1. C

Třídní učitelka: Mgr. Dana Dvořáková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

1. C - Informace (červen)

28. 9.


Děti zítra první hodinu dostanou vysvědčení, diplomy za sběrovou činnost, Daltoňáčka (lentilky, metr), žákovskou knížku. Dostanou i desky, ve kterých si vše mohou odnést.

Hurá na prázdniny!

Číst více...

1. C - Informace (květen)

30. 5.


Zítra jdeme do Muzea Vysočiny (informace viz včera). Mohu dětem útratu v kavárně zaplatit z fondu. Pokud ano, dejte mi prosím  vědět přes sms.

Dnes: Čtení - Sl 103 - přečetli jsme článek, v průběhu čtení vymýšleli otázky k textu, zvažovali jiné možnosti, jak se medvídci měli podělit...napsali zápis (sešit děti donesou domů). Dú - papír - každý si označil svůj  úkol -  přineste v pátek.

Psaní - nové písmeno f. Někteří dopíší doma (většina má sešit ve škole) - přineste v pátek.

M - 64, 65 - dokončit všechny úkoly (většina dětí má hotovo) - přineste v pondělí.

Čjs 63 - děti pracovaly ve dvojicích.

29. 5.


Čtení - Sl 99, 100  - dětem jsem dala deník (dnes zůstal ve škole) - udělali jsme  zápisy z přečtených textů. Děti se naučí zápis ze své přečtené  knížky (nebo jen textu), ale  mohou například i z podařeného výletu, koncertu, výstavy...Zápisy ve škole  budeme psát  ze společné školní četby nebo ze zadaného čtení, ostatní jsou dobrovolné. Vždy je potřeba napsat datum, název, jednu větu o obsahu, popř. namalovat obrázek.

Psaní - písanka 9, Dú - strana 10.

M - procvičování + - do 20.  PS 65 / 2, 3, 4, 6 - někteří nedokončili (dokončíme zítra).

Ve čtvrtek 31. 5. jdeme do Muzea Vysočiny na pořad Jak se žilo na zámku. S sebou batůžek s pitím, svačinou, pláštěnkou, přiměřeným kapesným - zajdeme si  do kavárny na něco dobrého. Do školy se vrátíme ve 12:30.

 


 

 

 

 

21. 5.

upozornění:
Den otevřených dveří ve středu 23. 5. se z mých zdravotních důvodů ruší.

Čtení - četli jsme sloupečky s di ti ni a dy ty ny na papíře. Slabikář 93 - po společné přípravě děti doplňovaly samy (bez mé kontroly). Slabikář 94 - slabiky bě pě vě. Dú - čtení - žebřík. Nadále procvičujte čtení slov z papíru.

Psaní - strana 4 - někteří dopíší (většina dětí má sešit ve škole). Dračí sešit - opis jedné nebo dvou vět ze Slabikáře 77 - oprava doma.

M  - strana 58, 59 - vše, 39/ 9, 10 (někteří úkoly dokončí doma).

 


 

 

 

 

 

18. 5.


Čtení - di ti ni, dy ty ny - procvičujte na papíře čtení v řádcích . Sl / 91  - děti označily správné slovo, dopsaly slabiku - bez mé kontroly. Na papíře, kde byla včerejší Dú, jsme doplnili správné výrazy do cvičení dole (děti si zvolily - buď pracovali sami nebo se mnou).

Psaní - strana 3 - písmeno ch.

 


 

 

 

17. 5.


Čtení - Sl/ 91 - tvrdé slabiky dy ty ny. Dú - papír - doplnění správných slov. Na druhé straně jsou na další procvičování (není to Dú) slova s měkkými a tvrdými slabikami. Čteme ve sloupcích  i v řádcích.

Psaní - strana 2 - písmeno L - někteří doma dopíší.

M / procvičování + - do 20 bez přechodu desítky - do strany 57 (sešit je ve škole).

Čjs - v sešitě mají děti včerejší papír, kde značily hodiny. Příští týden zkusíme test na celou, čtvrt, půl, tři čtvrtě - procvičte.

 


 

 

 

16. 5.


Sl / slabiky di ti ni . Strana 90 - čtení slov se správnou měkkou výslovností.

Písanka 4. díl - 1.strana - (je ve škole). Dračí sešit - přepis z tabule - doma oprava.

M - procvičování sčítání, odčítání do 20 bez přechodu desítky. Strana 53 /3, 4, 6 - co jsme nedokončili, uděláme zítra. Dú - papír - sloupce.

Čjs - nakupování, obchody. Hodiny - zkoušeli jsme malovat do prázdných ciferníků čtvrt, půl, tři čtvrtě, celé hodiny (dnes zkontroluji).

 


 

 

 

15. 5.


Dnes jsme se byli podívat na představení Václavského divadélka.

Čtení - ze Slabikáře jsme nečetli. Dú - papír - třetí sloupec (dva jsme doplňovali ve skupinách) - doplňte vhodnou hlásku. 

Psaní - písmeno E. Dú - strana 40 -  věty podle vzoru. Zítra děti dostanou písanku č.4.

M - 52/2,  53/1.

 


 

 

 

14. 5.


Sl / 88, 89 - slabiky dě, tě, ně. Dú - 89 - čtení článku a označení správné odpovědi. Někteří mají Dú s různými úkoly na papíře.

Psaní - písmeno K (písanka je ve škole).

M / sčítání a odčítání typu 12+3, 16-4, 12+2, 13-10 - procvičujte doma zpaměti. Strana 52/1, 3   53/5,7.

Ve středu 23.5. bude mít  třída 1.C první dvě hodiny  (7.55 - 8:40, 8:50 -9:35) Den otevřených dveří - přijďte se na Vaše školáky podívat.

 


 

 

11. 5.


Sl / Dú: 87 - číst článek a žebříky, možno vymýšlet věty.

Písanka 37 - je ve škole.

 


 

 

 

 

10. 5.


Sl / 86 - čtení včerejší domácí úlohy, vymýšlení vět, rozkazů..

Psaní - Ř - strana 36 (písanka je ve škole), někteří dopíší doma

M - geometrické tvary, tělesa (převážnou část hodiny jsme věnovali procvičování tohoto tématu na interaktivní tabuli). Strana 54/vše, 55/1, 2 - tento úkol se některým dětem nezdařil, doma opraví.

Čjs - děti si domů přinesly papír, na kterém ve dvojicích plnily úkoly - Dú - doma dokončí a zítra přinesou do školy.

 


 

 

 

 

9. 5.


Zítra hned ráno jdeme do knihovny - půjčené knížky s sebou v batůžku.

Děti dnes domů přinesly posledního Daltoňáčka - do pondělí 14. 5. jej zelenou propiskou opraví , popř. dopíší co chybí.

Dnes: Sl / nová písmena ď, ť, ň. Strana 86 - Dú - čtení : modrý a růžový balonek.

Psaní / nové písmeno ř - někteří dopíší doma. Dračí sešit - opis z tabule - doma oprava.

M / tělesa - koule, kvádr, krychle, válec. Strana 40 / vše. 41 / 1 - 3. Dú : 41 / 4, 5.

Většina dětí již dnes zazpívala svoji písničku, někteří budou zpívat zítra. Ti, co zapomněli text, budou zítra zpívat znovu.

 


 

 

 

4. 5.


Sl / 83 - samostatná práce - čtení s porozuměním.

Písanka 34

9. 5. středa - fotografování

10. 5. čtvrtek - knihovna

 


 

 

 

 

3. 5.

Fotografování tříd - středa 9.5.


Sběrový týden papíru - 22.5. - 24.5. - viz lístek v Žk.

Sl / 82 - nové písmeno g.  Četli jsme i dopis na straně 84 (dvakrát) a děti samostatně odpovídaly na otázky k textu + křížovka. Dú - 82 - čtení sloupečků + označení stejných slov ze žluté lišty. Vymýšlejte věty.

Psaní  - písanka 33 - někteří dopíší doma.

M - 51 - sloupečky děti počítaly formou soutěže . 50/2, 52/4, 57/3, 4

Čjs - dnes jsme měli dopravní výchovu (Ferda v autoškole) - téma: chování chodců.

Posouvám datum třídní pěvecké soutěže na čtvrtek 10.5. - nacvičte s dětmi zpěv jedné písně.

 


 

 

2. 5.

Sl / 80, 81 - čtení s porozuměním. Zítra se budeme učit nové písmeno - g.

Psaní / do písanky jsme nepsali.

M / nové typy příkladů: 12 + 5 , 2 + 12..Strana 49/vše, 50/1,3, 4 - dokončí doma jako Dú.

Čjs / opakování hodin - čtvrt, půl, tři čtvrtě - procvičujte doma, Strana 61, 62.


 

1. C - Informace (duben)

 

27. 5.

 
Příjemně prožitý den - děti si vyrobíly papírovou čarodějnici, navlékly provázek do čarodějnické medaile a u Kostelíčka soutěžily v několika ekologicky zaměřených disciplinách. Většina byla oblečena ve stylových oblečcích. Pošlu fotografie. Příští pátek by měly být vyhodnoceny nejlepší třídy v ročníku a dostanou putovní keramickou babu jagu. Po vyhlášení budou na webových stránkách školy fotky všech tříd - nezapomeňte se podívat.

Číst více...

1. C - Informace (březen)

 

 

28. 3.


Sl /61 - čtení, přiřazování správných obrázků k textu.  Strana 63 - děvčata četla o Barči, hoši o Čendovi - vyprávěli si navzájem o tom, co si zapamatovali, o čem článek byl. Dú - číst oba články.

Děti už čtou ve vyučování nahlas i dva řádky, ptám se na to, co se dověděly - kdo neví, čte znovu a pak  se ptám na konkrétní slovo.

Psaní /16 -dopíší doma

M  31/1 - tento úkol nám dal docela zabrat. 31/ 3, 4 - bez mé kontroly

Čjs  / 51 - Velikonoce

Číst více...

1. C - Informace (únor)

23. 2.


Sl / čtení, hledání slov, porozumění. Strana 48 / žlutý balonek + psací písmo - stejnou barvou označíme stejná slova. Tvořili jsme věty na slova ze žlutého balonku.  44/špendlík,  fajfka- kdo nemá, udělá doma. 

Psaní / 37, doma 39.

M - někteří dokončí 12/2

5.3. - bijásek

6.3. - knihovna

9. 3. - keramická dílna

Číst více...

1. C - Informace (leden)

31. 1.


M / 69, 70 - dokončili jsme všechna cvičení.

Ke konci měsíce února proběhne na naší škole recitační soutěž. Předtím ještě budou třídní kola, kde děti zarecitují buď svou vybranou básničku nebo tu, kterou jim dám já. Vyberte prosím do pondělí báseň pro vaše děti (2 - 3 sloky) a v pondělí ať ji přinesou ukázat do školy. Kdo báseň mít nebude, dostane ode mne. Na naučení bude 14 dní (asi 16. 2. bude třídní kolo recitace).

Zítra bude obvyklý rozvrh a v pátek jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Číst více...

1. C - Informace (prosinec)

22. 12.


Dnešní školní den děti prožily vyráběním mandal, koukáním na film, mlsáním cukroví a vypracováním vánočního Daltoňáčka.

Přeji krásné  Vánoce a v novém  roce klid, pohodu a zdraví.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlášky obědů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ODHLÁŠKY OBĚDŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 SE PŘIJÍMAJÍ DO 27. 6. 2018 DO 14:00 HODIN. V TERMÍNU 25. - 29. 6. 2018 V DOBĚ OD 11:00 DO 13:30…

Pronájem tělocvičny

Od 1. 5. 2018 nebude možné uzavírat nové smlouvy o pronájmu tělocvičny a hřiště z důvodu omezeného provozu (dlouhodobá nepřítomnost správcové tělocvičny - nemoc…

Nejbližší akce školy
Nahoru