Stránky tříd

 V této sekci naleznete seznam odkazů na stránky jednotlivých tříd.

1. A

1. B

1. C

2. A

2. B

2. C

3. A

3. B

3. C

4. A

4. B

4. C

1. B - Informace (červen)

1. A - Informace (květen)

28. 5.

ČJ: Čtení str. 116, 117. Diktát vět.

M: Nakupování. Počítáme s mincemi.

DÚ: Číst str. 117, oprava diktátu.

Číst více...

1. A - Informace (květen)

10. 5.

ČJ: Čtení str. 97, 99. Psaní přáníčka.

M: Krokování. Autobus. Plány staveb.

DÚ: Čtení str. 97, 99.

Číst více...

1. A - Informace (květen)

9. 5.

ČJ: Čtení bě, pě, vě str. 94 - 96. Diktát vět. Přepis vět.

M: Počítáme do 13. Rozkládání, porovnávání. Dečka.

ČJS: Dokončení Jaro v přírodě. Člověk. Části těla.

DÚ: Oprava diktátu a přepisu. Čtení str. 95, 96.

Číst více...

1. A - Informace (květen)

7. 5.

ČJ: Čtení na známky. Slabiky bě, pě, vě str. 95. Diktát vět.

M: Počítání v oboru do 13. Hadi. Autobus.

ČJS: O pakování. Rodina. Dopravní prostředky. Důležitá telefonní čísla.

DÚ: Číst. Oprava diktátu. Ve čtvrtek píšeme opět diktát.

Číst více...

1. A - Informace (květen)

6. 5.

ČJ: Čtení. Slabiky bě, pě, vě. Psaní velkého Y.

M: Plány staveb. Hadi. Krokování. Početní trojúhelníky.

DÚ: Číst str. 94

Číst více...

1. B - Informace (květen)

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nejbližší akce školy
Nahoru