Školní klub

  •  provoz školního klubu: 12:30 – 14:00 hod.
  • výše úplaty ve ŠK činí 150,- Kč (režijní náklady + zájmová činnost)
  • v rámci ŠK funguje školní knihovna a řada zájmových kroužků, nabídku kroužků lze najít na internetových stránkách školy
  • Činnost kroužků ŠD i ŠK bude zahájena 14. 9. 2015. Výše úplaty za zájmovou činnost od žáků, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD nebo ŠK, činí 50,-Kč.

 

Školní klub

Školní klub mohou navštěvovat děti od 4. třídy do 9. třídy.

Každý pracovní den je v provozu ranní školní klub od 6:50 hodin do 7:50 hodin, kdy je možné využívat dle zájmu dětí učebnu informatiky a školní tělocvičnu. Odpolední provoz školního klubu začíná po skončení vyučování od 12:30 hodin.

Číst více...

Informace o zájmové činnosti školní družiny a školního klubu pro školní rok 2018/2019

Aktuální přehled kroužků na školní rok 2018/2019, včetně přihlášky, najdete od 1. 7. 2018 na webových stránkách naší školy (www.zsvaclav.cz). Zde kliknete na "školní rok 2018/2019" a v levém sloupečku se Vám objeví odkaz "školní družina". V článku "Informace o zájmové činnosti školní družiny a školního klubu pro rok 2018/2019" naleznete i přihlášku, kterou si můžete doma vytisknout, vyplnit a 3. 9. 2018 odevzdat své kmenové paní vychovatelce, která bude mít Vaše dítě buď ve ŠD nebo ŠK.

Děti, které nejsou přihlášené do ŠD či ŠK, mají rovněž možnost navštěvovat naše kroužky, s vyplněnou přihláškou se obracejte 3. 9. 2018 na tyto paní vychovatelky, které mají na starosti děti neklubové a nedružinové:

Školní družina – paní vychovatelka Ilona Brychtová

Školní klub – paní vychovatelka Hana Vidláková

Autorka: Zuzana Suchánková (vedoucí vychovatelka ŠD)

pdfNabídka zájmové činnosti školní družiny a školního klubu.pdf

pdfPřihláška do zájmové činnosti školní družiny a školního klubu.pdf

INFORMACE O ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Návštěva SONS

sons 2014 026Kroužek školního klubu Medvídek, neboli Svět přírody navštívil ve čtvrtek 29. 5. 2014 půjčovnu kompenzačních pomůcek SONS pro osoby se sníženou zrakovou schopností. I přes deštivé počasí se děti vydaly do pro ně neznámého prostředí plného dosud nepoznaných věcí.

Číst více...

Beseda se slabozrakým

beseda slabozrDo naší školy zavítala paní Tručková, předsedkyně třebíčské oblastní pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Přišla v doprovodu své vodicí fenky Connie.

Číst více...

Nepřehlédněte!

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

  Projekt VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, HORKA-DOMKY je spolufinancován Evropskou unií.

Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2019. Způsob předávání přihlášky je stanoven…

Odhlásit oběd

Obědy lze odhlásit na telefonním čísle 568 839 359 nebo e-mailové adrese jidelna@zsvaclav.cz. Odhlášky obědů: - na první pracovní den v týdnu do 7:15 hodin na ten…

Nahoru