1. B

Třídní učitelka: Mgr. Bohumila Folberová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

1. B - Informace (červen)

23.6.

V PÁTEK BUDE POTŘEBA PŘINÉST VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI (PŘI VSTUPU DO BUDOVY)

PŘINESOU JEN TI ŽÁCI, KTEŘÍ NYNÍ NECHODILI DO VYUČOVÁNÍ

VYSVĚDČENÍ BUDE ROZDÁNO VE TŘÍDĚ 1. B (1.hod.)

PO ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ DOSTANOU ŽÁCI BALÍČEK (OBĚD) - VZÍT KARTIČKU

(PANÍ VYCHOVATELKA PŘINESE BALÍČKY DO TŘÍDY, ROZDÁ JE TĚM, CO MAJÍ PŘIHLÁŠENÝ OBĚD.)

VŠICHNI ŽÁCI ODEJDOU PO JEJICH ROZDÁNÍ ZE TŘÍDY, NEBOŤ ŠKOLNÍ SKUPINY (ŠD) JSOU 26.6. ZRUŠENY

VZÍT SLOŽKY NA VYSVĚDČENÍ, IGELITOVOU TAŠKU NA VÝKRESY, 350 Kč NA PRACOVNÍ SEŠITY

 

 

Číst více...

1. B - Informace (květen)

29.5.

 • SLABIKÁŘ - hlasité čtení o kocourkovi (Čí je Mourek - str. 78), poslech nahrávky (Z deníku kocoura Modroočka - 5. - 8. část)
 • SKLÁDÁNÍ SLOV A TVOŘENÍ VĚT
 • PŘEPIS VĚT (Máma pere. Kůň skáče. Slepice hrabe.)
 • PÍSANKA - str. 25 (písmena Ď, Ť, Ň a slova)
 • MATEMATIKA - společná kontrola str. 26, sčítání a odčítání do 20, soutěže
 • KAŽDÝ DEN POČÍTAT A PROCVIČOVAT PSACÍ PÍSMO

Číst více...

1. B - Informace (březen)

4.3.

 • SLABIKÁŘ - strana 108
 • PÍSANKA - strana 10
 • MATEMATIKA - rychlé počítání (mazací tabulka)
 • ZÍTRA BRUSLENÍ
 • PODPIS V ŽK

Číst více...

1. B - Informace (únor)

28.2.

 • SLABIKÁŘ - opakování (100 - 105)
 • PÍSANKA - strana 5, 6
 • V PONDĚLÍ JE BESEDA V KNIHOVNĚ (1., 2. hod.)

Číst více...

1. B - Informace (leden)

30.1.

 • SLABIKÁŘ - strana 87, 88
 • PÍSANKA - strana 24
 • MATEMATIKA - pracovní sešit strana 14

Číst více...

Nepřehlédněte!

Volby do školské rady

Termíny konání voleb: - pro pedagogické pracovníky: 8. 9. 2020   ve sborovně školy od 7:30 do 7:55 hod. - pro zákonné zástupce žáků: 8. 9. 2020   ve…

>>> ON-LINE VÝUKA

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nařízením vlády o uzavření škol v ČR bychom chtěli rodiče a žáky informovat o možnosti využití cloudového úložiště…

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 2. března 2020. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru