1. A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Koudelová

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

1.A Informace (leden)

28. 1.
ČJ
Písmeno Š,š - čtení slov a vět
SL: str. 39 - plnění úkolů podle zadání v dolní liště s pomocí ICT
Písanka: str. 8 - dokončení
"O klukovi z plakátu": Za dobré vysvědčení - pohádka
DÚ:
pracovní listy: čtení slov a vět
procvičovat psaní diktátů: psaní slabik a slov psacím písmem
                                                          z písanky č. 1,2
 
Dnes všichni žáci obdrželi 4. vyučovací hodinu Výpis z vysvědčení.
V pátek 29. 1. mají žáci jednodenní pololetní prázdniny.
Od pondělí 1. 2. do pátku 5. 2. mají žáci týdenní jarní prázdniny.
 
Všem žákům i jejich rodičům přeji hezké prožití prázdnin a těším se na společné setkání ve škole opět v pondělí 8. 2.
E. Koudelová
26. 1.
ČJ
Písmeno K, k
SL: str. 36/ cv. 3, 5 - čtení slov a tvoření vět (opakování)
        str. 37 - nácvik čtení s pomocí ICT
Písanka: str. 9 - písmeno j a slabiky s tímto písmenem (psací tvary)
Encyklopedie zvířat: čtení o jezevci, ježkovi a pávovi
DÚ:
SL: str. 37/ cv. 1, 2, 5 - nácvik čtení slov a vět
Procvičovat psaní diktátů: slabiky a slova z písanek (již procvičená)
 
M
Pohyb ve čtvercové síti - 2. díl
PS: str. 79/ cv. 6 + str. 80/ cv. 5, 10 - společná kontrola řešení
PS/2: str. 4/ cv. 1. - 4 (společně), cv. 5  (samostatně) + úkol ze žlutého rámečku
             str. 5/ cv. 3 (samostatně)
DÚ:
PS: str. 5/ cv. 1 + obalit nový sešit a uvnitř uvést jméno žáka a třídu
 
Prosím všechny rodiče, aby doplnili podpisy v žákovské knížce (v každém měsíci).
Uveďte datumy kontrol a podepište se. Ostatní sdělení rovněž podepište.
Děkuji.
 
Ve čtvrtek 28. 1. obdrží všichni žáci Výpis z vysvědčení (4. vyučovací hodinu).
29. 1.   ... pololetní prázdniny
1. 2. -  5. 2.     ... jarní prázdniny

25. 1.
ČJ
Písmeno K, k
SL: str. 35/ cv. 1, 3, 5 - opakování čtení slov a vět
        str. 36/ cv. 1 - 6  ... plnění úkolů podle zadání v dolní liště
Písanka: str. 6/ 1. - 3. řádek
                    pracovní list - nácvik psacího tvaru písmene I
DÚ:
SL: str. 36/ cv. 3, 5 - nácvik čtení
Písanka: str. 6 - dokončit celou stranu (3 řádky)
 
M
O několik méně
PS: str. 79/ cv. 1, 2, 3, 5, 7
pětiminutovka: + a - do 8
DÚ:
PS: str. 79/ cv. 6 - doplnit výsledky a potom oba sloupečky opsat do malého sešitu
 
ČJS
"Člověk a jeho zdraví" - opakování
PS: str. 43
Sešity jsou ponechány ve škole ke kontrole.

22. 1.
ČJ
Slova a věty s písmenem D,d
SL: str. 34/ cv. 2, 3 - čtení slov a vět na známku
        str. 35/ cv. 1, 2, 4, 5 - nácvik čtení slov a vět s pomocí ICT
                       cv. 3 - čtení vět + opis adresy do sešitu
Písanka : str. 5  (písanky jsou ponechány ve škole ke kontrole)
DÚ:
SL: str. 35/ cv. 1, 3, 5 - nácvik čtení slov a vět
malý sešit: opravit chyby
 
M
Počítání do 8
PS: str. 78/ cv. 1, 2 - společně
                       cv. 3, 4 - samostatně
         str. 80/ cv. 5, 10, 11 - samostatně  (PS jsou ponechány ve škole ke kontrole)
ICT: výukový program k procvičování +a - do 8
pracovní listy: + a - do 8, obrázkové počítání s vybarvováním
 
Žákovské knížky jsou ponechány ve škole z důvodu ukončení klasifikace a chování za 1. pololetí školního roku.
Žákům budou vráceny opět v pondělí 25. 1.
 
Od příštího týdne se budou známky započítávat již do 2. pololetí.

21. 1.
ČJ
Písmeno D, d - procvičování
SL: str. 33/ cv. 1, 3, 4 - čtení slov a vět (na známku)
        str. 34/ cv. 1 - 3 - nácvik čtení slov a vět
ICT: výukový program - procvičování, zábavné úkoly
DÚ:
SL: str. 34/ cv. 2, 3 - nácvik čtení slov a vět
 
ČJS
"Ája je nemocná"
PS: str. 42/ hlavičkový a kašpárkový úkol
ICT: výukový program - "Nemoc x úraz"
DÚ: str. 42/ domečkový úkol (na pondělí 25. 1.)

20. 1.
ČJ
Písmeno D, d - čtení slov a vět
SL: str. 32/ cv. 3, 7 - čtení slabik (na známku)
        str. 33/ cv. 1 - nácvik čtení slov s předložkou
                       cv. 2 - tvoření vět s obrázky
                       cv. 4 - nácvik čtení slov
                       cv. 3 - nácvik čtení vět, otázky k textu (čtení s porozuměním)
ICT: výukový program-  "www.skolakov.eu"
Písanka: str. 2, 3 - opis slabik a slov s těmito slabikami
pracovní list: nácvik psacího tvaru písmene "t"
potom písanka: str. 4/ 1. - 2. řádek
DÚ:
SL: str. 33/ cv. 1, 3, 4 - nácvik čtení
Písanka: str. 4/ dokončit celou stranu
 
M
Odčítání do 8
PS: str. 77/ cv. 1, 2 - společné řešení do sešitu a na tabuli
                       cv. 3 - samostatné řešení žáků s následnou společnou kontrolou
                       cv. 4 - částečně samostatně + společná kontrola
ICT: výukový program - pyramidové příklady
 
Ve čtvrtek 21. 1. půjdeme 3. - 4. vyučovací hodinu na vycházku ( v rámci hodin TV). Budeme se učit pouze 1. - 2. vyuč.hodinu (ČJ, ČJS).
Děti by měly mít teplé oblečení a obutí.

19. 1.
ČJ
Písmeno D, d - nové učivo
SL: str. 30/ cv. 2 +  str. 31/ cv. 2 - čtení slov  (na známku)
        str. 32 - plnění úkolů podle zadání v dolní liště
ICT: výukový program - nácvik čtení slov s písmenem D, d
Písanka č. 2: str. 2/ 1. - 6. řádek ... opis slabik
DÚ:
SL: str. 32/ cv. 3, 7 - nácvik čtení slabik
Vystřihnout písmeno D, d a slabiky s tímto písmenem ... vložit do zásobníku
 
M
O několik více
PS: str. 76/ cv. 1, 2, 3, 5 - společně na tabuli a do sešitu
                       cv. 6 - samostatné řešení žáků
        str. 80/ cv. 4, 9 - samostatné řešení žáků ... kdo nestihl dopočítat ve škole,
                                        dokončí doma
DÚ:
malý sešit: psaní číslice 8 (5 řádků)

18. 1.
ČJ
Písmeno Z, z - čtení slov a vět
SL: str. 30 - čtení na známku
        str. 31 - plnění úkolů podle zadání v dolní liště + na ICT
zásobník písmen: skládání ze slabik a tvoření slov  k obrázkům
Písanka č. 2: str. 1/ 1. - 2. řádek
DÚ:
SL: str. 30/ cv. 2 - znovu nacvičit čtení (dnes se čtení příliš nedařilo)
        str. 31/ cv. 2 - nácvik čtení
Písanka č. 2: str. 1 - dokončit celou stranu
 
M
Číselný rozklad do 8
tabule: tvoření a řešení příkladů z dominových karet
zásobník číslic: skládání dvojic čísel, aby byl výsledek roven 8
PS: str. 75/ cv. 2 - společné řešení příkladů na tabuli a do sešitu
                       cv. 3, 4 - samostatné řešení
        str. 80/ cv. 3, 8 - samostatné řešení ... kdo nestihl ve škole, dokončí doma
 
ČJS
"Výživa lidského těla"
PS: str. 41/ hlavičkový úkol
- vybarvit, co by si Ája mohla vzít zdravého na snídani, oběd a večeři
        str. 41/ domečkový úkol
- vybarvit obrázek, na kterém jsou jen věci, které jsou na stole, když jíme
ICT: výukový program - zdravá strava ... třídění potravin

15. 1.
ČJ
Písmeno Z,z - procvičování čtení slov a vět
SL: str. 29/ cv. 2, 6 - čtení slov a vět (na známku)
        str. 30
Psaní:
pracovní list: písmeno A,a
- opakované docvičování psaní správného psacího tvaru
DÚ:
SL: str. 30 - nácvik čtení slov a vět z celé strany
+ vystřihnout písmena Z, z a slabiky s těmito písmeny (vložit do zásobníku)
 
M
Opakování učiva
TEST - opakování učiva za 1. pololetí
PS: str. 64/ cv. 2 - dokončení
        str. 80/ cv. 2, 7 - samostatně

14. 1.
ČJ
Písmeno Z, z - procvičování čtení slov  a vět
SL: str. 28/ cv. 1, 2, 3 - čtení na známku (opakování)
                       cv. 4, 5
        str. 29/ cv. 1, 2, 3, 6 - nácvik čtení slov a vět
Psaní: pracovní list - písmeno A, a (opakované procvičování psacích tvarů)
DÚ:
SL: str. 29/ cv. 2, 6 - nácvik čtení
malý sešit: přepis slabik psacím písmem + oprava diktátu
 
ČJS
"Péče o tělo"
"Lidské tělo" - opakování učiva (výukový program na PC)
                           - kontrola DÚ
PS: str. 40/ hlavičkový a domečkový úkol (společně)

13. 1.
ČJ
Písmeno Z, z - procvičování
SL: str. 27 - opakování čtení (na známku)
        str. 28/ cv. 1, 2, 3 - nácvik čtení trojslabičných slov s otevřenou slabikou
ICT: výukový program na procvičování slov s písmenem Z,z
malý sešit: diktát písmen (psací tvary)
Písanka: str. 23 - psaní slabik: Me, Mi, Ma, Mo
DÚ:
SL: str. 28/ cv. 1, 2, 3 - nácvik čtení
+ vystřihnout písmeno Z, z a slabiky s tímto písmenem (vložit do zásobníku)
 
M
Porovnávání čísel do 8
PS: str. 74/ cv. 1 - 9
        str. 80/ individuální samostatné počítání příkladů 
(Pracovní sešity jsou ponechány ve škole ke kontrole).
DÚ:
malý sešit: a) vyřešit 1. sloupeček příkladů (doplnit výsledky)
                        b) stejný sloupeček opsat vpravo (hezky pod sebou)
                         c) vymyslet si a vyřešit 4 příklady na sčítání a 4 příklady na odčítání
+ vystřihnout číslici 8 + tečky (vložit do zásobníku)
 
Zítra půjdeme v rámci hodiny TV (3. vyuč. hodinu) bobovat.
Děti si přinesou oblečení na převlečení, své boby nebo "pekáče".
10"pekáčů" budeme mít zapůjčeno ze ŠD.
 
Odchody dětí po skončení vyučování do jídelny na oběd:
(s p. vychovatelkou R. Adámkovou)
PO  11:00  (1. skupina žáků)     11:45  (2. skupina žáků)
ÚT  12:40
ST   12:20
ČT   11:45
   11:45

12. 1.
ČJ
Písmeno Z, z
SL: str. 26/ cv. 3 + str. 27/ modrý sloupeček slov - čtení na známku (opakování)
        str. 27 - nácvik čtení slov a vět
Písanka: str. 23 - nácvik psaní písmene M
pracovní list - nácvik psaní písmene M, potom psaní do sešitu     
DÚ: 
SL: str. 27/ cv. 1, 3, 5(žlutý sloupeček) - nácvik čtení slov a vět 
malý sešit: oprava diktátu + přepis písmen a slabik - psacími  tvary
 
M
Číslice 8
PS: str. 72/ cv. 1 - 5
        str. 73/ cv. 1, 2
Kresebné cviky(fialový sešit): str. 8 - nácvik psaní číslice 8
DÚ:
PS: str. 73/ dopsat případná chybějící cvičení
 
Zítra a ve čtvrtek půjdeme v rámci hodiny TV na procházku.
Děti by měly mít teplé oblečení(čepici, rukavice...) a zimní obuv!

11. 1.
ČJ
Písmeno Z, z
Čtecí list: opakování čtení (list už do školy nenosit, všichni žáci z něj četli)
SL: str. 25/ cv. 1 - čtení na známku
SL: str. 26/ plnění úkolů podle zadání v dolní liště
        str. 27/ modrý sloupeček slov - nácvik čtení
malý sešit: diktát písmen podle písanky (psací tvary)
Písanka: str. 20/ dokončení + str. 21/ 1. - 3. řádek
DÚ:
SL: str. 26/ cv. 3(ruka) - nácvik čtení slabik v rychlém tempu
                       cv. 5(modrý balonek) - nácvik čtení slov
        str. 27/ cv.5 (pouze modrý sloupeček slov) - nácvik čtení
Písanka: str. 21/ dokončit celou stranu
 
M
Sčítání a odčítání do 7 - opakování
PS: str. 69/ cv. 7 - pětiminutovka (na známku)
        str. 70/ cv. 1 - 5
        str. 71/ dokončení stránky s příklady
DÚ: str. 71/ dopočítat všechny příklady (kdo nestihl ve škole)
 
ČJS
"Lidské tělo"
opakování: Proč jsme každý jiný? - video
PS: str. 39 - úvodní video, rozhovor + vybarvování obrázků
Pohybová hra: Hlava, ramena, kolena, palce...
DÚ: (na čtvrtek 14. 1.)
str. 39/ hlavičkový úkol - vystřihnout názvy částí těla a nalepit do správných rámečků (žluté, modré)

8. 1.
ČJ
Písmeno V, v - opakování
SL: str. 24/ cv. 3 + sloupeček slov - čtení na známku
        str. 25
malý sešit: přepis slov (samostatně)
Písanka: str. 20/ cv. 1. - 4. řádek + pracovní list - nácvik psaní písmene "p"
hra: "Posílám klubíčko"
DÚ:
SL: str. 25/ cv. 1 - nácvik čtení vět
Čtecí list: nácvik čtení slabik, slov a vět (opakování) - v pondělí na známku
malý sešit: opravy
 
M
PS: str. 69/ cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

7. 1.
ČJ
Písmeno V, v - procvičování
- skládání slov ze slabik (zásobník)
SL: str. 23/ cv. 4 + sloupeček slov , str. 24/ cv. 1 - čtení na známku
        str. 24/ cv. 3 - nácvik čtení slovních spojení (slovo s předložkou)
                       cv. 4 + nácvik čtení sloupečku slov vpravo
DÚ: str. 24/ cv. 3 + sloupeček slov vpravo - nácvik čtení
         čtecí list: nácvik čtení zůstává na pondělí 11.1.
Písanka: str.22/dokončit + str. 24/ písmeno  "O" - celou stranu
 
ČJS
Zima v přírodě - opakování
ICT:  výukový program (úkoly a cvičení k opakování učiva)
PS: str. 38
5. tématický celek: ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
"Spolužáci"
- rozhovor s žáky
- vybarvování obrázků + kresba svého kamaráda
DÚ: (na pondělí 11.1.)
- dovybarvit obrázky spolužáků
- dokreslit obrázek svého kamaráda (do rámečku)
  (kdo nestihl ve škole)
 
Pozn.: Většina žáků mi dnes odevzdala pracovní sešit z M ke kontrole DÚ.

6. 1.
ČJ
Tři králové - příběh na videu (původ a jejich tradice)
SL: str. 23/ cv. 2 + sloupeček slov vpravo - čtení na známku
        str. 23/ cv. 4 - nácvik čtení, zakroužkování všech písmen V, v
        str. 24/ cv. 1 - správné slovo spojit s obrázkem
                       cv. 2 - čtení vět a správná odpověď na otázky - A X N
Písanka: str. 22/ 1. - 4. řádek + poslední řádek (ponechány ve škole ke kontrole)
malý sešit: přepis písmen a slabik z tiskací podoby do psacích tvarů
(sešit dostanou všichni žáci domů v pátek 8.1. -  ke kontrole a opravám)
DÚ:
SL: str. 23/ růžový balonek - čtení vět (nácvik)
       str. 23/ žlutý balonek - čtení slov (opakování)+ str. 24/ cv. 1 - nácvik čtení slov
čtecí list: opakovaně procvičovat čtení slabik, slov a vět (na pondělí 11. 1.)
 
M
Sčítání a odčítání do 7 - opakování
hra: Na většího (kartičky číslic)
PS: str. 68/ cv. 1, 2, 4
DÚ: 
PS: str. 68/ cv. 3
 
Zítra 7. 1. půjdeme v rámci hodiny TV (pravděpodobně 3. vyuč. hodinu) jezdit
ke Kostelíčku na "pekáčích"(vypůjčené ze ŠD).
Všichni žáci si přinesou do školy oblečení na převlečení (ponožky, oteplovačky, rukavice, ...).

5. 1.
ČJ
Písmeno V, v - procvičování
SL: str. 23/ cv. 1, 2, 3 + nácvik čtení slov (sloupeček vpravo)
tabulky: přepis tiskacích písmen a slabik na psací - nácvik (pro zítřejší diktát)
... viz. písanka do str. 19
Písanka: str. 19/ 1. - 4. řádek
DÚ:
SL: str. 23/ cv. 2 + sloupeček slov vpravo - nácvik čtení
       příprava na zítřejší přepis písmen a slabik (tiskací na psací tvary)
Písanka: str. 19 - dokončit celou stranu
 
M
Sčítání a odčítání do 7 - procvičování
PS: str. 67/ cv. 1 - 3 ... společně
                       cv. 4 ... samostatně (na známku)
        str. 71/ cv. 2, 3, 4 ... samostatně (na známku)
DÚ:
PS: str. 67/ cv. 4 +  str. 71/ cv. 2 - 4 ... opravit případné chyby

4. 1.
ČJ
Písmeno V, v
SL: str. 22/ cv. 1 - 6       
        - plnění úkolů dle pokynů v dolní liště
ICT: zábavné výukové programy k procvičení učiva
čtecí list:  1.- 7. řádek   - společné čtení
tabule: čtení slov, nácvik diktátu
DÚ: - nácvik čtení slabik a slov ze čtecího listu
         - vystřihnout V, v + slabiky s těmito písmeny a vložit do zásobníku
         - nácvik na zítřejší diktát
           umět přepsat malá tiskací písmena velkými tiskacími písmeny
          (m M, a A,...)
           umět přepsat slabiky (dvě písmena) velkými tiskacími písmeny
          (mu MU, li LI,...)
 
M
Rozklady čísla 7, sčítání a odčítání do 7
PS: str. 66 + str. 71/ cv. 1    
DÚ: malý sešit - znovu procvičit psaní číslice 7 (6 řádků)
         vystřihnout číslici 7 + tečky (kdo tak neučinil v prosinci)
Pozn. další úkoly v sešitě budou zadávány k opakování postupně.
 
ČJS
"Zvířátka v zimě" - opakování
PS: str. 36 + str. 37/ cv. 3, 4
- rozhovor o Vánocích - Štědrý den, dárečky, pohádky, ...
- ICT: výukové programy - opakování učiva
DÚ: (na čtvrtek 7. 1.)
         PS str. 36 - vystřihnout 4 obrázky v levé liště a nalepit do správného místa,
         kam si zvířátka chodí pro potravu
 
 
 
 
    
 

 

 

Nepřehlédněte!

Výsledky zápisu na školní rok 2021/22

V následujícím souboru najdete výsledky letošního zápisu dětí do budoucích 1. tříd. Výsledky_zápisu_do_1._ročníku_pro školní rok 2021/2022.pdf148.96 KB

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Odhlásit oběd

Díky aplikaci www.strava.cz můžete nyní odhlašovat stravu prakticky odkudkoli (všechny změny je potřeba potvrdit tlačítkem odeslat, jinak se změny neprovedou).…

Nejbližší akce školy
Nahoru