2. C - Informace (únor)

 • Vytisknout


 

23. 2. 2018

1. a 5. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S  na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 90/  cv. 4 - ústně
 • přepis vět z tabule
 • Čítanka str. 71
 • pracovní list - čtení s porozuměním

2. hod. M:

 • procvičování násobení a dělení dvěmi  na IT (www.skolákov.eu)
 • početní soutěže
 • PS str. 42/ cv. 1, 2, 3        str. 43/ cv. 1, 6      str. 46/ cv.2 - Sú  do sešitu
 • Dú: naučit se násobky čísla 3 (0, 3, 6, ......rychle za sebou)

3. hod. TV

4. hod. VV:  kreslení dle vlastního návrhu

 


22.2. 2018

1.a 4.hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S  na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 90/  cv. 3 - ústně
 • přepis vět z tabule
 • PS str. 55/ cv. 3      str.52/ cv.4
 • Písanka str. 10
 • Čítanka str. 84 - 85   

2.hod. M:

 • procvičování násobení a dělení dvěmi  na IT (www.skolákov.eu)
 • pracovní list - násobení a dělení  dvěmi (děti se mohou dívat na tabuli, kde jsou napsané všechny násobky dvěmi)  Dú: poslední sloupeček
 • PS str. 47/cv.1,2,7     str. 39/ cv.1,2 - Sú     

3. hod. ČJS:

 • PS str. 39 / zelený domeček a Doplňte :.....
 • PS str. 33 / Doplňte: .....

 

21. 2. 2018

1. a 4. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť, Z - S  na interaktivní tabuli (www.skolákov.eu)
 • učebnice str. 90/ úvodní článek, cv. 1 - ústně   
 • PS str. 55/ cv. 1, 2
 • Písanka str. 8

2. hod. M:

 • procvičování násobení a dělení dvěmi  na IT (www.skolákov.eu)
 • pracovní list - násobení a dělení 2 (děti se mohou dívat na tabuli, kde jsou napsané všechny násobky čísla dva)
 • PS str. 46/ cv. 1 - Sú do sešitu      PS str. 46/ cv. 6, 7     PS str. 20/ cv. 7 (na známky)

3. hod. VV: skokan na lyžích (kreslení "krok za krokem")


 

20. 2. 2018

1. a 4. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť  na interaktivní tabuli
 • učebnice str. 89/ cv. 3 - ústně     cv. 2 - do sešitu (na známky)
 • PS str. 54/ cv. 2
 • Písanka str. 9
 • mimočítanková četba "Zpívající kuchyň" - závěr

2. hod. M:

 • dělení dvěmi
 • PS str. 46/ cv. 3, 4     PS str. 19/ cv. 6    Dú: PS str. 20/ cv. 4, 5, 6

3. hod. : Školní kolo recitační soutěže


19. 2. 2018

1. hod. TV:

2. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť
 • učebnice str. 89/ cv. 1 - ústně
 • PS str. 54/ cv. 1
 • vyhodnocení pátečního projektu (rozdávání medailí)

3. a 4. hod.: knihovna

5. hod. M a HV:

 • příprava na dělení
 • PS str. 44/ cv. 1, 2, 3, 5       str. 45/ cv. 1, 2      str. 18/ cv. 3 - Sú
 • opakování naučených písní

16. 2. 2018

V pondělí 19. 2. 2018 - knihovna. 1. hod. TV, 2. hod. ČJ, 3. - 4. hod. - knihovna, 5. hod. M + HV.

Dnes:

1. - 5. hod.: celodenní projekt "Zimní olympiáda 2018" (čtení s porozuměním,  hledání odpovědí v textu, řešení Sú, malování snowboardisty, soutěžení v tělocvičně, tvoření plakátu).


 

15. 2. 2018

Zítra 16. 2. 2018 - projekt "Zimní olympiáda 2018" ( napsat  několik vět o sportovci, který se účastní této olympiády, přinést obrázky, týkající se olympijského soutěžení... Do aktovky pouze: pouzdro, kartičku na oběd, ŽK, věty o sportovci, obrázky, svačinu a tabulku a fix.)

1. a 4. hod. ČJ: 

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť  na IT
 • diktát
 • PS str. 52/ cv. 3
 • písanka str. 7
 • mimočítanková četba "Zpívající kuchyň" - dokončení
 • pracovní list -  osmisměrka

2. hod. M:

 • PS str. 17/ cv. 2, 3, 4      str. 19/ cv. 1, cv. 7 - na známky      str. 18/ cv. 4 (do sešitu)
 • sčítání s přechodem přes základ deset do 100  na IT

3. hod. ČJS:

 • PS str. 50 - dokončení

14. 2. 2018

V pátek 16. 2. 2018 - projekt "Zimní olympiáda 2018" ( napsat  několik vět o sportovci, který se účastní této olympiády, přinést obrázky, týkající se olympijského soutěžení... Do aktovky pouze: pouzdro, kartičku na oběd, ŽK, věty o sportovci, obrázky, svačinu a tabulku a fix.)

1. a 4. hod. ČJ:

 • učebnice str. 89 - úvodní článek   
 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T,  Ď  - Ť  na IT
 • čítanka str. 77 (hlasité čtení)
 • pracovní list - doplňování ií/ yý 

2. hod. M:

 • kontrola Dú
 • sčítání s přechodem přes základ deset do 100  na IT
 • PS str. 15/ cv. 5, 6     str. 17/ cv. 1, 5   
 • pracovní list - 1 sloupeček  + - do 100 s přechodem přes desítku (na známky) 

3. hod. VV: Olympijské boby


 

13. 2. 2018

V pátek 16. 2. 2018 - projekt "Zimní olympiáda 2018" ( napsat  několik vět o sportovci, který se účastní této olympiády, přinést obrázky, týkající se olympijského soutěžení... Do aktovky pouze: pouzdro, kartičku na oběd, ŽK, věty o sportovci, obrázky, svačinu a tabulku a fix.)

1. a 4. hod. ČJ:

 • učebnice str. 88 - úvodní článek     str. 88/ cv. 1 - ústně
 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P,  D -  T na IT
 • autodiktát
 • PS str. 52/ cv. 2
 • čítanka str. 76 (dramatizace)
 • pracovní list - doplňování ií/ yý (na známky)

2. hod. M:

 • sčítání s přechodem přes základ deset do 100 a SÚ  na IT
 • PS str. 16/ cv. 2, 3, 5  - společně         cv. 6 - samostatně (na známky)
 • pracovní list - 2 sloupečky  + - do 100 (na známky)  Dú: 2 sloupečky

3. hod. ČJS:

 • měsíce v roce (opakování)

12. 2. 2018

V pátek 16. 2. 2018 - projekt "Zimní olympiáda 2018" ( napsat  několik vět o sportovci, který se účastní této olympiády, přinést obrázky, týkající se olympijského soutěžení... Do aktovky pouze: pouzdro, kartičku na oběd, ŽK, věty o sportovci, obrázky, svačinu a tabulku a fix.)

1. a 2. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P na IT
 • učebnice str.87 / cv. 2 - ústně
 • PS str. 36/ cv. 4
 • přepis vět z tabule do sešitu (na známky)
 • čítanka str. 76
 • pracovní list - čtení s porozuměním

3. hod. M:

 • sčítání s přechodem přes základ deset do 100 a SÚ  na IT, 
 • PS str. 13/ cv. 4      str. 16/ cv. 1, 4

4. hod. TV:

5. hod. HV:  Pro slepičí kvoč (písnička Pavla Nováka)


9. 2. 2018

Do pátku 16. 2. 2018 si připravit několik vět o sportovci, který se účastní zimní olympiády 2018 + obrázky z novin a časopisů o olympijském soutěžení.

1. a 4. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek  B - P na IT
 • učebnice str.87 - úvodní článek (jestřáb, čáp)  str. 87/ cv. 1 - do sešitu
 • PS str. 52/ cv. 1
 • čítanka str. 80, 81
 • písanka str. 6

2. hod. M:

 • sčítání s přechodem přes základ deset na IT
 • PS str. 13/ cv. 3 - Sú do sešitu
 • pracovní list - 4 sloupečky + - bez přechodu přes desítku do 100 (na známky)
 • pracovní list - dokončit za Dú (příklady s tajenkou)

3. hod. ČSP:  maskot olympijských her

5. hod.: zimní radovánky na sněhu


 

8. 2. 2018

Zítra 9. 2. 2018 s sebou vhodné teplé nepromokavé oblečení - půjdeme na vycházku.

Do pátku 16. 2. 2018 si připravit několik vět o sportovci, který se účastní zimní olympiády 2018 + obrázky z novin a časopisů o olympijském soutěžení.

1. a 4. hod. ČJ:

 • výslovnost a psaní párových souhlásek - nové učivo
 • učebnice str. 86 - úvodní článek
 • zápis do sešitu
 • pracovní list - opis popletených vět

2. hod. M:

 • sčítání s přechodem přes základ deset do 100 na IT
 • PS str. 14/ cv. 1, 2    str. 15/ cv. 2 - do sešitu
 • Dú: PS str. 1, 8, 7
 • test na známky: + - do 100

3. hod. ČJS:

 • měsíce v roce, roční období
 • PS str. 50

7. 2. 2018

Výpis z vysvědčení, prosím, podepsat a vrátit zpět, nejpozději v pátek 9. 2. 2018.

1. a 4. hod. ČJ:

 • tvrdé a měkké souhlásky - opakování na IT
 • diktát
 • PS str. 39/ cv. 3 - společné hledání v počítači (neznámá slova: činčila, citera, tis, díže, nimrod)
 • písanka str. 6
 • Čítanka str. 68, 69 - hlasité čtení

2. hod.  M:

 • sčítání do 100 s přechodem přes desítku na IT
 • PS str. 13/ cv. 1     str. 14/ cv. 3        cv. 4 - samostatně (pouze na jedničky)

3. hod. VV:

 • olympijský oheň

6. 2. 2018

Výpis z vysvědčení, prosím, podepsat a vrátit zpět, nejpozději v pátek 9. 2. 2018.

1. a 4. hod. ČJ:

 • tvrdé a měkké souhlásky - opakování na IT
 • PS str. 39/ cv. 1, 2 - společně   Dú: str. 39/ cv. 4
 • učebnice str. 66/ cv. 3 - opis do sešitu (2 řádky)
 • Česká čítanka str. 143, 144 (vypravování obsahu pohádky)
 • pracovní list - čtení s porozuměním (kreslení podle návodu, dokončení)

2. hod. M:

 • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku na IT
 • PS str. 10/ cv. 4, 5, 6, 7
 • PS str. 12/ cv. 1, 2 - sčítání s přechodem přes základ desítky
 • vysvětlení významu slova "masopust"

3. hod. ČJS:

 • PS str. 48 - zdraví (doplnit příjmení dětské lékařky)
 • Ježkovy oči - kreslený pořad pro děti (nebezpečí úrazu, první pomoc...)

5. 2. 2018

Výpis z vysvědčení, prosím, podepsat a vrátit zpět v průběhu příštího  týdne, nejpozději v pátek 9. 2. 2018.

1. - 2. hod. TV: bruslení 

3. hod. M:

 • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku na IT
 • PS str. 11/ cv. 4, 5, 6       PS str. str. 10/ cv. 2, 3
 • Dú: PS str. 10/ cv. 1, 9, 10

4. hod. ČJ:

 • tvrdé a měkké souhlásky - opakování na IT
 • PS str. 38/ cv. 1, 2, 3, 4
 • pracovní list - čtení s porozuměním (kreslení podle návodu)
 • Česká čítanka str. 142 (Veverka Zrzečka)

5. hod. HV:

 • Kalamajka mik, mik, mik - tanec (opakování)

1. 2. 2018

Výpis z vysvědčení, prosím, podepsat a vrátit zpět v průběhu příštího  týdne, nejpozději v pátek 9. 2. 2018.

V pondělí  5. 2. 2018 se uskuteční bruslení (poslední). Odchod od školy v 7: 45 hod., návrat okolo 10 hod. S sebou do aktovky: ČJ, M. Nezapomenout na vstupné 10 Kč.

1. - 4. hod. :  Bongo