čtení slabik a slov
                            str. 27 - sloupec slov
         Písanka str. 21, 6. a 7. řádek


 10. 1.

ČJ
- čtení ve slabikáři (procvičování na str. 25)
- písanka str. 19 - celá
                    str. 20 - 1., 2., a 3. řádek
- PL - procvičování psaní "p"

M
- PS str. 68 (celá)
         str. 69, cv. 1

DÚ: Písanka str. 20, dokončení (4., 5., 6. a 7. řádek)
         Domácí úkoly, prosím, dětem podepisujte, včetně čtení.


 9. 1.

ČJ
- Slabikář str. 24 (procvičování)
                     str. 25
- PL nácvik malého psacího "n"
- Písanka str. 18

M
- matematické hry
- řešení a tvoření slovních úloh
- PS str. 68, cv. 1

ČJS
- Zima (opakování a procvičování učiva)

DÚ: Procvičovat čtení. Mezi dětmi začínají být velké rozdíly. Jde znát, kdo poctivě trénuje.

Prosím, doplňte dětem omluvenky do Notýsku s Krtečkem, (některým dětem stále chybí).
Kontrolujte dětem, prosím, zda mají v pořádku zchystané aktovky. Často někomu chybí učebnice či jiné pomůcky. Především pak obyčejné tužky na psaní (ty ať mají děti raději dvě nebo tři) a fixy na mazací tabulku. Děkuji.


 8. 1.

ČJ
- Slabikář str. 24
- Písanka str. 17

M
- PS str. 67

DÚ: ČJ - PL - psaní y, my, mi
                 Slabikář str. 24 (Procvičovat čtení, pozor na čtení slov se zavřenou slabikou.)
         M - PS str. 67, poslední pyramida


7. 1.

 • Vítám Vás všechny na našich stránkách v novém roce a přeji Vám hlavně hodně zdraví, radosti a ať se Vám daří vše, co si přejete.
 • Protože mám nemocné děti, musela jsem zůstat na OČR a ve třídě se tedy supluje.
 • Od paní asistentky mám stručné informace o probraném učivu, které Vám tímto předávám.

ČJ
- opakování a procvičování známých písmen
- Vyvození písmene V, v
- Slabikář str. 22, 23
                   
str. 24, 1. a 2. cvičení
- procvičování psaní znýmých písmen
- cvičný diktát na mazací tabulku
- Písanka str. 16

M
- porovnávání čísel v oboru 0-7
- rozklad čísla 7
- sčítání v oboru 0-7
- PS str. 65, 66

ČJS
- konec roku, Silvestr
- měsíce v roce
- kalendář
- uč. str. 23
- PS str. 23, cv. 1, 2

DÚ: M - dokončit, pokud někdo něco nestihl.
         ČJ - Slabikář str. 23 (procvičovat čtení)
                  Písanka str. 16, 4., 5. a 6. řádek

S dětmi, prosím procvičujte hlavně psaní. Mnozí prý zapomněli některá písmena.
Zkoušejte diktovat jednotlivá písmena a slabiky. (Poslední strana v písance je prázdná. Kdo máte možnost, okopírujte ji dětem a pokuste se pohlídat také správnou výšku písmen a jejich správné umístění na lince. Moc tím dětem, ale i mně, pomůžete. Děkuji za spolupráci.)


 

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu na školní rok 2021/22

V následujícím souboru najdete výsledky letošního zápisu dětí do budoucích 1. tříd. Výsledky_zápisu_do_1._ročníku_pro školní rok 2021/2022.pdf148.96 KB

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru