1. A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Chlupáčková

Seznam žáků

Rozvrh hodin

Fotogalerie školy

26.          Zimmermannová Ela

1. A - Informace (listopad)

19. 11.

  • Příští týden v úterý 26. 11. v 17:00 hodin se koná třídní schůzka.

ČJ
- nácvik čtení slov se zavřenou slabikou (z tabule)
- ŽA str. 44 - kontrola DÚ
                      - cv. 2 (podle pokynů dole na stránce)
         str. 45, cv. 1 (podle pokynů dole na stránce)

ČJS
- opakování učiva u IAT (stromy, ovoce a zelenina)
- Zvířata v zimě
   - prezentace na IAT
   - uč. str. 19
   - poznávání zvířat - cv. na IAT

VV
- ilustrace pohádky O veliké řepě - kresba pastelkami nebo voskami)
  (nejprve vyprávění podle obrázkové osnovy a poslech pohádky)

ČJ
- nácvik psaní malého psacího "a" (na mazací tabulku)
- ŽA str. 45, cv. 2 (čtení slov)

DÚ: ČJ - ŽA str. 45, 1. a 2. cv. (procvičovat čtení)
               -  PL - nácvik písmene malého pascího "a"
                  (Děti dostaly nakopírovaný list na procvičování čtení - trénujte doma do pátku.
                    V pátek si děti list přinesou do školy a budeme číst společně.)
               - Písanka - procvičení předepsaných řádků na posledních 4 stránkách


 

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru