2. A

Třídní učitelka: Mgr. Miluše Kafková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

2. A - Informace (leden)

ČJ: uč. str. 66. Píšeme ti/ty.

M: Procvičujeme sčítání s přechodem desítky. Početníček str. 18, 19.

ČJS: Zimní sporty.

DÚ:  Dopočítat str. 19 v Početníčku. M str. 67, cv. 7.

Číst více...

2. A - Informace (leden)

10. 1.

ČJ: PS str. 54, 55.

M: početníček str. 18, 19. Dopočítávání do desítky.

Číst více...

2. A - Informace (leden)

9. 1.

ČJ: PS str. 53, 54. Písanka str. 30.

M: Početníček str. 16, 17.

ČJS: Pracovní listy. Zima.

DÚ: ČJ dokončit v PS str. 54 cv. 8, Početníček: dva sloupečky. Číst.

Zítra bruslíme.

 

2. A - Informace (leden)

8. 1.

ČJ: str. 65. Spojky.

M: Početníček. Počítáme příklady se závorkou.

VV: Tři králové. Malba.

DÚ: ČJ str. 65. cv. 4. Dokončit stránku v Početníčku. Opravy. Číst.

Číst více...

2. A - Informace (leden)

7. 1.

ČJ: str. 65. Tvrdé, měkké souhlásky. Písanka str. 29.

M: Početníček str. 12, 13. Procvičování násobků.

DÚ: Číst. Dokončit stránku v Početníčku a v Písance.

Číst více...

2. A - Informace (leden)

6. 1.

ČJ: uč. str. 64. Písanka str.25, 27.

M: str. 66. Procvičování sčítání, odčítání s přechodem desítky.

ČJS: Vánoce u nás. Vánoční zvyky.

DÚ: Písanka str. 28.

Zítra jdeme na besedu do MěK. V pátek bruslíme.

Číst více...

2. A - Informace (prosinec)

19. 12.

ČJ: uč. str. 63

M: str.64, 65

Písanka str. 25

Zítra bruslíme. Neučíme se.

Všem přeji pěkné Vánoce.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Sběrový týden

V termínu od 28. 1. do 30. 1. 2020 (ÚT - ČT) proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru