2. C - Informace (květen)

 • Vytisknout

31. 5. 2018

Zítra 1. 6. 2018 - "Den bez učení", sportovní oblečení,pokrývka hlavy, batoh se svačinou a kartičku na oběd, svačinu a dostatek tekutin, 1. - 2. hod. program ve škole, 3. - 5. hod. - sportování a vycházka v lese.

Za 10 Kč, které zbyly z exkurze, nakoupím dětem sladkosti ke Dni dětí.

1. hod. ČJ:

 • opakování probraného učiva ( druhy vět)
 •  věta jednoduchá, souvětí - procvičování
 • učebnice str. 98 - Osel
 • do sešitu z učebnice str. 98/ cv. 2
 • PS str. 58/ cv. 4 - kdo nestihl, dokončí za Dú (do pondělí 4. 6. 2018)
 • čítanka str. 118
 • písanka str. 26

2. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 7 (www.skolakov.cz)
 • hra: početní král
 • PS str. 15/ cv. 2 - dokončení   str. 18/ cv. 1, 3 - na známky cv. 4 - kdo nestihl, dokončí za Dú ( do pondělí 4. 6. 2018)

3. hod. ČJS:

 • PS str. 68
 • pracovní list - "Les v létě"

 

30. 5. 2018

1. a 4. hod. ČJ:

 • opakování probraného učiva (měkké a tvrdé souhlásky, psaní úů)
 • diktát
 •  věta jednoduchá, souvětí - procvičování
 • PS str. 59/ cv. 1    str. 58/ cv. 2 
 • čítanka str. 70
 • pracovní list: přepis "popletených" vět, tajenka

2. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 7 (www.skolakov.cz)
 • hra: početní král
 • PS str. 17/ cv. 2, 3, 4 - společně,    str. 18/ cv. 2 - samostatně
 • zítra test na násobení a dělení č. 1 - 6 ( i násobení č. 7)

3. hod. ČJS: Barevný motýl


29. 5. 2018

1. a 4. hod. ČJ:

 • opakování slovních druhů - podstatná jména, slovesa, spojky, předložky, číslovky (www.gramar.in)
 •  věta jednoduchá, souvětí
 • učebnice str. 97/ cv. 1, 2 - do sešitu
 • žlutá čítanka str. 112

2. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 7 (www.skolakov.cz)
 • PS (7) str. 16/ cv. 1, 4, 7   Dú: str. 16/ cv. 4, 6
 • test na násobení a dělení 1 - 6

3. hod. ČJS:

 • PS str. 66 - dokončení, str. 67 - kamarádi přírody
 • léto - kreslení podle návodu

28. 5. 2018

1. hod. TV:

2.  hod. ČJ:

 • opakování slovních druhů - podstatná jména, slovesa, spojky, předložky, číslovky (www.gramar.in)
 • nové učivo - věta jednoduchá, souvětí
 • zápis do sešitu
 • učebnice str. 97 - úvodní článek
 • žlutá čítanka str. 124, 125, 126

3. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 6 (www.skolakov.cz)
 • PS (7) str. 15/ cv. 1, 2, 3, 4, 5    cv. 6 - na známky
 • Sú - počítání na IT

4. hod. : Daltoňáček

5. hod. HV: Hlídač krav (dokončení), délka not


 

25. 5. 2018

1. a 5. hod. ČJ:

 • opakování slovních druhů - podstatná jména, slovesa, spojky, předložky, číslovky (www.gramar.in)
 • pracovní list - doplňování chybějících písmen (samostatně na známky)
 • učebnice str. 84/ cv. 1
 • přepis vět z učebnice (str. 84 - Prvouka: 5 vět)
 • písanka str. 21 - dokončení
 • žlutá čítanka str. 124

2. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 6 (www.skolakov.cz)
 • PS (7) str. 14/ cv. 1, 2, 3, 4     Dú: str. 14/ cv. 5, 6
 • opis Sú do sešitu (krát více, krát méně) - kdo nestihl, dokončí za
 • Dú: násobky č. 7 (naučit zpaměti)

3. hod. TV:

4. hod. VV: Křemílek a Vochomůrka (kresba tuší)


24. 5. 2018

Do konce května vybírám 210 Kč na pracovní sešit do anglického jazyka.

1. a 4. hod. ČJ:

 • opakování slovních druhů - podstatná jména, slovesa, spojky, předložky, číslovky (www.gramar.in)
 • čtení s porozuměním (www.gramar.in)
 • pracovní list - vybarvování podle návodu - kdo nestihl, dokončí za Dú
 • pracovní list - doplňování chybějících písmen (samostatně na známky)
 • učebnice str. 84 - úvodní článek
 • PS str. 58/ cv. 1
 • písanka str. 25    Dú: písanka  str. 22
 • žlutá čítanka str. 133 - 134

2. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 6 (www.skolakov.cz)
 • test na násobení č. 1 - 6
 • zítra test na dělení č. 1 - 6
 • PS str. 68/ cv. 2, 3  + "Moje sebehodnocení",  str. 69/ cv. 3  pracovní sešit už nenosit do školy
 • PS (7) str. 12/ cv. 3

3. hod. ČJS:

 • PS str. 66 - v létě

23. 5. 2018

Do konce května vybírám 210 Kč na pracovní sešit do anglického jazyka.

1. a 4. hod. ČJ:

 • opakování slovních druhů - podstatná jména, slovesa, spojky, předložky, číslovky (www.gramar.in)
 • diktát
 • pracovní list - doplňování chybějících písmen (samostatně na známky)
 • Hymna české republiky - opis do sešitu čtení
 • čítanka str. 40
 • žlutá čítanka str. 133 - 134

2. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 6 (www.skolakov.cz)
 • zítra test na násobení a dělení č. 1 - 6
 • PS str. 11/ cv. 5   str. 12/ cv. 2, 4, 6
 • Sú do sešitu - zápis, výpočet, odpověď

3. hod. ČSP: Moře - ryba, želva (skládání z papíru)


 

22. 5. 2018

Do konce května vybírám 210 Kč na pracovní sešit do anglického jazyka.

1. a 4. hod. ČJ:

 • opakování slovních druhů - podstatná jména, slovesa, spojky, předložky, číslovky
 • pracovní list - Libuše a Přemysl (čtení s porozuměním), vyhledávání slovních druhů, odpovědi na otázky, tajenka
 • přepis vět z tabule
 • www.youtube: Staré pověsti české - O Libuši
 • antistresové omalovánky (želva) - kdo nestihl, dokončí doma a přinese zpět do školy

2. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 5 (www.skolakov.cz)
 • zítra 23. 5. test na násobení č. 1 - 6
 • opakování Sú -   PS (7) - str. 11/ cv. 3, 6     str. 12/ cv. 1,  5 (samostatně, kdo nespočítal,Dú: pracovní list se Sú)
 • PS (7): str. 10/ cv. 3
 • PS  str. 70/ cv. - pro volnou chvíli

3. hod. ČJS:

 • PS str. 55 (co lidé dělají, části dne...)
 • dopravní výchova na IT

21. 5. 2018

1. hod. TV:

2. hod. ČJ:

 • opakování slovních druhů - podstatná jména, slovesa, spojky, předložky, číslovky
 • pracovní list (doplňování: ií/yý , ě, párové souh.) - cv. 1 a cv. 2 (na známky)
 • PS str. 47/ cv. 4

3. a 4. hod: knihovna (téma besedy: Václav Čtvrtek)

5. hod. M + HV:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 5 (www.skolakov.cz)
 • PS str. 67/ cv. 5    str. 68/ cv. 1 - na známky
 • PS 7 (nový pracovní sešit): str. 1 až 8 budeme počítat v září 2018 (ve 3. třídě)
 • PS 7 (nový pracovní sešit): str. 10/ cv. 2, 4      Dú: str. 10/ cv. 5, 6, 8
 • Jaromír Nohavica: Pasáček krav (1. sloka)

 

18. 5. 2018

V pondělí 21. 5. 2018 jdeme 3. - 4. hod. do knihovny. S sebou ČJ a M. Do batůžku kartičku do knihovny a knížky na vrácení.

1. a 5. hod. ČJ:

 • opakování slovních druhů - podstatná jména, slovesa, spojky, předložky, číslovky
 • PS str. 46/ cv. 3 - pohádkový test
 • učebnice str. 76/ cv. 3 - ústně,   cv. 6 - opis vět do sešitu (hledání číslovek)
 • písanka str. 24
 • čítanka žlutá (zůstává ve škole) - str. 131 - 133

2. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 5 (www.skolakov.cz)
 • opakování Sú (krát více, krátn méně) - na IT
 • PS str. 67/ cv. 4 - na známky   str. 70/ cv. - pro volnou chvíli
 • PS str. 85/ cv. 1 - 7 (geom. tvary a tělesa)
 • PS 7 (nový pracovní sešit): str. 1 až 8 budeme počítat v září 2018 (ve 3. třídě)
 • PS 7 (nový pracovní sešit): str. 9/ cv. 4    str. 10/ cv. 1 (kdo nestihl, dopočítá za Dú)
 • do pondělí 21. 5. 2018  naučit násobky č. 6 zpaměti

3. hod. TV

4. hod. VV: Zebra (kreslení "krok za krokem" pastelkami a voskovkami)


17. 5. 2018

1. a 4. hod. ČJ

 • opakování probraného učiva (www.skolakov.cz, www.gramar.in)
 • číslovky
 • PS str. 46/ cv. 1, 2
 • volný list - psaní vlastního pohádkového příběhu
 • pracovní list - doplňování rýmů - kontrola Dú, společné zapisování 2. sloupečku
 • čítanka str. 128 - 129, 126 - 127

2. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 5 (www.skolakov.cz)
 • test na násobení a dělení
 • nové učivo: násobení č. 6
 • PS 7 (nový pracovní sešit): str. 1 až 8 si děti mohou dopočítat o letních prázdninách
 • PS 7 (nový pracovní sešit): str. 9/ cv. 1, 2, 3, 5, 6 
 • do pondělí 21. 5. 2018  naučit násobky č. 6 zpaměti

3. hod. ČJS:

 • dopravní výchova (značky)

16. 5. 2018

1. a 4. hod. ČJ

 • opakování probraného učiva (www.skolakov.cz, www.gramar.in)
 • číslovky
 • učebnice str. 76 - úvodní článek  a  cv. 1- ústně
 • diktát s přípravou - učebnice str. 74/ cv. 4
 • pracovní list (čtení s porozuměním) - doplnění háčků a čárek, ilustrace ke článku, dramatizace
 • pracovní list - doplňování rýmů (kdo nestihl, dopíše za Dú)
 • čítanka str. 125

2. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 5 (www.skolakov.cz)
 • test na násobení a dělení
 • opakování: kvádr, krychle, koule, jehlan, kužel, válec
 • PS str. 82/ cv. 1, 2, 3, 4, 6     
 • PS str. 84/ cv. 1, 2, 3 - samostatně na známky
 • do pondělí 21. 5. 2018  naučit násobky č. 6

3. hod. ČJS:

 • 3D jablko a hruška

15. 5. 2018

1. a 4. hod. ČJ

 • opakování probraného učiva (www.skolakov.cz, www.gramar.in)
 • spojky
 • učebnice str. 77/ cv. 1 - ústně   cv. 2 - do sešitu (5 vět)
 • pracovní list - Silný Bivoj - kontrola Dú (vypravování)
 • čítanka str. 124 (dovyprávění pohádky podle vlastní fantazie)

2. hod. M:

 • opakování násobení a dělení č. 1 - 5 (www.skolakov.cz)
 • opakování: lomená čára, přímá čára, bod, úsečka, délka úsečky
 • PS str. 81/ cv. 1, 2, 3, 4    Dú str. 80/ cv. 4, 5
 • do pondělí 21. 5. 2018  naučit násobky č. 6

3. hod. ČJS + HV

 • PS str. 65/ cv. 1
 • písnička Kozel (J. Nohavica)

 14. 5. 2018

Děti pracovaly podle pokynu vyučujících.


 

11. 5. 2018

1. - 4. hod. : exkurze Ratibořice - kozí farma

5. hod. : Kozí příběh - Pověsti staré Prahy (film)

Do středy 16. 5. 2018 přinést 35 Kč za fotografii.


 10. 5. 2018

V pátek 11. 5. 2018 - exkurze  Ratibořice - kozí farma. Sportovní oblečení, batoh se svačinou, kartičku na oběd a vyplněný lísteček do družiny (jen ti, co chodí do Bijásku) a  "pár korun" na útratu.

1. a 4. hod. ČJ:

 • opakování probraného učiva (www.skolakov.cz, www.gramar.in)
 • spojky
 • učebnice str. 75 - úvodní článek
 • učebnice str. 75/ cv. 1 - přepis z tabule do sešitu
 • vypravování - Moje maminka
 • přepis dopisu pro maminku
 • pracovní list - Silný Bivoj (čtení s porozuměním) Dú: přečíst a umět vypravovat (do pondělí 14. 5. 2018)

2. hod. M:

 • opakování - geometrické tvary a tělesa, úsečka a přímka
 • nové učivo : trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník
 • PS str. 78/ cv. 1, 2    str. 80/ cv. 1, 3
 • pracovní list - procvičování rýsování úseček a přímek
 • nosit pravítko a  ořezanou tužku

3. hod. ČJS: bezpečná cesta do školy


 

9. 5. 2018

Dnes proběhlo fotografování třídy (do středy 16. 5. 2018 vybírám 35 Kč za fotografii).

1. a 4. hod. ČJ:

 • opakování probraného učiva (www.skolakov.cz, www.gramar.in)
 • předložky, podstatná jména, slovesa
 • učebnice str. 74/ cv. 1
 • PS str. 44/ cv. 3
 • žlutá čítanka str. 99 - 100
 • písanka str. 21

2. hod. M:

 • opakování - geometrické tvary a tělesa, úsečka a přímka
 • opakování násobení a dělení č. 1 - 5 (www.skolakov.cz)
 • PS str. 76/ cv. 3    str. 77/ cv. 1, 2   Dú: str. 77/ cv. 3
 • nosit pravítko a  ořezanou tužku

3. hod. ČSP: přání ke Dni matek


4. 5. 2018

Děti si domů odnesly na vyprání cvičební úbor.

Ve středu 9. května 2018 fotografování (v 9: 55 hod.)

1. a 5. hod. ČJ:

 • opakování probraného učiva (www.skolakov.cz, www.gramar.in)
 • předložky, podstatná jména, slovesa
 • učebnice str. 74 - úvodní článek
 • přepis vět z tabule - hledání sloves, podst. jmen a předložek

2. hod. M:

 • předávání diplomu a keramické Baby Jagy vítězným třídám v tělocvičně
 • naše třída vyhrála !!
 • PS str. 75/ cv. 3, 4, 5      str. 76/ cv. 1, 2
 • PS str. 69/ cv. 1 - kdo nestihl, dopočítá za Dú

3. hod. TV:

4. hod. VV: Motýl (kresba voskovkami a vodovými barvami)


3. 5. 2018

1. a 4. hod. ČJ:

 • opakování probraného učiva (www.skolakov.cz, www.gramar.in)
 • předložky
 • PS str. 45/ cv. 1    str. 41/ cv. 2 - kdo nestihl, dokončí za Dú
 • učebnice str. 95/ cv. 1, 2, 4  - moje maminka
 • popis maminky (na volný list)
 • čítanka str. 109 - kontrola Dú
 • čítanka str. 72 - 73 (čtení s porozuměním)

2. hod. M:

 • opakování - geometrické tvary a tělesa
 • PS str. 73, 74, 75/ cv. 1 a 2
 • nosit pravítko a  ořezanou tužku
 • PS str. 66/ cv. 5

3. hod. ČJS: 

 • dopravní výchova na interaktivní tabuli
 • Člověče,  nezlob se !

2. 5. 2018

Zítra si  děti do  kroužku "Pohybové hry" vezmou koloběžku a helmu.

1. a 4. hod. ČJ:

 • opakování probraného učiva (www.skolakov.cz)
 • předložky
 • PS str. 40/ cv. 2     str. 43/ cv. 4
 • čítanka str. 106     Tvoje maminka - opis do sešitu ČJ-Čt
 • čítanka str. 108   Dú: čítanka str. 109 - dočíst

2. hod. M:

 • opakování - geometrické tvary a tělesa
 • PS str. 72/ cv. 1, 2, 3
 • nosit pravítko a  ořezanou tužku

3. hod. ČSP: přání ke Dni matek