2. A

Třídní učitelka: Mgr. Miluše Kafková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

2. A - Informace (listopad)

19. 11.

ČJ: Psaní u/ů. Str. 40. Diktát.

M: Násobky 2, 3.

DÚ: Oprava diktátu a přepisu. Procvičování násobků. Čtení.

Zítra bruslíme. 10 Kč s sebou.

Číst více...

2. A - Informace (listopad)

18. 11.

ČJ: Psaní u/ú, str. 39

M: str. 48, 49.

ČJS: Rodina.

DÚ: Písanka str. 14. Do středy.

Oprava přepisu. Čtení.

Ve středu bruslíme.

Číst více...

2. A - Informace (listopad)

15. 11.

ČJ: uč. str. 38. Psaní ú/ů. Písanka str. 13.

M: str. 46, 47. Modelujeme geom. tvary. Krokování.

DÚ: Číst.

Číst více...

2. A - Informace (listopad)

14. 11.

Bruslení

ČJ: Ps str. 25, 26, 27. Opakování.

M: str. 44, 45, 46.

DÚ: M str. 46 cv. 3, 4

2. A - Informace (listopad)

13. 11.

ČJ: Čtení s porozuměním. Čítanka.

M: Vyvození násobků dvou.

DÚ: Násobky dvou. Čtení.

Zítra jdeme bruslit.

Číst více...

2. A - Informace (listopad)

ČJ: uč. str. 37. Diktát. Dokončení příběhu. PS str. 24, 25. Abeceda.

M: Číselné řady. Početníček str. 7.

DÚ: Číst. Naučit báseň str. 34, 35.

Zítra bruslíme. V 7.55 odcházíme od školy. 10Kč s sebou.

Číst více...

2. A - Informace (listopad)

ČJ: str. 36. Krátké, dlouhé samohlásky.

M: Procvičování +, - do 20. Stavby z krychlí. Pavučiny.

ČJS: Podzim u řeky.

DÚ: Číst.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru