Stránky tříd

 V této sekci naleznete seznam odkazů na stránky jednotlivých tříd.

1. A

1. B

1. C

2. A

2. B

2. C

3. A

3. B

3. C

4. A

4. B

4. C

2. A - Informace (říjen)

ČJ:  uč. str. 22. Tvoříme věty tázací. Diktát.

M: str. 28, 29. Kontrola plánů staveb. Počítáme sousedy. Řešíme pavučiny.

Čtení: O Smolíčkovi.

DÚ: ČJ: PS str. 16

Číst více...

2. A - Informace (říjen)

ČJ: uč. str. 21, 22. Přepis

M: Procvičování +, - do 20. M str. 28 třetina, nerovnosti

ČJS: Pracovní list - opakování. Podzim.

DÚ: Číst. M str. 28 cv. 5. Oprava přepisu.

Číst více...

2. A - Informace (říjen)

ČJ: uč, str. 21 Věty rozkazovací a přací. PS str. 14, 15. Tvoření vět.

M: str. 26, 27. Krokování. Cyklotrasy. Parketujeme.

DÚ: Číst. 

Číst více...

2. A - Informace (říjen)

ČJ: uč. str. 20, PS str. 14. Druhy vět.

M: Procvičujeme sčítání, odčítání d oboru do 25. PS str. 26, 27. Parketujeme. Krokujeme.

ČJS: Naše vlast. Kontrola znalostí učiva.

DÚ: Číst.  Procvičovat +, - do 20. (sloupečky) Oprava listu Naše vlast. (zeleně)

Číst více...

2. A - Informace (říjen)

ČJ: uč. str. 20. Věty tázací. Diktát.

M: Procvičování +, - do 20 s přechodem desítky. Zvířátka dědy Lesoně.

VV: Ilustrace přečtené pohádky. Vodové barvy.

DÚ: Číst. Procvičovat +, - do 20 s přechodem desítky.

Číst více...

2. A - Informace (říjen)

ČJ: uč. str. 19, PS str. 12, 13. Druhy vět.

M: str. 24, 25. Autobus, stavby z krychlí, neposedové. +, - do 20 s přechodem desítky.

Beseda v MěK. Jiří Žáček.

DÚ: Číst. ČJ: PS str. 13 cv. 6

Číst více...

2. A - Informace (říjen)

ČJ: uč. str. 17, 18. Druhy vět.

M: str. 24, 25. Cyklostezky. Pavučiny.

ČJS: Naše vlast.

Čtení: str. 14, 15

DÚ: Číst str. 16, 17. ČJ uč. str. 19. cv. 2

Číst více...

Nepřehlédněte!

VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

Základní škola Horka-Domky pořádá pro všechny děti, které se chystají k zápisu do první třídy, přípravný kurz VÁCLAVSKÁ MINIŠKOLIČKA

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru