2. C - Informace (prosinec)


22. 12. 2017

Přeji všem rodičům klidné a pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2018.

1. - 2. hod. - vánoční besídka

3. hod. - vánoční sportování v tělocvičně

4. - 5. hod. - vycházka do přírody a strojení stromečku pro zvířátka

 


 

21. 12. 2017

Děti si ze školy odnesly ručník na vyprání. Zítra si odnesou cvičební úbor. Přeji všem rodičům klidné a pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2018.

1. a 3. hod. ČSP - Anděl (tvoření ze skleněné láhve)

2. hod. - Zpívání na schodech - vystoupení pěveckého sboru 2. stupně

4. hod. Vánoční daltoňáček, stavebnice ROTO (skládání)


Program na pátek :

22. 12. - 1. - 2. hod. - vánoční besídka, 3. - 5. hod. - vycházka ke krmelci (s sebou vhodné teplé oblečení a "mlsání" pro lesní zvířátka:  jablíčko, mrkev, seno apod. Do batůžku: kartičku na oběd a svačinu.


20. 12. 2017

Děkuji všem rodičům, kteří přispěli na opuštěné psy a kočky!

1. - 2. hod. - bruslení

3. - 4. hod. VV - Betlém


Program na tento týden !

21. 12. -  1. hod.-  ČSP - Anděl (tvoření ze sklenice), 2. hod. - "Vánoční zpívání na schodech" - vystoupení žáků 2. stupně, 3. hod. ČSP - Anděl (dokončení). Do aktovky pouzdro, svačinu a kartičku na oběd. 4.hod. - Vánoční Daltoňáček

22. 12. - 1. - 2. hod. - vánoční besídka, 3. - 5. hod. - vycházka ke krmelci (s sebou vhodné teplé oblečení a "mlsání" pro lesní zvířátka:  jablíčko, mrkev, seno apod. Do batůžku: kartičku na oběd a svačinu.


19. prosince

1. hod. - Vánoční vystoupení hudebního kroužku

2. hod. a 4. hod. ČJ - PS str. 31/ cv. 1, 2   učebnice str. 54 - článek a cv. 3 - do sešitu 3 věty     čítanka str. 62, 58, 59 

3. hod. M - PS str. 70/ cv. 1, 2, 3   str. 44/ cv. 2 - sudoku

4. hod. ČJS + ČJ - PS str. 40 (sváteční kalendář)


Program na tento týden !!!

20. 12. - bruslení (1. - 2. hod.), vánoční vyrábění ve třídě (3. - 4. hod.) - donést prázdnou láhev od limonády ZONKA, budeme vytvářet anděla. Bez aktovky, jen svačinu a kartičku na oběd a 10 Kč na bruslení.

21. 12. -  1. hod.-  ČJ, 2. hod. - "Vánoční zpívání na schodech", 3. a 4. hod. VV. Do aktovky pouzdro, svačinu a kartičku na oběd. Učebnici ČJ,  písanku i sešit ČJ - Š máme ve škole v lavici.

22. 12. - 1. - 2. hod. - vánoční besídka, 3. - 5. hod. - vycházka ke krmelci (s sebou vhodné teplé oblečení a "mlsání" pro lesní zvířátka:  jablíčko, mrkev, seno apod. Do batůžku: kartičku na oběd a svačinu.

Vánoční sbírka pro opuštěná zvířata končí zítra 20. prosince!!          Opuštěným pejskům a kočičkám máte možnost, milí rodiče, přinést psí konzervy, piškoty, pamlsky, masové kapsičky, deky, prostěradla a to do 20. 12. 2017. Předem všem dárcům děkujeme.


 

18. prosince

1. a 5. hod. ČJ - učebnice str. 53 / článek (ústně)       PS str. 30/ cv. 2       čítanka str. 54, 55 - vánoční koledy       opis vět

2. hod. M - PS str. 69/ cv. 5, 6, 7, 8, 9, 11 

3. a 4. hod. - knihovna

5. hod. HV - opakování vánočních koled


Program na tento týden !!!

19. 12. - nezapomenout přinést čtenářský list č. 1

20. 12. - bruslení (1. - 2. hod.), vánoční vyrábění ve třídě (3. - 4. hod.) - donést prázdnou láhev od limonády ZONKA, budeme vytvářet anděla. Bez aktovky, jen svačinu a kartičku na oběd

22. 12. - vánoční besídka, vycházka ke krmelci, bez aktovky

Vánoční sbírka pro opuštěná zvířata. Opuštěným pejskům a kočičkám máte možnost, milí rodiče, přinést psí konzervy, piškoty, pamlsky, masové kapsičky, deky, prostěradla a to do 20. 12. 2017. Předem všem dárcům děkujeme.


 

15. prosince

1. hod. ve třídě, 2. - 5. hod. Muzeum Vysočiny (téma: Šikovní řemeslníci), zastávka u slaměného Betlému a v cukrárně, cesta zpět do školy.

Program na příští týden (18. - 22. 12. 2017)

18. 12. - knihovna (3. - 4. hod.) Do aktovky: ČJ a M. Nebude TV. Do batůžku knížky na vrácení a kartičku do knihovny. Téma besedy: Vánoční zvyky a tradice

19. 12. - nezapomenout přinést čtenářský list č. 1

20. 12. - bruslení (1. - 2. hod.), vánoční vyrábění ve třídě (3. - 4. hod.) - donést prázdnou láhev od limonády ZONKA, budeme vytvářet anděla. Bez aktovky, jen svačinu a kartičku na oběd

22. 12. - vánoční besídka, vycházka ke krmelci, bez aktovky


Vánoční sbírka pro opuštěná zvířata. Opuštěným pejskům a kočičkám máte možnost, milí rodiče, přinést psí konzervy, piškoty, pamlsky, masové kapsičky, deky, prostěradla a to do 20. 12. 2017. Předem všem dárcům děkujeme.


Program na příští týden (18. - 22. 12. 2017)

18. 12. - knihovna (3. - 4. hod.) Do aktovky: ČJ a M. Nebude TV.

19. 12. - nezapomenout přinést čtenářský list č. 1

20. 12. - bruslení (1. - 2. hod.), vánoční vyrábění ve třídě (3. - 4. hod.) - donést prázdnou láhev od limonády ZONKA, budeme vyrábět anděla. Bez aktovky, jen svačinu a kartičku na oběd.

22. 12. - vánoční besídka, vycházka ke krmelci, bez aktovky .


Vánoční sbírka pro opuštěná zvířata. Opuštěným pejskům a kočičkám máte možnost, milí rodiče, přinést psí konzervy, piškoty, pamlsky, masové kapsičky, deky, prostěradla a to do 20. 12. 2017. Předem všem dárcům děkujeme.

14. prosince

V pátek 15. 12. 2017 - Muzeum Vysočiny (2. - 5. hod., batoh se svačinou, vhodné oblečení, 30 Kč - vstupné a "drobné" do cukrárny, kartičku na oběd)  1. hod. budeme ve třídě (bez aktovky, budeme číst čítanku, kterou máme ve třídě).

1. a 4. hod. ČJ - tvrdé souhlásky    učebnice str. 51/ cv. 2 a str. 52/ článek a  cv. 1 - ústně    PS str. 30/ cv. 1, 3 - kdo nestihl, dopíše doma      čítanka str.52, 53, 56, 57, - čtení již přečtených textů       přepis vět s vánoční tématikou

2. hod. M - PS str. 67/ cv. 4, 5  str. 69/ cv. 1 - přepis příkladů do sešitu - kdo nestihl, dopočítá doma

3. hod. ČJS - PS str. 39 (blíží se Vánoce)  


 

Program na příští týden (18. - 22. 12. 2017)

18. 12. - knihovna (3. - 4. hod.) Do aktovky: ČJ a M. Nebude TV.

20. 12. - bruslení (1. - 2. hod.), vánoční vyrábění ve třídě (3. - 4. hod.) - donést prázdnou láhev od limonády ZONKA, budeme vyrábět anděla. Bez aktovky, jen svačinu a kartičku na oběd.

22. 12. - vánoční besídka, vycházka ke krmelci, bez aktovky .


Vánoční sbírka pro opuštěná zvířata. Opuštěným pejskům a kočičkám máte možnost, milí rodiče, přinést psí konzervy, piškoty, pamlsky, masové kapsičky, deky, prostěradla do 20. 12. 2017. Předem všem dárcům děkujeme.

13. prosince

V pátek 15. 12. 2017 - Muzeum Vysočiny (2. - 5. hod., batoh se svačinou, vhodné oblečení, 30 Kč - vstupné a "drobné" do cukrárny, kartičku na oběd)    1. hod. budeme ve třídě (bez aktovky, budeme číst čítanku, kterou máme ve třídě).

1. a 4. hod. ČJ - tvrdé souhlásky       diktát (slova s u ú ů)       PS str. 29/ cv. 2     opis básničky do sešitu      čítanka str. 56, 57

2. hod. M - PS str. 68/ cv. 1, 2, 3 - kdo nestihl, dopočítá za Dú

3. hod. VV - Vánoční stromeček


 

12. prosince

V pátek 15. 12. 2017 - Muzeum Vysočiny (2. - 5. hod., batoh se svačinou, vhodné oblečení, 30 Kč - vstupné a "drobné" do cukrárny, kartičku na oběd)    1. hod. budeme ve třídě (bez aktovky, budeme číst čítanku, kterou máme ve třídě).

1. a 4. hod. ČJ - tvrdé souhlásky (naučit se řadu tvr. souhlásek)     učebnice  str. 50       PS str. 28/ cv. 2   str. 29/ cv. 1    Dú: PS str. 28/ cv. 3, 4       čítanka str. 50, 51

2. hod. M - PS str. 67/ cv. 1, 2, 3           procvičování sčítání a odčítání do 100 (př. typu: 50 + 5,  36 - 6 )     sloupečky příkladů - na známky

3. hod. ČJS - PS str. 38 (zima, zimní měsíce, zimní sporty)


11. prosince

V pátek 15. 12. 2017 - Muzeum Vysočiny (2. - 5. hod., batoh se svačinou, vhodné oblečení, 30 Kč - vstupné a "drobné" do cukrárny, kartičku na oběd)    1. hod. budeme ve třídě (bez aktovky, budeme číst čítanku, kterou máme ve třídě).

1. - 2. hod. - TV (bruslení). Děkuji rodičům za pomoc.

3. hod. M - PS str. 66/ cv. 1, 2, 5

4. hod. ČJ - nové učivo: tvrdé souhlásky   PS str. 28/ cv. 1   Čítanka str. 52    Dú: Čítanka str. 53 - dočíst

5. hod. HV - Dej Bůh štěstí, Pásli ovce Valaši - koledy


8. prosince

V pondělí 11. 12.  půjdeme bruslit. S sebou: brusle, helmu, rukavice a vhodné sportovní oblečení, termosku s čajem a 10 Kč . Odcházíme od školy v 7: 50 hod. Do aktovky ČJ a M. Kdo nemá brusle, zůstane ve škole ve vedlejší třídě. Rodiče vítáni, mohou si zabruslit s námi.

1. a 5. hod. ČJ - písemné opakování u ú ů    PS str. 27/ cv. 2, 3  Čítanka str. 44, 46       Písanka str. 33 (kdo nestihl  ve škole, dopíše doma)

2. hod. M - PS str. 65/ cv. 1a, b, c        str. 63/ cv. 3, 4a, b, c     str. 66/ cv. 3, 4, 6 

3. hod. TV

4. hod. VV - Koledník


 

7. prosince

1. a 4. hod. ČJ - opakování  u ú ů     PS str. 26 / cv. 4  - na známky     str. 27/ cv. 1 - vybarvování   Dú: PS str. 27/ cv. 1 - dopis Ježíškovi  opis básničky z Čítanky str. 54  do sešitu     Čítanka str.  48 - 49

  V pátek  8. 12. - písemné opakování učiva ( psaní u/ú/ů, dvojhlásky  au, ou, samohlásky)  

2. hod. M - PS str. 65/ cv. 2, 3, 4, 5     odčítání bez přechodu přes desítku

3. hod. ČJS  - PS str. 34, 35  (ČR - hlavní město, vlajka, hymna, státní znak)


6. prosince

1. a 4. hod. ČJ - opakování ú/ů/u     PS str. 26/ cv. 1, 2, 3, 5   V pátek  8. 12. - písemné opakování učiva ( psaní u/ú/ů, dvojhlásky  au, ou, samohlásky)   tajenka     Česká čítanka str. 175, 176    společná četba "Tatínku, nezlob" - dočteno       od 7. 12. 2017  - nosit "modrou" čítanku

2. hod. M - PS str. 62/ cv. 2, 4      str. 63/ cv. 1, 6    str. 64/ cv. 1

3. hod. ČJS - Anděl z papíru


 

5. prosince

Dnes k nám přišli 1. vyučovací hodinu Mikuláš s čertem a andělem.

1. a 4. hod. ČJ - učebnice str. 45 - Mokrý lyžař (ústně)     PS str. 24/ cv. 1   str. 25/ cv. 2     Písanka str. 32    společná četba "Tatínku, nezlob" ( str. 78 - 87)

2. hod. M - PS str. 57/ cv. 7    str. 59/ cv. 8    str. 63/ cv. 2    sčítání desítek a jednotek v oboru do 100

3. hod. ČJS - PS str. 36 a 37


 

1. prosince

1. - 5. hod. - "Andělské dopoledne" ( Andělský daltoňáček, lampička - tvoření z papíru, skupinové soutěžení, andělské sportování, čtení básničky)

4. prosince 2017 nejsem ve škole

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Lyžařský kurz 2019

Škola v letošním školním roce organizuje dva lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročník v termínech od 3. do 9. února 2019 a od 23. února do 1. března 2019. V…

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Nahoru