2. A

Třídní učitelka: Mgr. Miluše Kafková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

2. A - Informace (červen)

2. 6.

ČJ: Párové hlásky. Š/Ž. Cvičný diktát. Nakopírovaná strana 55.

M: Procvičování probraného učiva. Interaktivní tabule. Pavučiny, hadi, výstaviště, plány staveb. (www.matematika.in.cs)

ČTENÍ: Zlobilky

ČJS: Pracovní listy str. 56, 60

Číst více...

2. A - Informace (červen)

1. 6.

ČJ: Párové hlásky. Ď/Ť. Nakopírovaná strana 53. Cvičný diktát cv. 5.

M: Početní soutěže. Sloupečky. PS str. 54.

Výroba placek. Den dětí.

2. A - Informace (květen)

29. 5.

ČJ: Párové hlásky. P/B. Pracovní list. Procvičování.

M: Procvičování dělení. Početní soutěže.

ČJS: Pracovní list str. 58, 59. (Zasláno e-mailem)

ČTENÍ: Zlobilky

Číst více...

2. A - Informace (květen)

28. 5.

ČJ:  Párové hlásky. V/F. Pracovní list strana 51. 

M: Procvičování dělení. Početní soutěže. PS strana 53.

ČTENÍ: Zlobilky.

ČJS: Pracovní listy: Zahrada na jaře, Rozkvetly stromy.

Zasláno na e-mail.

HV: Zdeněk Svěrák: Kamarádka lípa, Auta

Číst více...

2. A - Informace (květen)

27. 5.

ČJ: Párové souhlásky. H/CH Nakopírovaný list strana 50, 51.

M: Dělení. Prosvičování. Nakopírované sloupečky. Parkety. PS strana 57 cvičení 8.

ČTENÍ: Zlobilky.

ČJS: Savci a ptáci. Strana 86

Číst více...

2. A - Informace (květen)

26. 5.

ČJ: PS str. 78, 79. Nedělejte cv. 28

M: Procvičování násobků. Soutěže a hry. PS str. 53. Cvičení z www. skolasnadhledem.cz Přihlašovací kód najdete na vnitřní straně obalu PS.

Čtení: Společné čtení knihy Zlobilky.

HV: Z. Svěrák, Kamarádka lípa, Panský kočí

Číst více...

2. A - Informace (květen)

25. 5.

ČJ: PS str. 77, 78

M: Početní soutěže, kontrola autobusů, práce na geodesce. PS strana 52 cvičení 2, 4 a 5

Čtení: Martina Drijverová, Zlobilky

 

Nepřehlédněte!

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru