2. A

Třídní učitelka: Mgr. Miluše Kafková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

2. A - Informace (červen)

18. 6.

ČJ: Procvičování probraného učiva. Pracovní listy. (zásobní pracovních listů poslaný e-mailem)

M: Násobení, dělení. Početní soutěže. Pracovní listy.

AJ: WB: page 46, 47 Songs, games.

Osmisměrky a rébusy.

Číst více...

2. A - Informace (červen)

17. 6.

ČJ: Procvičování probraného učiva. Pracovní listy. (zásobní pracovních listů poslaný e-mailem)

M: Násobení, dělení. Početní soutěže. Pracovní listy.

AJ: WB: page 44, 45 Songs, games.

Čtení: Pohádky

Číst více...

2. A - Informace (červen)

16. 6.

ČJ: Procvičování probraného učiva. Pracovní listy. (zásobní pracovních listů poslaný e-mailem)

M: Násobení, dělení. Početní soutěže. Pracovní listy.

ČJS: Pracovní listy

Čtení: Pohádky

Číst více...

2. A - Informace (červen)

15. 6.

ČJ: Párové hlásky. Slohové cvičení. Popis obrázku.

M: Násobení, dělení. Početní soutěže. PS strana 60, 61.

AJ: Summertime. (Sandals, trainers, shorts, a T-shirt, a dress, a sunhat)

Songs. WB: page 44, 45

Čtení: Pohádky

Číst více...

2. A - Informace (červen)

12. 6.

ČJ: Párové hlásky. Cvičný diktát. Slovní druhy: podstatná a přídavná jména, slovesa, předložky

M: Násobení, dělení. Početní soutěže. PS strana 58, 59.

AJ: My house. Songs. WB: page 42, 43

HV: Z. Svěrák: Panský kočí, Všechno máme schovaný

Číst více...

2. A - Informace (červen)

11. 6.

ČJ: Párové hlásky. Cvičný diktát.

M: Násobení, dělení. Početní soutěže. PS strana 57, 58.

AJ: My house. Reading, listening. WB: page 39, 40, 41

ČTENÍ: Pohádky Boženy Němcové.

Číst více...

2. A - Informace (červen)

10. 6.

ČJ: Párové hlásky. Cvičný diktát.

AJ: My house. Bedroom, bathroom, sitting room, hall, garden, kitchen. WB: page 36, 37, 38

ČTENÍ: Pohádky Boženy Němcové.

Číst více...

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru