2. C - Informace (březen)

 • Vytisknout

28. 3. 2018

Přeji všem pěkné Velikonoce a bohatou pomlázku.

Děti si dnes odnesly cvičební úbor a ručník na vyprání.

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 - test na hospodářská zvířata (umět vyjmenovat celou rodinu, pro co se chovají)


 

1. hod. ČJ:

 • učebnice str. 79/ cv. 1, 2, 3 - ústně
 • tvoření vět a zápis do sešitu  na téma Velikonoce

2. - 4. hod.: Velikonoční daltoňáček

 • pracovní list (křížovky, doplňování slov, odpovědi na otázky, přesmyčky apod.)
 • Slepička - tvoření a malování
 • velikonoční sportování v tělocvičně

27. 3. 2018

Ve středu pouze učebnice ČJ a sešit Č J-Š, pouzdro, ŽK, kartičku na oběd. 2. - 4. hod. : Velikonoční daltoňáček.

1. a 4. hod. ČJ:

 • Skupiny bě, pě, vě , mě - shrnutí učiva(www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 83/ cv. 2, 4, 5 - ústně
 • do sešitu přepis slov z učebnice str. 83/ cv. 3
 • žlutá čítanka (zůstává ve škole) str. 60
 • velikonoční tvoření z papíru - vajíčko a zajíček

2. hod. M:

 • procvičování sčítání a odčítání  na IT, násobení a dělení č. 2, 3  (www.skolákov.eu)
 • PS str. 29/ cv. 9, 10
 • násobky čísla 4
 • PS str. 56/ cv. 4     str. 57/ cv. 1      Dú: str. 2, 6  - až na úterý 3. 4. 2018

3. hod. ČJS:

 • Ps str. 60 - 61 (domácí hospodářská zvířata)
 • ve čtvrtek 5. 4. 2018 - test na hospodářská zvířata (umět vyjmenovat celou rodinu, pro co se chovají)

26. 3. 2018

1. hod. TV:

2. hod. ČJ:

 • Skupina (www.skolákov.eu)
 • pracovní list - doplňování   i/y, uúů, ě
 • učebnice str. 83 - úvodní článek
 • PS str. 48/ cv. 1

3. a 4. hod. knihovna: beseda na téma "Velikonoce"

5. hod. M + HV:

 • PS str. 56/ cv. 1, 2, 3
 • násobky čísla 4
 • PS str. 26/ cv. 6   Dú: str. 29/ cv. 2 a 3
 • nácvik písničky:  Holka modrooká

23. 3. 2018

V pondělí 26. 3. 2018  jdeme na besedu do knihovny na téma Velikonoce. Do školy: TV, ČJ a M. S sebou batůžek, knihy na vrácení a kartičku.

1. a 5. hod. ČJ:

 • Skupiny bě, pě, vě (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 82/ cv. 2 - ústně
 • do sešitu přepis vět z učebnice str. 82/ cv. 3
 • PS str. 48/ cv. 2 - dokončení
 • čítanka str. 94 (samostatné čtení s porozuměním)
 • žlutá čítanka (zůstává ve škole) str. 92

2. hod. M:

 • procvičování sčítání a odčítání  na IT (www.skolákov.eu)
 • počítání v kruhu
 • barevné počítání (vybarvování podle návodu) - dokončit za Dú
 • PS str. 21/ cv. 2      PS str. 26/ cv. 2, 3, 4, 5
 • naučit do pondělí ( 26. 3. 2018) násobky čísla 4

3. hod. TV

4. hod. VV:

 • Velikonoce ( kraslice, kuřátko a tulipány) - malování voskovkami a vodovými barvami

22. 3. 2018

1. a 4. hod. ČJ:

 • Skupiny bě, pě, vě (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 82 - úvodní článek
 • pracovní list - doplňování i/y
 • PS str. 48/ cv. 2
 • opis slov do sešitu (slova obsahující BĚ, PĚ, VĚ)
 • čítanka str. 92 - 93
 • písanka str. 13      Dú: str. 14

2. hod. M:

 • procvičování sčítání a odčítání  na IT (www.skolákov.eu)
 • počítání v kruhu
 • barevné počítání (vybarvování podle návodu)
 • PS str. 20/ cv. 8, 9, 10       Dú: str. 20/ cv. 2, 3
 • naučit do pondělí ( 26. 3. 2018) násobky čísla 4

3. hod. ČJS:

 • PS str. 59/ cv. 2
 • jarní květiny ( konvalinka, smetánka lékařská, prvosenka jarní, bledule, sněženka, tulipán, krokus, narcis, fialka, podběl, plicník, sasanka)

21. 3. 2018

1.  a 4. hod. ČJ:

 • Skupiny dě, tě, ně (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 81/ cv. 5, 6 - ústně
 • diktát (na párové souhlásky)
 • pracovní list - doplňování i/y
 • čítanka str. 103
 • přepis velikonoční koledy do sešitu ČJ - čt (učebnice str. 103 - Panímámo zlatá)
 • žlutá čítanka (zůstává pouze ve škole) -  str. 86, 90 - 91

2. hod. M:

 • procvičování sčítání a odčítání  na IT (www.skolákov.eu)
 • test: dělení a násobení dvěmi a třemi
 • PS str. 21/ cv. 1, 3, 4, 7
 • PS str. 25/ cv. 4a, 4b, 5, 6

3. hod. ČSP:

 • Velikonoce ( slepička, kohoutek a vajíčko) - tvoření z papíru

 

20. 3. 2018

Ve středu 21. 3. 2018 proběhne od 15 :30  do 17 hod.  ve třídě 2. C "Velikonoční tvoření". S sebou jen přezůvky, 15 Kč, manikúrní nůžky  a dobrou náladu. Těší se na Vás paní učitelka P. Charvátová a paní vychovatelka Z. Suchánková.

1.  a 4. hod. ČJ:

 • Skupiny dě, tě, ně (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 81/ cv. 1 - ústně
 • PS str. 47/ cv. 3
 • pracovní list - doplňování i/y
 • čítanka str. 98 - 99
 • přepis slov z tabule do sešitu (podřazená slova ke slovu JARO)

2. hod. M:

 • procvičování sčítání a odčítání  na IT (www.skolákov.eu)
 • PS str. 26/ cv. 1

3. hod. ČJS:

 • PS str. 58 (jaro)


16. 3. 2018

Ve středu 21. 3. 2018 proběhne od 15 :30  do 17 hod.  ve třídě 2. C "Velikonoční tvoření". S sebou jen přezůvky, 15 Kč, manikúrní nůžky  a dobrou náladu. Těší se na Vás paní učitelka P. Charvátová a paní vychovatelka Z. Suchánková.

1. hod. ČJ:

 • Skupiny dě, tě, ně (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 80 - úvodní článek
 • PS str. 56/ cv. 1

2. hod. M: Matematický klokan 2018 - kategorie Cvrček (www.matematickyklokan.net)

3. hod. TV

4. a 5. hod: VV : sněženky


15. 3. 2018

Ve středu 21. 3. 2018 proběhne od 15 :30  do 17 hod.  ve třídě 2. C "Velikonoční tvoření". S sebou jen přezůvky, 15 Kč, manikúrní nůžky  a dobrou náladu. Těší se na Vás paní učitelka P. Charvátová a paní vychovatelka Z. Suchánková.

1. a 4. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S, Ž - Š, V - F , H - CH na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu) - shrnutí učiva
 • učebnice str. 94/ cv. 1, 2 - ústně
 • PS str. 57/ cv. 2      str. 56/ cv. 4 - na známky
 • čítanka str. 124 - 125
 • pracovní list - doplňování slov (na známky)

2. hod. M:

 • procvičování násobení a dělení dvěmi a třemi  na IT (www.skolákov.eu)
 • test - násobení a dělení dvěmi a třemi
 • PS str. 53/ cv. 3, 4, 5, 6  
 • PS  str. 23/ cv. 7          Dú: str. 24/cv.  3

3. hod.: ČJS:

 • příprava na matematickou soutěž "Cvrček"

 

14. 3. 2018

Ve středu 21. 3. 2018 proběhne od 15 :30  do 17 hod.  ve třídě 2. C "Velikonoční tvoření". S sebou jen přezůvky, 15 Kč, manikúrní nůžky  a dobrou náladu. Těší se na Vás paní učitelka P. Charvátová a paní vychovatelka Z. Suchánková.

1. a 4. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S, Ž - Š, V - F , H - CH na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
 • diktát
 • PS str. 57/ cv. 1
 • čítanka str. 124
 • písanka str. 12

2. hod. M:

 • procvičování násobení a dělení dvěmi a třemi  na IT (www.skolákov.eu)
 • PS str. 54/ cv. 5, 6, 7  
 • PS  str. 23/ cv. 2 - ústně a cv. 3

3. hod. ČSP: Čáp


13. 3. 2018

Ve středu 21. 3. 2018 proběhne od 15 do 16 hod.  ve školní družině "Velikonoční tvoření". S sebou jen přezůvky, 15 Kč a dobrou náladu. Těší se na Vás paní učitelka P. Charvátová a paní vychovatelka Z. Suchánková.

1. a 4. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S, Ž - Š, V - F , H - CH na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
 • PS str. 53/cv. 3 - odůvodňování a příprava na zítřejší diktát
 • PS str. 55/ cv. 6
 • čítanka str. 134 - 135, str. 126 - 127
 • přepis z čítanky str. 96 - "Březen, duben" do sešitu (ČJ - Čt)
 • dramatizace pohádky "Perníková chaloupka"

2. hod. M:

 • procvičování násobení a dělení dvěmi a třemi  na IT (www.skolákov.eu)
 • PS str. 54/ cv. 3, 4, 10   
 • odčítání s přechodem přes základ deset - nové učivo
 • PS str. 22, cv. 1, 2, 3       Dú: str. 23/ cv. 1

3. hod. ČJS:

 • opakování probíraného učiva
 • soutěž
  12. 3. 2018

Ve středu 21. 3. 2018 proběhne od 15 do 16 hod.  ve školní družině "Velikonoční tvoření". S sebou jen přezůvky, 15 Kč a dobrou náladu. 

Vážení rodiče,  kupte dětem dva sešity č. 512 do českého jazyka.

1. hod. TV

2. hod. a 5. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S, Ž - Š, V - F , H - CH na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 93/ cv. 1, 2
 • PS str. 53/cv. 3, 4
 • čítanka str. 134 - 135

3. hod.: keramická dílna (velikonoční tvoření)

4. hod. M:

 • procvičování násobení a dělení dvěmi a třemi  na IT (www.skolákov.eu)
 • PS str. 54/ cv. 1, 2, 9
 • PS str. 34/ cv. 1 - sudoku

5. hod. HV: Kytka masožravá a cvrček


 

9. 3. 2018

V pondělí jdeme do keramické dílny (3. - 4 hod.). S sebou 20 Kč. Do aktovky: ČJ a M.

Vážení rodiče, do pondělí 12. 3. 2018 kupte dětem dva sešity č. 512 do českého jazyka. Stav našeho třídního fondu z 1. třídy je vyčerpán (za sešity, sladkosti,  pomůcky do VV, ČSP apod.) Nový třídní fond založíme až ve 3. ročníku. Děkuji.

1. a 5. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S, Ž - Š, V - F , H - CH na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 93/ úvodní článek         cv. 1 - ústně
 • pracovní list - doplňování   i/y - na známky
 • PS str. 53/ cv. 2      str. 55/ cv. 5
 • čítanka str. 128 - 129

2. hod. M :

 • procvičování násobení a dělení dvěmi a třemi  na IT (www.skolákov.eu)
 • test na známky (násobení a dělení dvěmi)
 • PS str. 52/ cv. 2, 3    str. 53/ cv. 1, 2 - zápis do sešitu
 • Dú: pracovní list - násobení a dělení třemi (3 sloupečky)

3. hod. TV

4. hod. ČSP: Papírová květina


 8. 3. 2018

Vážení rodiče, do pondělí 12. 3. 2018 kupte dětem dva sešity č. 512 do českého jazyka. Stav našeho třídního fondu z 1. třídy je vyčerpán (za sešity, sladkosti,  pomůcky do VV, ČSP apod.) Nový třídní fond založíme až ve 3. ročníku. Děkuji.

1. a 4. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S, Ž - Š, V - F  na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 92/ 3 - ústně
 • PS str. 52/ cv. 5     str. 53/ cv. 1     Dú: str. 57/ cv. 3
 • čítanka str. 122 - 123
 • pracovní list - kreslení podle návodu
 • přepis slov do sešitu z tabule (jídlo pro Smolíčka)
 • O Smolíčkovi  - dramatizace

2. hod. M :

 • procvičování násobení a dělení dvěmi a třemi  na IT (www.skolákov.eu)
 • PS str. 52/ cv. 6, 7     str. 53/ cv. 8
 • pracovní list - násobení a dělení třemi (s pomocí)

3. hod. ČJS:

 • PS str. 52
 • youtube: Nejnebezpečnější zvířata světa

7. 3. 2018

1. a 4. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S, Ž - Š, V - F  na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 92/ 1, 2 - ústně
 • PS str. 56/ cv. 3
 • diktát s přípravou (z učebnice str. 91/ cv. 4)
 • čítanka str. 122 - 123
 • písanka str. 11

2. hod. M :

 • procvičování násobení a dělení dvěmi a třemi  na IT (www.skolákov.eu)
 • PS str. 51/ cv. 3     str. 52/ cv. 4, 5
 • pracovní list - sčítání s přechodem přes desítku (na známky)

3. hod. VV:  Vyhlížíme jaro


 6. 3. 2018

1. a 4. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S, Ž - Š  na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 91/ 3 -  ústně
 • PS str. 56/ cv. 2
 • pracovní list - doplňování ií/ yý (na známky)
 • přepis rozpočítadla z čítanky str. 91 - do sešitu (na známky)
 • čítanka str. 150 - hlasité čtení, dramatizace pohádky

2. hod. M:

 • procvičování násobení a dělení dvěmi a třemi  na IT (www.skolákov.eu)
 • PS str. 51/ cv. 1, 2, 4    str. 52/ cv. 1
 • opakovat násobky dvou a tří

3. hod. ČJS:

 • ústní opakování probíraného učiva

5. 3. 2018

1. hod. TV

2. a 4. hod. : ČJ

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S, Ž - Š  na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
 • jak bylo o jarních prázdninách
 • učebnice str. 91 - úvodní článek,  cv. 1 - ústně
 • učebnice str. 91/ cv. 2 - do sešitu (společně na tabuli)
 • pracovní list - čtení s porozuměním, na volný papír - 5 vět o tom, co přečetli
 • čítanka str. 90

3. hod. M:

 • procvičování násobení a dělení dvěmi  na IT (www.skolákov.eu)
 • PS str. 50/ cv. 1, 2, 3, 5     Dú: str. 50/ cv. 4 +   násobky tří
 • PS str. 47/ cv. 3, 4, 5

5. hod. : HV

 • Pro slepičí kvoč - dokončení písničky Pavla Nováka