1. A - Informace (říjen)

 • Vytisknout
31. 10.
 
 • Fotografie už mají zaplacené všichni. Děkuji, jen se omlouvám, zbývající fotorámečky k fotografiím dodám zítra.

ČJ
- vyprávěli jsme si, jak jsme strávili volné dny
- opakování známých písmen
- tvoření slabik se samohláskou o, ó
- ŽA procvičování čtení na str. 29
- tvoření vět podle obrázků na str. 31

M
- psaní číslice 5
- sčítání do 5
- PS str. 32, 33

Čjs
- Ovoce - opakování + PL
- Jehličnaté stromy (smrk, borovice, jedle, modřín)
- prezentace na IAT

ČJ
- PP str. 39 (psaní dolní kličky)
- ŽA str. 31, cv. 2 (skládací abeceda, IAT, vytleskávání slabik, hláskování v jednotlivých slabikách,
                                  hláskování celého slova, samostatně zápis do ŽA)
- hra: děti hádají hláskovaná slova

TV
- tělovýchovné pokyny
- hod obouruč v sedě (disciplína - SOV)

DÚ: M - PS str. 32, cv. 1 (poslední řádek), cv. 2 (2. - 4. řádek)
         ČJ - PP str. 39, poslední dva řádky (horní klička, dolní klička)


 25. 10.


 • Dnes jsem dětem, které již zaplatily fotografie, rozdala ještě malý dárek v podobě barevného papírového rámečku.
  Prosím ty, kteří ještě fotografie zaplacené nemají, aby tak učinili do konce příštího týdne.
 • Připomínám:
  Po podzimních prázdninách ve čtvrtek 31. 10. nezapomeňte děti znovu vybavit vypranými ručníky a cvičebními úbory.

ČJ
- čtení slabik a slov
- melodie věty oznamovací, rozkazovací, tázací (sluchové rozlišování)
- ŽA str. 29 - procvičování čtení
         str. 30 - vyvození písmene O, o

M
- PP str. 5, psaní číslice 5
- PS str. 32, cv. 1 (1. - 3. řádek)
         str. 31, cv. 2 - dokončení
- PL - porovnávání čísel

ČSP
- Muchomůrka
  (Stříhání a skládání jednotlivých částí obrázku. Ten si pak děti nalepily na čtvrtku a vybarvily.)

ČJ
- čtení slov a vět
- ŽA str. 30 - psaní tiskacích písmen
                      - vybarvení obrázku s písmenem O, o
         str. 31, cv. 1, 3, 4 (děti si mohou doma obrázky dole vybarvit)

DÚ: ČJ - vystřihněte, podepište a do desek vložte písmeno O, o, Ó, ó
         Procvičujte čtení na str. 29 v ŽA a sčítání do 4.


24. 10.
 
 • V úterý 22. 10. probíhaly na webových stránkách administrativní úpravy, ve středu se
  ve třídě suplovalo, proto dnes píšu průběh vyučování i za uplynulé dva dny.
 • Dnes si děti měly odnést domů cvičební úbor na vyprání, zítra si přinesou ještě ručníky. Kdo dnes zapomene, zkontrolujte, prosím, zítra dětem při vyzvedávání, že si vše vzaly. Tím, že odchází každý jindy, nemohu to já zajistit. Děkuji za  pochopení a spolupráci.

  Pozor! Ve čtvrtek po podzimních prázdninách si jak ručník , tak cvič. úbor musí děti zase přinést. Budeme mít hned TV.

ČJ
- čtení slabik SA, SE, SÁ, SÉ
- skládání slov po slabikách, které už umíme přečíst
- čtení prvních krátkých vět
- ŽA str. 28, 29
- psaní "horní klička" -PL + PP str.36, 37
                "dolní klička" - PP str. 38

M
- sčítání do 4
- psaní č. 4
- PP (číslice) - str. 4
- PS str. 28, 29, 30
         str. 31, cv. 1 (DÚ z 23. 10.)
                        cv. 2 (1. a 2. sloupeček)
- psaní č. 5 (zatím jen na mazací tabulku)

ČJS
- ovoce a zelenina
- les

DÚ: ČJ - čtení ŽA str.29
         M - str. 29, cv. 6


 21. 10.

 
 • Fotografie již mají zaplacené téměř všichni. Děkuji za rychlé jednání.
 • Ve škole dnes byli všichni, proto jen domácí úkoly.

DÚ: ČJ - nakopírovaný list - stále trénujeme horní kličku, někomu to ještě nejde.
         M - PS str. 28, cv. 1  (3., 4., 5. řádek) - psaní č. 4


 18. 10.

 • Dnes jsem dětem rozdala soubory fotografií, které byly pořizované v září
  pro MF Dnes. Uvnitř najdete na žlutém papíře průvodní dopis. Po prohlédnutí se rozhodněte, zda si soubor necháte. Do školy
  buď pošlete zpět celý soubor fotografií nebo 270,- Kč.

 • Ve škole dnes byly všechny děti, proto nepopisuji průběh vyučování.

DÚ: ČJ - vystřihněte, podepište a do desek vložte písmena S, s
               - trénujte čtení známých slabik a řádek písmen v ŽA na str. 26
               - můžete procvičovat nový psací prvek  HORNÍ KLIČKU
                  Je třeba dbát na správný sklon!
                 
- tento psací prvek je velmi důležitý pro správné psaní mnoha psacích písmen
                    (e, l, h, k, b, f)                
                   - ve škole jsme trénovali hlavně na mazací tabulku                  
                   - dětem se příliš nedařil tah šikmo dolů po "deštičkové čáře" (stáčely sklon doprava)


 17. 10.

 • Dnes jsme navštívili knohovnu. Paní knihovnice si s dětmi povídala o Večerníčkovi a jeho pohádkách na dobrou noc. Děti potom poznávaly jednotlivé pohádky na obrázcích nebo ze zvukového záznamu.

 • Děti si půjčily knížky, které mohou mít doma až do příští návštěvy knihovny. Děti zatím nedostaly kartičku, ale pokud budete chtít zajít s dětmi do knihovny soukroumě, stačí nahlásit jméno, školu a třídu, a paní knihovnice si Vás najde v systému.

 • Notýsek s krtečkem dnes zůstal z důvodu kontroly ve škole

Dnes byli ve škole všichni žáčci, proto píšu jen
DÚ: ČJ - ŽA str. 25, cv. 3
                (do modrých rámečků zapsat 1. slabiku ve slově, pro děti je to jenom opakování,
                 ve škole jsme přikládali písmena ze skládací abecedy)
         M - nepovinný úkol: PS str. 27, cv. 7


16. 10.

 • Zítra, 17. 10., poprvé navštívíme městskou knihovnu.

  Kromě aktovky vybavte děti také malým batůžkem nebo taškou,
  aby si s sebou mohly vzít svačinu, pití a pláštěnku.
  Odchod ze školy po 1. vyuč. hodině.

  Po návratu do školy budeme mít M a ČJS.

 • Modrá žákovská knížka dnes zůstala ve škole

Dnes:

ČJ
- procvičování čtení známých slabik
- ŽA str. 24, cv. 4
         str. 25 + IAT, cv. 1 - poslech čtení slabik z IAT
                                            - hra: Zastavuji hlasový záznam a děti určují barvu té knihy,
                                                        u které slyšely poslední přečtenou slabiku
                                           - děti vykreslují stejnou barvou knížku, ve které jsem přečetla slabiku
                                              (neplatí tedy pokyn dole na stránce)
                                           - některé děti četly slabiky samostatně
         str. 25, cv. 2 - podle pokynů dole
- vytleskávání svého příjmení
  "Jakou slabikou začíná?"

M
- PL kontrola DÚ
- PL (dnes zůstal ve škole) z druhé strany:
   - nácvik psaní č. 3
   - dokreslování do daného počtu
   - trénování psaní číslic 1, 2, 3
   - porovnávání
- PS str. 26, cv. 1 - fixování správného tvaru č. 3 (chybně napsanou č. 3 jsme škrtli)
                                  - psaní č. 3 (2 řádky - u žlutého pole se 3 tečkami a u prasátka)
                                  - dokterslili jsme 3 korálky na nit s jehlou a 3 svíčky na dort 
                                     (tyto 2 řádky trojek napíší děti  za DÚ)
                                  - doplnili jsme dominovou kostku podle číslic, které budeme psát (3 a 2 tečky)
                                     a napsali řádek 3 2 3 2 3 2...

ČJ
- IAT - podobné cv. jako v ŽA str. 25, cv. 2 (trénujeme přepis slabik z malých písmen na velká tiskací)
- pohybová a postřehová hra Stromeček/hříbeček
- PP str. 35 - dolní zátrh a propojení horního a dolního zátrhu - "had"

HV
- notová osnova
- délka not (celá, půlová, čtvrťová)
- rytmické cvičení
- nácvik písně: Narozeninová

DÚ: M - PS str. 26, cv. 1 (nácvik psaní č. 3 - 2 řádky: u korálků a u dortu)
         ČJ - PP str. 35 - poslední předepsaný řádek
         Trénujte čtení slabik: ŽA str. 24 (kytičky)
                                                             str. 35 (knížky)


15. 10.

 • Tento týden ve čtvrtek, t. j. 17. 10., poprvé navštívíme městskou knihovnu.
  Odchod ze školy po 1. vyuč. hodině.
  S sebou batůžek, svačinu, pití, pláštěnku.
  Po návratu do školy budeme mít M a ČJS.

Dnes:

ČJ
- Opakování a procvičování známých písmen a slabik
- Skládání a čtení slabik ME, LE
- ŽA str. 24, cv. 1, 2 (podle pokynů dole na stránce)
- Dolní zátrh - trénování u tabule
                          - na mazací tabulku
                        
ČJS
- podzim
- zelenina, zahradní nářadí
- ovoce
- prezentace IAT
- interaktivní cv.

ČJ
- Dolní zátrh - PP str. 34
- Čtení slabik z tabule
- ŽA - str. 24, cv. 3 - skládání slabik (kostky jsme doplnili správnými písmeny a vybarvili
                                                                       podle vzoru)

M
- PL - nácvik psaní č. 3

DÚ: M - PL - psaní číslice 3 (poslední 2 řádky)
         ČJ - trénujte čtení slabik v ŽA str. 23, 24


 11. 10.

 • Připomínám, že dnes 11. 10. měla vyjít v MF Dnes fotografie dětí naší třídy.
 • V pondělí 14. 10. se bude v naší třídě suplovat z důvodu mé účasti na semináři.
  Děti navštíví podzimní výstavu v Domě zahrádkářů, vstupné bude uhrazeno
  z třídního fondu.
 • Ve čtvrtek 17. 10. poprvé navštívíme městskou knihovnu.

Dnes:

ČJ
- horní zátrh - trénovali jsme na mazací tabulku
- PP str. 33 - horní zátrh se třemi obloučky (nenapojovat, psát jedním tahem,
                                                                                       je důležité co nejlépe vystihnout správný tvar)
- doplňování známých písmen do mřížek slov - práce u tabule (slovo jsme vytleskali,
  určili počet slabik, znovu vytleskali po jednotlivých slabikách a určovali, na jakou hlásku
  slabika začíná, která samohláska nám otvírá pusinku a známé písmeno jsme zapsali
  do mřížky)
- ŽA str. 23, cv. 2 (stejně jako práce s mřížkou  u tabule, u slova řepa jsme do mřížky
                                   na správnou pozici doplnili velké tiskací E,  A, u slova mele jsme doplnili
                                 všechna písmena, zjistili jsme, že už umíme napsat celé slovo a přečetli jsme
                                 ho po slabikách. Pod každou slabiku jsme vyznačili červený oblouček.)
- čtení známých písmen a slabik z tabule

M
- geometrické útvary
- orientace v řadě
- PS str. 25, celá

ČSP (3. a 4. vyuč. h.)
- nakonec jsme využili pěkného počasí a přírodnin, které nám ještě zbyly a šli jsme tvořit
   do přírody domečky pro broučky a lesní skřítky. Zameškané hodiny ČJ nahradíme příští týden.

DÚ - ČJ: PP str. 33 poslední řádek (horní zátrh se třemi obloučky)


10. 10.

 • Připomínám, že zítra 11. 10. vyjde v MF Dnes fotografie dětí naší třídy

ČJ
- čtení písmene E, e
- básnička na tabuli (hledáme E, e a potom všechna ostatní známá písmena
- ŽA str. 22, cv. 2 - čtení písmen
                       cv. 3 - červené obloučky pod každou slabikou, společný nácvik čtení slabik,
                                    některé děti zkoušely číst i samy

M
- sčítání, příklad  1+1=2  s názorem
  (např. K tabuli přijde 1 holčička, za ní příjde 1 chlapeček -> před tabulí jsou celkem 2 děti,
               práce s počítadlem...)
- PS str. 22, povídali jsme si o DÚ, děti si vykreslily mašličku dole na stránce a tu stejnou drakuvi
        str. 23, obrázek do prázdného okénka dole na stránce - cokoliv, co obvykle vidíme po dvou
                       nebo v páru, např. třešně, boty, oči, uši, ruce, nohy
        str. 24 - celá (do mřížek se učíme zapsat příklad 1+1=2)

ČJ
- na IAT další básnička na písmenku E o tom, že písmenko E vypadá jako hřeben,
  který má tři zuby
- zkoušíme psát veké tiskací E na tabuli
- ŽA - str. 22, cv. 6 - psaní E, e do modrých okének
- PP - procvičování prstů s básničkou Ťuká, ťuká deštík... a Ježek dupe, dup, dup, dup...
            (Zvedánání jednotlivých prstů z podložky jako při hře na klavír
             dělá většině dětí stále potíže, můžete doma trénaovat.)
        str. 33 - horní zátrh, pouze 4 řádky

ČJS

- podzimní měsíce (září, říjen, listopad)
- podzimní úroda a sklizeň, zahradnické náčiní
- zelenina (co sklízíme v letě a co na podzim, jakou část rostliny jíme - např. mrkev - kořen,
                                                                                                                                                           rajče - plod apod.)
- PL (1. strana) - zelenina, zahradnické náčiní (PL zůstal ve škole)

TV
- pohybové hry, zdatnost
- SOV - Postoj čápa

DÚ: ČJ - ŽA str. 22, cv. 3, 4 - čtení písmen a slabik 3x
                                       cv. 5 - vybarvit všechna políčka s E, e
                  Ze zásobníku písmen vystřihněte a do desek vložte všechna E, É, e, é.
 


 9. 10.

 • Připomínám, že 11. 10. vyjde v MF Dnes fotografie dětí naší třídy
 • Na školních webových stránkách najdete již na 2. straně článek Václavský den v 1. A,
  ve fotogalerii 1. stupně potom pořízené fotografie z této akce

ČJ
- vyvození písmene "E"
- čtení psacích tvarů známých písmen
- ŽA - str. 22: - říkanku jsme se naučili zpaměti
                          - v říkance jsme vyznačili E červeně, e, ě modře
- povídali jsme si o nebezpečí elektrického proudu
- ŽA - str. 22, cv. 3 (nečetli jsme, pouze jsme hledali E a vyznačili ho červeně, e modře)

M
- PP (číslice) str. 2 - nácvik psaní číslice 2
- PS - str. 22, cv. 3
- PL - procvičujeme: - tvary
                                         - prostorová orientace
                                       
- pozornost a správné plnění pokynů učitele

ČJ
- PP - str. 32 - nácvik psaní psacího prvku "horní zátrh"
- rozvoj  sluchové paměti, rytmizace, slovní zásoby:
   - ropočítadlo Ene, bene, Emane... (zpaměti)
   - na koho to padne musí vymyslet slovo, které začíná hláskou E
- kontrola DÚ - myšky, další využití k procvičení prostorové orientace

HV
- Z. Svěrák, J. Uhlíř - Narozeninová

DÚ: PP str. 31 - oprava (jen někteří žáci)
               str. 2 - číslice 2 (poslední řádek)
        M str. 22, cv. 2 (místo sirek můžete používat třeba i špejle, párátka,
                                       pastelky apod.)


 8. 10.

 ČJ
- procvičování známých písmen
- PS - Učíme se písmena - list 3 - Písmeno L (vybarvování obrázků)
                                                               - z druhé str. v říkance vyznačování písmen:
                                                                 á, a - červeně
                                                                 m - modře
                                                                 L, l - zeleně
                                                                 + kdo měl čas, vybarvil si obrázek
- čtení z tabule (známá písmena a slabiky)

ČJS
- Rok - roční období, podzimní měsíce
- Plody na podzim
- PL - podzimní paleta (podzimní barvy)
         - dokončení obrázků (podzimní počasí, práce v zahradě)

VV
- 3. a 4. vyučovací hodina (ČJ si nahradíme v pátek místo ČSP)
- Podzimní skřítek z přírodnin

DÚ: PL - Myšky (prostorová orientace, podle pokynů nahoře na stránce)
                
Děti si mohou myšky vybarvit.


 7. 10.

 • Děkuji, že děti přinesly tolik pěkných podzimních přírodnin.
  (Listy různých barev a tvarů, kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, šišky apod.)
  Můžou je ještě nosit dál. Zítra ve VV je už určitě využijeme.

ČJ
- víkendové zážitky
- čtení z tabule (známá písmena a slabiky
- ŽA - str. 21 kontrola čtení
- mazací tabulka - procvičování psacího prvku "bič"

TV
-  pohybové hry
- rozcvička (protahovací a posilovací cviky)
- plnění disciplíny do Sazka olympijského víceboje:
  "Postoj čápa" - rovnovážná pozice se zavřenýma očima na čas

ČJ
- PP - str. 31 (dokončení) - psací prvek "bič" /PP mi děti odevzdaly a sešity zůstaly ve škole./
- práce s písmeny ze skl. abecedy - skládání slabik ma, lá
- hra na rozvoj slovní zásoby:
  Šel Pepík smutně ze školy, dnes dostal těžké úkoly.
  Kdopak mu, děti, radu dá, co všechno na .... začíná?
  - děti vymyšlejí slova na dané počáteční písmeno.

  (...na písmeno A začíná hodně názvů světedílů - Amerika, Afrika, Austrálie, práce s globem,
   vysvětlili jsme si, co je to světadíl. Kde žijeme my? Na kterém světadílu se nachází
   Česká republika?  EVROPA -> motivace na příští hodinu (čeká nás písmenko "E"
- mazací tabulka - děti zaznamenávají počet a délku slabik v zadaném slově
  (tečka = krátká slabika, svislá čárka = dlouhá slabika)

M
- hra s pastelkami (příprava na sčítání) + matematický zápis na tabuli
- mazací tabulka - nácvik číslice 2
- PS str. 23, cv. 1 - děti samy hodnotily, po předchozím vysvětlení, jak má správně
   napsaná dvojka vypadat, co se na jednotlivých dvojkách v 1. řádku nepovedlo.
   Dále  každý psal svým tempem.
- 1. skupinka stihla skládat ve dvojicích matematické domino

DÚ: M - str. 23, dokončení cv. 1 a 2


 4. 10.

ČJ
-  povídáme si o víkendových plánech, na co se těšíme -> podzimní aktivity
   (pouštění draků, pečení brambor, pobyt v přírodě a její pozorování)
- PL -  uvolňovací cv. "houfování vlaštovek",  vlaštovka si letí sednout na drát
- PP - str. 30
         - str. 31, 1. a 2. řádek
- ŽA - str. 21, cv. 2 (mřížka, jednoslabičná slova, posloucháme, kde slyšíme L,
                                     pokládáme písmeno ze skládací abecedy, po odstranění písmen
                                     děti samostatně zapisují "L" tužkou na správné místo

M
- kontrola DÚ
- PS - str. 21, cv. 4, po vysvětlení děti pracovaly samostatně
                          cv. 5 - logické řady
         - str. 22, geometrické tvary
                          cv. 1, tvary kolem nás
- PL-  geometrické sudoku, 1. společně
                                                       2. děti zvládly samostatně

ČSP
- "deštník" - skládání barevného papíru do harmoniky
                       - lepení na čtvrtku
                       - déšť - "deštičkové čáry"

ČJ
- procvičování výslovnosti slabik MA, LA
  (navodíme 1. souhlásku a jen otvíráme pusinky na příslušnou samohlásku, NEČTEME)
- ŽA - str. 21, cv. 3 - skládání slabiky LA, nejprve čtení z tabule, potom v ŽA
- hra "Slabika LA nás probudí"

DÚ - ŽA str. 21, cv. 3 - 3x
       - o víkendu můžete sbírat přírodniny na podzimní tvoření
          (Listy různých barev a tvarů, kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, šišky apod.,
           každý podle svých možností.)
           - od pondělí je děti mohou začít nosit do školy


 3. 10.

 • Dnes mají děti v deníčku s Krtečkem vlepenou důležitou zprávu.

Dnes:

ČJ
- písmenkový diktát (děti vyndávaly z desek na lavici písmenka ve správném pořadí
                                          podle diktátu )
- ŽA - str. 21, cv. 1: 1) pokládali jsme písmenko L do rámečku společně
                                     2) děti samostatně zapsaly velké tiskací L na správné místo
- PP - str. 29 - šikmé krátké a dlouhé "deštičkové" čáry

M
- kontrola DÚ
- PS - str. 19, obrázek
         - str. 20, vybarvili jsme mašličku dole na stránce a stejnou na titulní stránce drakovi
         - str. 21, cv. 2 (samostatně + společná kontrola, děti po jednom četly matematické zápisy)
                          cv. 3 (na číselných osách jsme příslušnou barvou vyznačili celou délku
                                      k zadanému číslu a potom jsme délky porovnávali)
- PL - pokračování  (aktivity - číslice a počet, loigické řady)

ČJ
- PP - deštičkové čáry (dokončení)
- PL - obrázkové sudoku s podzimní tematikou
         - spojování dvojic obrázků podle stejného počátečního písmene

ČJS + TV
- podzimní vycházka (příroda na podzim, poznávání listnatých a jehličnatých stromů, plodiny
   a plody (ukázali jsme si jeřáb, javor, lípu, dub, břízu, jírovec, borovici a smrk, kukuřici,
   jeřabiny, šípky, kaštany a šišky)

DÚ: M - PS str. 21, cv. 1


 2. 10.

ČJ
- písmeno L, l - třetí hora
- Která písmena bydlela na 1 a 2. hoře? - z písmen M a A jsme skládali slabiku  MA
- příprava na čtení slabik - zatím navodíme 1. hlásku M
                                                    a otvíráme pusinku na příslušnou samohlásku
                                                   (zkoušíme také ostatní E, I, O, U)
                                                  - děti poslouchají celou slabiku a zopakoují, co slyší
                                                 - totéž zkoušíme s navozením 1. hlásky L
- rozvoj fonematického sluchu
- probudí nás hláska "L"
- hláskování slov (výběr slov na téma školní potřeby)
- ŽA - str. 20, cv. 4, 5 (podle pokynů dole na stránce)
                          cv. 6 (přečetla jsem dětem dopis hned v úvodu hodiny)
- PP- kontrola DÚ, pokračování na str. 27 (povídali jsme si o lípě)

M
- mazací tabulka - nácvik psacích prvků potřebných k psaní číslice 1
- PP (Číslice) str. 1 - psaní č. 1
- porovnávání číslic - aktivita u tabule
- PS - str. 20, cv. 5

ČJ, M
- rozlišování délky slabik ve slovech na obrázcích - aktivita u tabule
- hra na sluchové rozlišování - pojmenuj, co slyšíš
  (dětí leží se zavřenýma očima na lavici a poslouchají jaké dělám zvuky - chrastím s klíči,
   otevřu dveře, svezu se na židli, šustím se sáčkem apod.)
- PS M - str. 19 - psaní číslice 1
- PL M - dokresli k číslici správný počet obrázků

HV
- dechová cvičení
- hra na orchestr - hra na tělo, rytmus 1. sk. : čo-ko-lá-da (tleskají
                                                                             2. sk.: ká-va (plácají do stehen)
                                                                             3. sk.: čaj (dupnou)
- logopedická cv. - lížeme zmrzlinu, lízátko, olízneme si pusinku
- hlasová rozcvička
- hra na ozvěnu - kukačka
- písnička: Prší, prší

DÚ: M - PS str. 19 - dokončení psaní č. 1
         ČJ - vystřihněte a do desek vložte číslem podepsaná písmena L, l


1. 10.

 • Připomínám, že probíhá sběrový týden

Dnes:

ČJ
- vyvození písmene L, l (aktivity u tabule)
- ŽA - str. 20, cv. 1, 2, 3 (podle pokynů dole na stránce)

ČJS
- PL - opakování (Škola, Bezpečnost, Doprava - dokončení)
- Podzim

VV
- Holínky a louže - vodové barvy, inkoust (kombinovaná technika)

ČJ
- PP - str. 26 - psaní prohnutých čar zdola nahoru

DÚ: PP str. 27 - děti mají za úkol psát pouze prohnuté čáry - středy listů
                               
(Tvary listů lípy budeme nacvičovat až zítra.)