1. A - Informace (prosinec)

20. 12.

 • Dnes jsme prožily krásné předvánoční dopoledne. Přečetli jsme si dva poslední adventní příběhy, vypravili se do přírody ozdobit stromečky pro zvířátka, pohráli jsme si, zazpívali koledy a ochutnali výborné cukroví.
  Děkuji Vám, milí rodiče, že jste nám pomohli vytvořit tak báječnou atmosféru.

Včerejší učivo:

ČJ
- Slabikář str. 20, 21
- Písanka str. 13, 15 - vše
                   str. 16 - 1. - 3. řádek

M
- hodina nebyla (koncert Zpívaní na schodech)

ČJS
- PS str. 22 - dokončení

DÚ: Prosím, zkuste s dětmi pravidelně číst, ať nezapomenou písmenka.
         Bylo by bezva, když by občas dostaly i nějakou matematickou úlohu.
         (např. Když bylo v lednici 5 limonád a děti už 3 vypily, kolik limonád zůstalo v lednici?)
    

             KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM!


 

 19. 12.

 • Zítra - Vánoční tvoření a zpívání. Děti si budou moci přinést stolní hry a hračky
  a také trochu cukroví na ochutnání. Učit se už nebudeme, stačit bude pouze pouzdro.
  Vyrazíme také na chvilku do přírody ozdobit vánoční stromeček zvířátkům. Děti si přinesou jablka, mrkev apod. Nebo semínkové a lojové kouličky pro ptáčky. Jen vše dětem, prosím, připravte na zavěšení.
  Ať si děti nezapomenou kartičku na oběd.

Dnešní učivo pošlu až zítra, podle toho, co se stihne v suplovaných hodinách probrat.
Vystříhejte všechna písmena ze skládací abecedy, která jsme zatím učili.


18. 12.

 • Dnes jsme 3. vyučovací hodinu zhlédli divadelní představení žáků 4. B.
 • Zítra budu ve škole jen 1. vyučovací hodinu, dále se bude suplovat.
  2. vyuč. hodinu - Vánoční zpívání na schodech (koncert žáků 2. stupně ve foyer školy)
                                       Pro veřejnost se uskuteční odpoledne v 15 hodin.
  - Vánoční tvoření a zpívání. Děti si budou moci přinést stolní hry a hračky a také trochu
           cukroví na ochutnání. Učit se už nebudeme, stačit bude pouze pouzdro.

ČJ
- 17. adventní příběh (Sněhule)
- Vyvození nového písmene "N, n"
- SLabikář str. 18 (celá - podle pokynů dole na stránce)
- Nácvik psaní malého psacího "y"
- Písanka str. 14 (1., 2. a 3. řádek)

M
- PS str. 52, cv. 8 (tvoř příklady na + a - podle znázornění na dominové kartě)
         str. 63 celá - vyvození č. 7 (počet/číslice)
- První psaní (číslice) - str. 7, nácvik psaní č. 7
- PS str. 64, cv. 1 - 1. - 4. řádek
                        cv. 2 - 3., 4. řádek
                        cv. 2 - stromečky ve čtvercové síti

ČJ
- Písanka str. 14 - dokončení
                    str. 12, 5. - 8. řádek
- Slabikář str. 19 - celá

DÚ: ČJ - Slabikář str. 19, článek u žlutého balónku - 3x
               - Písanka str. 12, 1. - 4. řádek
         M - str. 64, cv. 1 -  5. a 6. řádek
                               cv. 2 - 1. a 2. řádek, + stromečky, kdo nestihl ve škole


 17. 12.

 • Připomínám, že škola pořádá vánoční sbírku pro opuštěná zvířata. Můžete nosit psí  a kočičí konzervy, piškoty a pamlsky, masové kapsičky, sušené mléko pro koťata, rýži, multivitamíny a antiparazitika, stelivo pro kočky, deky, velké uzly a hračky
  do 19. 12. do kabinetu TV paní učitelce Dokulilové. (Děti mohou ale případné příspěvky přinést do třídy, odkud je společně odneseme paní uč. Dokulilové.)
  Možné je přispět i finančně bankovním převodem na sbírkové konto útulku: 107-8023050277/0100.
 • Protože se nám nakupilo příliš velké množství akcí, musela jsem odložit bruslení. Půjdeme až po vánočních prázdninách.
 • Tento týden:
  Zítra - Divadelní představení s vánoční tematikou našich starších spolužáků ze 4. B.
                (3. vyuč. hodina)
  Čt - Vánoční zpívání na schodech (koncert žáků 2. stupně ve foyer školy - 2. vyuč. hodinu)
           Pro veřejnost se uskuteční odpoledne v 15 hodin.
  - Vánoční tvoření a zpívání. Děti si budou moci přinést hry a hračky a také trochu
           cukroví na ochutnání.
 • Oznámení ze školní jídelny:
  Odhlášky obědů do konce kalendářního roku
  bereme do středy 18. 12. 2019 do 14 hodin.
  (v pátek je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů)

ČJ
- 16. adventní příběh (Tři oříšky pro Adélku)
- Co je hláska a co písmeno?
- Vyvození tvrdého "Y, y"
- Slabikář str. 16 (podle pokynů dole na stránce), dbát na správný přízvuk při čtení předložky u
 
(Snažíme se číst jakoby dohromady s první slabikou následujícího slova s tím,
   že přízvuk je na předložce, 1. slabika pak zůstává bez přízvuku)
- Písanka str. 10

ČJS
- Vánoce
- Krátké naučné video na téma Vánoce na IAT
- Uč. str. 22
- PS str. 22, cv. 1

ČJ
- Slabikář str. 17 (podle pokynů dole na stránce)
- Nácvik velkého psacího P
- Písanka str. 11, 1. a 2. řádek

DÚ: ČJ - čtení ve slabikáři na str. 16, 17
               - Písanka str. 11 - 3. - 7. řádek


 16. 12.

 • Připomínám, že škola pořádá vánoční sbírku pro opuštěná zvířata. Můžete nosit psí  a kočičí konzervy, piškoty a pamlsky, masové kapsičky, sušené mléko pro koťata, rýži, multivitamíny a antiparazitika, stelivo pro kočky, deky, velké uzly a hračky
  do 19. 12. do kabinetu TV paní učitelce Dokulilové. (Děti mohou ale případné příspěvky přinést do třídy, odkud je společně odneseme paní uč. Dokulilové.)
  Možné je přispět i finančně bankovním převodem na sbírkové konto útulku: 107-8023050277/0100.
 • Protože se nám nakupilo příliš velké množství akcí, musela jsem odložit bruslení. Půjdeme až po vánočních prázdninách.
 • Tento týden:
  Dnes - výchovněvzdělávací program o včelách
  (cena 50,- Kč na žáka - uhrazeno z třídního fondu)
  St - Divadelní představení s vánoční tematikou našich starších spolužáků ze 4. B.
  Čt - Vánoční zpívání na schodech (koncert žáků 2. stupně ve foyer školy - 2. vyuč. hodinu)
           Pro veřejnost se uskuteční odpoledne v 15 hodin.
  - Vánoční tvoření a zpívání. Děti si budou moci přinést hry a hračky a také trochu
           cukroví na ochutnání.
 • Oznámení ze školní jídelny:
  Odhlášky obědů do konce kalendářního roku
  bereme do středy 18. 12. 2019 do 14 hodin.
  (v pátek je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů)

ČJ
- 14. adnentní příběh (Malá hvězdička)
- nácvik čtení trojslabičných slov
- Slabikář str. 15- celá (podle pokynů dole na stránce)
- nácvik psaní velkého psacího "J"

TV
- chybějící disciplíny do SOV
- pohybové hry

ČJ
- 15. adventní příběh (Vánoční kouzlo)
- Písanka str. 9 - psaní velkého psacího "J"

M
- PS str. 61, cv. 7, mašlička pro dráčka
         str. 62, cv. 1, 2, 3
- od 11 hodin - výchovně vzdělávací program - Včely

DÚ: ČJ - čtení ve slabikáři na str. 15
               - Písanka str. 8, 4. - 7. řádek


13. 12.

 • Připomínám, že škola pořádá vánoční sbírku pro opuštěná zvířata. Můžete nosit psí  a kočičí konzervy, piškoty a pamlsky, masové kapsičky, sušené mléko pro koťata, rýži, multivitamíny a antiparazitika, stelivo pro kočky, deky, velké uzly a hračky
  do 19. 12. do kabinetu TV paní učitelce Dokulilové. (Děti mohou ale případné příspěvky přinést do třídy, odkud je společně odneseme paní uč. Dokulilové.)
  Možné je přispět i finančně bankovním převodem na sbírkové konto útulku: 107-8023050277/0100.
 • Protože se nám nakupilo příliš velké množství akcí, musela jsem odložit bruslení. Půjdeme až po vánočních prázdninách.
 • Příští týden:
  Po - Výchovně vzdělávácí progrram Včely bude probíhat během 4. - 5. vyučovací hodiny. 
           Všichni tedy budeme končit až po 5. vyučovací hodině. Děti si, prosím, vyzvedávejte
           až po 13. hodině.
  St - Divadelní představení s vánoční tematikou našich starších spolužáků ze 4. B.
  Čt - Vánoční zpívání na schodech (koncert žáků 2. stupně ve foyer školy - 2. vyuč. hodinu)
           Pro veřejnost se uskuteční odpoledne v 15 hodin.
  - Vánoční tvoření a zpívání. Děti si budou moci přinést hry a hračky a také trochu
           cukroví na ochutnání.
 • Oznámení ze školní jídelny:
  Odhlášky obědů do konce kalendářního roku
  bereme do středy 18. 12. 2019 do 14 hodin.
  (v pátek je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů)

ČJ
- Nácvik čtení slov se souhláskou "J"
- Procvičování čtení slov se zavřenou slabikou
- Slabikář str. 13, 14 (podle pokynů dole na stránce)
- Písanka str. 6, 7 - psaní velkého psacího "I" a malého psacího "j"

M
- +/-  a porovnávání čísel v oboru 0-6
- Řešení slovních úloh
- PS str. 60, cv. 3, 4
         str. 61, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

DÚ: ČJ - procvičování čtení ve slabikáři na str. 13, 14
                
(Podepisujte dětem prosím stránky, abych měla zpětnou vazbu, že určitě četly.)
                  Písanka str. 8, 1. - 3. řádek
        
Kdo ještě nedělal:
         M - PS str. 59, cv. 3 a str. 60, cv. 5


12. 12.

 • Dnes jsme navštívili městskou knihovnu.

ČJ
- Slabikář str. 10, cv. 2 - složená slova jsme zapsali na linku velkými tiskacími písmeny
                                   cv. 3 - procvičování čtení psacího písma
                     str. 11 (celá) - čtení slov se třemi slabikami
- Vyvození písmene J, j
- Slabikář str. 12 (celá) - podle pokynů dole na stránce
- znovu jsme si vysvětlili jednotlivé tahy při psaní malého psacího "t"
- Písanka str. 5 - psaní slabik a slov s malým psacím "t" (2. 3., 6. řádek)

M
- sčítání v oboru 0-6
- tvoření slovních úloh, nácvik odpovědí
- PS str. 59, cv. 2 (3. řada pyramid)
         str. 60, cv. 1, 2

ČJS
- Prvouku jsme bohužel nestihli

DÚ: ČJ - Písanka str. 5 - 1., 4., 5. a 7. řádek
         M - PS str. 59, cv. 3 a str. 60, cv. 5 (tento úkol si můžou děti nechat až na víkend)


11. 12.

 • Dnes jsme navštívili výstavu betlémů v konírně třebíčského zámku. Paní Novotná z Muzea Vysočiny pro nás měla také připravený vzdělávací program s vánoční tématikou. Děti se dozvěděly, jak se kdysi slavily Vánoce na Třebíčsku a vyrobily si malého sněhuláčka z dřevěné špachtle na památku.
  V e-mailové příloze Vám pošlu pořízené fotografie.
 • Zítra půjdeme po 1. vyučovací hodině do knihovny. Po návratu - matematika, prvouka.
  S sebou: batůžek s knížkami na výměnu, svačinu, pití. Nezapomeňte děti vybavit čepicí a rukavicemi.

Dnes jsme si jen stihli po návratu do školy přečíst 11. adventní příběh.

DÚ: dnes není, procvičujte čtení a +/- 0-5.


 10. 12.

 • Včera se ve třídě suplovalo, proto píšu učivo za oba dny.
 • Dnes jsme se fotografovali pro regionální noviny Deník. Děti mají vloženou v Notýsku vizitku od pana fotografa s termínem uveřejnění naší fotografie.
 • Zítra jdeme do muzea na výstavu betlémů.
  Sraz ráno v šatně v 7:50. Odchod ze školy v 7:55.
  S sebou: Pouze batůžek
  - v něm penál, svačinu, pití a kartičku na oběd.
                     (Aktovku ani učebnice děti potřebovat nebudou.)
 • Zítra děti dostanou hotovou vánoční keramiku. Vezmou si ji až při odchodu z družiny, aby si ji nerozbily.

ČJ
- 7. - 10. adventní příběh
- Slabikář str. 8, cv. 3, 4, 5
                    str. 9 - celá
                    str. 10, cv. 1, 3, 4, 5, 6
- Psaní malého psacího "t" - nejprve na mazací tabulku
                                                       - písanka str. 4

M
- PS str. 58 - celá
         str. 59, cv. 10

ČJS
- Hry v zimě
- Uč. Prvouka str. 21
- PS Prvouka str. 21, cv. 1, 2, 3

VV
- Vánoční stromeček

DÚ: Procvičujte čtení ve slabikáři na str. 8-10


 6. 12.

 • V pondělí 9. 12.se bude ve třídě suplovat.
 • V úterý 10. 12. budou děti fotografovány pro regionální noviny Deník, kde každou středu vychází tabla prvňáčků. Jména dětí se nezveřejňují, což odpovídá směrnici GDPR.  Jedná se o skupinové fotografie tříd pouze pro propagaci škol.
 • Ve středu 11. 12. půjdeme do konírny třebíčského zámku na výstavu betlémů spojenou se vzdělávacím programem. Sejdeme se ráno před vyučováním v šatně v 7:50.
 • Ve čtvrtek 12. 12. navštívíme knihovnu. (Odchod ze školy po 1. vyuč. hodině.)
 • Škola pořádá vánoční sbírku pro opuštěná zvířata. Můžete nosit psí  a kočičí konzervy, piškoty a pamlsky, masové kapsičky, sušené mléko pro koťata, rýži, multivitamíny a antiparazitika, stelivo pro kočky, deky, velké uzly a hračky do 19. 12. do kabinetu TV paní učitelce Dokulilové.
  Možné je přispět i finančně bankovním převodem na sbírkové konto útulku: 107-8023050277/0100.

ČJ
- Jak jsme prožili "mikulášskou nadílku"?
- 6. adventní příběh (Popletené dárky)
- Slabikář str. 7 - procvičování čtení, cv. 1-3

M
- PS str.  55, cv. 5, 6 - kontrola včerejší samostatné práce
         str. 56 - kontrola DÚ
         str. 57 - polde pokynů u jednotlivých cvičení + podobné aktivity u tabule a práce
                                                                                                       s číselnou osou
         str. 52, cv. 3 (dopočívání)

ČSP
- S jako sněhulák
   (Výroba sněhuláka z papíru ve tvaru písmene "S" - stříhání, lepení, práce s šablonou)

ČJ
- nácvik čtení slov se zavřenou slabikou (z tabule)
- Slabikář str. 7, cv. 4, 5 (podle pokynů dole na stránce)
- Vyvození nového písmene T, t
- Slabikář str. 8, cv. 1, 2

DÚ: Pouze procvičujte čtení  a +/-  v oboru 0-5.
         Kdo ještě nemá, vystříhněte číslice a tečky 6 - 10.
         Vystřihněte písmeno T, t.


 5. 12.

 • Dnes děti dostaly nový sešit do ČJ. Prosím obalit. Popřípadě napsat opravu.

ČJ
- Navštívil nás Mikuláš, andělé a čerti
  Mikuláš četl z knihy hříchů - něktré děti si zasloužily andělské pohlazení,
  některé čertí pokárání.
  Děti zarecitovaly básničku, zazpívaly písničku a za odměnu dostaly malou nadílku.
- 5. adventní příběh (Vanikový rohlíček)
- O z T = Opis z tabule (do nového sešitu)

M
- hra (číselná řada 0-10)
- PS str. 54, 55 - kontrola DÚ
         str. 52, cv. 4 (hra na učitele
                                  - děti si vzájemně kontrolovaly výsledky a zapisovaly počet chyb)
         str. 56 - nácvik psaní číslice 6
         str. 55 - dokončení

ČJS
- Procvičování
- PL: Zvířata - Čím se živí?
          Listnaté stromy - Vyznač cestu od listu k plodu
- PS str. 20, cv. 3 - Kolik je na obr. Mikulášů, andělů a čertů? Vybarvi a zapiš.

ČJ
- Slabikář str. 6 - opakování čtení
                     str. 7 - P, p
                                - cv. 1, 2, 3
- Čtení slov z tabule - nácvik čtení zavřené slabiky

TV
- pohybové hry na téma Mikuláč, čert

DÚ: M - PS str. 56, 4 řádky psaní číslic
         ČJ - čtení ve slabikáři na str. 7
               + případná oprava v novém sešitě do ČJ


 4. 12.

 • Dnes mám vzkaz od paní vychovatelky Suchánkové. Prosí, aby měly děti v šatně stabilně vybavení na pobyt venku. Převlékaly by se, aby  se potom nevracely do družiny v mokrém oblečení.

ČJ
- 4. adventní příběh (Smutný sněhulák)
- Slabikář str. 5 - procvičování čtení
                     str. 6 - opakování písmene S, s
                                - cv. 1 - přečti slabiky, obrázek spoj se správnou počáteční slabikou
                                - cv. 2 - popis obrázku, čtení slov

M
- PS str. 52 - kontrola DÚ
         str. 55 - číslice 6, počet 6
                      - cv. 1, 2, 3
- matematický diktát - na mazací tabulku děti zaznamenávaly do řady pouze výsledky diktovaných příkladů
  (v oboru 0-5)
- První psaní (Číslice) str. 6 - nácvik psaní číslice 6

ČJ
- Povídali jsme si o starých lidových zvycích a o svátku sv. Barbory
- Písanka 2 str. 3 - psaní slabik a slov
- Slabikář str. 6 - cv. 3 - čtení vět a doplňování vět (zakroužkuj správné slovo)
                                  cv. 4 - nácvik čtení slov se zavřenou slabikou
                                            - čtení vět
                                  cv. 5 - skládání slov ze slabik z 1. a 2. sloupce (vybarvit stejnou barvou)
                                  cv. 6 - čtení slabik psaných psacím písmem

HV
- koledy: Štědrej večer nastal
                   Pásli ovce Valaši

DÚ: M - PS str. 54, cv. 4
                       str. 55, cv. 4
         ČJ - Slabikář str. 6 (procvičovat čtení)


 3. 12.

 • Dnes děti dostaly PÍSANKU 2. Prosím, obalit.
  1. díl písanky vrátím dětem zítra a už ho nebudou muset nosit.
 • Zítra si děti přinesou První psaní, budeme se učit psát číslici 6.

ČJ
- Písnička Byla jedna Káča
- 3. adventní příběh (Zatoulaný dopis)
- Slabikář str. 5, cv. 2, 3 - procvičování čtení slov  a vět
                                 cv. 4 - doplnit do mřížky jména dětí podle článku
                                             z písmen ze skládací abecedy

ČJ
- IAT - čtení vět a doplňování slov do připravené mřížky
- mazací tabulka - nácvik diktátu známých písmen (Napíš psacím písmem: O m l í s A é p ů)
- Písanka 2 - str. 1, psaní známých slabik samostatně (celé)
                       - str. 2, přepis (poslední 2 řádky)

VV
- Postava Miluláše - kresba podle zrýmovaného návodu (voskovka)
                                      - vodové barvy

ČJS
- Uč. str. 20 - opakování říkanky
                        - popis postav
                       - mikulášská nadílka
- PS str. 24, cv. 2
        str. 20, cv. 1, 2 (podle pokynů dole na stránce)

DÚ: ČJ - Písanka 2 str. 2, 1. - 6. řádek
              - Procvičovat čtení na str. 5


2. 12.

 • Dnes jsme dopsali písanku č. 1, zůstala u mě ke kontrole.
 • Ve třídě již máme vánoční stromeček.
  Velmi tímto děkuji za celou třídu paní Pechové, která ho dětem koupila a dodala také ozdoby.
  V e-mailu Vám pošlu fotografii dětí (bohužel nebyly všechny dnes ve škole) nejen před vánočním stromečkem, ale také u adventního kalendáře, kde na děti čeká každý den nějaký vánoční příběh.

ČJ
- Advent, 1. příběh z adv. kalendáře (Zachráněný les)
- procvičování čtení
- Slabikář str. 4 - opakování
                    str. 5 - písmeno "L" - všechny 4 tvary
                               - cv. 1 - čtení slabik, obrázky připojit ke správné slabice
                               - cv. 2 - popis obrázku
                                           - Jak se děti jmenují? Odpověď najdeme ve větách u modrého balónku.
                                             (Čtení s porozuměním)

TV
- SOV: běh 500m

ČJ
- 2. příběh z adv. kalendáře (Kouzelné sáňky)
- Psaní velkého psacího "O" - písanka str. 24
                                                          - pozor na správné napojení "Ol"

M
- číselná řada 0-10
- přiřazování počtu 6-10 k číslicím
- PS str. 53 - spoj počet pasažérů v lodi se správnou číslicí na žluté kartě
                      - orientace na číselné ose 0-10 (číselná řada zpaměti v obou směrech)
         str. 54, cv. 1 - vybarvi políčka s čísly podle diktátu
                                    (8 - červeně, 6 - modře, 9 - zeleně, 10 - žlutě, 3 - oranžově, 7 - hnědě
                                     a 0 - fialově. Která čísla zůstala nevybarvená?)
                        cv. 2 -  spoj čísla od nejmenšího po největší tak, jak jdou v řadě za sebou,
                                      vznikne obrázek (Děti si mohou obr. doma vybarvit.)
                        cv. 3 - pozorně si prohlédni číselné řady a  vybarvi sluníčko: správně :)
                                                                                                                                                  nesprávně :(
                        cv. 6 - samostatně

DÚ: M - PS str. 52, cv. 2, cv. 7


 

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu na školní rok 2021/22

V následujícím souboru najdete výsledky letošního zápisu dětí do budoucích 1. tříd. Výsledky_zápisu_do_1._ročníku_pro školní rok 2021/2022.pdf148.96 KB

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru