2. A

Třídní učitelka: Mgr. Miluše Kafková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

2. A - Informace (únor)

26. 2.

ČJ: uč. 85. Slabiky dě, tě, ně.

M: Procvičujeme násobení a dělení. PS str. 20. Stavby z krychlí podle zadání.

ČSP: Křížkový steh.

DÚ: Číst.

Číst více...

2. A - Informace (únor)

25. 2.

ČJ: uč. str. 84. Slabiky dě, tě, ně. PS str. 68.

M: Procvičujeme násobení a dělení. PS: str. 20.

DÚ: Písanka str. 5 dokončit. Číst.

Číst více...

2. A - Informace (únor)

24. 2.

ČJ: uč. str. 84. Slabiky dě, tě, ně. PS: str. 67.

M: Násobení, dělení. PS str. 19

ČJS: uč. 37. Zájmy a koníčky .

DÚ: Dopiš zájmy a koníčky. Dopočítej sloupečky. Čti.

Číst více...

2. A - Informace (únor)

21. 2.

ČJ: uč. str. 83. PS str. 58 cv. 6, 7

M: Procvičujeme násobení, dělění. PS str. 19 cv. 6, 7.

ČT: kniha Zpívající kuchyň

DÚ: Číst.

Číst více...

2. A - Informace (únor)

20. 2.

ČJ: Tvary slova. Slova příbuzná. PS str. 57, 58.

M: Násobení, dělení. PS str. 18

ČJS: Lidské tělo, zdravý životní styl. Opakování.

DÚ: Čtení. Dokončit str. 18 v M

Číst více...

2. A - Informace (únor)

19. 2.

ČJ: Třídní kolo recitační soutěže.

M: Zjišťujeme věk. Učíme se datum narození. Řeším sousedy (matematické).         PS str. 17

ČSP: Zadní steh. Řetízkový steh.

DÚ: Čtení a procvičování násobení, dělení. Zítra opakujeme lidské tělo.

Číst více...

2. A - Informace (únor)

18. 2.

ČJ: Podstatná jména, slovesa. Diktát str. 83

M: Procvičování násobení a dělení. Zvířátka dědy Lesoně. Str. 17.

Beseda v MěK.

DÚ: Oprava diktátu, dokončit sloupečky do M, připavit se na zítřejší třídní kolo recitační soutěže. Číst.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru